Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ομαδική Εργασία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ομαδική Εργασία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ομαδική Εργασία

2 Αποφθέγματα για την Ομαδική Εργασία
"Η συνάντηση είναι η έναρξη. Να μένουμε μαζί είναι πρόοδος. Να δουλεύουμε μαζί είναι επιτυχία."- Henry Ford "Η ομαδική εργασία διαιρεί την εργασία και πολλαπλασιάζει την επιτυχία." – Άγνωστος Συγγραφέας Σημειώσεις για εκπαιδευτές: Κάθε εργαζόμενος/η εξαρτάται από τους/τις συναδέλφους του/της ώστε να συνεργαστούν και να συμβάλουν αποτελεσματικά στον οργανισμό. Η ομαδική εργασία δημιουργεί ταχύτερα καθώς και υψηλότερης ποιότητας αποτελέσματα. Τα οφέλη της ομαδικής εργασίας περιλαμβάνουν αυξημένη αποτελεσματικότητα, ικανότητα εστίασης διαφορετικών μυαλών στο ίδιο πρόβλημα και αμοιβαία υποστήριξη.

3 «Σεβαστείτε τους συνανθρώπους σας, συμπεριφερθείτε τους δίκαια, διαφωνείστε με αυτούς με τίμιο τρόπο, απολαύστε τη φιλία τους, εξερευνήστε τις ιδέες σας ο ένας για τον άλλο ειλικρινά, συνεργαστείτε για έναν κοινό στόχο και βοηθήστε ο ένας τον άλλον να τον πετύχετε». - Bill Bradley Σημειώσεις για εκπαιδευτές: Οι ομάδες σχηματίζονται όταν άτομα με κοινά ενδιαφέροντα, προτιμήσεις και στάσεις έρχονται και εργάζονται μαζί για ένα κοινό στόχο. Αξίες, όπως ο σεβασμός και η δικαιοσύνη, καθώς και η σωστή επικοινωνία είναι επίσης σημαντικές στην αποτελεσματικότητα της ομαδικής εργασίας. Created by Sapann-Design - Freepik.com

4 Ορισμός Ομαδικής Εργασίας
"Μια ομάδα έχει έναν κοινό στόχο ή σκοπό, όπου τα μέλη της μπορούν να αναπτύξουν αποτελεσματικές, αμοιβαίες σχέσεις για την επίτευξη των στόχων της ομάδας. Η ομαδική εργασία βασίζεται σε άτομα που εργάζονται μαζί σε ένα συνεργατικό περιβάλλον για να επιτύχουν κοινούς στόχους μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και δεξιοτήτων " "Οι άνθρωποι συνεργάζονται με δέσμευση για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο ή αποστολή. Η εργασία είναι αλληλένδετη και τα μέλη της ομάδας μοιράζονται την ευθύνη αλλά θεωρούν και τον εαυτό τους υπεύθυνο για την επίτευξη των αποτελεσμάτων" Σημειώσεις για εκπαιδευτές: Η ομαδική εργασία σημαίνει ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να συνεργάζονται, χρησιμοποιώντας τις ατομικές τους δεξιότητες και παρέχοντας εποικοδομητική ανατροφοδότηση, παρά τις προσωπικές συγκρούσεις μεταξύ τους.

5 Ομαδική Εργασία- Γιατί είναι Σημαντική
Ενθαρρύνει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα Συνδυάζει συμπληρωματικές δεξιότητες Επιταχύνει τη μάθηση Ενθαρρύνει την ανάληψη ρίσκων με υγιή τρόπο Σημειώσεις για εκπαιδευτές: Οι ομάδες μπορούν να παράγουν πιο δημιουργικές, καινοτόμες και πρακτικές λύσεις σε προβλήματα από ό, τι κάποιον/αν που εργάζεται μόνος/η του/της Τα μέλη της ομάδας βελτιώνουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους όταν εργάζονται σε ομάδες Η συνεργασία σε ένα project δημιουργεί ενθουσιασμό για μάθηση που συνήθως λείπει από τη μοναχική δουλειά. Η εργασία σε ομάδα επιτρέπει στα μέλη της να αναλαμβάνουν περισσότερους κινδύνους, καθώς έχουν την υποστήριξη ολόκληρης της ομάδας, στην οποία καταφεύγουν για βοήθεια σε περίπτωση αποτυχίας

