Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγικό μάθημα για μαθητές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγικό μάθημα για μαθητές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγικό μάθημα για μαθητές
Έργο ATS2020 Προσέγγιση ePortfolio Γνωριμία με το Mahara Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

2 Σημειώσεις για αυτή την παρουσίαση
Η παρούσα παρουσίαση έχει στόχο να δώσει μια εισήγηση για τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εισάγουμε τους μαθητές στην πειραματική φάση του ATS2020 μέσα από ένα μάθημα δύο διδακτικών περιόδων (περίπου λεπτά). Οι στόχοι του μαθήματος είναι: Να εισάγει τους μαθητές στο έργο και τα βασικά στοιχεία του. Να εξηγήσει τον ρόλο τους και τις βασικές υποχρεώσεις τους. Να εισαγάγει το διαδικτυακό περιβάλλον του Mahara μέσα από δραστηριότητες σχετικές με τις πειραματικές δραστηριότητες (Ημερολόγιο Η μάθησή μου, δημιουργία ePortfolio) Να δώσει κάποιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του Mahara (δίνονται στις διαφάνειες ως συμβουλές δίπλα από τον χαρακτήρα του ATS2020) Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την παρουσίαση ως εργαλείο για το μάθημά του/της ή να χρησιμοποιήσει τις ιδέες εφαρμόζοντάς τις μέσα από διαφορετική προσέγγιση χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία (π.χ. Σελίδα στο Mahara, φύλλα εργασίας κλπ.) Το μάθημα μπορεί να γίνει στο σχολείο είτε από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, τον/την συντονιστή/τρια του σχολείου, τον/την εκπαιδευτή/τρια Το μάθημα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Αναστασία Οικονόμου και τη Μαρία Κωνσταντίνου και διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons CC BY-NC-SA Σημείωση: Οι διαφάνειες με χρωματιστό φόντο αφορούν τον/την εκπαιδεύτρια.

3 Κύρια στοιχεία του μαθήματος
Έργο ATS2020 Γνωριμία με το έργο Σημασία του έργου Ρόλος των μαθητών Ημερολόγιο Η μάθησή μου Ημερολόγιο Η μάθησή μου για τις δεξιότητες και τη συμμετοχή μου στο ATS2020 Mahara Το προφίλ μου Εργασία σε ομάδες Συμμετοχή σε forum Διαχείριση φακέλων και αρχείων Δημιουργία και διαμοιρασμός σελίδας Παροχή ανατροφοδότησης Δημιουργία ePortfolio

4 Σημείωση: Μπορείτε να δώσετε σε κάθε μαθητή την «Κάρτα μαθητή ATS2020»

5 Instructions for instructors
Υπολογίζετε ότι το μάθημα διαρκεί λεπτά. Η παρούσα παρουσίαση θα συνδυαστεί με πρακτική εφαρμογή στο Mahara. Ξεκινούμε με το καλωσόρισμα των μαθητών στο πρόγραμμα. Εξηγούμε την προσέγγιση του έργου και έπειτα μεταβαίνουμε στη διδασκαλία του εργαλείου. Θα δώσουμε τυπωμένες αν είναι εφικτό τις διαφάνειες στους μαθητές. Βεβαιωνόμαστε ότι υπάρχει ομάδα «Εισαγωγή στο ATS2020 Mahara του ..ΣΧΟΛΕΙΟΥ..» με το όνομα του σχολείου μας (Αντιγράφουμε την ομάδα). Η παρουσίαση, χωρίς τις οδηγίες για τον εκπαιδευτή και τα σχόλια, θα υπάρχει διαθέσιμη στην ομάδα στο Mahara για τους μαθητές. Παρακαλούμε διαβάστε τις σημειώσεις των διαφανειών για περεταίρω οδηγίες για τον/την εκπαιδευτή/τρια.

6 Εκτιμώμενος χρόνος Εισαγωγή στο έργο ATS2020 / Διαφάνειες 8-15 5’
Σύνδεση στο Mahara / Διαφάνεια 19 5’ Δημιουργία προφίλ / Διαφάνειες 20-24 10’ Ημερολόγιο Η μάθησή μου / Διαφάνειες  5’ επεξήγηση, 10’ εφαρμογή Ομάδες / Διαφάνειες  επίδειξη Forum/ Διαφάνεια 37 5’ Αρχεία / Διαφάνειες  10’ Δημιουργία σελίδας ePorfolio / Διαφάνειες 40-45 5’ επεξήγηση, 10’ εφαρμογή Διαμοιρασμός και ανατροφοδότηση σελίδας / Διαφάνειες 46  5’ Περισσότερες πληροφορίες για το ePortfolio/ Διαφάνειες  5’ Κανόνες συμπεριφοράς / Διαφάνεια 53 όσος χρόνος μένει

7 Στόχοι Να γνωρίσω το έργο ΑΤS2020 Να μάθω το περιβάλλον Mahara
Να ξεκινήσω το ημερολόγιο η μάθησή μου για τη χρονιά σε σχέση με τις δεξιότητες που θέλω να αναπτύξω

