Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Άρθρο 24 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (Π.Δ.Ε.)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Άρθρο 24 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (Π.Δ.Ε.)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Άρθρο 24 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (Π.Δ.Ε.)

2 (άρθρα 24 και 29 Π. Δ. 120/2008, σε συνδυασμό με την παρ
(άρθρα 24 και 29 Π. Δ. 120/2008, σε συνδυασμό με την παρ. 17γ' της 6004/1/22-κγ από εγκυκλίου διαταγής του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας)

3 (το Πόρισμα περιλαμβάνει τέσσερα μέρη {κεφάλαια}, ήτοι το προοίμιο, το ιστορικό, το σκεπτικό ή αιτιολογικό, το συμπέρασμα και την πρόταση, σαφώς διακρινόμενα μεταξύ τους, αλλά μη χωριζόμενα από το υπόλοιπο κείμενο με υπότιτλους, όπως ίσχυε με τις διατάξεις του καταργηθέντος Π.Δ. 22/1996)

4 (το Προοίμιο περιλαμβάνει, τον τόπο, την ημερομηνία και ώρα σύνταξης, το βαθμό, το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του συντάκτη, μνεία των διατάξεων και της διαταγής βάσει της οποίας ενεργήθηκε η εξέταση, τη διατάξασα την Π.Δ.Ε. Υπηρεσία, συνοπτικώς το σκοπό για τον οποίο ενεργήθηκε και επιγραμματικά τ' αποδεικτικά μέσα)

5 Στην σήμερα την του μήνα του έτους ημέρα της εβδομάδας και ώρα , ο υπογραφόμενος ( ) του που υπηρετώ στο Αστυνομικό Τμήμα αφού ενήργησα Προκαταρκτική Διοικητική Εξέταση (Π.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 21, 22, 23 και 24 παρ. 1 περίπτ. α' του Π. Δ/τος 120/2008 «Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού», σε συνδυασμό με τα άρθρα του και την υπ' αριθ από Διαταγή της Αστυνομικής Δ/νσης , προς επιβεβαίωση ή όχι των καταγγελλομένων από τον ,

6 λαμβάνοντας υπόψη, για τη μόρφωση ολοκληρωμένης, σαφούς και αντικειμενικής γνώμης στην κρινόμενη υπόθεση, τις ληφθείσες διοικητικές καταθέσεις των μαρτύρων, (τη συναφή προανακριτική δικογραφία που ενσωματώθηκε σ’ αυτή) και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα και έγγραφα της διοικητικής δικογραφίας, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στον πίνακα εγγράφων, καθώς και την απολογία του εγκαλουμένου (και τα συνημμένα σ' αυτήν έγγραφα), κατέληξα μετά από μελέτη και προσεκτική αξιολόγηση τους, στα ακόλουθα:

7 (το Ιστορικό: το μέρος αυτό ακολουθεί το Προοίμιο
(το Ιστορικό: το μέρος αυτό ακολουθεί το Προοίμιο. Απ' αυτό πρέπει, κατ' αρχήν, να προκύπτει σε ποια Υπηρεσία υπηρετεί κατά τον παρόντα χρόνο ο καθ' ου η Π.Δ.Ε. και σε ποια υπηρετούσε όταν τελέσθηκε η αποδιδόμενη σ' αυτόν αξιόποινη πράξη ή παράλειψη, το ιστορικό της υπόθεσης {πραγματικά περιστατικά}, ήτοι γίνεται αφήγηση, με κάθε δυνατή τάξη, επιτηδειότητα, ακρίβεια, σαφήνεια και αντικειμενικότητα, πώς ακριβώς έλαβαν χώρα όλα τα αφορώντα στην πράξη ή την παράλειψη και τον πράξαντα ή παραλείψαντα περιστατικά και υπό ποιες επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές γι' αυτόν περιστάσεις, με δυνατότητα παρενθετικής αναφοράς στα κυριότερα έγγραφα της δικογραφίας, από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία αυτά, συνοπτική αναφορά επί του τυχόν συναφούς ποινικού σκέλους της υπόθεσης, με πλήρη την εξέλιξη αυτού, και τις απόψεις ή τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς του καθ'ού η Π.Δ.Ε. ή του κληθέντος σε απολογία αστυνομικού και την αξιολόγηση αυτών, καθώς και τα δικαιώματα που άσκησε ή δεν άσκησε αυτός)

