Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΛΕΞΗ 5η Συνηγορία Υπευθυνότητα/ευθύνη Συνεργασία Στάση φροντίδας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΛΕΞΗ 5η Συνηγορία Υπευθυνότητα/ευθύνη Συνεργασία Στάση φροντίδας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΛΕΞΗ 5η Συνηγορία Υπευθυνότητα/ευθύνη Συνεργασία Στάση φροντίδας
Συμφωνία με τις έννοιες

2 Γενικά Η συνηγορία , η υπευθυνότητα, η συνεργασία και η στάση φροντίδας αποτελούν τις ηθικές έννοιες που παρέχουν τη βάση για τη λήψη ηθικώς αποδεκτών αποφάσεων στη νοσηλευτική

3 Συνηγορία Ορίζεται ως η ενεργός υποστήριξη μιας σημαντικής περίπτωσης
Στη νομική ο όρος συνηγορία αναφέρεται στην υπεράσπιση των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων εκ μέρους εκείνων που δεν μπορούν να μιλήσουν για τον εαυτό τους Ορισμένα νοσοκομεία στις αναπτυγμένες χώρες προσλαμβάνουν συνηγόρους ασθενών για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα τους (των σοβαρά πασχόντων) Επίσης, ο όρος συνηγορία χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σχέση νοσηλευτή-ασθενούς Υπάρχουν 3 μοντέλα

4 Μοντέλο προστασίας των δικαιωμάτων
Θεωρεί το νοσηλευτή ως υπερασπιστή των δικαιωμάτων των ασθενών μέσα στο σύστημα φροντίδας υγείας Ο νοσηλευτής ενημερώνει τους ασθενείς για τα δικαιώματά τους, επιβεβαιώνει ότι τα κατανοούν, αναφέρει οποιαδήποτε παραβίαση και προλαμβάνει περαιτέρω κακοποίηση Η ερμηνεία αυτή θεωρεί το νοσηλευτή ως διαιτητή για τα ανθρώπινα και ηθικά δικαιώματα του ασθενούς

5 Μοντέλο λήψης αποφάσεων με βάση τις αξίες
Θεωρεί το νοσηλευτή ως το άτομο που βοηθά τον ασθενή να συζητήσει τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις επιλογές του σύμφωνα με τις αξίες και τον τρόπο ζωής του Ο νοσηλευτής δεν επιβάλλει αποφάσεις ή αξίες στον ασθενή αλλά τον βοηθά να εξετάσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών …………….. προκειμένου να λάβει αποφάσεις σύμφωνες με τις πεποιθήσεις και τις αξίες του

6 Μοντέλο σεβασμού των προσώπων
Θεωρεί τον ασθενή ως ίση ανθρώπινη ύπαρξη που έχει το δικαίωμα του σεβασμού Ο νοσηλευτής, ως συνήγορος, πρώτα εξετάζει τις βασικές ανθρώπινες αξίες του ασθενούς και στη συνέχεια ενεργεί για να προστατεύσει την αξιοπρέπεια, την ιδιωτικότητα και τις επιλογές του Όταν ο ασθενής δεν είναι ικανός να κάνει επιλογές, ο νοσηλευτής συνηγορεί για την ευημερία του όπως την είχε ορίσει πριν την ασθένεια

7 Γενικά, για τα παραπάνω μοντέλα
Τα μοντέλα συνηγορίας που περιγράφηκαν φαίνεται ότι συμφωνούν με τις αξίες του κώδικα ηθικής για νοσηλευτές του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών Ο κώδικας αναφέρει ότι ο νοσηλευτής εφαρμόζει τις κατάλληλες ενέργειες για την προστασία του ατόμου όταν η φροντίδα του βρίσκεται σε κίνδυνο Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος του συνηγόρου απαιτεί από το νοσηλευτή να ενεργεί με βάση τους ηθικούς κανόνες για την προστασία του ασθενούς από βλάβη

8 Υπευθυνότητα/ευθύνη (1/3)
Έχει δύο κύριες ιδιότητες: το υπόλογο και την ευθύνη Υπευθυνότητα σημαίνει ότι κάποιος είναι υπόλογος με τις πράξεις του και συνεπάγεται ότι θα παρέχει ικανοποιητική αξιολόγηση και εξηγήσεις για τις ενέργειές του ή για τον τρόπο που υλοποίησε την υπευθυνότητα του Η ευθύνη περιλαμβάνει όχι μόνο τη σκόπιμη συμπεριφορά, αλλά οτιδήποτε με το οποίο κάποιος φαίνεται ότι έχει αιτιακή σχέση

9 Υπευθυνότητα/ευθύνη (2/3)
Ο νοσηλευτής είναι υπεύθυνος να εξηγήσει πως εκδηλώθηκε αυτή η ευθύνη, αιτιολογώντας τις επιλογές και τις ενέργειες σύμφωνα με τα αποδεκτά πρότυπα και κανόνες Η υπευθυνότητα είναι μια σημαντική έννοια της ηθικής γιατί η νοσηλευτική πρακτική περιλαμβάνει τη σχέση μεταξύ νοσηλευτή και ασθενούς Όταν ο νοσηλευτής συμφωνήσει ότι θα παρέχει φροντίδα, πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να παράσχει φροντίδα σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα και τους ηθικούς κανόνες