6 Γιατί είναι σημαντική (2)
Βελτιώνει την επίδοση των εργαζομένων καθώς και την οργανωτική απόδοση Βελτιωμένη αποδοτικότητα Καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις Διδάσκει δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων Σημειώσεις για εκπαιδευτές: Η ομαδική εργασία μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση, δέσμευση και παρακίνηση των εργαζομένων και ως εκ τούτου στη βελτίωση των οργανωτικών επιδόσεων. Η εργασία μέσα σε μια ομάδα επιτρέπει να κατανέμεται ο φόρτος εργασίας ισότιμα μεταξύ των μελών και να κατανέμεται ανάλογα με τις ικανότητες και τα δυνατά στοιχεία κάθε μέλους. Όταν ένας χώρος εργασίας ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ομαδική εργασία, δημιουργούνται και αναπτύσσονται δυνατές σχέσεις μεταξύ συναδέλφων. Όταν προκύπτουν συγκρούσεις στην ομάδα, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να επιλύσουν από μόνοι/ες τους τις συγκρούσεις αντί να στρέφονται στη Διεύθυνση.

7 Ποιός είναι ο Σκοπός της;
 Ποιός είναι ο Σκοπός της; Βελτιωμένο ηθικό Μεγαλύτερη Ευελιξία Πίεση για να γίνουν τα πράγματα (καλύτερη διαχείριση χρόνου) Δημιουργεί συνέργεια Ενδυναμώνει τους ανθρώπους Ενθαρρύνει τη πολυκλαδική εργασία Ευφυέστερη χρήση των πόρων Σημειώσεις για εκπαιδευτές: Βελτιωμένο ηθικό, καθώς οι εργαζόμενοι αποκτούν περισσότερο έλεγχο και ιδιοκτησία στα έργα τα οποία αναλαμβάνουν. Η επιτυχημένη συνεργασία βασίζεται στην ανταπόκριση και την ενσυναίσθηση, που συνεπάγεται ευελιξία. Βάζει πίεση, λόγω καθορισμένου χρόνου στην ομάδα για να κάνει τα πράγματα, βελτιώνοντας έτσι την εφαρμογή. Η συνέργεια επιτυγχάνεται εκεί όπου οι άνθρωποι, οι ιδέες και οι απόψεις συγκεντρώνονται για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Η εργασία σε μια ομάδα εμψυχώνει τους ανθρώπους και τους βοηθά να αναπτύξουν αυτονομία, η οποία αποτελεί πηγή βαθιάς εργασιακής ικανοποίησης και μειώνει το άγχος. Οι ομάδες αξιολογούν τις διαφορετικές δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη των μελών τους και μπορούν να συνδυάσουν αυτές τις δεξιότητες με διαφορετικούς τρόπους για να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Οι άνθρωποι βρίσκουν δημιουργικούς τρόπους χρήσης των πόρων που έχουν στη διάθεσή τους και δεν επικεντρώνονται στους περιορισμούς/ προβλήματα/ εμπόδια.

8 Ποιός είναι ο Σκοπός της; (2)
  Ποιός είναι ο Σκοπός της; (2) Βοηθά στην εξάσκηση των γνώσεων Διευρύνει τη σκέψη παρέχοντας καινούργια γνώση Αμοιβαίο όφελος (win-win) Οι σχέσεις επηρεάζουν την ευτυχία και την αποδοτικότητα Βοηθά τους ανθρώπους να ευδοκιμήσουν, να αισθάνονται καλά σε αυτό που κάνουν και να αισθάνονται υποστήριξη Ενεργοποιεί τη συζήτηση και την αξιολόγηση των ιδεών Σημειώσεις για εκπαιδευτές: Λόγω της υποστηρικτικής ατμόσφαιρας στις ομάδες, τα άτομα βρίσκουν ευκολότερο να εξασκούν αυτά που ήδη γνωρίζουν, αλλά επίσης διευρύνεται η σκέψη όταν αποκτώνται νέες πληροφορίες. Οι σχέσεις με τους άλλους έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο πόσο ευτυχισμένοι αισθάνονται και πόσο καλά εκτελούν την εργασία τους οι άνθρωποι. Οι καλές σχέσεις είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ευδοκιμήσουν, να αισθάνονται καλά σε αυτό που κάνουν και να αισθάνονται υποστήριξη. Παρέχει την ευκαιρία να ανταλλάσσουν ιδέες μεταξύ τους για να βελτιώνουν αυτές τις ιδέες, με αποτέλεσμα την καλύτερη επίλυση προβλημάτων.

