Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαστήματα Εμπιστοσύνης α) για τη μέση τιμή β) για ένα ποσοστό

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαστήματα Εμπιστοσύνης α) για τη μέση τιμή β) για ένα ποσοστό"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαστήματα Εμπιστοσύνης α) για τη μέση τιμή β) για ένα ποσοστό
Διαστήματα Εμπιστοσύνης α) για τη μέση τιμή β) για ένα ποσοστό

2 Eμπιστοσύνη? Εκτιμώντας την μέση τιμή (μ) του πληθυσμού, παίρνουμε ένα δείγμα n μετρήσεων x1, x2,…xn και υπολογίζουμε τη μέση τιμή του δείγματος Χ. Όμως ΠΟΣΟ ΑΚΡΙΒΗΣ είναι η εκτίμηση που κάνουμε για το μ, με τον τρόπο αυτό?

3 Τι είναι η εμπιστοσύνη? Πόσο σίγουροι είμαστε πως το Χ έχει εκτιμήσει σωστά το μ? Ή αλλιώς, πόσο κοντά είναι το Χ στο μ? ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να είμαστε «σίγουροι» 100% αν δεν μετρήσουμε ΟΛΟ τον πληθυσμό. Μπορούμε όμως να υπολογίσουμε το μέγιστο δυνατό λάθος (σφάλμα) που κάνουμε σε μια τέτοια εκτίμηση

4 Τι είναι το 95% Διάστημα εμπιστοσύνης?
Είναι ένα διάστημα (Α,Β) όπου έχουμε 95% σιγουριά (εμπιστοσύνη), ότι η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ μέση τιμή του πληθυσμού βρίσκεται ανάμεσα στο Α και στο Β. Α Β μ

5 Τυπικό Σφάλμα (SE = standard error)
X σ/√n σ μ Κατανομή του χαρακτηριστικού X μ Το τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής είναι η τυπική απόκλιση αυτής της κατανομής, που είναι ίση με σ/√n Κατανομή της μέσης τιμής του Χ, για συγκεκριμένο μέγεθος δείγματος n.

6 Τυπικό Σφάλμα της μέσης τιμής
Συμβολισμός για το τυπικό σφάλμα Το τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής είναι η τυπική απόκλιση αφού διαιρεθεί με την τετραγωνική ρίζα του n

7 Διάστημα Εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή (μ) --- προσεγγιστικό, για μεγάλα δείγματα ---
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Έχουμε 95% Εμπιστοσύνη, ότι η πραγματική μέση τιμή (μ) του πληθυσμού βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά τα όρια

8 Παράδειγμα 1 Αν η μέση τιμή ενός δείγματος με 60 μετρήσεις, βρέθηκε 7,2 και η τυπική απόκλιση βρέθηκε 1,6, τότε το τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής είναι

9 Οπότε το 95% διάστημα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή γίνεται
δηλ. έχουμε 95% εμπιστοσύνη ότι η πραγματική μέση τιμή του πληθυσμού που μελετήσαμε είναι μεταξύ 6,788 και 7,612

10 Από τι εξαρτάται το μέγεθος του Δ.Ε. για τη μέση τιμή?
Από το μέγεθος δείγματος n. Όσο πιο μεγάλο είναι το n, τόσο πιο μικρό είναι το Δ.Ε., άρα και η εκτίμηση της μέσης τιμής είναι καλύτερη Από την τυπική απόκλιση S. Όσο πιο μικρή είναι η τυπική απόκλιση, τόσο πιο μικρό είναι το Δ.Ε., άρα και η εκτίμηση της μέσης τιμής είναι καλύτερη

11 S ή SE ? Η τυπική απόκλιση (S) αναφέρεται στο χαρακτηριστικό που μτερήσαμε (στο δείγμα ή σε ολόκληρο τον πληθυσμό) Το τυπικό σφάλμα (SE) αναφέρεται στη μέση τιμή του χαρακτηριστικού. Μας δείγνει πόσο κοντά στην μέση τιμή του πληθυσμού (μ), μπορεί να βρίσκεται η εκτίμησή μας. με άλλα λόγια μας δείχνει πόσο καλή εκτίμηση μπορούμε να έχουμε κάνει. Σε πολλά επιστημονικά άρθρα παρουσιάζεται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση, ενώ σε άλλα παρουσιάζεται η μέση τιμή με το τυπικό της σφαλμα.

12 Διάστημα Εμπιστοσύνης για μια πιθανότητα ή ένα ποσοστό (π)
Ένα ποσοστό (π) σε ένα πληθυσμό, εκτιμάται από το δείγμα με τη «σχετική συχνότητα», που συνήθως συμβολίζουμε με f ή με p Δεν πολλαπλασιάζω με 100% Το αφήνω στην κλίμακα 0-1

13 Πόσο καλή είναι η εκτίμηση ενός ποσοστού, εξαρτάται από το τυπικό σφάλμα του ποσοστού
Συμβολισμός για το τυπικό σφάλμα

14 Διάστημα Εμπιστοσύνης για μια πιθανότητα ή ένα ποσοστό (π) προσεγγιστικό, για μεγάλα δείγματα --- ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Έχουμε 95% Εμπιστοσύνη, ότι το πραγματικό ποσοστό (π) του πληθυσμού βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά τα όρια

15 Παράδειγμα 2 Σε κάποια δημοσκόπηση πριν τις εκλογές ερωτήθηκαν 585 ψηφοφόροι και δήλωσαν ότι ψηφίζουν το κόμμα Α οι 213. Εχουμε Το τυπικό σφάλμα είναι

16 Οπότε τα όρια εμπιστοσύνης για το
ποσοστό που θα πάρει το κόμμα Α στις εκλογές είναι Δηλ. 0,324 μέχρι 0,404 ή 32,4% μέχρι 40,4%

17 Από τι εξαρτάται το μέγεθος του Δ.Ε. για ένα ποσοστό?
Από το μέγεθος δείγματος n. Όσο πιο μεγάλο είναι το n, τόσο πιο μικρό είναι το Δ.Ε., άρα και η εκτίμηση του ποσοστού είναι καλύτερη Συνήθως για να έχουμε μικρό Δ.Ε. (±2% π.χ.) πρέπει να πάρουμε πολύ μεγάλο δείγμα, πάνω από 1000 ή 2000 άτομα)


Κατέβασμα ppt "Διαστήματα Εμπιστοσύνης α) για τη μέση τιμή β) για ένα ποσοστό"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google