Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μελέτη Σκοπιμότητας Οι επιχειρηματίες δε στερούνται δημιουργικών ιδεών, αλλά… Μια ιδέα μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη βάση για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μελέτη Σκοπιμότητας Οι επιχειρηματίες δε στερούνται δημιουργικών ιδεών, αλλά… Μια ιδέα μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη βάση για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διενέργεια Μελέτης Σκοπιμότητας και Σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου

2 Μελέτη Σκοπιμότητας Οι επιχειρηματίες δε στερούνται δημιουργικών ιδεών, αλλά… Μια ιδέα μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη βάση για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης; Η μελέτη σκοπιμότητας απαντάει στο παρακάτω ερώτημα: “Πρέπει να προχωρήσουμε με την επιχειρηματική ιδέα;”

3 Μελέτη Σκοπιμότητας Δεν είναι το ίδιο με το επιχειρηματικό σχέδιο
Λειτουργεί ως ένα φίλτρο, που σταματάει μία κακή επιχειρηματική ιδέα πριν την επένδυση πόρων στη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου Ένα διερευνητικό εργαλείο

4 Τα μέρη μιας Μελέτης Σκοπιμότητας
κλάδου και αγοράς Σκοπιμότητα προϊόντος ή υπηρεσίας Χρηματοοικονομική σκοπιμότητα

5 Σκοπιμότητα κλάδου και αγοράς
Αφετηρία: Προσδιορισμός του πόσο ελκυστικός είναι γενικότερα ο κλάδος που θα φιλοξενήσει τη νέα επιχείρηση Εντοπισμός τμημάτων της αγοράς που η μικρή επιχείρηση θα μπορούσε να προσελκύσει με επιτυχία

6 Το μοντέλο των 5 Δυνάμεων του Porter
Πέντε δυνάμεις αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και καθορίζουν το σκηνικό, μέσα στο οποίο ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις και, επομένως, την ελκυστικότητα του κλάδου: Αντιπαλότητα μεταξύ των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών Απειλή των νέων ανταγωνιστών Απειλή των υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών

7 5 Δυνάμεις του Porter Πιθανοί νέοι ανταγωνιστές Ανταγωνιστές κλάδου
Απειλή νέων ανταγωνιστών Ανταγωνιστές κλάδου Αντιπαλότητα ανάμεσα στις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών Προμηθευτές Αγοραστές Απειλή υποκατάστατων Υποκατάστατα

8 Αντιπαλότητα μεταξύ ανταγωνιστών
Η πιο ισχυρή από τις πέντε δυνάμεις Ο κλάδος είναι πιο ελκυστικός όταν: Υπάρχει μεγάλος αριθμός ανταγωνιστών ή, αντίθετα, υπάρχει πολύ μικρός αριθμός ανταγωνιστών Οι ανταγωνιστές δεν έχουν όλοι το ίδιο μέγεθος ή τις ίδιες ικανότητες Ο κλάδος αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς Υπάρχει η ευκαιρία πώλησης ενός διαφοροποιημένου προϊόντος ή υπηρεσίας

9 Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών
Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη των προμηθευτών, τόσο λιγότερο ελκυστικός είναι ο κλάδος Ο κλάδος είναι ελκυστικότερος όταν: Πολλοί προμηθευτές πωλούν εμπορεύσιμα προϊόντα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν Υπάρχουν υποκατάστατα προϊόντα Είναι εύκολο για τις επιχειρήσεις του κλάδου να αλλάζουν προμηθευτές ή να χρησιμοποιούν υποκατάστατα προϊόντα Όταν τα είδη που προσφέρουν οι προμηθευτές στον κλάδο, αναλογούν σε ένα σχετικά μικρό μέρος του κόστους των τελικών προϊόντων του κλάδου

10 Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών
Όταν ο αριθμός των πελατών είναι μικρός και το κόστος μεταστροφής στα προϊόντα ενός ανταγωνιστή είναι χαμηλό, τότε η επίδραση που ασκούν οι αγοραστές στις επιχειρήσεις είναι μεγάλη Ο κλάδος είναι ελκυστικότερος όταν: Το «κόστος μεταστροφής» των πελατών του κλάδου σε προϊόντα ανταγωνιστών ή σε υποκατάστατα προϊόντα, είναι σχετικά υψηλό Ο αριθμός των αγοραστών στον κλάδο είναι μεγάλος Οι πελάτες προτιμούν διαφοροποιημένα προϊόντα Οι πελάτες δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τα προϊόντα των προμηθευτών Τα είδη που πωλούν οι επιχειρήσεις στον κλάδο, αναλογούν σε ένα σχετικά μικρό τμήμα του συνολικού κόστους των τελικών προϊόντων των πελατών τους