8 Εισαγωγή στο έργο ATS2020 5’ (slides 1-13)

9 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ATS2020; Η τάξη σας θα συμμετέχει στο έργο Αξιολόγησης Κομβικών Δεξιοτήτων (ATS2020). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο έργο συμμετέχουν 17 εταίροι από 11 Ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα από το έργο θα έχετε την ευκαιρία να εμπλακείτε σε νέους τρόπους μάθησης χρησιμοποιώντας νέα ψηφιακά εργαλεία. Οι νέοι τρόποι μάθησης θα σας δώσουν την ευκαιρία να έχετε εσείς τον έλεγχο για τη δική σας μάθηση, θέτοντας δικούς σας στόχους. Μπορείτε να συνεισφέρετε στο να βελτιώσετε την εκπαίδευση για όλα τα παιδιά σε όλη την Ευρώπη.

10 Δημιουργικότητα & Καινοτομία
Συνεργασία & Επικοινωνία Δημιουργικότητα & Καινοτομία Αυτόνομη Μάθηση Πληροφοριακός Γραμματισμός ATS2020 Τομείς Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Ψηφιακός Γραμματισμός Δείχνουμε τη διαφάνεια και διαβάζουμε τα λόγια: Κομβικές δεξιότητες είναι δεξιότητες κλειδιά που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Σε αυτό το πρόγραμμα θα εστιαστούμε σε κάποιες από αυτές και θα προσπαθήσουμε να τις αναπτύξουμε με τη βοήθεια και της τεχνολογίας. Για να δούμε που θα επικεντρωθούμε. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας. Για αυτό ένας τομέας που θα δουλέψουμε είναι πώς θα γίνουμε καλύτεροι στο να δουλεύουμε με άλλους, αλλά και το πώς θα γίνουμε καλύτεροι στο να επικοινωνούμε με άλλους όσα ξέρουμε, τις ιδέες μας και τη δουλειά μας. Ο άλλος τομέας που θα ασχοληθούμε είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Να είμαστε δηλαδή σε θέση να αξιοποιήσουμε υλικό που εντοπίσαμε και να το μετατρέψουμε σε κάτι καινούργιο, κάτι δικό μας. Να είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε μια ανάγκη ή ένα πρόβλημα και να αναλάβουμε δράση και να βρούμε δημιουργικές λύσεις. Θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την αυτόνομη μάθηση. Αυτόνομη μάθηση εννοούμε από μόνοι μας να λάβουμε τη πρωτοβουλία να εντοπίσουμε τις μαθησιακές μας ανάγκες, να διαμορφώσουμε στόχους, να εντοπίσουμε πηγές μάθησης, να επιλέξουμε και να εφαρμόσουμε στρατηγικές για να μάθουμε και να αξιολογήσουμε τα μαθησιακά μας αποτελέσματα. Ο άλλος τομέας δεξιοτήτων που θα δούμε είναι ο πληροφοριακός γραμματισμός δηλαδή οι δεξιότητες εκείνες που επιτρέπουν στο άτομο να προσδιορίζει, εντοπίζει, αξιολογεί και να χρησιμοποιεί την πληροφορία που χρειάζεται με αποτελεσματικό τρόπο.

11 Τι είναι κομβικές δεξιότητες
(για τον/την εκπαιδευτή/τρια – επεξηγηματικό κείμενο για την προηγούμενη διαφάνεια) Οι κομβικές δεξιότητες είναι δεξιότητες κλειδιά, οι οποίες απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Σε αυτό το έργο θα εστιαστούμε σε κάποιες από αυτές και θα προσπαθήσουμε να τις αναπτύξουμε με τη βοήθεια και της τεχνολογίας. Για να δούμε πού θα επικεντρωθούμε. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας. Για αυτό, ένας τομέας που θα δουλέψουμε είναι το πώς θα γίνουμε καλύτεροι στο να δουλεύουμε με άλλους, αλλά και το πώς θα γίνουμε καλύτεροι στο να επικοινωνούμε με άλλους όσα ξέρουμε, τις ιδέες μας και τη δουλειά μας. Ο άλλος τομέας που θα ασχοληθούμε είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Να είμαστε δηλαδή σε θέση να αξιοποιήσουμε υλικό που εντοπίσαμε και να το μετατρέψουμε σε κάτι καινούργιο, κάτι δικό μας. Να είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε μια ανάγκη ή ένα πρόβλημα και να αναλάβουμε δράση και να βρούμε δημιουργικές λύσεις. Θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την αυτόνομη μάθηση. Αυτόνομη μάθηση εννοούμε από μόνοι μας να λάβουμε τη πρωτοβουλία να εντοπίσουμε τις μαθησιακές μας ανάγκες, να διαμορφώσουμε στόχους, να εντοπίσουμε πηγές μάθησης, να επιλέξουμε και να εφαρμόσουμε στρατηγικές για να μάθουμε και να αξιολογήσουμε τα μαθησιακά μας αποτελέσματα. Ο άλλος τομέας δεξιοτήτων που θα δούμε είναι ο πληροφοριακός γραμματισμός, δηλαδή οι δεξιότητες εκείνες που επιτρέπουν στο άτομο να προσδιορίζει, εντοπίζει, αξιολογεί και να χρησιμοποιεί την πληροφορία που χρειάζεται με αποτελεσματικό τρόπο. Λόγια προηγούμενης διαφάνειας to print for teache(for the instructor – explanatory text on the previous slide) r

