Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Όροι Συμμετοχής και Δομή/Περιεχόμενο Προτάσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Όροι Συμμετοχής και Δομή/Περιεχόμενο Προτάσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Όροι Συμμετοχής και Δομή/Περιεχόμενο Προτάσεων

2 Όροι Συμμετοχής Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε ομάδες μαθητών μέχρι 4ων ατόμων – κατά προτίμηση 2 ομάδες ανά σχολείο Ένας ή και περισσότεροι μέντορες (καθηγητές) ανά ομάδα Δύο κατηγορίες υποψηφιοτήτων: α) μαθητές Γυμνασίου, β) μαθητές Λυκείων και Τεχνικών σχολών Η πρόταση πρέπει να καταθεθεί μέχρι τις 7 Απριλίου 2017. Η πρόταση πρέπει να είναι 1 σελίδα, σε χαρτί A4, single-space, Times New Roman 12, περιθώρια σελίδας/margins 2.54cm Η κατάθεση των ιδεών θα γίνει ηλεκτρονικά στο

3 Βραβεία Βραβείο Λύκεια/ Τεχνικές Γυμνάσια
Καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας €400 Κοινωνικής επιχειρηματικότητας €300 Πράσινης Επιχειρηματικότητας Θα δοθούν t-shirts σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποιητικά συμμετοχής και όλες οι ομάδες των μαθητών θα λάβουν πιστοποιητικά εύφημου μνείας για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι ομάδες που θα διακριθούν θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους στην τελετή βράβευσης αρχές Μάϊου 2017 στο UCLan Cyprus (η ημ/νία θα ανακοινωθεί σύντομα)

4 Αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών – 5 βασικά κριτήρια (20 μονάδες/ κριτήριο)
Σαφή περιγραφή ιδέας Ομάδες στόχευσης και αξία Καινοτομία και επίδραση Πόροι και συνεργασίες Ομάδα και επόμενα στάδια

5 Ημέρα ημερίδας και βράβευσης – 28 Απρ 2017
Ετοιμασία Πόστερ (όλες οι συμμετέχουσες ομάδες) Το Ποστερ να αποτελείται από 2 slides PowerPoint, το κάθε slide να είναι ένα Α3 τυπωμένο Τα 2 slides να κατατεθούν ηλεκτρονικά στην.... μέχρι τις 24 Απρ 2017 Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων θα ανοίξει μετά τις 7 Απρ 2017

6 Ημέρα ημερίδας και βράβευσης – 28 Απρ 2017
Διαδικασία: Επιλογή 9 υποψήφιων για βράβευση ομάδων ανά κατηγορία βραβείου (3 για καινοτόμα ιδέα, 3 για κοινωνική, 3 για πράσινη) 9 υποψήφιες ιδέες από Γυμνάσια και 9 από Λύκεια Παρουσίαση σε 3 λεπτά τα 2 ppt slides που έχετε ήδη καταθέσει και ετοιμάσει για την Παρουσίαση σας

7 Ημέρα ημερίδας και βράβευσης – 28 Απρ 2017
Πρόγραμμα: 12:00 – 12:30 Εγγραφές/ Προετοιμασία (ανάρτηση πόστερς) 12:30 – 12:45 Καλωσόρισμα, Ανασκόπηση, Παρουσίαση κριτικής επιτροπής 12:45 – 13:15 Έκθεση ιδεών με τη χρήση πόστερ (στο lobby). Αξιολόγηση από κριτική επιτροπή 13:15 – 14:00 Εισηγήσεις από επιχειρηματίες 14:00 – 15:30 Ανακοίνωση νικητών – Παρουσίαση ιδεών από υποψήφιες ομάδες 15:30 – 16:00 Κλείσιμο τελετής

8 1. Περιγραφή ιδέας Ξεκινήστε με μία σύντομη και όσο το δυνατό πιο σαφή περιγραφή της ιδέας Ιδέα για επιχείρηση – «NutriWell» Κοινωνική επιχειρηματικότητα «Enable» Πράσινη επιχειρηματικότητα «ReFuel» «Η επιχείρηση θα προσφέρει ένα ιστοχώρο για την πώληση και ενημέρωση σε σχέση με λειτουργικά τρόφιμα» «Η ιδέα αφορά στην προσφορά υπηρεσιών ψυχαγωγίας για αναπήρους. Θα περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένους χώρους και θα παρέχει υπηρεσίες από καταρτισμένα άτομα» «Η ιδέα αφορά στην περισυλλογή και ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων με στόχο την παραγωγή βιοκαυσίμων θέρμανσης για στήριξη ευπαθών ομάδων»

9 2. Ομάδα/ες στόχευσης και αξία
Ποιες οι ομάδες στόχευσης και ποια η αξία που θα απολαμβάνουν; Ιδέα για επιχείρηση – «NutriWell» Κοινωνική επιχειρηματικότητα «Enable» Πράσινη επιχειρηματικότητα «ReFuel» Ομάδες Στόχευσης Άτομα που επιζητούν πνευματική και σωματική ευεξία Άτομα με αναπηρίες (συμπ. συγγενών) Άτομα με ευαισθησίες στην ανακύκλωση και το περιβάλλον, Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (π.χ. ηλικιωμένοι, άνεργοι, πολύτεκνοι, κάτοικοι υπαίθρου) που επιζητούν καύσιμα θέρμανσης με χαμηλό κόστος Αξία (Οφέλη) για τις ομάδες στόχευσης Οφέλη πέραν από τη θρεπτική αξία των προϊόντων Μείωση κίνδυνων εμφάνισης διαφόρων νόσων Ψυχαγωγία, καλύτερη ποιότητα ζωής, κοινωνικοποίηση Προστασία περιβάλλοντος/ υδάτινων πόρων, καλύτερη ποιότητα ζωής Είδος Αξίας για την επιχείρηση Οικονομική Κοινωνική υπεράνω οικονομικής Κοινωνική/ περιβαλλοντική υπεράνω οικονομικής

