Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βέλτιστα γραμμικά χρονικά αναλλοίωτα συστήματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βέλτιστα γραμμικά χρονικά αναλλοίωτα συστήματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βέλτιστα γραμμικά χρονικά αναλλοίωτα συστήματα
Σεραφείμ Καραμπογιάς Βέλτιστα γραμμικά χρονικά αναλλοίωτα συστήματα Συστήματα που ελαχιστοποιούν το μέσο-τετραγωνικό σφάλμα Ο Wiener εξέτασε το προβλημα της εκτίμησης μίας επιθυμητής κυματομορφής σήματος s(t) παρουσία προσθετικού θορύβου n(t), βάση του λαμβανόμενου σήματος r(t) = s(t) + n(t). Ο Wiener προσδιόρισε το γραμμικό φίλτρο του οποίου η έξοδος είναι η βέλτιστη, κατά μέση-τετραγωνική τιμή, προσέγγιση στο επιθυμητό σήμα s(t). Το φίλτρο που προκύπτει καλείται βέλτιστο γραμμικό φίλτρο ή φίλτρο Wiener.

2 Σεραφείμ Καραμπογιάς Λαμβανόμενο σήμα Εκπεμπόμενο σήμα Κανάλι Σύστημα ΓΧΑ h(t) H(ω) Θόρυβος Καθυστέριση – t0 Μοντέλο για τη λήψη σήματος μέσα από AWGN κανάλι – Φίλτρο Wiener. Επιλέγουμε το φίλτρο H(ω) έτσι ώστε η έξοδός του y(t) να είναι η καλύτερη δυνατή εκτίμηση του σήματος εισόδου τη χρονική στιγμή t – t0, δηλαδή, του σήματος s(t – t0). Επειδή το σήμα s(t) αποτελεί δείγμα συνάρτησης τυχαίας διαδικασίας S(t), είναι αδύνατο να υπολογίσουμε την τιμή του σήματος s(t) σε κάποια χρονική στιγμή t – t0 με απόλυτη ακρίβεια. Το μόνο που θα προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προσδιορίζουμε το φίλτρο H(ω) το οποίο ελαχιστοποιεί μία κατάλληλα ορισμένη μέση τιμή του σφάλματος ε(t). Συστήματα που ελαχιστοποιούν το μέσο-τετραγωνικό σφάλμα 6-2

3 Σεραφείμ Καραμπογιάς Λαμβανόμενο σήμα Εκπεμπόμενο σήμα Κανάλι Σύστημα ΓΧΑ h(t) H(ω) Θόρυβος Καθυστέριση – t0 Μοντέλο για τη λήψη σήματος μέσα από AWGN κανάλι – Φίλτρο Wiener. Ο Wiener προσδιόρισε το γραμμικό φίλτρο H(ω) του οποίου ελαχιστοποιεί τη μέση τιμή του τετραγωνικού σφάλματος Ε[ε2(t)]. Συστήματα που ελαχιστοποιούν το μέσο-τετραγωνικό σφάλμα 6-3

4 Περιγραφή του λαμβανόμενου σήματος στο πεδίο του χρόνου και συχνότητας
Σεραφείμ Καραμπογιάς Περιγραφή του λαμβανόμενου σήματος στο πεδίο του χρόνου και συχνότητας Λαμβανόμενο σήμα Θόρυβος Εκπεμπόμενο Κανάλι Επίσης το σήμα r(t) αποτελεί δείγμα συνάρτησης τυχαίας διαδικασίας R(t), της οποίας η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης είναι και η συνάρτηση φασματικής πυκνότητας ισχύος είναι Συστήματα που ελαχιστοποιούν το μέσο-τετραγωνικό σφάλμα 6-4

5 Φασματική Πυκνότητα Ισχύος του Αθροίσματος Διαδικασιών
Σεραφείμ Καραμπογιάς Φασματική Πυκνότητα Ισχύος του Αθροίσματος Διαδικασιών Δίνονται οι WSS τυχαίες διαδικασίες X(t) και Y(t) και ορίζεται η τυχαία διαδικασία Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της Z(t) είναι και η φασματική πυκνότητα ισχύος της Z(t) είναι Αν οι δύο διαδικασίες είναι ασυσχέτιστες τότε RXY(τ) = mX·mY και αν μία τουλάχιστον από τις διαδικασίες έχει μέση τιμή ίση με το μηδέν τότε Συστήματα που ελαχιστοποιούν το μέσο-τετραγωνικό σφάλμα 6-5

