Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ξανθός Στέλιος1, Λεοντάρης Φωκίων2, Κλούβας Αλέξανδρος2

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ξανθός Στέλιος1, Λεοντάρης Φωκίων2, Κλούβας Αλέξανδρος2"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ξανθός Στέλιος1, Λεοντάρης Φωκίων2, Κλούβας Αλέξανδρος2
Συγκριτική έρευνα μετρήσεων γ-φασματοσκοπίας και ραδονίου σε μεταβυζαντινούς Ναούς της Θεσσαλονίκης Ξανθός Στέλιος1, Λεοντάρης Φωκίων2, Κλούβας Αλέξανδρος2 1 επίκουρος καθ./Τμ. Μηχανικών Αυτοματισμού ΑΤΕΙΘ , 2 υποψ. διδάκτορας/Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΑΠΘ, 2 καθηγητής/Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΑΠΘ, “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)” SUBSIDY CONTRACT No. B

2 “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)”
Συγκριτική έρευνα μετρήσεων γ-φασματοσκοπίας και ραδονίου σε μεταβυζαντινούς Ναούς της Θεσσαλονίκης Eπιλέχθηκαν οκτώ μεταβυζαντινοί Ναοί της Θεσσαλονίκης για την πραγματοποίηση των μετρήσεων γ-ακτινοβολίας και ραδονίου. Οι μεταβυ-ζαντινοί Ναοί που επιλέχθηκαν ήταν οι εξής: 1) Αγ. Αθανάσιος, 2) Άγ. Αντώνιος, 3) Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς, 4) Παναγία Λαοδηγήτρια, 5) Αγ. Μηνάς, 6) Κοίμησις της Θεοτόκου (Νέα Παναγία), 7) Γενέσιον της Θεοτόκου (Παναγούδα), 8) Υπαπαντή του Χριστού “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)” SUBSIDY CONTRACT No. B

3 “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)”
Συγκριτική έρευνα μετρήσεων γ-φασματοσκοπίας και ραδονίου σε μεταβυζαντινούς Ναούς της Θεσσαλονίκης “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)” SUBSIDY CONTRACT No. B

4 “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)”
Συγκριτική έρευνα μετρήσεων γ-φασματοσκοπίας και ραδονίου σε μεταβυζαντινούς Ναούς της Θεσσαλονίκης “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)” SUBSIDY CONTRACT No. B

5 “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)”
Συγκριτική έρευνα μετρήσεων γ-φασματοσκοπίας και ραδονίου σε μεταβυζαντινούς Ναούς της Θεσσαλονίκης ΣΕΙΡΑ ΟΥΡΝΙΟΥ ΣΕΙΡΑ ΘΟΡΙΟΥ K-40 ΣΥΝΟΛΙΚΑ σημείο μέτρησης αριθμός μετρήσεων μέση τιμή εύρος τιμών nGy h-1 κέντρο 8 8±3 6-13 9±2 7-12 12±2 10-16 29±5 23-41 άκρη 9±3 7-13 10-15 14±3 12-19 35±8 27-47 συνολικές 16 10±2 7-15 13±2 10-19 32±7 23-47 Clouvas et al. (2003) 225 15±4 5-28 21±5 6-36 23±5 5-35 59±13 18-99 Μετρήσεις απορροφημένης δόσης στον αέρα από γ-ακτινοβολία στο κέντρο και στην άκρη των Ναών, καθώς και αντίστοιχες μετρήσεις σε δημόσια κτίρια της Θεσσαλονίκης “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)” SUBSIDY CONTRACT No. B

6 “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)”
Συγκριτική έρευνα μετρήσεων γ-φασματοσκοπίας και ραδονίου σε μεταβυζαντινούς Ναούς της Θεσσαλονίκης Η μέση ολική απορροφούμενη δόση στον αέρα, στο εσωτερικό των μεταβυζαντινών Ναών λόγω της γ-ακτινοβολίας είναι 327 nGy h-1. Η συμβολή των διαφόρων ραδιονουκλιδίων στον συνολικό ρυθμό απορροφούμενης δόσης από γ-ακτινοβολία στον αέρα είναι: το 40% της συνολικής δόσης οφείλεται στο 40Κ, το 32% οφείλεται στη σειρά θορίου και το 28% οφείλεται στη σειρά ουρανίου. Σε προηγούμενη έρευνα (Clouvas et al. 2003) το 41% της συνολικής δόσης οφείλονταν στο 40Κ, το 36% στη σειρά θορίου και το 23% στη σειρά ουρανίου. “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)” SUBSIDY CONTRACT No. B