10 3. Καινοτομία και επίδραση
Πόσο μοναδική είναι η ιδέα; Είδος καινοτομίας (προϊόν/ υπηρεσία, διεργασία, μοντέλο, μάρκετινγκ); Τι κενά καλύπτει και ποια η επίδραση στις ομάδες στόχευσης και κοινωνία; Ιδέα για επιχείρηση – «NutriWell» Κοινωνική επιχειρηματικότητα «Enable» Πράσινη επιχειρηματικότητα «ReFuel» Κενό που καλύπτει Έλλειψη “one-stop-shop” για ενημέρωση και αγορά γύρω από τα λειτουργικά τρόφιμα Έλλειψη υπηρεσιών ψυχαγωγίας/ κοινωνικοποίησης αναπήρων στην Κύπρο Έλλειψη υποδομής για ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων με στόχο την παραγωγή βιοκαυσίμων Μοναδικό-τητα Η πρώτη ιστοσελίδα στην Κύπρο στο είδος της / Virtual firm Μοναδικές/εξειδικευμένες υπηρεσίες και διεργασίες Ολοκληρωμένο σύστημα περισυλλογής, ανακύκλωσης και διάθεσης υπό τη μορφή βιοκαυσίμων Επίδραση/ impact Κάλυψη αναγκών ενός υποτμήματος της αγοράς/ ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα οφέλη των λειτουργικών τροφίμων Ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων στο κοινωνικό σύνολο Καλύτερη κοινωνία μέσω της βελτίωσης της ποιότητας ζωής μιας περιθωριοποιημένης ομάδας. Κρατικές εξοικονομήσεις (περίθαλψη). Δημιουργία συνείδησης ανακύκλωσης υλικών που επιδρούν αρνητικά στους υδάτινους πόρους, Βελτίωση επιπέδου ζωής ευπαθών ομάδων. Κρατικές εξοικονομήσεις (διαχείρισης/καθαρισμού υδάτινων πόρων, στήριξης ευπαθών ομάδων)

11 4. Πόροι και συνεργασίες Ποιοι οι πόροι υλοποίησης και ανάγκες για συνεργασίες; Ιδέα για επιχείρηση – «NutriWell» Κοινωνική επιχειρηματικότητα «Enable» Πράσινη επιχειρηματικότητα «ReFuel» Πόροι Οικονομικοί (Πάγια στοιχεία + λειτουργικό κόστος), ανθρώπινοι, τεχνολογία/εξοπλισμός Πάγια στοιχεία + δαπάνες ίδρυσης + προσωπικό + λειτουργικό κόστος Απαιτούμενες Συνεργασίες Προμηθευτές, εταιρεία IT, courier Επαγγελματίες (animators, καλλιτέχνες, κοινωνιολόγοι, φυσικοθεραπευτές), συνδέσμοι Εταιρεία περισυλλογής λαδιών, μονάδα επεξεργασίας/παραγωγής βιοκαυσίμων, διανομείς καυσίμων

12 5. Ομάδα, δεξιότητες και επόμενα βήματα
Ποια η ομάδα που θα υλοποιήσει την ιδέα, ρόλοι, και ποια τα επόμενα βήματα; Ιδέα για επιχείρηση – «NutriWell» Κοινωνική επιχειρηματικότητα «Enable» Πράσινη επιχειρηματικότητα «ReFuel» Ποια τα άτομα και οι ρόλοι τους στην υλοποίηση και λειτουργία της ιδέας Ανδρέας: Υπεύθυνος για τη δημιουργία και διασφάλιση της λειτουργίας της ιστοσελίδας Μαρία: Αρθρογραφία, πωλήσεις προϊόντων Κώστας: Δημιουργία προγραμμάτων και συντονισμός ψυχαγωγίας Δήμητρα: Λειτουργικότητα χώρου, ασφάλεια ομάδων στόχευσης Άντρη: Συντονισμός περισυλλογής και διάθεσης Πέτρος: Ενημέρωση, επικοινωνία, συνεργασίες Δεξιότητες που θα καλυφτούν με συνεργασίες Τεχνικοί computers, Μάρκετινγκ/εμπορικές Κοινωνικοποίησης, παροχής ψυχαγωγίας Τεχνικές δεξιότητες ανακύκλωσης και παραγωγής Επόμενα βήματα Προσφορά εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής από διατροφολόγους Συνεργασία με σύνδεσμο αναπήρων/ προσφορά εκπτώσεων σε μέλη. Υπηρεσίες για άλλους περιθωριοποιημένους Δικτύωση με περιβαλλοντικές οργανώσεις για ενθάρρυνση ανακύκλωσης

13 Παρουσίαση/ δομή μελέτης
Ευπαρουσίαστο κείμενο, καλή δομή, σαφήνεια Σύμφωνα με τα κριτήρια υποβολής Σχήματα/ πίνακες/ φωτογραφίες Παρουσίαση στο κοινό (τελική ημερίδα)


Κατέβασμα ppt "Όροι Συμμετοχής και Δομή/Περιεχόμενο Προτάσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google