Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Πλαίσιο της Παροχής Σ.Υ.Υ. Ορισμοί

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Πλαίσιο της Παροχής Σ.Υ.Υ. Ορισμοί"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Πλαίσιο της Παροχής Σ.Υ.Υ. Ορισμοί
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ.  Το Πλαίσιο της Παροχής Σ.Υ.Υ. Ορισμοί Ανδρέας Δημητρόπουλος Δρ. Φ. – Αρχιτέκτονας Εκπαιδευτικός/Μέλος Σ.Ε.Π./Ε.Α.Π. Νοέμβριος 2006

2 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.)
Ως «Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)» ορίζεται κάθε ενέργεια ή δέσμη ενεργειών, που συμβάλλει στην ενδυνάμωση και την εμψύχωση του ατόμου, καθώς και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 112810/ ΦΕΚ 785/Β/ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5387/ Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Ενεργειών παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ. ( )». (όλο το κείμενο στη διεύθυνση: /11/2005) © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

3 Σ.Υ.Υ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.) ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ATΟΜΑ & ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ.Υ.Υ. © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

4 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.)
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Άτομα με αναπηρία Άτομα με ψυχική ασθένεια που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων Παλιννοστούντες Πρόσφυγες Μετανάστες Φυλακισμένοι Αποφυλακισμένοι Ανήλικοι παραβάτες Ειδικές πολιτισμικές ομάδες (π.χ. Τσιγγάνοι, Πομάκοι) Ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών Λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας Πρώην χρήστες ουσιών ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης Οροθετικοί Λοιπές κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 113707/ ΦΕΚ 1821/Β/ (όλο το κείμενο στον διαδικτυακό τόπο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

5 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.)
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Ως Ενδυνάμωση, νοείται η διαδικασία μέσα από την οποία κάθε άτομο μπορεί να χειρίζεται τον εαυτό του με τρόπο αυτοδύναμο, να επικοινωνεί δημιουργικά και αποτελεσματικά με τους άλλους συμμετέχοντες στο ίδιο κοινωνικό σύνολο και να συμμετέχει ενεργά στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι. ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 112810/ ΦΕΚ 785/Β/ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5387/ Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Ενεργειών παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ. ( )». (όλο το κείμενο στη διεύθυνση: /11/2005) © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

6 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.)
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ - Ι Πρόσβαση σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Δημιουργία δικής τους καριέρας/αποφάσεων απασχόλησης. Πρόσβαση σε οικονομικές πηγές. Ύπαρξη προσόντων υψηλού επιπέδου. Να είναι ενεργά μέλη της κοινότητας. Να κάνουν κάτι που να είναι κοινωνικά σημαντικό. Να είναι κινητικοί και να είναι δυνατό να μετακινούνται. Να επικοινωνούν άνετα με άλλους ανθρώπους. Να έχουν επιλογές/προτιμήσεις. Να έχουν πιστοποιημένα προσόντα/δεξιότητες. ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για τις Ευκαιρίες στους Κοινωνικά Αποκλεισμένους της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση & ADAPT» του Άξονα INTEGRA της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ( ) © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

7 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.)
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ - ΙΙ Να έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση για ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Να έχουν εργαλεία και να έχουν αναπτύξει δεξιότητες αυτοαξιολόγησης (κατανόησης δυνατοτήτων και αδυναμιών). Να έχουν ασφαλή στέγαση. Να έχουν συμβόλαιο απασχόλησης. Να έχουν εμπορεύσιμες δεξιότητες. Να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους. Να έχουν ισχυρά μοντέλα/ρόλους. Να κινητοποιούνται δυνατά και να είναι αποφασισμένοι να πετύχουν. Να έχουν κάποιον για να καταφεύγουν σε περίπτωση δυσκολίας. ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για τις ¨Ευκαιρίες στους Κοινωνικά Αποκλεισμένους» της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση & ADAPT» του Άξονα INTEGRA της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ( ) © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

8 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.)
ΕΜΨΥΧΩΣΗ Ως Εμψύχωση, νοείται η ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης και των δεξιοτήτων μέσα από σχέσεις που βασίζονται στη συνεργασία, στην πρωτοβουλία, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Εμψύχωση είναι, ακόμα, η κινητοποίηση μιας ομάδας προς την κατεύθυνση ενός στόχου, η προσέγγιση του οποίου σηματοδοτεί την ενεργητική παρουσία της ομάδας στην κοινωνία. ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 112810/ ΦΕΚ 785/Β/ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5387/ Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Ενεργειών παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ. ( )». (όλο το κείμενο στη διεύθυνση: /11/2005) © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

9 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.)
ΕΙΔΗ Σ.Υ.Υ. Μπορούμε να διακρίνουμε διάφορους τύπους Σ.Υ.Υ. ανάλογα με: την αμεσότητα της παρέμβασής τους, το περιεχόμενο της παρέμβασής τους, τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πελατών και τον τύπο των αναδόχων φορέων ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 112810/ ΦΕΚ 785/Β/ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5387/ Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Ενεργειών παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ. ( )». (όλο το κείμενο στη διεύθυνση: /11/2005) © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