11 Απειλή νέων ανταγωνιστών
Όσο μεγαλύτερη είναι η δεξαμενή των δυνητικά νέων ανταγωνιστικών σε έναν κλάδο, τόσο λιγότερο ελκυστικός είναι ο κλάδος Ο κλάδος είναι πιο ελκυστικός στους νέους ανταγωνιστές όταν: Δεν υπάρχουν πλεονεκτήματα οικονομιών κλίμακας Είναι περιορισμένες οι κεφαλαιουχικές προϋποθέσεις για την είσοδο στον κλάδο Τα πλεονεκτήματα κόστους δεν σχετίζονται με το μέγεθος της επιχείρησης Οι αγοραστές δεν επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσήλωση και αφοσίωση σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις Το κράτος δεν περιορίζει την είσοδο νέων επιχειρήσεων στον κλάδο

12 Απειλή υποκατάστατων Τα υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν να αλλάξουν τελείως την εικόνα ενός ολόκληρου κλάδου Ο κλάδος είναι πιο ελκυστικός όταν: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ποιοτικά υποκατάστατα προϊόντα Οι τιμές των υποκατάστατων προϊόντων δεν είναι πολύ χαμηλότερες από τις τιμές των προϊόντων του κλάδου Το κόστος μεταστροφής των αγοραστών στα υποκατάστατα προϊόντα είναι υψηλό

13 Πίνακας 5 Δυνάμεων

14 Επιχειρηματικά Πρωτότυπα
Οι επιχειρηματίες δοκιμάζουν το επιχειρηματικό μοντέλο τους σε μικρή κλίμακα, πριν δεσμεύσουν πόρους για την έναρξη μίας επιχείρησης που τελικά, μπορεί να αποτύχει Παράδειγμα: eBay Η τεχνική δέχεται ότι κάθε επιχειρηματική ιδέα είναι μία υπόθεση, η οποία πρέπει να ελεγχθεί, πριν εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα

15 Τα μέρη μιας Μελέτης Σκοπιμότητας
κλάδου και αγοράς Σκοπιμότητα προϊόντος ή υπηρεσίας Χρηματοοικονομική σκοπιμότητα

16 Μελέτη Σκοπιμότητας προϊόντος ή υπηρεσίας
Προσδιορίζει τον βαθμό στον οποίο το προϊόν ή η υπηρεσία είναι ελκυστική για τους δυνητικούς πελάτες και προσδιορίζει τους πόρους που απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος ή την προσφορά της υπηρεσίας Δύο ερωτήματα: Είναι πρόθυμοι οι πελάτες να αγοράσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας; Μπορούμε να προσφέρουμε το προϊόν ή την υπηρεσία μας και να έχουμε κέρδος;

17 Μελέτη Σκοπιμότητας προϊόντος ή υπηρεσίας
Πρωταρχική έρευνα– συγκεντρώνει και αναλύει πρωτογενή δεδομένα Έρευνες πελατών και ερωτηματολόγια Ομάδες εστίασης Δευτερεύουσα έρευνα– μαζεύει τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί και είναι διαθέσιμα Πρωτότυπα Κατ’οίκον δοκιμές

18 Τα μέρη μιας Μελέτης Σκοπιμότητας
κλάδου και αγοράς Σκοπιμότητα προϊόντος ή υπηρεσίας Χρηματοοικονομική σκοπιμότητα

19 Χρηματοοικονομική Μελέτη Σκοπιμότητας
Κεφαλαιουχικές ανάγκες– γενική εκτίμηση του συνολικού ποσού που θα χρειαστεί ο επιχειρηματίας για την έναρξη και την λειτουργία της επιχείρησής του Εκτιμώμενα έσοδα– πρόβλεψη οικονομικών αποτελεσμάτων Απόδοση από την επένδυση– συνδυάζει την πρόβλεψη εσόδων και την εκτίμηση κεφαλαιουχικών αναγκών για τον προσδιορισμό της απόδοσης, που αναμένεται να έχει η επιχείρηση, από την επένδυση που θα γίνει σε αυτή

