Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI UGOTOVLJENE MED NOSEČNOSTJO GENETSKE OBRAVNAVE

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI UGOTOVLJENE MED NOSEČNOSTJO GENETSKE OBRAVNAVE"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI UGOTOVLJENE MED NOSEČNOSTJO GENETSKE OBRAVNAVE

2 3% novorojenčkov se rodi z opaznimi razvojnimi nepravilnostvmi
UZ! ocenana napovedi in kakovosti življenja otroka nadaljevanje nosečnosti ? načrtovanje terapevtskih ukrepov med nosečnostjo takoj po porodu ocena možnosti, da se razvojna nepravilnost ponovi v prihodnjih nosečnostih

3 PRIROJENE NEPRAVILNOSTI SRCA 4-6 DEFEKTI NEVRALNE CEVI 2-6
RN INCIDENCA NA 1000 ROJSTEV PRIROJENE NEPRAVILNOSTI SRCA 4-6 DEFEKTI NEVRALNE CEVI 2-6 HEILO/GNATO/PALATOSHIZA 1-2 EKVINOVARUS 1 DOWNOV SINDROM 1,5 TURNERJEV SINDROM 0,3 DRUGE TRISOMIJE (13 IN 18) CISTIČNA FIBROZA 0,5

4 pri 90% otrok z RN so le-te povezane s 3 ali več blagimi RN
epikantus štrleča ušesa razcepljena uvula prečna palmarna brazda sindaktilija

5 nosečnice z visokim tveganjem
PRESEJALNI TESTI DIAGNOSTIČNI TESTI populacija vse nosečnice nosečnice z visokim tveganjem namen testiranja detekcija oseb z visokim tveganjem diagnosticiranje nepravilnosti metoda testiranja anamneza amniocenteza biokemija biopsija horionskih resic virologija placentocenteza UZ kordocenteza pedpogoj za test test je na voljo se zaveda tveganja tveganje lažno pozitivni rezultati prekinitev nosečnosti

6 UZ V SREDNJEM TRIMESTRU
ORG. SISTEM PRIMER LOBANJA ANENCEFALIJA ENCEFALOKELA HIDROCEFALUS SKELET SPINA BIFIDA KIFOSKOLIOZA TORAKS PRIROJENE NEPRAVILNOSTI SRCA DIAFRAGMALNA HERNIJA ABDOMEN GASTROSHIZA EKSOMFALOS AGENEZIJA LEDVIC POLISCISTIČNA BOLEZEN HIDRONEFROZA EKSTREMITETE EKVINOVARUS POLIDAKTILIJA

7 KROMOSOMSKE NEPRAVILNOSTI
vzrok za približno 50% zgodnjih spontanih splavov ob rojstvu je incidenca 1/160 živorojenih starost nosečnice razvojne spremembe na UZ (povečana nuhalna svetlina, zastoj v rasti, ostali org. sistemi)

8 KROMOSOMSKE NEPRAVILNOSTI
nerazdvajanje parov homolognih kromosomov v mejozi spolne celice enega od staršev številčne nepravilnosti največkrat na novo, ni genetske predispozijice strukturne nepravilnosti uravnotežene strukturne nepravilnosti -> ponavljajoči se spontani splavi, razvojne nepravilnosti pri potomcih

9 ANEUPLOIDIJE Trisomija 21 – Downov sindrom
Trisomija 18 – Edwardsov sindrom Trisomija 13 – sindrom Patau

10 NEPRAVILNOSTI SPOLNIH KROMOSOMOV
Monosomija X – Turnerjev sindrom 47, XXY – Klinefelterjev sindrom 47, XYY 47, XXX Fragile X

11 DOWNOV SINDROM ob rojstvu otroka najpogostejša kromosomska nepravilnost intrauterina letalnost: 40% med 12 – 40 tedni nižji IQ, gluhost, kratkovidnost, značilne obrazne poteze, makroglosija, CSD (40%), intestinalna atrezija, prezgodnje staranje, zmanjšana imunost, leukemija, skrajšana življenjska doba

12 PRESEJALNI TESTI ZA DOWNOV SINDROM
ANAMNEZA starost matere: 20let – 1/1500, 37let – 1/300 80% se rodi materam, mlajšim od 37let že ima otroka z DS >37 let  možnost prenatalne diagnostike s kariotipizacijo ploda BIOKEMIJA UZ MERJENJE NUHALNE SVETLINE

13 PRESEJALNI TESTI ZA DOWNOV SINDROM
BIOKEMIJA – TROJNI PRESEJALNI TEST: AFP↓ ESTRIOL (uE3) ↓ β-hCG↑ – 2x večje vrednosti ima 64% nosečnic s plodovi z DS vse ženske v drugem trimesečju, z enojčki in brez diabetesa 100% občutljivost, 91% specifičnost možnost invazivne prenatalne diagnostike

14 PRESEJALNI TESTI ZA DOWNOV SINDROM
UZ MERJENJE NUHALNE SVETLINE med 12. in 14. tednom prek trebuha širina svetline med kožo in mehkimi deli v nuhalni regiji ne sme biti širša od 3 mm v prvem trimesečju DS, trisomija 18 in 13

15 PRESEJALNI TESTI ZA DOWNOV SINDROM
PRESEJANJE V PRVEM TRIMESEČJU ↓ β-hCG + ↑ PAPP-A + materina starost + merjenje muhalne svetline  90% učinkovitost pri odkrivanju plodov z DS

