Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολιτισμός »

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολιτισμός »"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013»
7/10/2017 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολιτισμός » Παρουσίαση 2009

2 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013»
7/10/2017 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολιτισμός » Αποτελεί την ολοκληρωμένη συνέχεια του Προγράμματος «Πολιτισμός 2000» Στηρίζει την ανάπτυξη του πολιτιστικού χώρου που μοιράζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες, μέσα από την κοινή τους πολιτιστική κληρονομιά και μέσω της δημιουργίας δράσεων συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών φορέων από επιλέξιμες χώρες. Το όραμα του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της σημασίας της Ευρωπαϊκής ταυτότητας.

3 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013»
7/10/2017 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολιτισμός » Τρεις ειδικοί και απαραίτητοι στόχοι Προώθηση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών φορέων και καλλιτεχνών Προώθηση της διακρατικής διακίνησης έργων τέχνης, πολιτιστικών αγαθών και καλλιτεχνικών προϊόντων Προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου

4 7/10/2017 «Πολιτισμός » Προϋπολογισμός του Προγράμματος από το μέχρι το 2013: Ευρώ για όλες τις δράσεις του Προγράμματος Για το 2009 ο προϋπολογισμός για επιδοτήσεις από το Πρόγραμμα φτάνει τα 70 εκατ. Ευρώ

5 «Πολιτισμός 2007-2013» Απευθύνεται σε:
7/10/2017 «Πολιτισμός » Απευθύνεται σε: Δημόσιους φορείς (Πανεπιστήμια, Δήμους, Νομαρχίες, Θέατρα, Μουσεία, Ορχήστρες, Φεστιβάλ, Πολιτιστικά Δίκτυα με οντότητα δημοσίου) η ιδιωτικούς φορείς με νομική οντότητα: (Ιδιωτικές σχολές και πανεπιστήμια, θεατρικές σχολές, μουσικές σχολές, εικαστικά εργαστήρια, μη κυβερνητικούς οργανισμούς κλπ.

6 «Πολιτισμός 2007-2013» Επιλέξιμες χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
7/10/2017 «Πολιτισμός » Επιλέξιμες χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) Υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες (Κροατία, Τουρκία, FYROM, Σερβία)

7 «Πολιτισμός 2007-2013» Απαραίτητοι κανόνες συμμετοχής
7/10/2017 «Πολιτισμός » Απαραίτητοι κανόνες συμμετοχής Νομική οντότητα δημοσίου-ιδιωτικού δικαίου– όχι φυσικά πρόσωπα-ιδιώτες Λειτουργική και οικονομική δυνατότητα και επάρκεια Ανεξάρτητος ορκωτός λογιστής Διαφάνεια και δημοσίευση του σχεδίου δράσης Εκμετάλλευση και διάδοση του αποτελέσματος και του προϊόντος του σχεδίου

8 «Πολιτισμός 2007-2013» Δράσεις του Προγράμματος
7/10/2017 «Πολιτισμός » Δράσεις του Προγράμματος Σκέλος 1 – Σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας Σκέλος Στήριξη σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του Πολιτισμού Σκέλος 3 – Ανάλυση και διάδοση

9 «Πολιτισμός 2007-2013» Σκέλος 1 – Στήριξη σε πολιτιστικές δράσεις
7/10/2017 «Πολιτισμός » Σκέλος 1 – Στήριξη σε πολιτιστικές δράσεις Σκέλος 1.1 Πολυετή σχέδια συνεργασίας Σκέλος Μέτρα Συνεργασίας Σκέλος Σχέδια λογοτεχνικής μετάφρασης Σκέλος 1.3. – Ειδικές δράσεις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες Ευρωπαϊκά Βραβεία Στήριξη σε συνεργασίες με τρίτες χώρες

10 «Πολιτισμός 2007-2013» Σκέλος 2 - Στήριξη σε λειτουργικές δαπάνες
7/10/2017 «Πολιτισμός » Σκέλος 2 - Στήριξη σε λειτουργικές δαπάνες Στήριξη σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού με μόνιμες δράσεις Ευρωπαϊκού χαρακτήρα 4 κατηγορίες α) Πρεσβευτές β) Δίκτυα προώθησης γ) Φεστιβάλ δ) Δομές στήριξης πολιτικής που αφορούν την ατζέντα πολιτισμός i) Πλατφόρμες δομημένου διαλόγου ii) Ομάδες πολιτικής ανάλυσης

