Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στη Λήψη των Αποφάσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στη Λήψη των Αποφάσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στη Λήψη των Αποφάσεων

2 Ορισμός Ο όρος λήψη αποφάσεων αναφέρεται στήν
διαδικασία επιλογής διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων και τρόπων δράσης με στόχο την επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων

3 Διαρκής Ανάπτυξη Ο επιστημονικός χώρος της λήψης αποφάσεων είναι αρκετά ευρύς και αναπτύσσεται διαρκώς.

4 Τα στελέχη επιχειρήσεων...
Υποστήριζαν οτι η γνώση για την τέχνη της λήψης αποφάσεων απορρέει από την εμπειρία που αποκτάται από τις σωστές αλλά και τις λανθασμένες επιλογές τους (learning by trial and error).

5 Παραδοσιακά... οι επιχειρηματικές αποφάσεις βασίζονταν σε λογιστικά δεδομένα και αναλύσεις αποδεχόμενοι ετσι τη λογιστική ως το μόνο επιστημονικό χώρο με συμβολή στη λήψη αποφάσεων.

6 Με την πρόοδο... όμως άλλων επιστημονικών κλάδων η λήψη αποφάσεων υποστηρίζεται με μία πληθώρα μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

7 Η συμβολή στη Λήψη Αποφάσεων...
όπως της Διοικητικής Επιστήμης, της Ψυχολογίας, των τεχνολογιών Πληροφορικής.

8 Η ανάγκη χρησιμοποίησης σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών απορρέει από το γεγονός οτι...

9 Η ανάπτυξη των τεχνολογιών γενικότερα και ειδικότερα της Πληροφορικής δίνει τη δυνατότητα επιλογής πολλών και διαφορετικών λύσεων σε επιχειρηματικά προβλήματα.

10 Η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο αυξάνει το κόστος μιας λανθασμένης επιλογής.

11 Ταυτόχρονα αυξάνεται και ο ανταγωνισμός που καραδοκεί για να εκμεταλευτεί κατάλληλα οποιαδήποτε ολιγωρία ή εσφαλμένη εκτίμηση στίς αγορές.

12 Οι καταναλωτές αποδεικύονται όλο και περισσότερο απαιτητικοί αλλά και ενημερωμένοι σε θέματα ποιότητας και τιμών.

13 Γιατί τα στελέχη των επιχειρήσεων χρειάζονται την υποστήριξη της πληροφορικής;

14 Πληροφοριακά Συστήματα και Λήψη Αποφάσεων Ι
Ο αριθμός των εναλλακτικών λύσεων που θα πρέπει να εξετάζεται για τη λήψη μιας απόφασης είναι διαρκώς αυξανόμενος.

15 Πληροφοριακά Συστήματα και Λήψη Αποφάσεων ΙΙ
Πολλές αποφάσεις πρέπει να παίρνονται κάτω από καθεστώς χρονικής πίεσης και οικονομικών περιορισμών.

16 Πληροφοριακά Συστήματα και Λήψη Αποφάσεων ΙΙΙ
Λόγω της αβεβαιότητας και των γρήγορων ενναλλαγών στο περιβάλλον οι δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων απαιτούν περίπλοκες αναλύσεις των διαφόρων καταστάσεων και επιλογών.

17 Οι Φάσεις της Λήψης Αποφάσεων
Η φάση της Ευφυίας (Intelligence Phase) Η φάση του Σχεδιασμού (Design Phase) Η φάση της Επιλογής (Choice Phase) Η φάση της Υλοποίησης (Implementation Phase)

18 Η φάση της Ευφυίας Σύγκριση Επιχειρηματικών Στόχων και
προσδιορισμός τυχών αποκλίσεων. Έρευνα και συλλογή δεδομένων. Προσδιορισμός του προβλήματος ή και ευκαιριών και της/των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν. Ταξινόμηση του προβλήματος-απόφασης. Διατύπωση του προβλήματος.

19 Η φάση του Σχεδιασμού Κατανόηση του προβλήματος.
Ανάπτυξη και Αξιολόγηση ενός ή περισσότερων μοντέλων. Καθορισμός των κριτηρίων με βάση τα οποία θα επιλεγούν οι εναλλακτικές λύσεις. Έρευνα για τον προσδιορισμό των εναλλακτικών λύσεων. Εκτίμηση και Μέτρηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

20 Η φάση της Επιλογής Επίλυση του/των μοντέλων.
Ανάλυση ευαισθησίας επί των λύσεων από το/τα μοντέλα. Επιλογή της καταλληλότερης λύσης σύμφωνα με τα κριτήρια Προγραμματισμός για την υλοποίηση των επιλογών. Δημιουργία Μηχανισμού Ελέγχου για τον έλεγχο της υλοποίησης.

21 Η φάση της Υλοποίησης Υλοποίηση των Αποφάσεων.


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στη Λήψη των Αποφάσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google