10 Υπευθυνότητα/ευθύνη (3/3)
Ο νοσηλευτής είναι υπεύθυνος απέναντι στον ασθενή, στο επάγγελμα, στον εργοδότη και στην κοινωνία για ότι κάνει κατά την παροχή Νοσηλευτικής φροντίδας Η νομική ευθύνη για τη νοσηλευτική πρακτική προσδιορίζεται από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τη νοσηλευτική νομοθεσία σε κάθε χώρα Η ηθική ευθύνη για την νοσηλευτική πρακτική προσδιορίζεται στον κώδικα ηθικής για νοσηλευτές Για την εκπλήρωση της υπευθυνότητας στη νοσηλευτική πρακτική, πρέπει να υιοθετηθούν σαφή πρότυπα για τη νοσηλευτική φροντίδα και μηχανισμοί για την αποτίμηση του επιπέδου υπευθυνότητας των νοσηλευτών

11 Συνεργασία (1/2) Είναι μια έννοια που περιλαμβάνει ενεργό συμμετοχή μαζί με άλλους για την επίτευξη της ποιότητας στη φροντίδα των ασθενών, συνεργασία στο σχεδιασμό προσεγγίσεων στη νοσηλευτική φροντίδα και αμοιβαιότητα με εκείνους τους οποίους οι νοσηλευτές προσδιορίζουν επαγγελματικά Αυτό σημαίνει να λαμβάνονται υπόψη οι αξίες και οι σκοποί εκείνων με τους οποίους κάποιοι συνεργάζεται

12 Συνεργασία (2/2) Δημιουργεί δίκτυα αμοιβαίας υποστήριξης και στενές εργασιακές σχέσεις Υποστηρίζει νοσηλευτικές ενέργειες όπως εργασία μαζί με άλλους, συνέπεια στις υποσχέσεις, προτεραιότητα στις αμοιβαίες ανησυχίες Όλες οι ενέργειες αυτές εκφράζουν συναισθήματα που παραδοσιακά θεωρούνται πολύτιμα από όλες τις ανθρώπινες υπάρξεις Η έννοια της συνεργασίας έχει εκφρασθεί και ως ισχύς που δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να εργαστούν μαζί

13 Στάση φροντίδας (1/2) Είναι πολύτιμη στη σχέση νοσηλευτή-ασθενούς και οι συμπεριφορές φροντίδας συχνά θεωρούνται θεμελιώδεις στο νοσηλευτικό ρόλο Οι κουλτούρες και οι κοινότητες υποδεικνύουν συμπεριφορές φροντίδας οι οποίες μειώνουν το διαπολιτισμικό στρες και τις συγκρούσεις Η φροντίδα του νοσηλευτή απευθύνεται ειδικά στην προστασία της υγείας και της ευημερίας των ασθενών Η έννοια της φροντίδας θεωρείται σημαντική για το ρόλο του νοσηλευτή και αυτό δείχνει δέσμευση προς συγκεκριμένα αποτελέσματα για τον ασθενή

14 Στάση φροντίδας (2/2) Οι νοσηλευτές είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν συμπεριφορές φροντίδας προς εκείνους που έχουν ανάγκη για φροντίδα υγείας Η έννοια της φροντίδας μπορεί να ορισθεί και ως ένας τρόπος εμπλοκής με άλλους Η στάση φροντίδας είναι μια φυσική κατάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης είναι προϋπόθεση για τη φροντίδα άλλων ανθρώπων προσδιορίζεται με ηθικά και κοινωνικά ιδανικά είναι ηθική υποχρέωση και όχι απλά μια ανθρώπινη συμπεριφορά Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη φροντίδα είναι οι προσωπικές πεποιθήσεις, οι εκπαιδευτικές γνώσεις, ο βαθμός αποδοχής της Νοσηλευτικής, η ποιότητα, ο χρόνος, η διοικητική υποστήριξη

15 Διάφορες έννοιες στην Νοσηλευτική πρακτική (1/2)
Τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί η συμφωνία για έννοιες της ηθικής της Νοσηλευτικής πρακτικής Η συνηγορία συνδέεται με τις αρετές του θάρρους και του ηρωισμού Η συνεργασία έχει αναγνωριστεί ως ηθική έννοια της Νοσηλευτικής πρακτικής με την αναφορά της σε πολλούς κώδικες Νοσηλευτικής ηθικής Παρόλα αυτά, η συνεργασία στη φροντίδα υγείας είναι ουσιώδης για την ευεξία των ασθενών Οι νοσηλευτές επιδιώκουν τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας υγείας

16 Διάφορες έννοιες στην Νοσηλευτική πρακτική (2/2)
Η έννοια της φροντίδας θεωρείται ηθικό θεμέλιο για την νοσηλευτική ηθική που προστατεύει και προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των ασθενών Οι έννοιες που προαναφέρθηκαν έχουν πλούσια παράδοση στη νοσηλευτική πρακτική και θα συνεχίσουν να έχουν μεγάλη σημασία για τη μελλοντική άσκηση της Νοσηλευτικής Όλες οι έννοιες παρέχουν τη βάση για ηθικές νοσηλευτικές ενέργειες και κρίσεις Ωστόσο, δεν υπάρχει οικουμενική διοικητική και επαγγελματική υποστήριξη των εννοιών αυτών

17 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΛΕΞΗ 5η Συνηγορία Υπευθυνότητα/ευθύνη Συνεργασία Στάση φροντίδας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google