11 Πολιτιστικά Σημεία Επαφής
7/10/2017 «Πολιτισμός » Σκέλος 3- Ανάλυση και διάδοση Μελέτες και ανάλυση Διάδοση πληροφορίας Στήριξη της μεγιστοποίησης της απήχησης των σχεδίων Σημεία πληροφόρησης σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Χρήσιμες συμβουλές και βοήθεια στους αιτούντες Προώθηση του Προγράμματος - πληροφορίες για άλλα προγράμματα επιδότησης Πολιτιστικά Σημεία Επαφής

12 Στήριξη σε πολιτιστικές ενέργειες –σκέλος 1.1. , 1.2.1
7/10/2017 Στήριξη σε πολιτιστικές ενέργειες –σκέλος 1.1. , 1.2.1 Πολυετή σχέδια Συνεργασίας Τουλάχιστον 6 φορείς από 6 διαφορετικές χώρες Διάρκεια 3-5 χρόνια Επιδότηση – ετησίως 50% συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μέτρα συνεργασίας Τουλάχιστον 3 φορείς από 3 διαφορετικές χώρες Μέγιστη διάρκεια 24 μήνες Επιδότηση για όλο το σχέδιο 50 % συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13 7/10/2017 Στήριξη σε πολιτιστικές ενέργειες – λογοτεχνική μετάφραση- σκέλος 1.2.2 Σχέδια λογοτεχνικής μετάφρασης Απευθύνεται μόνο σε εκδοτικούς οίκους ή συνδέσμους εκδοτών Μετάφραση λογοτεχνικών έργων (μυθιστόρημα, θέατρο, ποίηση κλπ.) Επιδότηση για τη μετάφραση από 1 έως 10 βιβλίων, τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί αλλά δεν έχουν μεταφραστεί στην προτεινομένη γλώσσα 50% συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιδότηση από – Ευρώ Διάρκεια έως 24 μήνες

14 Σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας με τρίτες χώρες – σκέλος 1.3.
7/10/2017 Σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας με τρίτες χώρες – σκέλος 1.3. Ειδικές δράσεις –σκέλος 1.3. Συνεργασία με τουλάχιστον 3 φορείς από 3 Ευρωπαϊκές χώρες Συνεργασία με 1 τουλάχιστον φορέα από την 3η χώρα που ανακοινώνεται επίσημα ως η επιλέξιμη του έτους Διάρκεια έως 24 μήνες Επιδότηση του 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου Το 50% των δράσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην 3η χώρα. Η 3η χώρα δεν υποχρεούται να συνεισφέρει οικονομικά στο σχέδιο. Τα σχέδια θα πρέπει να αντανακλούν Ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια διάσταση

15 Στήριξη σε λειτουργικές δαπάνες – μόνιμες δράσεις
7/10/2017 Στήριξη σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο –σκέλος 2 Στήριξη σε λειτουργικές δαπάνες – μόνιμες δράσεις α) ετήσια λειτουργική επιδότηση (κάθε χρόνο έως το 2013) β) τριετής χρηματοδότηση- εταιρική σχέση- πλαίσιο (για τρία χρόνια, ) Επιδότηση έως 80% του συνολικών επιλέξιμων ετήσιων δαπανών (με κλιμακούμενη συγχρηματοδότηση )

16 7/10/2017 Στήριξη σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο –σκέλος 2 4 κατηγορίες α) Πρεσβευτές (πχ. Ευρωπαϊκή Ορχήστρα, Όπερα, ) β) Δίκτυα προώθησης (πχ. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καλλιτεχνών) γ) Φεστιβάλ (πχ. Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Θεάτρου, Ευρωπαϊκή Μπιεννάλε Τέχνης κλπ.) δ) Δομές στήριξης πολιτικής που αφορούν την ατζέντα πολιτισμός (πχ. Διευθύνσεις και τμήματα πολιτιστικών θεμάτων σε Πανεπιστήμια και άλλα μεγάλα ιδρύματα, Πολιτιστικά παρατηρητήρια κλπ.) i) Πλατφόρμες δομημένου διαλόγου ii) Ομάδες πολιτικής ανάλυσης