6 Μελέτη του συστήματος στο πεδίο του χρόνου και συχνότητας
Σεραφείμ Καραμπογιάς Μελέτη του συστήματος στο πεδίο του χρόνου και συχνότητας ΓΧΑ σύστημα h(t), H(ω) Για τη συνάρτηση διασυσχέτισης μεταξύ των διαδικασιών Y(t) και S(t) έχουμε Συστήματα που ελαχιστοποιούν το μέσο-τετραγωνικό σφάλμα 6-6

7 Τυχαίες Διαδικασίες και Γραμμικά Συστήματα
Σεραφείμ Καραμπογιάς Τυχαίες Διαδικασίες και Γραμμικά Συστήματα Για τη συνάρτηση διασυσχέτισης εισόδου-εξόδου έχουμε Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση διασυσχέτισης εξαρτάται μόνο από το τ. Συστήματα που ελαχιστοποιούν το μέσο-τετραγωνικό σφάλμα 6-7

8 Η συνάρτηση διασυσχέτισης μεταξύ των διαδικασιών S(t) και Y(t) είναι
Σεραφείμ Καραμπογιάς Η συνάρτηση διασυσχέτισης μεταξύ των διαδικασιών S(t) και Y(t) είναι Συστήματα που ελαχιστοποιούν το μέσο-τετραγωνικό σφάλμα 6-8

9 και συνάρτηση διαφασματικής πυκνότητας ισχύος είναι
Σεραφείμ Καραμπογιάς και συνάρτηση διαφασματικής πυκνότητας ισχύος είναι Συστήματα που ελαχιστοποιούν το μέσο-τετραγωνικό σφάλμα 6-9

10 Για τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του σήματος εισόδου s(t) έχουμε
Σεραφείμ Καραμπογιάς ΓΧΑ σύστημα h(t), H(ω) Για τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του σήματος εισόδου s(t) έχουμε Η τιμή της RSS(τ) για τ = 0, δηλαδή, η ισχύς του σήματος s(t) έχουμε Για τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του σήματος εξόδου y(t) έχουμε Η τιμή της RYY(τ) για τ = 0, δηλαδή, η ισχύς του σήματος y(t) έχουμε Συστήματα που ελαχιστοποιούν το μέσο-τετραγωνικό σφάλμα 6-10

11 Η μέση τιμή του τετραγωνικού σφάλματος γράφεται
Σεραφείμ Καραμπογιάς Ο Wiener προσδιόρισε το γραμμικό φίλτρο H(ω) του οποίου ελαχιστοποιεί τη μέση τιμή του τετραγωνικού σφάλματος Ε[ε2(t)]. όπου Η μέση τιμή του τετραγωνικού σφάλματος γράφεται Συστήματα που ελαχιστοποιούν το μέσο-τετραγωνικό σφάλμα 6-11

12 Αν χρησιμοποιηθεί ο κανόνας του Leibnitz
Σεραφείμ Καραμπογιάς Το ακρότατο της E[ε2(t)] προσδιορίζεται αν η παράγωγός ως προς τη απόκριση συχνότητας τεθεί ίση με μηδέν, δηλαδή, Αν χρησιμοποιηθεί ο κανόνας του Leibnitz αποδεικνύεται ότι το βέλτιστο φίλτρο έχει απόκριση συχνότητας Συστήματα που ελαχιστοποιούν το μέσο-τετραγωνικό σφάλμα 6-12

13 και επειδή E[N(t)] = 0 έχουμε
Σεραφείμ Καραμπογιάς Για την περίπτωση όπου το σήμα και ο θόρυβος είναι ασυσχέτιστες τυχαίες διαδικασίες έχουμε δείξει ισχύει επίσης ισχύει πράγματι και επειδή E[N(t)] = 0 έχουμε Επομένως το βέλτιστο φίλτρο έχει απόκριση συχνότητας Συστήματα που ελαχιστοποιούν το μέσο-τετραγωνικό σφάλμα 6-13

14 Έχουμε δείξει ότι το μέσο τετραγωνικό σφάλμα είναι
Σεραφείμ Καραμπογιάς Έχουμε δείξει ότι το μέσο τετραγωνικό σφάλμα είναι και ότι η απόκριση συχνότητας του βέλτιστου φίλτρου είναι Το ελάχιστο μέσο τετραγωνικό σφάλμα το οποίο επιτυγχάνεται με το Hβελτ.(ω) είναι τελικά Για την περίπτωση όπου το σήμα και ο θόρυβος είναι ασυσχέτιστες τυχαίες διαδικασίες έχουμε Συστήματα που ελαχιστοποιούν το μέσο-τετραγωνικό σφάλμα 6-14


Κατέβασμα ppt "Βέλτιστα γραμμικά χρονικά αναλλοίωτα συστήματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google