12 Τη φετινή σχολική χρονιά θα δημιουργήσετε τον δικό σας ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων (ePortfolio)
Στον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων σας μπορείτε: να καταγράφετε τη μάθησή σας και τις ιδέες σας, να έχετε πρόσβαση σε μια συλλογή από τις εργασίες σας, να αναστοχάζεστε για τη μάθησή σας, να θέτετε στόχους, να μοιράζεστε, να αναζητείτε ανατροφοδότηση, να επιδεικνύετε τη μάθηση και τα επιτεύγματά σας.

13 Ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων ePortfolio

14 Ημερολόγιο Η μάθησή μου
Για κάθε ενότητα θα κρατάτε ημερολόγιο για την μάθησή σας. Το ημερολόγιο αυτό θα είναι ένας χώρος για να θέτετε στόχους, να αναπτύσσετε στρατηγικές για να τους πετύχετε και γενικά για να σκέφτεστε για όσα μαθαίνετε. Αξιολόγηση προηγούμενης γνώση: Τι γνωρίζω ήδη; Τι δεξιότητες έχω; Τι μπορώ να κάνω; Στόχοι: Ποιοι είναι οι στόχοι μου; Τι θέλω να πετύχω; Ανάπτυξη στρατηγικών: Πώς θα πετύχω τους στόχους μου; Τι είδους αποδείξεις χρειάζομαι για να δείξω τι έχω μάθει; Αυτό-αξιολόγηση: Πέτυχα τους στόχους μου; Τι θα μπορούσα να έκανα καλύτερα; Διαβάζω μόνο τα bullets, θα επανέλθουμε μετά στα πεδία, εδώ απλά τα δείχνουμε.

15 Τι αναμένεται να κάνετε …
Μαθησιακός κύκλος Μαθησιακός κύκλος Μαθησιακός κύκλος Μαθησιακός κύκλος Ημερολόγιο «Η μάθησή μου» Ημερολόγιο «Η μάθησή μου» Ημερολόγιο «Η μάθησή μου» Ημερολόγιο «Η μάθησή μου» ePortfolio ePortfolio ePortfolio ePortfolio (slide is animated) Για το έργο θα κάνετε 4 μαθησιακούς κύκλους (ενότητες) [αν στην περίπτωσή τους θα κάνουν 3 ενότητες προσαρμόζουμε ανάλογα]. Για κάθε μαθησιακό κύκλο θα κρατάτε το προσωπικό σας ημερολόγιο για τη μάθησή σας και θα ετοιμάζετε το ePortfolio σας για την ενότητα αυτή. Επίσης, θα έχετε ένα ημερολόγιο για τις δεξιότητες που θα αποκτήσετε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Στο τέλος της χρονιάς θα έχετε ένα ePortfolio για όλες τις ενότητες. Ημερολόγιο «Η μάθησή μου» ATS2020 Οι δεξιότητές μου για το ePortfolio Η συμμετοχή μου στο έργο ATS2020 – Σχολική χρονιά

16 Εισαγωγικό μάθημα για την εμπλοκή μου στο έργο ATS2020 με τη χρήση του διαδικτυακού περιβάλλοντος Mahara

17 Τι είναι το ; Το Mahara είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή.
Τι είναι το ; Το Mahara είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή. Μας επιτρέπει να φτιάχνουμε τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων (ePortfolio) μας, δίνοντάς μας εργαλεία για να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό χαρτοφυλάκιο της μάθησής μας και να το μοιραστούμε με άλλους. Εδώ θα φτιάξετε το ePortfolio σας για κάποιες από τις ενότητες που θα δουλέψετε φέτος. Θα είναι ο χώρος που θα δημιουργήσετε το ημερολόγιο της μάθησής σας. Παράλληλα, το Mahara θα γίνει και η τάξη σας στο διαδίκτυο, στην οποία θα δουλεύετε για κάποιες από τις δραστηριότητες του μαθήματος. Το Mahara, μας δίνει τη δυνατότητα να δουλεύουμε σε ομάδες, για να μαθαίνουμε και να συνεργαζόμαστε. Το Mahara, μας δίνει δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπουν στους χρήστες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. To περιβάλλον Mahara του ATS2020 για το σχολείο μου, είναι ένα κλειστό προστατευμένο περιβάλλον, όπου πρόσβαση έχουν μόνο οι συμμαθητές μου και οι εκπαιδευτικοί μου – και οι συντονιστές του έργου.