9 Οφέλη της Ομαδικής Εργασίας
Πολλαπλασιάζει την παραγωγή ιδεών (δηλ. Μέσω της ιδεοθύελλας/ brainstorming). Αυξάνει την παραγωγικότητα και μειώνει το άγχος με την κατανομή του φόρτου εργασίας Παρέχει σύστημα υποστήριξης - ανατροφοδότηση σχετικά με την εργασία και βοήθεια όταν χρειάζεται Δίνει στα μέλη της ομάδας την ευκαιρία να εκτελούν διάφορους ρόλους Αναπτύσσει άλλες δεξιότητες όπως η αξιοπιστία, η επικοινωνία, η συνεργασία, η επίλυση προβλημάτων και ο σεβασμός Σημειώσεις για εκπαιδευτές: Όταν εργάζονται σε μια ομάδα, η παραγωγή ιδεών αυξάνεται καθώς περισσότεροι άνθρωποι φέρνουν ιδέες μέσω της ιδεοθύελλας/ τον καταιγισμό ιδεών. Οι ιδέες στη συνέχεια αξιολογούνται κατά πόσο μπορούν να υλοποιηθούν. Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας μπορούν να εκτελούν καθήκοντα σε διάφορες θέσεις και ρόλους, ανάλογα με τις ανάγκες των στόχων.

10 Τι κάνει μια ομάδα αποτελεσματική;
Οργανωτική Δομή Ατομική Συνεισφορά Ομαδικές Διαδικασίες Σαφής σκοπός Αυτογνωσία Συντονισμός Κατάλληλη κουλτούρα Εμπιστοσύνη Επικοινωνία Καθορισμένη εργασία Δέσμευση Αλληλουχία Σαφής ρόλοι Ευελιξία Λήψη αποφάσεων Κατάλληλη ηγεσία Διαχείριση συγκρούσεων Σχετικά μέλη Κοινωνικές σχέσεις Επαρκείς Πόροι Ανατροφοδότηση της απόδοσης Σημειώσεις για εκπαιδευτές: Πρώτο, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες όσον αφορά τη δομή του οργανωτικού περιβάλλοντος. Δεύτερο, η ατομική συνεισφορά στις ομάδες είναι επίσης σημαντική. Τρίτο, να υπάρχουν οι ομαδικές διαδικασίες που χρειάζονται στο να συμβάλουν στην αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας.

11 Ηγεσία και Ομαδική Εργασία
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ρόλος των ηγετών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αποδοτικότητα της ομάδας για να λειτουργεί παραγωγικά. Ένας καλός ηγέτης είναι αυτός που αναθέτει τις ευθύνες σε κάθε μέλος της ομάδας ώστε να λαμβάνει τη μέγιστη απόδοση από όλους Σημειώσεις για εκπαιδευτές: Οι αποτελεσματικοί ηγέτες εστιάζουν στα δυνατά στοιχεία της ομάδας τους και αφήνουν στην άκρη τις αδυναμίες τους

12 Ιστορία - Σημειώσεις για εκπαιδευτές:
Μπορείτε να δείξετε αυτό το βίντεο κλιπ της ιστορίας: Η Σοφία των Χήνων: (ελληνικοί υπότιτλοι)