20 Το Επιχειρηματικό σχέδιο είναι…
Μία συστηματική, ρεαλιστική εκτίμηση της πιθανότητας επιτυχίας μίας επιχείρησης στην αγορά Ένας τρόπο καθορισμού των σημαντικότερων κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση Ένας «οδικός χάρτης» για την επιτυχημένη διαχείριση της επιχείρησης Ένα εργαλείο σύγκρισης των πραγματικών αποτελεσμάτων έναντι των αρχικών στόχων Ένα σημαντικό εργαλείο προσέλκυσης κεφαλαίων

21 Επιχειρηματικό σχέδιο: Δύο κεντρικές λειτουργίες
Καθοδηγεί τις δραστηριότητες της επιχείρησης μέσα από την χάραξη της μελλοντικής πορείας της και την επινόηση της στρατηγικής που θα ακολουθήσει 2. Προσέλκυση επενδυτών και δανειστών που θα παρέχουν το απαιτούμενο κεφάλαιο

22 Επιχειρηματικό σχέδιο
Το σχέδιο είναι αντανάκλαση του δημιουργού Ορισμένες φορές, το κύριο όφελος από την προετοιμασία ενός σχεδίου είναι η συνειδητοποίηση ότι μια επιχειρηματική ιδέα δε θα πετύχει! Η πραγματική αξία της σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, δεν έγκειται σε αυτό καθεαυτό το σχέδιο, αλλά στη διαδικασία που πρέπει να γίνει για να συνταχθεί

23 Γιατί να αφιερώσεις χρόνο για ένα Επιχειρηματικό σχέδιο;
Παρόλο που η προετοιμασία ενός σχεδίου δεν εγγυάται την επιτυχία, αυξάνει τις πιθανότητες να πετύχει η επιχείρηση Το σχέδιο είναι ο οδικός χάρτης του επιχειρηματία στην πορεία προς τη δημιουργία μίας επιτυχημένης επιχείρησης. Ως οδηγός της μικρής επιχείρησης, το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει την κατεύθυνση, προς την οποία οδεύει η επιχείρηση, τους στόχους της, τον απώτερο σκοπό της και τον τρόπο με τον οποίο θα φθάσει ως εκεί.

24 Γράφοντας ένα Επιχειρηματικό σχέδιο
Το τυπικό σχέδιο έχει 25 έως 50 σελίδες Όπως κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα, κάθε επιχειρηματικό σχέδιο είναι μοναδικό Χρησιμοποιείστε το για να πείτε την ιστορία της εταιρίας σας

25 Σημεία-κλειδιά ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου
Εξώφυλλο και πίνακας περιεχομένων Γενική περίληψη Δήλωση αποστολής Ιστορική επισκόπηση επιχείρησης Προφίλ επιχείρησης και κλάδου Επιχειρησιακή στρατηγική Περιγραφή προϊόντων/υπηρεσιών

26 Χαρακτηριστικά vs. Πλεονεκτήματα
Χαρακτηριστικό γνώρισμα – είναι ένα περιγραφικό στοιχείο ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας (π.χ., «εργονομικά σχεδιασμένη και πιο άνετη λαβή») Πλεονέκτημα – Τι έχει να κερδίσει ο πελάτης από το χαρακτηριστικό του προϊόντος ή της υπηρεσίας (“μετριασμός των συμπτωμάτων του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα και αυξημένη παραγωγικότητα”)

27 Σημεία-κλειδιά ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου
Στρατηγική Μάρκετινγκ

28 Στρατηγική Μάρκετινγκ
Αποδεικνύει την ύπαρξη μιας αγοράς Απόδειξη ενδιαφέροντος των πελατών Τεκμηρίωση των αξιώσεων σχετικά με την αγορά Περιγραφή καταναλωτών-στόχων Διαφήμιση και προώθηση Μέγεθος αγοράς και τάσεις Ανάλυση τοποθεσίας Τιμολόγηση Διανομή

29 Σημεία-κλειδιά ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου
Στρατηγική Μάρκετινγκ Ανάλυση ανταγωνισμού Βιογραφικό Σημείωμα Ιδιοκτήτη και Μελών Διοικητικής Ομάδας Πλάνο λειτουργίας Οικονομικά στοιχεία

30 Οικονομικά στοιχεία Οικονομικές καταστάσεις
Έτος 1 μηνιαίως Έτος 2 και έτος 3 ανά τρίμηνο Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης Ισολογισμός Κατάσταση ταμειακής ροής Κεφαλαιουχικές δαπάνες

31 Οικονομικές προβλέψεις
3 προβλέψεις Απαισιόδοξη Πιο πιθανή Αισιόδοξη Ρεαλιστική! Περιλαμβάνουν παραδοχές πάνω στις οποίες βασίζονται οι προβλέψεις