18 Βασικές λειτουργίες

19 Ας ξεκινήσουμε… http://mahara.ats2020.eu/ Πηγαίνετε στη διεύθυνση
Ο/Η εκπαιδευτικός σας θα σας δώσει το username (όνομα χρήστη) σας. Σημειώστε το κάπου. Ο κωδικός σας (password) είναι Mahara. Μόλις μπείτε θα σας ζητηθεί να τον αλλάξετε. Βάλτε ένα κωδικό που θα θυμάστε. 5’ Δεν μοιράζομαι τον κωδικό μου με ΚΑΝΕΝΑ. Ένας καλός κωδικός έχει μικρά, κεφαλαία, αριθμούς και σύμβολα. Ένας καλός κωδικός έχει τουλάχιστον 8 σύμβολα, όσο πιο μεγάλος τόσο πιο δύσκολο να σπάσει. Ένα κόλπο για να δημιουργήσω έναν καλό κωδικό είναι να σκεφτώ μια πρόταση που να έχει μέσα ένα όνομα και ένα αριθμό και να κρατήσω το πρώτο γράμμα κάθε λέξης.

20 Όταν μπείτε στο ATS2020 Mahara θα δείτε κάποια μενού που θα χρησιμοποιήσουμε.
Στον Πίνακα ελέγχου θα μπορούμε να δούμε τις ομάδες στις οποίες ανήκουμε, μηνύματα που μας έχουν αφήσει, τα τελευταία νέα, τα ePortfolio μου, θέματα και σελίδες που παρακολουθώ. 10’ slides 17-21

21 Από το μενού Περιεχόμενο μπορούμε να επεξεργαστούμε το προφίλ μας.
Στο προφίλ μας αρκεί να έχουμε το όνομα και το επίθετό μας. Αν θέλουμε πατώντας την εικόνα μπορούμε να ανεβάσουμε μια φωτογραφία μας. Στο Γενικά μπορούμε να σημειώσουμε στο Επάγγελμα «Μαθητής» και Υπηρεσία/Επιχείρηση «Σχολείο, Τάξη, Τμήμα» Δεν ανεβάζουμε φωτογραφίες και άλλα στοιχεία που μπορεί να μας φέρουν σε δύσκολη θέση τώρα ή στο μέλλον. Ο/η εκπαιδευτικός δείχνει πώς να επεξεργαστούν το προφίλ τους. Δίνουμε λίγο χρόνο να το κάνουν και μετά ζητούμε να κατεβάσουν το mouse και να μας βλέπουν.

22 Είναι πολύ σημαντικό, να θυμάστε ότι, οτιδήποτε κάνετε θα πρέπει να το κάνετε αποθήκευση, πατώντας το κουμπί στο κάτω μέρος της σελίδας.

23 Τώρα θα πάμε στο μενού Χαρτοφυλάκιο για να ετοιμάσουμε το προφίλ μας, όπως θα το βλέπουν οι άλλοι, όταν κάνουν κλικ στο όνομα ή την εικόνα μας. Τις σελίδες στο χαρτοφυλάκιό μου τις βλέπω μόνο εγώ. Επιλέγουμε το υπο- μενού Σελίδες και πάμε εκεί που λέει «Σελίδα προφίλ».

24 Πατούμε επεξεργασία σελίδας για να επεξεργαστούμε το προφίλ μας.
Πατούμε επεξεργασία σελίδας για να επεξεργαστούμε το προφίλ μας. Μπορούμε να αλλάξουμε τη διάταξη πατώντας επεξεργασία διάταξης. Για να αλλάξουμε το προφίλ τραβάμε διάφορα στοιχεία από τα εργαλεία στα αριστερά και τα φέρνουμε στη σελίδα μας. Τα αφήνουμε εκεί που θέλουμε. Για να επεξεργαστούμε κάθε πεδίο πατούμε πάνω στο εικονίδιο ρυθμίσεων (γρανάζι) για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις. Ο/η εκπαιδευτής δείχνει πώς θα κάνουν το προφίλ τους, προς το παρόν μπορούμε να τους δώσουμε χρόνο μόνο για να βάλουν τις πληροφορίες προφίλ. Οι πληροφορίες του προφίλ μου είναι διαθέσιμες για όλους τους χρήστες του ATS2020 Mahara του σχολείου μου.

25 Ημερολόγιο Η μάθησή μου
Για κάθε ενότητα θα κρατάτε ημερολόγιο για την μάθησή σας. Το ημερολόγιο αυτό θα είναι ένας χώρος για να θέτετε στόχους, να αναπτύσσετε στρατηγικές για να τους πετύχετε και γενικά για να σκέφτεστε για όσα μαθαίνετε. Προϋπάρχουσα γνώση: Τι γνωρίζω; Τι δεξιότητες έχω; Στόχοι: Ποιοι είναι οι στόχοι μου; Τι θέλω να πετύχω; Ανάπτυξη στρατηγικών: Πώς θα πετύχω τους στόχους μου; Τι είδους αποδείξεις χρειάζομαι για να δείξω τι έχω μάθει; Αυτό-αξιολόγηση: Πέτυχα τους στόχους μου; Τι θα μπορούσα να έκανα καλύτερα; Αναφέρω τα πεδία του ημερολογίου (animated slide)

26 Ημερολόγιο Η μάθησή μου
Σε αυτό το μάθημα θα ξεκινήσουμε το ημερολόγιο Η μάθησή μου για το έργο ATS2020 και τις οριζόντιες δεξιότητες που θέλω να αναπτύξω κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς Το βρίσκουμε από το μενού περιεχόμενο στο υπο-μενού καταχώρηση μάθησης.