13 Στόχοι Κατανόηση του τι είναι η ομαδική εργασία και γιατί είναι μια σημαντική ικανότητα να καλλιεργείται και να εφαρμόζεται στην αναζήτηση εργασίας και σε όλες τις πτυχές της ζωής Καλλιέργεια των δεξιοτήτων της ομαδικής εργασίας μέσω πρακτικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων Εντοπισμός των βασικών δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται για την εργασία σε ομάδες υψηλών επιδόσεων. Ανάπτυξη καλύτερων διαπροσωπικών δεξιοτήτων Σημειώσεις για εκπαιδευτές: Κάθε ένας από εμάς μπορεί να γίνει εξαιρετικό μέλος μιας ομάδας, ανεξάρτητα από τον τύπο προσωπικότητάς μας

14 Υποκατηγορίες Συνεργασία Αξιοπιστία Ευελιξία Αποδοτική επικοινωνία
Δέσμευση Επίλυση προβλημάτων Σεβασμός Αξιοπιστία Αποδοτική επικοινωνία Ενεργός ακρόαση Συμμετοχή Πρόθυμη ανταλλαγή Σημειώσεις για εκπαιδευτές: Αυτές οι δεξιότητες αναπτύσσουν και ενισχύουν τις διαπροσωπικές μας δεξιότητες, όπως η ικανότητά μας να επικοινωνούμε, να συνεργαζόμαστε καλά με άλλους τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική μας ζωή

15 Δραστηριότητα 1: Ερωτηματολόγιο
Σημειώσεις για εκπαιδευτές: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το ερωτηματολόγιο που αφορά την ομαδική εργασία

16 Δραστηριότητα 2: Σπίτι Σημειώσεις για εκπαιδευτές:
Αυτή είναι μια δραστηριότητα στην οποία οι ομάδες καλούνται να ζωγραφίσουν μια εικόνα ενός σπιτιού - δύο γραμμές τη φορά - χωρίς να μιλάνε ο ένας στον άλλο

17 Δραστηριότητα 3: Μελέτη περίπτωσης
Σημειώσεις για εκπαιδευτές: Η ανάθεση ρόλων στους συμμετέχοντες είναι ένας τρόπος για την ενθάρρυνση της θετικής αλληλεξάρτησης, της αλληλεπίδρασης και της ομαδικής διεργασίας, τα οποία συγκαταλέγονται στα πέντε βασικά στοιχεία της ομαδικής εργασίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για μια μελέτη περίπτωσης και τους ρόλους που μπορούν να πάρουν οι συμμετέχοντες για αυτή τη δραστηριότητα Created by Freepik

18 Δραστηριότητα 4: Πύργος Σπαγγέτι
Σημειώσεις για εκπαιδευτές: Η νικήτρια ομάδα θα είναι αυτή που θα κατασκευάσει τον ψηλότερο δυνατό πύργο σε 18 λεπτά (μόνο στο πάτωμα η βάση). Το marshmallow θα είναι στη κορυφή και επίσης δεν στηρίζεται από άλλη δομή.

19 Δραστηριότητα 5: Ανθρώπινος κόμβος
Σημειώσεις για εκπαιδευτές: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σταθούν σε κύκλο, ώμο με ώμο. Ζητήστε από όλους να βάλουν το δεξί τους χέρι στον αέρα και να πιάσουν το χέρι κάποιου που στέκεται απέναντι στον κύκλο. Ζητήστε από όλους να βάλουν το αριστερό τους χέρι στον αέρα και να πιάσουν το χέρι ενός διαφορετικού προσώπου. Ελέγξτε αν όλοι κρατούν τα χέρια δύο διαφορετικών ανθρώπων. Ζητήστε από όλους να ξετυλίξουν τον εαυτό τους χωρίς να σπάσουν τον κύκλο. Created by Freepik

20 Δραστηριότητα 6: Χαμένοι στη θάλασσα
Σημειώσεις για εκπαιδευτές: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το αναγνωστικό υλικό με τις οδηγίες για τους συμμετέχοντες

21 Δραστηριότητα 7: Προσέξτε τις Νάρκες
Σημειώσεις για εκπαιδευτές: Ένας από τους συμμετέχοντες δένει τα μάτια και ο/η άλλος/η παρέχει προφορικές οδηγίες. Αυτός/ή που παρέχει οδηγίες πρέπει να βοηθήσει το μέλος της ομάδας του/της να περάσει από την άλλη πλευρά του δωματίου αποφεύγοντας τις νάρκες

22 Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Ομαδική Εργασία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google