8 1. Την. , ο ιδιώτης. του. και της. , γεν. το έτος. , στην
1. Την , ο ιδιώτης του και της , γεν. το έτος , στην , κάτοικος ομοίως, οδός , αριθ , επαγγέλματος , αριθ. Δ.Τ τηλ παρουσιάσθηκε στο Επιτελείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης και κατήγγειλε προφορικά ότι: ί ίί ίίί 2. Στα πλαίσια της διοικητικής εξέτασης κλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Κ.Π.Δ. και εξετάσθηκαν, προφορικά και χωρίς όρκο, οι: ί ίί ίίί

9 3. Σημειώνεται ότι για την εμφάνιση και εξέταση των ως άνω μαρτύρων συντάχθηκαν αντίστοιχα Πρακτικά Παρουσίασης και Προφορικής Εξέτασης Μάρτυρα, που επισυνάπτονται στην παρούσα, (ή για την εμφάνιση και εξέταση των ως άνω μαρτύρων, που κρίθηκαν ως ουσιώδεις, συντάχθηκαν αντίστοιχες Εκθέσεις Ενόρκων Διοικητικών Εξετάσεων Μάρτυρα, που επισυνάπτονται στην παρούσα, αφού προηγουμένως αυτοί ορκίσθηκαν κατά τα ισχύοντα ({'ή για την εμφάνιση και εξέταση των ως άνω μαρτύρων δεν συντάχθηκαν Πρακτικά Παρουσίασης και Προφορικής Εξέτασης Μάρτυρα, αλλά όσα κατέθεσαν αυτοί θα καταγραφούν στη συνέχεια της παρούσας Έκθεσης αναλυτικά και επακριβώς όπως ελέχθησαν απ‘ αυτούς. *σημείωση: ακολουθεί η εκτίμηση-αξιολόγηση των κατατεθέντων, χωρίς να είναι απαραίτητο να γίνει αντιγραφή των υφιστάμενων έγγραφων καταθέσεων).

10 4. Ο καταγγελλόμενος. (. ). του. γεννήθηκε στην. , το έτος
4. Ο καταγγελλόμενος ( ) του γεννήθηκε στην , το έτος , είναι έγγαμος και πατέρας (......) ανήλικων παιδιών. Είναι Αστυνομικός γενικών καθηκόντων, κατατάχθηκε στο Σώμα την και υπηρετεί στο Τμήμα Ασφαλείας από την Κατά το χρόνο διάπραξης, κατά τον καταγγέλλοντα, των πειθαρχικών του παραβάσεων, ο ανωτέρω υπηρετούσε στην ίδια ως άνω Υπηρεσία (ή στο Α.Τ ). Την διατάχθηκε και εκτέλεσε καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας, κατά το8ωρο στην ως άνω Υπηρεσία.

11 ή 4. Ο Αστυφύλακας ( ) του , κατετάγη στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας την , ως αστυνομικός γενικών καθηκόντων και υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα από την (ή Ο Αστυφύλακας ( ) του , κατετάγη στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας την , ως αστυνομικός γενικών καθηκόντων και μέχρι την που μετατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα υπηρετούσε στο ). Την και κατά το 8ωρο 22:00 έως 06.00' της / ήταν διατεταγμένος σε υπηρεσία τροχονομικού ελέγχου στην Πλατεία , όπου έχει έδρα το Αστυνομικό Τμήμα, λόγω

12 5. (καταγράφονται λεπτομερώς, όλα τα δεδομένα, της υπόθεσης, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της ανακριτικής διαδικασίας, τοπικά εναρμονισμένα με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και η δραστηριότητα ενός εκάστου, οι ενέργειες ή οι παραλείψεις των υπόχρεων, τα πειθαρχικά παραπτώματα που διεπράχθησαν {τα τυχόν ποινικά όμοια}, με ειδικότερη προσέγγιση στην αντικειμενική τους υπόσταση, κ.λπ.).

13 8. (καταχωρείται συνοπτική αναφορά του τυχόν υφισταμένου ποινικού σκέλους της υπόθεσης: π.χ. Για τη συναφή ποινική υπόθεση σχηματίσθηκε σε βάρος του ποινική δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα η οποία υποβλήθηκε με την υπ' αριθ από αναφορά της ίδιας Υπηρεσίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών από την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του ( ) του , για παράβαση των άρθρων του Π.Κ., η υπόθεση που εκκρεμεί για σύνταξη κατηγορητηρίου).

