Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μελλοντικές Προκλήσεις στην Επιστήμη και Μηχανική του Περιβάλλοντος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μελλοντικές Προκλήσεις στην Επιστήμη και Μηχανική του Περιβάλλοντος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μελλοντικές Προκλήσεις στην Επιστήμη και Μηχανική του Περιβάλλοντος
Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Ντούγιας Μέσο επικοινωνίας για εξ’ αποστάσεως συνεργασία : Τηλέφωνο

2 Σχεδιασμός έρευνας Πεδίο έρευνας Επιμέρους αντικείμενο Προϋπολογισμός
Ανθρώπινο δυναμικό Δυνατότητα χρηματοδότησης Δυνατότητα σύναψης συνεργασιών Δημοσιεύσεις Insert a map of your country.

3 Σχεδιασμός έρευνας Πεδίο έρευνας Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
Μικροβιακές-βιοτεχνολογικές εφαρμογές Επιστημονική γνώση (Θεωρητική - βασική επιστήμη) Εστίαση στο πεδίο έρευνας του Τμήματος Περιβαλλοντική Μηχανική

4 Σχεδιασμός έρευνας Επιμέρους αντικείμενο
Περιβαλλοντική μικροβιολογία (εφαρμοσμένη έρευνα) Άλλα υπο-αντικείμενα Βιοαποδόμηση Επεξεργασία αποβλήτων Υδάτινα οικοσυστήματα- Μικροβιακή οικολογία Βιοπροστασία – αλληλεπιδράσεις οργανισμών

5 Σχεδιασμός έρευνας Επιμέρους αντικείμενο
Περιβαλλοντική μικροβιολογία (θεωρητική έρευνα) Μικροβιακές εφαρμογές: Βιοηθική- Βιοτεχνολογική εξέλιξη κ.ά Μεταβολικά μονοπάτια (συνδυασμένη θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα) Μεθοδολογία Συστηματική μικροοργανισμών και γονιδιωματική ανάλυση

6 Σχεδιασμός έρευνας Προϋπολογισμός Εκτίμηση χρηματικών πόρων
για την επόμενη διετία Διαθέσιμο ποσό Εξοπλισμός Insert a map of your country. Υπάρχων – Ερευνητικές δυνατότητες Δυνατότητες νέου εξοπλισμού

7 Σχεδιασμός έρευνας Ανθρώπινο δυναμικό Μεταδιδόκτορες
Υποψήφιοι διδάκτορες Φοιτητές για διπλωματική εργασία Φοιτητές για μεταπτυχιακή εργασία

8 Σχεδιασμός έρευνας Δυνατότητα χρηματοδότησης
Υπάρχοντα ερευνητικά προγράμματα Προγραμματισμός για υποβολή άλλων Υποβολή προτάσεων για ανθρώπινο δυναμικό Υποβολή προτάσεων για εξοπλισμό

9 Σχεδιασμός έρευνας Δυνατότητα σύναψης συνεργασιών
Για υποβολή προτάσεων Για υλοποίηση έρευνας

10 Δημοσιεύσεις Δημοσιεύσεις Επιλογή περιοδικού Impact factor Τίτλος
Αντικείμενο

11 Δημοσιεύσεις Δομή Τίτλος Περίληψη (Abstract)
Εισαγωγικά στοιχεία (Introduction) Μεθοδολογία (Material and methods) Αποτελέσματα (Results) Συζήτηση (Discussion) Συμπεράσματα (Conclusions) Αναφορές (References) Insert a map of your country.