27 Εδώ θα βρίσκετε όσα ημερολόγια μάθησης θα δημιουργήσετε.
Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα για κάθε ενότητα που θα σας πουν οι εκπαιδευτικοί σας. Ας το δοκιμάσουμε! Πατώ στο καταχώριση μάθησης και επιλέγω Νέα καταχώρηση Μάθησης

28 Γράψτε στο όνομα: ATS2020-Οι δεξιότητές μου για το 2016-2017
Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ!!! Όταν το κάνουν να σταματήσουν και να περιμένουν οδηγίες

29 Με το που θα αποθηκεύσετε το ημερολόγιο μάθησης, θα εμφανιστεί από πάνω ένα μενού με τα μέρη του ημερολογίου. Πατώντας σε κάθε ένα από αυτά μπορείτε να τα συμπληρώσετε. Τα πεδία θα τα συμπληρώνετε σταδιακά. Σήμερα θα συμπληρώσουμε για το τι γνωρίζουμε ήδη για τις οριζόντιες δεξιότητες (Προηγούμενη γνώση) και τους στόχους για τις δεξιότητες που θέλουμε για τη σχολική χρονιά Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα επισκέπτεστε το ημερολόγιο Η μάθησή μου για να συμπληρώνετε ανάλογα.

30 Θα πατήσετε στο πεδίο «1. Προηγούμενη γνώση» και θα γράψετε τι γνωρίζετε ήδη για τις οριζόντιες δεξιότητες. ΜΗ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Μετά, πατώντας στο «2. Οι στόχοι μου», γράψτε τους στόχους σας για τις δεξιότητες που θέλουμε για τη σχολική χρονιά Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Έχετε 10 λεπτά για να το ετοιμάσετε. 10 λεπτά Θα δώσουμε 10’ για να γράψουν την προηγούμενη γνώση και τους στόχους τους. Είναι χρήσιμο να έχουμε τυπωμένο το πλαίσιο δεξιοτήτων (διαφάνεια 6) για να μπορέσουν να πάρουν ιδέες. Όταν κάνουμε κλικ στην διαφάνεια ξεκινά ο χρόνος στην κλεψύδρα. Θα τους επαναφέρουμε να σταματήσουν να γράφουν, να αφήσουν κάτω τα mouse και να μας βλέπουν. Σημειώνετε την ημερομηνία και ώρα ώστε όταν προσθέτετε σημειώσεις για να γνωρίζετε πότε γράψατε το κάθε τι. Τέλος

31 Στην επιλογή Ομάδες θα βρείτε τις ομάδες στις οποίες ανήκετε.
Κάθε ενότητα που θα δουλεύετε θα είναι μια ομάδα.

32 Βρείτε τον/την εκπαιδευτικό σας και προσθέστε τον/την στους φίλους σας
Στον ίδιο χώρο θα μπορέσετε να εντοπίσετε και τους φίλους σας και να συνδεθείτε μαζί τους. Βρείτε τον/την εκπαιδευτικό σας και προσθέστε τον/την στους φίλους σας Ζητούμε να βρουν τον/την εκπαιδευτικό τους και να τον/την προσθέσουν στους φίλους τους. (έτσι μετά θα σας εντοπίζουν εύκολα για να μοιραστούν μαζί σας )

33 Προσοχή! Περιμένουμε από εσάς υπεύθυνη χρήση των δυνατοτήτων του Mahara. Κανόνες τάξης Επικοινωνούμε με τους συμμαθητές/τριες μας μόνο για θέματα που έχουν να κάνουν με το μάθημα που εργαζόμαστε. Μιλούμε με ευγένεια και λαμβάνουμε υπόψη τα συναισθήματα των άλλων.

34 Αφού πατήσω σε μια ομάδα (δηλαδή στην ενότητα του μαθήματος που δουλεύουμε) εμφανίζεται ένα καινούργιο μενού. Αυτός είναι ο χώρος που θα δουλεύετε. Ο/Η εκπαιδευτικός σας θα σας κατευθύνει σε κάθε δραστηριότητα για το πού θα μπείτε και τι θα κάνετε.

35 Πηγαίνετε στις ομάδες και εντοπίστε την ομάδα «Εισαγωγή στο ATS2020 Mahara του ..ΣΧΟΛΕΙΟΥ..»
Πατήστε πάνω στο όνομα της ομάδας. Θα δείτε την πιο κάτω σελίδα.

