Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βιβλιογραφία κατά Vancouver

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βιβλιογραφία κατά Vancouver"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βιβλιογραφία κατά Vancouver
Εργαστήριο Πληροφορική της Υγείας Ακαδημαϊκό έτος

2 Βιβλιογραφία κατά Vancouver- Γενικά
Οι αναφορές μέσα στο κείμενο γράφονται με Αραβικούς αριθμούς, με αύξοντα τρόπο, μέσα σε παρενθέσεις, δηλαδή (1), (2), (3) κλπ. Αναφορές πρέπει να υπάρχουν και στις εικόνες και στους πίνακες. Ο αριθμός μέσα σε παρένθεση πρέπει να υπάρχει ακόμα και αν αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα, πχ: « Όπως αναφέρει ο Smith (5)…»

3 Βιβλιογραφία κατά Vancouver- Γενικά
Σε περίπτωση που ξανα-αναφέρεται κάποια πηγή, θα πρέπει να γραφεί ο αριθμός που είχε γραφεί και την πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη πηγή. Πχ: «Σύμφωνα με τον Smith (5)……. Έρευνες έχουν δείξει ότι (6)…………… Όπως αναφέρει ο Smith (5)………….»

4 Βιβλιογραφία κατά Vancouver- Γενικά
Όταν υπάρχουν πολλές αναφορές μαζί, χρησιμοποιείται η παύλα για τον πρώτο και τον τελευταίο αριθμό που είναι συνεχόμενοι, πχ αν έχουμε 2,3,4,5,7,10 γράφουμε (2-5,7,10). Συνήθως, οι αριθμοί γράφονται μετά από κόμματα και τελείες.

5 Βιβλιογραφία κατά Vancouver- Αναφορά σε βιβλίο
Γράφονται κατά σειρά: Τα επώνυμα και τα αρχικά των ονομάτων των συγγραφέων (μέχρι 6, από 7 και πάνω γράφουμε et al ή και συν.). Στο τέλος του ονόματος του τελευταίου συγγραφέα βάζουμε τελεία και αφήνουμε κενό. Ο τίτλος του βιβλίου. Μετά βάζουμε τελεία και κενό. Η έκδοση (αν δεν είναι η πρώτη). Μετά βάζουμε τελεία και κενό. Ο τόπος έκδοσης. Μετά βάζουμε άνω και κάτω τελεία και κενό Ο εκδότης. Μετά βάζουμε κόμμα ή ελληνικό ερωτηματικό και αφήνουμε κενό. Η χρονιά έκδοσης. Μετά βάζουμε τελεία.

6 Βιβλιογραφία κατά Vancouver- Αναφορά σε βιβλίο
Παράδειγμα: Lodish H, Baltimore D, Berk A, Zipursky SL, Matsudaira P, Darnell J. Molecular cell biology. 3rd ed. New York: Scientific American; 1995.

7 Βιβλιογραφία κατά Vancouver- Αναφορά σε άρθρο περιοδικού
Γράφονται κατά σειρά: Το ονόματα των συγγραφέων (όπως και στην περίπτωση της αναφοράς σε βιβλίο). Ο τίτλος του άρθρου (όπως και στην αναφορά σε όνομα βιβλίου). Ο τίτλος του περιοδικού (με τη συντομογραφία που εμφανίζεται στο PubMed). Μετά αφήνουμε ένα κενό. Η χρονιά έκδοσης. Μετά βάζουμε ελληνικό ερωτηματικό και δεν αφήνουμε κενό. Ο τόμος και το τεύχος. Δεν αφήνουμε κενό ανάμεσα, αλλά βάζουμε τον αριθμό του τεύχους σε παρένθεση. Μετά βάζουμε άνω και κάτω τελεία. Τον αριθμό των σελίδων (δεν γράφουμε το ψηφία που εννοούνται). Μετά βάζουμε τελεία.

8 Βιβλιογραφία κατά Vancouver- Αναφορά σε άρθρο περιοδικού
Παράδειγμα: Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. In vitro enzymatic processing of radiolabelled big ET-1 in human kidney as a food ingredient. Biochem Pharmacol 1998;55(5):

9 Βιβλιογραφία κατά Vancouver- Αναφορά σε ηλεκτρονικές πηγές
Συγγραφείς (τελεία, κενό) Τίτλος άρθρου (τελεία, κενό ) Τίτλος ηλεκτρονικού περιοδικού με συντομογραφία (κενό) [serial online] (κενό), Έτος δημοσίευσης (κενό) [ημερομηνία που προσπελάστηκε] Τόμος (χωρίς κενό) Τεύχος (μέσα σε παρένθεση, άνω και κάτω τελεία), Σελίδες (τελεία, κενό) Διαθέσιμο από/ Available from (άνω και κάτω τελεία, κενό) URL (υπογραμμισμένο)

10 Βιβλιογραφία κατά Vancouver- Αναφορά σε ηλεκτρονικές πηγές
Παραδείγματα: Garfinkel PE, Lin E, Goering P. Should amenorrhoea be necessary for the diagnosis of anorexia nervosa? Br J Psych [serial online] 1996 [cited 1999 Aug 17]; 168(4): Available from: URL: National Organization for Rare Diseases [Online] Aug 16 [cited 1999 Aug 21]; Available from: URL:

11 Βιβλιογραφία κατά Vancouver- Άλλες αναφορές
Η αναφορά σε πρακτικά συνεδρίου γίνεται με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που γίνεται η αναφορά σε βιβλία. Πχ: Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advancesin clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

12 Βιβλιογραφία κατά Vancouver- Άλλες αναφορές
Η αναφορά σε άρθρο εφημερίδας γίνεται με τον εξής τρόπο: Συγγραφέας (τελεία, κενό) Τίτλος άρθρου (τελεία, κενό) Όνομα εφημερίδας (κενό) Χρονιά Μήνας Ημέρα Έκδοσης (ελληνικό ερωτηματικό, χωρίς κενό) Σελίδα (κενό) Αριθμός στήλης (μέσα σε παρένθεση, μετά τελεία) ΠΧ: Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions annually. The Washington Post Jun 21;3 (col. 5).

13 Βιβλιογραφία κατά Vancouver- Επιπλέον στοιχεία
Κάθε πίνακας και εικόνα θα πρέπει να έχουν τίτλο και αύξοντα αριθμό. Η πηγή από την οποία προήλθαν θα πρέπει να αναφέρεται. Σε περίπτωση που θέλουμε να εξηγήσουμε κάτι, το γράφουμε με τη μορφή υποσημείωσης, όχι μέσα στον τίτλο. Όλες οι υπόλοιπες μονάδες μέτρησης θα πρέπει να γράφονται σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI). Εξαίρεση αποτελούν η θερμοκρασία που γράφεται σε βαθμούς Κελσίου (C) και η πίεση αίματος που γράφεται σε χιλιοστά στήλης υδραργύρου (mmHg).


Κατέβασμα ppt "Βιβλιογραφία κατά Vancouver"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google