14 9. α) Κατόπιν τούτων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ
9.α) Κατόπιν τούτων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Π. Δ/τος 120/2008, κλήθηκε ο καθ' ου η Π.Δ.Ε να παρέξει τις έγγραφες εξηγήσεις του επί της υπόθεσης. Με την από αναφορά του, αφού ζήτησε και έλαβε αντίγραφα των εγγράφων (π.χ. των δύο (2) Εκθέσεων Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης Μάρτυρα που εξετάσθηκαν στα πλαίσια της Π.Δ.Ε.), προς δε και της καταγγελίας του , προέβαλε τους ακόλουθους ισχυρισμούς: α) β) και γ)

15 β) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, κλήθηκε από τον υποφαινόμενο την σε απολογία με απευθείας κλήση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ως άνω Δ/τος με ανάλογο αιτιολογικό και νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων του. γ) Ο κρινόμενος Αστυφ/κας, ισχυρίσθηκε απολογούμενος ότι δ) Οι ισχυρισμοί του αυτοί, αντικειμενικά κρινόμενοι, είναι αβάσιμοι, καθόσον ε) Ασκώντας τα δικαιώματα του, στα πλαίσια της απολογίας του, ο ανωτέρω ζήτησε και (η παράγραφος αυτή διαμορφώνεται ανάλογα με τα δικαιώματα που άσκησε ή δεν άσκησε ο εγκαλούμενος)

16 (μετά τη λέξη «επειδή» ακολουθεί το Σκεπτικό ή Αιτιολογικό στο τρίτο κατά σειρά μέρος-ακολουθεί το Ιστορικό τον Πορίσματος, χωρίς να διακρίνεται απ' αυτό με υπότιτλο {αποτελεί ενιαίο κείμενο}, διατυπώνεται, συνεπτυγμένα και αιτιολογημένα, η προσωπική αντίληψη και κρίση του συντάκτη, η οποία διαμορφώθηκε ως πεποίθηση του {αποκλειστικά και μόνο με βάση την αξιολόγηση και συνεκτίμηση του συλλεγέντος ανακριτικού και λοιπού αποδεικτικού υλικού}, αιτιολογημένες διαπιστώσεις και κρίσεις του ενεργούντος, σχετικές όμως με το αντικείμενο της εξέτασης, τα στοιχεία προσωπικότητας του εγκαλουμένου και τα λοιπά στοιχεία του άρθρου 9 του Π. Δ. 120/2008, τα στοιχεία εκείνα, τα οποία απαρτίζουν την έννοια της πειθαρχικά αξιολογούμενης πράξης ή παράλειψης και την ορθή υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών σε ουσιαστική πειθαρχική διάταξη {νομικός χαρακτηρισμός} εφόσον βεβαιωθεί η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος. και εάν τυχόν υπήρξαν ρατσιστικά κίνητρα στη συμπεριφορά {αντιδεοντολογική} του ελεγχόμενου αστυνομικού σε βάρος του καταγγέλλοντος, που ανήκει σε ευάλωτη εθνοτική ή θρησκευτική ή κοινωνική ομάδα ή είναι αλλοδαπός).

17 Η εμφάνιση του σκεπτικού στο κείμενο της Πορισματικής Έκθεσης μπορεί να εμφανισθεί με δύο τρόπους:
Επειδή, 1. Από τη συνδυαστική μελέτη των συλλεγέντων στοιχείων, προέκυψε ότι ο ( ) του , είναι υπαίτιος διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο απειλείται η επιβολή κατώτερης πειθαρχικής ποινής Προστίμου.

18 2. Διαπιστώθηκε ειδικότερα ότι: α)..................,
β) , γ) , ήτοι κατά παράβαση του άρθρου 13 παρ. 1 περίπτ. ... του Π. Δ/τος 120/2008, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου του Π.Κ., (ή της από διαταγής του , κ.λπ.).

19 ή 1. (Επειδή, ). 2. (Επειδή, ). 3. (Επειδή, ).

20 Για τους λόγους αυτούς, (ή Δια ταύτα,)

21 (το Πόρισμα περαιούται με το Συμπέρασμα και την Πρόταση: στο τελευταίο μέρος του Πορίσματος, το οποίο αποτελεί μεν αναπόσπαστο σύνολο με τα προηγούμενα, αλλά διαχωρίζεται από το σκεπτικό τη φράση «Για τους λόγους αυτούς» ή με την περισσότερο νομικώς καθιερωμένη φράση «Δια ταύτα», και εκφέρεται η γνώμη του συντάκτη της, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση είτε για τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο, είτε για τα πειθαρχικά ή διοικητικά μέτρα, που πρέπει να ληφθούν σε βάρος του εγκαλουμένου {επιβολή κατώτερης πειθαρχικής ποινής με συγκεκριμένο αιτιολογικό, αφαίρεση υπηρεσιακής άδειας οδήγησης, κοινοποίηση δικογραφίας στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή κατ' άρθρο 37 Κ.Π.Δ., μετατροπή Π.Δ.Ε. σε Ε.Δ.Ε., κ.λ.π.},

22 ενώ σε περίπτωση που η εξέταση αφορά διερεύνηση συνθηκών τραυματισμού ή των αιτιών πάθησης {άρθρα 24 παρ. 1 β' Π.Δ. 120/2008}, ο ενεργήσας την εξέταση να αποφαίνεται και για τη σχέση αυτού προς την υπηρεσία, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα, στην υπ' αριθ. 8010/3/6 από εγκύκλιο Διαταγή {Δ/νσης Οικονομικών}. και περιληπτικά την καταγραφή των στοιχείων του άρθρου 9 του εν λόγω Δ/τος, για την επιμέτρηση της ποινής).