36 Το Σχετικά είναι η αρχική σελίδα
Το Σχετικά είναι η αρχική σελίδα. Τις δραστηριότητες του μαθήματος και τις οδηγίες θα τις βρούμε είτε εδώ, είτε στις συλλογές (θα μας πει ο/η εκπαιδευτικός μας). Στα Μέλη μπορώ να δω ποιοι συμμετέχουν στην ομάδα. Το Forum είναι χώροι συζητήσεων. Στις Σελίδες, μπορώ να ετοιμάσω σελίδες τις οποίες βλέπουν όλα τα μέλη της ομάδας.

37 Χώροι συζητήσεων - Forum
Στην ομάδα μας πηγαίνετε στα forums. Επιλέξτε το forum: Συμπεριφορά στα forum Γράψτε τι νομίζετε ότι πρέπει να προσέχετε όταν μιλάτε σε ένα forum. Τι κανόνες συμπεριφοράς θα πρέπει να ακολουθείτε; Έχετε 5 λεπτά. 5 λεπτά 5’ Στοιχεία που θέλουμε να αναφέρουν: Δεν μοιραζόμαστε σε forum – ειδικά δημόσια- πολύ προσωπικές πληροφορίες (π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση, φωτογραφίες μας) Μιλούμε με ευγένεια για να προβάλουμε τη γνώμη μας. Απαντούμε με ευγένεια στους άλλους. Θα χρησιμοποιούμε μόνο ελληνικούς χαρακτήρες για να μην δυσκολεύουμε τους άλλους στην ανάγνωση. Χρησιμοποιούμε επιχειρήματα για να εκφράσουμε τη γνώμη μας. Δεν γράφουμε μόνο κεφαλαία γράμματα γιατί είναι σαν να φωνάζουμε. Τέλος

38 Στα Αρχεία θα ανεβάζετε αρχεία που έχετε, από τον υπολογιστή σας, στον χώρο του Mahara.
Εδώ θα μπορείτε να ανεβάζετε και το υλικό που θα χρησιμοποιήσετε για να ετοιμάσετε τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων σας (ePortfolio). Μπορείτε να το μαζεύετε κατά τη διάρκεια της ενότητας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ανεβάσετε και να αποθηκεύσετε φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, έγγραφα, βίντεο κλπ. που σας ενδιαφέρουν στον χώρο του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων σας (ePortfolio), για να τα χρησιμοποιήσετε αργότερα. 10’

39 Τέλος Μπείτε στα αρχεία. Υπάρχουν φάκελοι με τα ακόλουθα ονόματα:
Ομάδα 1, Ομάδα 2, Ομάδα 3, Ομάδα 4 Ο/Η εκπαιδευτικός σας θα σας εξηγήσει σε ποια ομάδα ανήκετε. Θα πρέπει να εντοπίσετε από το διαδίκτυο εικόνες σχετικά με την καλή συμπεριφορά στο διαδίκτυο, να τις αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και να τις ανεβάσετε στον φάκελο της ομάδας σας. 10 λεπτά Ο εκπαιδευτής δείχνει τη διαδικασία. Τέλος

40 Στις Σελίδες θα σας παραπέμπει ο/η εκπαιδευτικός σας για να κάνετε κάποιες δραστηριότητες. Εδώ επεξεργάζεστε ή δημιουργείτε σελίδες στις οποίες μπορείτε να προσθέσετε κείμενο, εικόνες, βίντεο, συνδέσμους. Όταν φτιάχνετε εσείς σελίδα θα τη μοιράζεστε με τον εκπαιδευτικό σας για να μπορέσει να την δει. Σε ομαδικές εργασίες μπορεί πολλά άτομα να δουλεύετε πάνω στην ίδια σελίδα. Αυτό θα το δείτε καλύτερα εφαρμόζοντάς το στα μαθήματά σας.

41 Στο Χαρτοφυλάκιο θα ετοιμάσετε το ePortfolio σας για την κάθε ενότητα.
10’ Δείχνουμε όλη τη διαδικασία μέχρι τη διαφάνεια 46 και μετά το δοκιμάζουν Στο Χαρτοφυλάκιο θα ετοιμάσετε το ePortfolio σας για την κάθε ενότητα. Πηγαίνετε στην επιλογή σελίδες και επιλέξτε Δημιουργία σελίδας. Για κάθε ενότητα που θα κάνετε θα γράφετε ePortfolio – και το όνομα της ενότητας. Στον τίτλο σελίδας γράψτε Η συμμετοχή μου στο έργο ΑTS Σχολική χρονιά Πατήστε αποθήκευση.

42 Δημιουργία σελίδας Πρώτα θα επιλέξετε τη διάταξη της σελίδας σας πατώντας «Επεξεργασία διάταξης». Δηλαδή τους χώρους που θα δημιουργηθούν για να τοποθετείτε τα αντικείμενα στη σελίδα σας. Για να επεξεργαστείτε μια σελίδα πατάτε πάνω δεξιά «Επεξεργασία περιεχομένου» Δείχνουμε πώς το κάνουμε και μετά να το κάνουν. Εισηγόμαστε να επιλέγουν μια από τις βασικές επιλογές για διάταξη.