7 “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)”
Συγκριτική έρευνα μετρήσεων γ-φασματοσκοπίας και ραδονίου σε μεταβυζαντινούς Ναούς της Θεσσαλονίκης Ρυθμός απορροφούμενης δόσης από γ-ακτινοβολία στο κέντρο και στην άκρη των μεταβυζαντινών Ναών “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)” SUBSIDY CONTRACT No. B

8 Μετρήσεις ραδονίου στο Ιερό και στο γυναικωνίτη των Ναών.
Συγκριτική έρευνα μετρήσεων γ-φασματοσκοπίας και ραδονίου σε μεταβυζαντινούς Ναούς της Θεσσαλονίκης αρ. Ναών AM (Bq/m3) GM ΜIN MAX Ιερό 8 70 62 26 133 γυναικωνίτης 7 94 80 27 148 συνολικά 15 81 Μετρήσεις ραδονίου στο Ιερό και στο γυναικωνίτη των Ναών. Αριθμητική μέση τιμή (ΑΜ), γεωμετρική μέση τιμή (GM) και εύρος τιμών “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)” SUBSIDY CONTRACT No. B

9 Συσχέτιση συγκέντρωσης ραδονίου στο Ιερό και στον γυναικωνίτη των Ναών
Συγκριτική έρευνα μετρήσεων γ-φασματοσκοπίας και ραδονίου σε μεταβυζαντινούς Ναούς της Θεσσαλονίκης Συσχέτιση συγκέντρωσης ραδονίου στο Ιερό και στον γυναικωνίτη των Ναών “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)” SUBSIDY CONTRACT No. B

10 “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)”
Συγκριτική έρευνα μετρήσεων γ-φασματοσκοπίας και ραδονίου σε μεταβυζαντινούς Ναούς της Θεσσαλονίκης Συσχέτιση ρυθμού απορροφούμενης δόσης από σειρά ουρανίου και συγκέντρωσης ραδονίου στο Ιερό των Ναών “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)” SUBSIDY CONTRACT No. B

11 “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)”
Συγκριτική έρευνα μετρήσεων γ-φασματοσκοπίας και ραδονίου σε μεταβυζαντινούς Ναούς της Θεσσαλονίκης Ο μέσος ολικός ρυθμός απορροφούμενης δόσης στον αέρα λόγω της γ-ακτινοβολίας υπολογίστηκε και βρέθηκε ίσος με 32±7 nGy h-1. Η συνεισφορά των διαφόρων ραδιονουκλιδίων στο συνολικό ρυθμό απορροφούμενης δόσης από γ-ακτινοβολία εκτιμήθηκε σε: 40% της συνολικής δόσης για το 40Κ, 32% για τη σειρά θορίου και 28% για τη σειρά ουρανίου Υπολογίστηκε ότι στις άκρες των Ναών ο συνολικός ρυθμός δόσης είναι κατά μέσο όρο 20% μεγαλύτερος από ό,τι στο κέντρο αυτών. “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)” SUBSIDY CONTRACT No. B

12 “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)”
Συγκριτική έρευνα μετρήσεων γ-φασματοσκοπίας και ραδονίου σε μεταβυζαντινούς Ναούς της Θεσσαλονίκης Παθητικοί ανιχνευτές ραδονίου τοποθετήθηκαν στον κυρίως ναό (στο Ιερό πρωτίστως) αλλά και στους γυναικωνίτες. Η αριθμητική μέση τιμή βρέθηκε ίση με 81 Bq/m3 και ο γεωμετρικός μέσος όρος ίσος με 70 Bq/m3, με εύρος τιμών από 26 έως 148 Bq/m3. η συγκέντρωση ραδονίου ήταν μεγαλύτερη κατά 30% στους γυναικωνίτες από ό,τι στον κυρίως ναό. Σε κανένα Ναό η συγκέντρωση ραδονίου δεν ξεπέρασε το προτεινόμενο από την ευρωπαϊκή επιτροπή όριο των 300 Bq/m3 ασθενής συσχέτιση μεταξύ του ρυθμού απορροφούμενης δόσης από γ-ακτινοβολία λόγω της σειράς ουρανίου με την συγκέντρωση ραδονίου. “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CHeRRIE)” SUBSIDY CONTRACT No. B


Κατέβασμα ppt "Ξανθός Στέλιος1, Λεοντάρης Φωκίων2, Κλούβας Αλέξανδρος2"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google