17 «Πολιτισμός 2007-2013» Κοινά θέματα για όλα τα σκέλη του Προγράμματος
7/10/2017 «Πολιτισμός » Κοινά θέματα για όλα τα σκέλη του Προγράμματος 1. Σύνδεσμος με τα Ευρωπαϊκά Έτη 2008: Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (Ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί επίσης έναν από τους ειδικούς όρους του Προγράμματος) 2009: Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας 2010: Ευρωπαϊκό Έτος καταπολέμησης της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σύνδεσμος και με τα επόμενα επίσημα ανακηρυγμένα έτη.

18 «Πολιτισμός 2007-2013» Κοινά θέματα για όλα τα σκέλη του Προγράμματος
7/10/2017 «Πολιτισμός » Κοινά θέματα για όλα τα σκέλη του Προγράμματος 2. Ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά και Ευρωπαϊκά θέματα Ένταξη των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων Οι δράσεις των σχεδίων να είναι ανοιχτές σε διαπολιτισμικές ομάδες και να συμπεριλαμβάνουν την πολιτιστική τους άποψη και κληρονομιά Οι διακρατικές συνεργασίες πρέπει πάνω απ’όλα να είναι διαπολιτισμικές Τα σχέδια θα πρέπει να προβάλουν την ισότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δικαιώματα

19 «Πολιτισμός 2007-2013» Πολιτιστικοί τομείς
7/10/2017 «Πολιτισμός » Πολιτιστικοί τομείς Συνδυασμός πολιτιστικών τομέων Το Πρόγραμμα «Πολιτισμός» έχει διατομεακό χαρακτήρα. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να συνδυάσουν πάνω από έναν πολιτιστικό τομέα στα προτεινόμενα σχέδια Πολιτιστική Κληρονομιά Εικαστικά Παραστατικές τέχνες Μουσική Νέες τεχνολογίες Θέατρο

20 «Πολιτισμός 2007-2013» Εικαστικές Τέχνες
7/10/2017 «Πολιτισμός » Εικαστικές Τέχνες Ζωγραφική, Γλυπτική, Video-art, Cyber-art, Φωτογραφία, Βιομηχανικό και εμπορικό σχέδιο, Σχεδιασμός υφάσματος, Αρχιτεκτονική, Γραφικές τέχνες Διακοσμητική, Arts & crafts Πολιτιστική κληρονομιά Κινητή & ακίνητη κληρονομιά ,Άυλη κληρονομιά, Ιστορικά αρχεία & βιβλιοθήκες, Αρχαιολογική κληρονομιά, Ενάλια κληρονομιά, Πολιτιστικά μνημεία, Πολιτιστικοί τόποι Τέχνες του Θεάματος Θέατρο, Χορός, Μουσική ,Όπερα, Λυρικό θέατρο, Θέατρο του δρόμου, Τσίρκο Λογοτεχνική Μετάφραση Μυθοπλασία (μυθιστόρημα θέατρο, ποίηση, βιογραφία, συλλογές, ανθολογίες, δοκίμιο, ιστορικό μυθιστόρημα, ιστορικό δοκίμιο, φιλολογικό δοκίμιο

21 Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
7/10/2017 Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Επιτροπή –Γενική Εκπαίδευση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού Η ιστοσελίδα που μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις proposals/call98_en.htm Εκτελεστικός Οργανισμός για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τα Οπτικοακουστικά Μέσα

22 «Πολιτισμός 2007-2013» www.ccp.culture.gr
7/10/2017 «Πολιτισμός » Πολιτιστικό Σημείο Επαφής της Ελλάδας Ερμού Αθήνα Τηλ , Φαξ Πληροφορίες: Εύα Καρανικόλα, Μάρθα Μπίσυλα

23 Καλή επιτυχία!!!! «Πολιτισμός 2007-2013» Εύα Καρανικόλα
7/10/2017 «Πολιτισμός » Καλή επιτυχία!!!! Εύα Καρανικόλα Υπουργείο Πολιτισμού Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτιστικό Σημείο Επαφής της Ελλάδας


Κατέβασμα ppt "Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολιτισμός »"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google