43 Στο ePortfolio σας μπορείτε να βάλετε:
Κείμενο και εικόνες Για να προσθέσετε πράγματα στη σελίδα σας, τραβάτε αντικείμενα (κείμενο, εικόνα, ημερολόγια) από το μενού στα αριστερά. Γράψτε σε ένα πλαίσιο κειμένου (text), 2 πράγματα στα οποία θεωρείτε ότι είστε καλοί σε σχέση με τις δεξιότητές σας και ένα πράγμα που μπορείτε να γίνετε καλύτεροι. Αποθηκεύστε. Εισάγετε μια από τις εικόνες που αποθηκεύσατε στα αρχεία σας προηγουμένως. Αποθηκεύστε.

44 Στο ePortfolio σας μπορείτε να βάλετε:
Το προφίλ σας Δοκιμάστε το: Πατήστε το κάτω τοξάκι στις Προσωπικές πληροφορίες και τραβήξτε το πεδίο Πληροφορίες προφίλ στη σελίδα σας. Επιλέγετε ποιες πληροφορίες θέλετε να εμφανίζονται. Να δείχνει τη διαδικασία ο εκπαιδευτής.

45 Στο ePortfolio σας μπορείτε να βάλετε:
Το ημερολόγιο της μάθησής σας Από τα εργαλεία επιλέξτε: Γενικά  Καταχώρηση μάθησης Εντοπίστε το ημερολόγιο: ATS2020-Οι δεξιότητές μου για το 10 λεπτά Δείχνουμε στον πίνακα τη διαδικασία. Εξηγούμε ότι θα αποφασίσουν στο τέλος τι θα μπει και τι θα φύγει και πώς θα το οργανώσουν. Τέλος

46 Τέλος Διαμοιρασμός σελίδας
Μοιραστείτε τη σελίδα με ένα συμμαθητή/τριά σας και τον/την εκπαιδευτικό σας για να μπορέσει να τη δει. Επισκεφθείτε τη σελίδα ενός συμμαθητή σας που τη μοιράστηκε μαζί σας και δώστε την ανατροφοδότηση σας (προσθέτω σχόλια στο κάτω μέρος της σελίδας). Δείτε τα σχόλια στη δική σας σελίδα και αναθεωρήστε ανάλογα. 5 λεπτά Δείχνουμε πώς το κάνουμε και μετά να το κάνουν. Εξηγούμε πώς να βρουν την ομάδα των συμμαθητών τους για να το μοιραστούν μαζί τους. Δείχνουμε ότι θα μπουν από τις σελίδες της ομάδας για να βρουν τις σελίδες που μοιράστηκαν μαζί τους οι συμμαθητές τους. Ορίζουμε εμείς ποιος θα δώσει ανατροφοδότηση σε ποιον για να έχουν όλοι κάποιο να σχολιάσουν . Δεν περιμένουμε να γράψουν πολλά πράγματα εφόσον μόνο μερικές προτάσεις θα έχουν γράψει. Θέλουμε όμως να δουν το πώς βάζουν σχόλια. Τέλος

47 Στο ePortfolio θα ανεβάζετε και θα αποθηκεύετε διάφορα αντικείμενα τα οποία επιδεικνύουν τη μάθησή σας. Για παράδειγμα… Παρουσιά-σεις Απαντήσεις ασκήσεων που λύσατε Λύσεις φύλλων εργασίας και ασκήσεων Έγγραφα Σημειώσεις που έχετε πάρει Φωτογρα-φίες και εικόνες με σχετικό υλικό Χάρτες εννοιών, σχεδιαγράμματα, γραφικές παραστάσεις ή άλλους τρόπους που οργανώσατε τις έννοιες του μαθήματος ή/και τις σκέψεις σας Γραφικούς τρόπους οργάνωσης Βίντεο με σχετικό υλικό (έτοιμο ή του εαυτού σας) Πραγματικά ή ψηφιακά αντικείμενα που δημιουργή-σατε Συνδέσμους (link) σε πηγές με σχετικό/ χρήσιμο/ ενδιαφέρον υλικό που εντοπίσατε. Αναρτήσεις σε forum που κάνατε π.χ. μοντέλα, προσομοιώσεις, κατασκευές, ζωγραφιές

48 Αυτά τα αντικείμενα, θα πρέπει να τα συλλέγετε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και να επιλέξετε από αυτά εκείνα που θεωρείτε πιο κατάλληλα. Αφού μαζέψετε τα αντικείμενα για το ePortfolio σας θα πρέπει να βρείτε ένα καλό τρόπο να τα οργανώσετε για να βγάζουν νόημα.