12 Δημοσιεύσεις Τίτλος Σύντομος-μη περιγραφικός
«επιθετικός»  να ελκύει το ενδιαφέρον Μοναδικός (όσο είναι δυνατόν) Να εκφράζει το αντικείμενο που πραγματεύεται ο ερευνητής

13 Δημοσιεύσεις Περίληψη (Abstract) 150-250 λέξεις
Παρουσίαση των κυριότερων αποτελεσμάτων  ακόμη και αριθμητικά (με νούμερα) Τελική συμπερασματική πρόταση Σκοπός: να ελκύσει το ενδιαφέρον των επιστημών – να χρησιμοποιηθεί ακόμη και χωρίς να αναγνωστεί πλήρως από τον ερευνητή

14 Δημοσιεύσεις Εισαγωγικά στοιχεία (Introduction)
2 -21/3 σελίδες, διπλό διάστιχο, συνήθως 4 επιμέρους ενότητες 1η ενότητα: Γενικά στοιχεία για το αντικείμενο της εργασίας (όπως προβάλλεται στον τίτλο) 2η ενότητα: Στοιχεία για την επιμέρους τεχνολογία ή την μικροβιακή εφαρμογή (ή θέμα) 3η ενότητα: Ιδιαίτερα στοιχεία που αφορούν το θέμα αυτό 4η ενότητα: Ο λόγος για τον οποίο υλοποιήθηκε μια τέτοια εργασία (ανάδειξη εξελιγμένης τεχνολογίας)

15 Δημοσιεύσεις Μεθοδολογία (Material and methods)
Λεπτομερή περιγραφή των μεθόδων  παρόλη την παρότρυνση από τα περιοδικά για περιορισμό του πεδίου αυτού μέσω χρήσης αναφορών Ανάδειξη της πιο εξελιγμένης μεθοδολογίας Συνήθως 4-5 σελίδες διπλού διάστιχου

16 Δημοσιεύσεις Αποτελέσματα (Results)
Αναλυτικά τα αποτελέσματα με συνεκτικό τρόπο, όχι περιγραφικό, χωρίς να παραλείπεται πληροφορία (3-4 σελίδες, διπλό διάστιχο) Χρήση πινάκων  ενσωμάτωση πλήθους πληροφοριών (συνήθως 2-3 Πίνακες) Διαγράμματα (συνήθως 4-6) Παράθεση των αποτελεσμάτων χωρίς αναφορές με χρήση παραπομπών σε Πίνακες και Διαγράμματα Insert a map of your country.

17 Δημοσιεύσεις Συζήτηση (Discussion)
Κριτική εις βάθος αξιολόγηση των αποτελεσμάτων – ανάδειξη των αποτελεσμάτων με πρωτοτυπία (3-4 σελίδες, διπλό διάστιχο) Να αποφεύγεται η: Τα «τυπικά» στοιχεία συζήτησης που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή σε προηγούμενες εργασίες πάνω στο θέμα η εκ νέου παρουσίαση των αποτελεσμάτων η περιγραφική αναφορά στοιχείων από άλλες εργασίες η απλή συγκριτική αναφορά, π.χ. αυτός είπε «αυτό», ο άλλος «το άλλο» κ.λπ.  η σύγκριση μπορεί να γίνει με τη χρήση Πίνακα που περιέχει αναφορές Insert a map of your country.

18 Δημοσιεύσεις Αναφορές (References) Χρήση σχετικών αναφορών
εύρεση μέσω scopus χρήση λέξεων πηγών προσεκτική ανάγνωση των περιλήψεων προσεκτική ανάγνωση των επιλεγμένων άρθρων Λεπτομέρειες στη δομή (format) που θέτει το περιοδικό Αντιστοιχία αναφορών κειμένου και λίστας αναφορών

19 Επιμέλεια κειμένου, Πινάκων και Διαγραμμάτων
Δημοσιεύσεις Επιμέλεια κειμένου, Πινάκων και Διαγραμμάτων Αποφυγή: “plagiarism” ορθογραφικών λαθών ανομοιομορφίας στη δομή λεκτικών ανακριβειών συντακτικών λαθών

20 Πινάκες και Διαγράμματα
Δημοσιεύσεις Πινάκες και Διαγράμματα ωραία δομή ευανάγνωστα συνεκτικότητα ενσωμάτωση όλης της πληροφορίας


Κατέβασμα ppt "Μελλοντικές Προκλήσεις στην Επιστήμη και Μηχανική του Περιβάλλοντος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google