16 MULTIFAKTORSKA GENETSKA PREDISPOZICIJA
epilepsija sladkorna bolezen anencefalija defekti nevralne cevi razcepi obraza prirojene nepravilnosti srca pilorična stenoza omfalokela izpah kolkov napake združevanja Mullerjevih vodov ekvinovarus

17 MULTIFAKTORNA GENETSKA PREDISPOZICIJA
VERJETNOST, DA SE PONOVI – v družini, kjer sta oba starša zdrava 1-5% število obolelih v družini stopnja klinične prizadetosti pogostost bolezni v populaciji sorodstvene vezi s prizadetimi sindrom ?  monogensko pogojeni

18 DEFEKTI NEVRALNE CEVI napake v zapiranju nevralne celi med 16. in 18. tn okoljski faktorji ETIOLOGIJA genetski farmakološki geografski LOBANSKI SVOD – anencefalija, encefalokela prvi trimester na UZ KAUDALNI DEL HRBTENJAČE – spina bifida 20-teden na UZ

19 PRESEJALNI TESTI koncentracina AFP v materinem serumu
v rumenjakovi vrečki, plodovih jetrih in črevesju ↑ koncentracijo ima 75% plodov z omenjenimi napakami DD: trajanje nosečnosti?, večplodna n., oligohidramnion, policistična ledvica, intrauterina infekcija, prirojena srčna napaka, fetalna smrt materini vtroki: lupus, jetrni tumorji, ovarijske ciste, predhodna fetalna redukcija pri mnogoplodni nosečnosti

20 DEFEKTI NEVRALNE CEVI SPINA BIFIDA VČASIH OKVARA INDELEKTA ↓
DANES ANTIBIOTOKI, SLIKOVNA DIAGNOSTIKA

21 PRIROJENE NEPRAVILNOSTI SRCA
NAJPOGOSTEJŠA RN! POLOVICA JE LETALNIH ALI ZAHTEVAJO OPERACIJO POLOVICA ASIMPTOMATSKIH

22 PRIROJENE NEPRAVILNOSTI SRCA
GENETSKI DEJAVNIKI OKOLJSKI (DIABETES) ZDRAVILA (LITIJ) INFEKCIJE (RUBELLA) GENSKE MUTACIJE IN KROMOSOMSKE NEPRAVILNOSTI <5%

23 PRESEJANJE TVEGANJE 2% ČE JE PRIZADET OČE ALI PREJŠNJI OTROK
TVEGANJE 10% ČE GRE ZA MATI ALI 2 OTROKA DIABETES UZ PRI 20 TEDNIH UGOTOVI LE 30% -> SPECIALISTI 90%

24 RAZCEPLJENA USTNICA/NEBO
USTNICA – UZ 15% FETUSOV IMA PRIDRUŽENE NEPRAVILNOSTI, PONAVADI ZARADI GENETSKIH ALI KROMOSOMSKIH NEPRAVILNOSTI ZGODENJ KIRURŠKI POSEG

25 MONOGENSKA PREDISPOZICIA
ekspresija bolezni penetranca MENDELSKO DEDOVANJE GENETSKI SINDROMI – nizka frekvenca

26 MONOGENSKA PREDISPOZICIA
AD AR XVR XVD Huntingtonova horea Cistična fibroza Hemofilija A, B Inkontinenca pigmenti Nevrofibromatoza tip 1/2 Pomanjkanje alfa-1 antitripsina Dunchennova/Beckerjeva mišična distrofija Alportov sindrom Miotonična distrofija Kongenitalna naglušnost Sindrom fragilnega kromosoma X Spinalna mišična atrofija tip 1/2/3 Adrenogenitalni sindrom Friedreichova ataksija

27 KLINIČNA RAZDELITEV RN:
en sam sistem asociacije (VACTERL) sekvence (Potterjeva) kompleksi (hemifacialna mikrosomija) sindromi! – genetska predispozicija, 40% monogenska predispozicija ali kromosomska mutacija

28 POSTOPKI PRENATALNE DIAGNOSTIKE
amniocenteza T ,5-1% kariotipizacija, molekularno genetska preiskava, biokemične preiskave biopsija horionskih resic T % placentocenteza in 3. trimesečje % kordocenteza in 3. trimesečje % kariotipizacija, mgp, serološka, hematološka in bk diagnostika fetoskopija trimesečje % histološka in elektronskomikroskopska diagnistika, bk preiskave

29 PROBLEMI PRI INTERPRETACIJI
MOZAICIZEM ali kromosomska sprememba v resnici odraža kromosomsko napako ploda

30 INDIKACIJE ZA PRENATALNO GENETSKO DIAGNOSTIKO
monogenetska predispozicija pri enem/obeh starših straost matere 37 let ali več predhodni otrok s kromosomsko nepravilnostjo kromosomska strukturna preureditev pri enem od staršev pozitivni test presejanja za trisomijo 21 strukturne nepravilnosti ploda na UZ ICSI

31 GENETSKO SVETOVANJE klinična metoda, ki jo uporabljajo klinični genetiki pri obravnavi posameznikov in njihovih družin diagnostika ocena tveganja izobraževanje pacienta zagotavljanje medicinske in psihološke podpore

32 ETIČNA VPRAŠANJA


Κατέβασμα ppt "RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI UGOTOVLJENE MED NOSEČNOSTJO GENETSKE OBRAVNAVE"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google