Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μη τυπική εκπαίδευση: ο εκπαιδευτικός, ο μαθητής, η επίσκεψη, το μουσείο Μάθημα 8 Προτάσεις αξιοποίησης μιας σχολικής επίσκεψης στο μουσείο στη διδασκαλία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μη τυπική εκπαίδευση: ο εκπαιδευτικός, ο μαθητής, η επίσκεψη, το μουσείο Μάθημα 8 Προτάσεις αξιοποίησης μιας σχολικής επίσκεψης στο μουσείο στη διδασκαλία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μη τυπική εκπαίδευση: ο εκπαιδευτικός, ο μαθητής, η επίσκεψη, το μουσείο Μάθημα 8 Προτάσεις αξιοποίησης μιας σχολικής επίσκεψης στο μουσείο στη διδασκαλία στο σχολείο ΠΔΜ - ΠΤΝ

2 Προτάσεις / μοντέλα για την αξιοποίηση της επίσκεψης
Καριώτογλου (2001) Μοντέλο SMILES (School-Museum Integrated Learning Experiences in Science) (Griffin,1998) FMP (Framework for Museum Practice), (DeWitt & Osborne, 2007)

3 Καριώτογλου (2001) Φάση εξοικείωσης Φάση επίσκεψης Φάση ανασκόπησης
Δραστηριότητες ανακαλυπτικού τύπου

4 Φάση εξοικείωσης Ενεργοποίηση μαθητών Ένταξη σε ένα πλαίσιο μελέτης Γνωριμία με το περιβάλλον επίσκεψης Προσέγγιση της εποχής και των γεγονότων Πρόκληση ερωτημάτων για τα θέματα προς μελέτη

5 Φάση επίσκεψης Κατάλληλα διαμορφωμένο φύλλο εργασίας. Οργάνωση των μαθητών σε ομάδες. Ορισμός της περιοχής εξερεύνησης. Υλοποίηση των οδηγιών του φύλλου εργασίας.

6 Φάση ανασκόπησης Συζήτηση μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών σε ομάδες. Προσπάθεια ανασκόπησης των θεμάτων που διαπραγματεύθηκαν οι μαθητές. Νέο φύλλο εργασίας. Ύπαρξη κάποιων εικόνων (φωτογραφίες, slides, video). Δραστηριότητες μεταγνωστικού χαρακτήρα.

7 Προετοιμασία της επίσκεψης
Γνωριμία με το χώρο και το περιεχόμενο. Σχεδιασμός του απαιτούμενου υλικού. Ενημέρωση προς / από τους ανθρώπους του μουσείου.

8 Μοντέλο SMILES (School-Museum Integrated Learning Experiences in Science)
Κοινωνικο-εποικοδομητική προσέγγιση. Ενσωμάτωση σχολικής-μουσειακής μάθησης. Συνθήκες αυτο-καθοδηγούμενης μάθησης. Μαθησιακές πρακτικές κατάλληλες για το μουσείο. Δεν δίνεται έμφαση στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών.

9 FMP (Framework for Museum Practice)
Θεωρητικό πλαίσιο για τη δημιουργία υποστηρικτικού υλικού για τις σχολικές επισκέψεις σε μουσεία Αποσκοπεί στη δημιουργία εργαλείων για τον εκπαιδευτικό, που θα τον βοηθήσουν να αξιοποιήσει τις μαθησιακές εμπειρίες από μια επίσκεψη στο μουσείο. Λαμβάνει υπόψη i) τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τους ίδιους ii) την ατζέντα τους για την επίσκεψη Η θεωρητική αυτή πρόταση αποτελεί ένα σύνολο από οδηγίες για museum educators και όχι μια σειρά προτάσεων για τους εκπαιδευτικούς.

10 Τα εικονικά μουσεία Ένα "εικονικό" μουσείο είναι μία αφαιρετική άποψη ενός πραγματικού μουσείου, που δημιουργείται μέσω της τεχνολογίας των πολυμέσων και της εικονικής πραγματικότητας. Η παρουσίαση των διαφόρων μουσειακών εκθεμάτων γίνεται με τη χρήση μουσικής, κειμένου, αφήγησης, βίντεο, γραφικών τριών διαστάσεων και animation. ( Βασικά χαρακτηριστικά Αλληλεπίδραση Προσβασιμότητα Εξατομίκευση Προτάσεις για αλληλένδετα αντικείμενα Τα τεχνοεπιστημονικά εικονικά μουσεία δεν αντικαθιστούν τα πραγματικά. Ωστόσο, όταν είναι υψηλών προδιαγραφών,

11 Εικονικά μουσεία– χρήσιμες διευθύνσεις
sites.html links για εικονικά μουσεία on-line εκπαιδευτικά προγράμματα αξιοποίηση των εικονικών μουσείων στην τάξη Smithsonian National Museum of Natural History Ελληνικά εικονικά μουσεία  Γιατί δεν υπάρχουν περισσότερα τεχνοεπιστημονικά εικονικά μουσεία;

12 Workshop

13 Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιούσατε τις 3D απεικονίσεις των συγκεκριμένων εκθεμάτων στην τάξη σας.

14 Εργασία πεδίου / Επισκέψεις
1α) Θα επισκεφθείτε το χώρο, που θα επιλέξετε και θα τον περιγράψετε (χώροι, εκθέματα, προγράμματα, κλπ) (2-4 σελίδες, χωρίς τις φωτογραφίες). 1β) Θα οργανώσετε την επίσκεψη μιας τάξης νηπίων περιγράφοντας κάθε φάση: προετοιμασία, επίσκεψη, δραστηριότητες μετά την επίσκεψη. Στόχοι, φύλλο εργασίας (2-4 σελίδες) 2) Θα κάνετε αναζήτηση στο διαδίκτυο (στις προτεινόμενες διευθύνσεις) και θα επικεντρωθείτε σε ένα εικονικό μουσείο. Θα προτείνετε ένα τρόπο αξιοποίησης του εικονικού μουσείου στην τάξη, επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο αντικείμενο προς διδασκαλία. 4) Θα παρουσιάσετε την εργασία (1 & 2) με power point στην αίθουσα.


Κατέβασμα ppt "Μη τυπική εκπαίδευση: ο εκπαιδευτικός, ο μαθητής, η επίσκεψη, το μουσείο Μάθημα 8 Προτάσεις αξιοποίησης μιας σχολικής επίσκεψης στο μουσείο στη διδασκαλία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google