49 Στο ePortfolio σας μπορείτε επίσης να καταγράψετε:
τις διαφορές μεταξύ των δεξιοτήτων και των γνώσεών σας πριν και μετά την ενότητα ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα που προέκυψαν από τα μαθήματα πράγματα που σας έκαναν εντύπωση περιγραφή του πώς αυτά που μάθατε ή οι εμπειρίες που αποκομίσατε θα σας επηρεάσουν στην πραγματική ζωή κάτι καινούργιο που μάθατε και βρήκατε ενδιαφέρον περιγραφή του πώς αυτά που μάθατε ή οι εμπειρίες που αποκομίσατε επιδρούν ή συνδέονται με προηγούμενές σας εμπειρίες πράγματα που νιώθετε ότι θα θέλατε να βελτιώσετε σε σχέση με τις δεξιότητές σας και ιδέες για το τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει καλύτερα και τι μπορείτε να κάνετε να βελτιωθείτε τις εμπειρίες σας από την συνεργασία σας με τους συμμαθητές σας ή με ειδικούς ερωτήσεις που έχετε ακόμα ή που προέκυψαν από τα μαθήματα, πράγματα που θα θέλατε να διερευνήσετε περισσότερο

50 Οργάνωση των εμπειριών και δραστηριοτήτων
Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων ως χώρος εργασίας/διαδικασία Αναστοχασμός και αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας Οργάνωση των εμπειριών και δραστηριοτήτων Αξιολογώ τον εαυτό μου και τους συμμαθητές μου και δέχομαι αξιολόγηση Συνεργασία με άλλους Συζήτηση για τον τρόπο οργάνωσης του υλικού και των πηγών Συζήτηση με συμμαθητές του τρόπου επιλογής κατάλληλου υλικού 3.1.2 ePortfolio ως χώρος εργασίας / ως διαδικασία (επίπεδο 2) Σε δεύτερο επίπεδο, οι μαθητές/τριες θέτουν τους στόχους τους, οργανώνουν τις μαθησιακές τους εμπειρίες και δραστηριότητες χρονολογικά, συνεργάζονται με άλλους, αναστοχάζονται και αξιολογούν τη μαθησιακή τους διαδικασία, καθώς και τις εργασίες των συμμαθητών/τριών τους. Ταυτόχρονα, μπορούν να συλλέγουν και να ανεβάζουν υλικό (αποθετήριο), να συζητούν με συμμαθητές/τριες τους τον τρόπο επιλογής του κατάλληλου υλικού για την εργασία τους, να δουλεύουν συνεργατικά αλλά και ατομικά και να οργανώνουν τις πηγές τους. Συνεπώς, παρατηρείται ένας κύκλος αναστοχασμού, αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας. Σε αυτό το επίπεδο, ο/η εκπαιδευτικός και οι συμμαθητές/τριες παρέχουν ανατροφοδότηση για τη μαθησιακή διαδικασία, στην οποία εμπλέκεται ο/η μαθητής/τρια, και επιχειρείται διαμορφωτική αξιολόγηση για τη μάθηση

51 Αναστοχασμός και αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας
Μην ξεχνάτε ότι είναι σημαντικό να δείξετε τη διαδικασία της μάθησής σας και να κάνετε τον αναστοχασμό σας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε βάζοντας για παράδειγμα: Αποσπάσματα από το ημερολόγιο της μάθησής σας. Αποσπάσματα από τις αξιολογήσεις σας με τα σχόλιά σας για βελτίωση. Φωτογραφίες ή βίντεο που πήρατε από την πορεία για να δημιουργήσετε κάτι. Διάφορες εκδόσεις μιας εργασίας σας. Αποσπάσματα από συνομιλίες σε forum.

52 Για να μπορεί κάποιος να δει το ePortfolio σας θα πρέπει να το μοιραστείτε μαζί του.
Πατήστε Αποθήκευση. Ανατροφοδότηση: Μπορείτε να ζητήσετε τη γνώμη κάποιου συμμαθητή/τριας σας και του/της εκπαιδευτικού σας ώστε να βελτιώσετε το ePortfolio σας. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να το μοιραστείτε μαζί τους. Δείχνουμε πού να βρουν (institution) τον εκπ/κο.

53 Κανόνες συμπεριφοράς στο διαδικτυακό περιβάλλον Mahara
Δεν ανεβάζω υλικό που μπορεί να φέρει εμένα ή άλλους σε δύσκολη θέση Δεν γράφω σχόλια που προσβάλλουν/πληγώνουν εμένα ή άλλους. Δίνω ουσιαστική και εποικοδομητική ανατροφοδότηση στους συμμαθητές μου. Αποδέχομαι ανατροφοδότηση από τους συμμαθητές μου και αναθεωρώ. ……. Αν μένει διαθέσιμος χρόνος συζητούμε με τους μαθητές και καθορίζουμε κάποιους κανόνες συμπεριφοράς στο περιβάλλον Mahara, όπως βγήκαν και μέσα από το forum.

54 Περισσότερες πληροφορίες – στα αγγλικά

55 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
Καλή αρχή!


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγικό μάθημα για μαθητές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google