32 Σημεία-κλειδιά ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου
Στρατηγική Μάρκετινγκ Ανάλυση ανταγωνισμού Βιογραφικό Σημείωμα Ιδιοκτήτη και Μελών Διοικητικής Ομάδας Πλάνο λειτουργίας Οικονομικά στοιχεία Πρόταση επένδυσης ή δανεισμού

33 Συμβουλές για την προετοιμασία Επιχειρηματικών σχεδίων
Αντιληφθείτε τη σημασία της πρώτης εντύπωσης Φροντίστε να μην υπάρχουν γραμματικά και συντακτικά λάθη Φροντίστε να είναι όμορφο Συμπεριλάβετε έναν πίνακα περιεχομένων με αριθμούς σελίδων, που ο αναγνώστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να μεταβεί γρήγορα στα κεφάλαια που τον ενδιαφέρουν

34 Συμβουλές για την προετοιμασία Επιχειρηματικών σχεδίων
Κάντε το ενδιαφέρον! Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο λογισμικό για να ετοιμάσετε μία σειρά ρεαλιστικών οικονομικών προβλέψεων Ποτέ μην ξεχνάτε τις προβλέψεις ταμειακής ροής Το ιδανικό επιχειρηματικό σχέδιο είναι ξεκάθαρο και σύντομο: 25 με 50 σελίδες Πείτε την αλήθεια

35 Το σχέδιο πρέπει να περάσει 3 ελέγχους
Έλεγχος πραγματικότητας- αποδεικνύοντας ότι: Υπάρχει μία αγορά για το προϊόν ή την υπηρεσία Η επιχείρηση μπορεί να το παράξει στο κόστος που αναφέρεται στο επιχειρηματικό σχέδιο Έλεγχος ανταγωνισμού- αξιολογεί: Τη θέση της επιχείρησης σε σχέση με του ανταγωνιστές Την ικανότητα της διοίκησης να δημιουργήσει μία επιχείρηση που θα διαθέτει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων της Έλεγχος αξίας–αποδεικνύοντας ότι: Η συγκεκριμένη επιχείρηση προσφέρει υψηλές πιθανότητες αποπληρωμής ή μία ελκυστική απόδοση από την επένδυσή των επενδυτών και των δανειστών

36 Τα "5 Cs" της Πίστωσης Κεφάλαιο (Capital) Ικανότητα (Capacity)
Εγγυήσεις (Collateral) Χαρακτήρας (Character) Συνθήκες (Conditions)

37 Παρουσιάζοντας το πλάνο
Προετοιμαστείτε! Δείξτε ενθουσιασμό για την επιχείρηση, χωρίς να παρασυρθείτε από συναισθηματισμούς Τονίστε τη δυναμική ευκαιρία που έχει να προσφέρει η ιδέα σας και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να την εκμεταλλευτείτε Τραβήξτε την προσοχή του κοινού από την αρχή, κάνοντας μία γρήγορη περιγραφή της επιχείρησης, των ευκαιριών που προσφέρει και των πλεονεκτημάτων που έχουν να κερδίσουν από αυτή

38 Παρουσιάζοντας το πλάνο
Χρησιμοποιήστε οπτικά βοηθήματα Μείνετε στα γενικά. Οι λεπτομέρειες θα προκύψουν αργότερα Κρατήστε την παρουσίασή σας λιτή και περιεκτική Αποφύγετε την χρήση τεχνικών όρων που πολλοί δεν θα καταλαβαίνουν

39 Παρουσιάζοντας το πλάνο
Να θυμάστε ότι κάθε μελλοντικός επενδυτής ή δανειστής σκέφτεται, «Τι έχω να κερδίσω;». Φροντίστε να του δώσετε απάντηση μέσα από την παρουσίασή σας Κλείστε δίνοντας έμφαση στις προοπτικές της ευκαιρίας Προσπαθήστε να φανταστείτε ποιες ερωτήσεις θα σας κάνουν και προετοιμαστείτε για αυτές.

40 Παρουσιάζοντας το πλάνο
Αναγνωρίστε τα θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους μελλοντικούς επενδυτές ή δανειστές, μέσα από τις ερωτήσεις που θέτουν Μην περιμένετε να επικοινωνήσουν οι επενδυτές μαζί σας – φροντίστε να διατηρήσετε μία επικοινωνία μαζί τους μετά την παρουσίασή σας


Κατέβασμα ppt "Μελέτη Σκοπιμότητας Οι επιχειρηματίες δε στερούνται δημιουργικών ιδεών, αλλά… Μια ιδέα μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη βάση για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google