10 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.)
ΕΙΔΗ Σ.Υ.Υ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ Ενέργειες που στοχεύουν άμεσα στο μέλος μιας ευπαθούς ομάδας του πληθυσμού (Βασικές Σ.Υ.Υ.), Ενέργειες που δρουν υποστηρικτικά προς τα μέλη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (Συμπληρωματικές Σ.Υ.Υ.): - παρεμβάσεις του φορέα συνολικά στον πληθυσμό των ευπαθών ομάδων, - ανάπτυξη δικτύων με επιχειρήσεις, φορείς κ.λπ., - ενεργοποίηση εθελοντών, - ενεργό συμμετοχή των ωφελούμενων στη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα, - ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που θα αναδεικνύουν καλές πρακτικές των Σχεδίων Δράσης. Ενέργειες που δρουν στο επίπεδο της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης του κοινωνικού συνόλου ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 112810/ ΦΕΚ 785/Β/ (όλο το κείμενο στη διεύθυνση: /11/2005) © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

11 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.)
ΕΙΔΗ Σ.Υ.Υ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ Ενέργειες προσέγγισης, Ενέργειες συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης, Ενέργειες ανάπτυξης ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, Ενέργειες επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού, Ενέργειες πληροφόρησης, Ενέργειες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και Ενέργειες παρακολούθησης και μεταπαρακολούθησης (follow-up). ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 112810/ ΦΕΚ 785/Β/ (όλο το κείμενο στη διεύθυνση: /11/2005) © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

12 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.)
ΕΙΔΗ Σ.Υ.Υ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Ατομικές ενέργειες και Ομαδικές ενέργειες ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 112810/ ΦΕΚ 785/Β/ (όλο το κείμενο στη διεύθυνση: /11/2005) © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

13 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.)
ΕΙΔΗ Σ.Υ.Υ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ τα Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Κ.Ε.Σ.Υ.Υ.) που πιστοποιήθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και υλοποίησαν ενέργειες παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών στο Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.), τα Εξειδικευμένα Κέντρα που πιστοποιήθηκαν από το Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. και υλοποίησαν ολοκληρωμένα προγράμματα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» στο Β΄ Κ.Π.Σ., Οργανισμοί της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Αστικές Εταιρείες που έχουν συσταθεί από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και διαθέτουν οργανωμένη υπηρεσία στην παροχή σχετικών ενεργειών, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, Κέντρα Υποστηρικτκικών Υπηρεσιών, Μη Κρατικές Οργανώσεις, Κέντρα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οργανώσεις και Σύλλογοι Χρηστών, Επαγγελματικά Σωματεία και Σύλλογοι Γονέων. ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 112810/ ΦΕΚ 785/Β/ (όλο το κείμενο στη διεύθυνση: /11/2005) © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

14 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.)
ΣΥΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. - ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Σ.Υ.Υ. - ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Σ.Υ.Υ. - ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. Τα στελέχη των Σ.Υ.Υ. κρίνονται με ειδικές διαδικασίες (παρουσίαση Σχεδίου Δράσης και Μικροδιδασκαλία κατά περίπτωση) από Τριμελείς Επιτροπές Πιστοποίησης μετά από παρακολούθηση πιστοποιημένου από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προγράμματος εκπαίδευσης. Στις Τριμελείς επιτροπές συμμετέχουν: Δύο Αξιολογητές από το Μητρώο Αξιολογητών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Και Ένας Παρατηρητής (στέλεχος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ή εμπειρογνώμονα) ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 113709/ ΦΕΚ 1821/Β/ (όλο το κείμενο στον διαδικτυακό τόπο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

15 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.)
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Πρέπει να περιλαμβάνει: Γενικό σκοπό και αναμενόμενα αποτελέσματα Περιγραφή των χαρακτηριστικών της ομάδας στόχου ή του ατόμου στόχου Ανάλυση αναγκών της ομάδας στόχου ή του ατόμου στόχου Άξονες ενεργειών στους οποίους εντάσσονται οι προτεινόμενες δράσεις (διάγνωση αναγκών, κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης, συμβουλευτική κ.ά.) Περιγραφή δράσεων και ειδικότεροι στόχοι ανά ομάδα δράσεων ή/και δράση Τεκμηρίωση επιλογής συγκεκριμένων τεχνικών και προσεγγίσεων Αξιολόγηση του σχεδίου, ανατροφοδότηση και αναπροσαρμογή του σχεδίου ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 113709/ ΦΕΚ 1821/Β/ (όλο το κείμενο στον διαδικτυακό τόπο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

16 ΤΕΛΟΣ © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "Το Πλαίσιο της Παροχής Σ.Υ.Υ. Ορισμοί"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google