23 Με βάση το αποδεικτικό υλικό, που συγκεντρώθηκε στα πλαίσια της Π.Δ.Ε. και τη συνδυαστική μελέτη των στοιχείων που προέκυψαν από την εξέταση, όπως αναλυτικά και αιτιολογημένα περιγράφονται στα προηγούμενα κεφάλαια, εκτιμώ ότι: Ο κρινόμενος ( ) δεν υπέχει πειθαρχική ευθύνη γι' αυτό και δεν κλήθηκε σε απολογία, γιατί

24 Ύστερα από τα ανωτέρω, προτείνω να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο από πειθαρχικής πλευράς, επειδή δεν επιβεβαιώθηκαν τα καταγγελλόμενα σε βάρος του ( ) του , (ή επειδή προέκυψε ότι αυτά ήταν ψευδή και ανυπόστατα, για τους λόγους που αναλυτικά προαναφέρθηκαν)

25 ή Ο κρινόμενος ( ) υπέχει πειθαρχική ευθύνη, καθόσον από την ανακριτική διαδικασία και τα στοιχεία που προπαρατέθηκαν αναλυτικά στο παρόν, θεμελιώθηκε η αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος, γι' αυτό και κλήθηκε σε απολογία με ανάλογο αιτιολογικό και νομικό χαρακτηρισμό.

26 Ύστερα από τα ανωτέρω, προτείνω να του επιβληθεί η κατώτερη πειθαρχική ποινή του ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ, με το ακόλουθο αιτιολογικό: «Διότι, όπως προέκυψε από τη διενεργηθείσα σε βάρος του Προκαταρκτική Διοικητική Εξέταση, υπηρετών στο Α.Τ , την και ώρα , ήτοι πράξη που συνιστά και η οποία προβλέπεται και τιμωρείται από τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 περίπτ του Π. Δ/τος 120/2008».

27 Για την επιμέτρηση του ύψους της προσήκουσας πειθαρχικής ποινής πρέπει να ληφθεί υπόψη Ο Ενεργήσας την Π.Δ.Ε. (Υπογραφή)

28 α) Εφόσον από τα στοιχεία της Π. Δ. Ε
α) Εφόσον από τα στοιχεία της Π.Δ.Ε. διαπιστωθεί υπαιτιότητα Αστυνομικού, ο ενεργήσας αυτή Αξιωματικός υποχρεούται να ασκήσει την πειθαρχική δίωξη (παρ. 5 παρόντος άρθρου) με την έκδοση απευθείας κλήσης σε απολογία, η οποία, συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25, με τη διαφορά ότι στο προοίμιο αυτής πρέπει να αναφέρεται ότι αυτή διενεργείται κατόπιν διαταγής του αρμοδίου για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης ή αυτεπαγγέλτως από τον ίδιο τον διατάξαντα.

29 Ερευνά, επίσης, ο ενεργών Αξιωματικός, το προηγούμενο πειθαρχικό παρελθόν του υπαιτίου, ώστε στις προτάσεις του να συμπεριλάβει και τα επιβαρυντικά ή ελαφρυντικά στοιχεία του άρθρου 9 του παρόντος Δ/τος, αλλά να αναφέρει και την τυχόν υπότροπη συμπεριφορά του, καθώς και εάν υπήρξε ή όχι περίπτωση ρατσιστικών κινήτρων στην εν γένει συμπεριφορά του ελεγχόμενου αστυνομικού σε βάρος του καταγγέλλοντος που ανήκει σε ευάλωτη εθνοτική {ή θρησκευτική ή κοινωνική ομάδα ή είναι αλλοδαπός, καθόσον......}

30 β) Εάν κρίνει ότι για τη διερεύνηση των καταγγελλομένων δεν επαρκεί η Π.Δ.Ε.. αλλά απαιτείται περαιτέρω εξέταση με τη διενέργεια Ε.Δ.Ε., διακόπτει το έργο της διοικητικής εξέτασης και αναφέρει αμέσως στον αρμόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, προτείνοντας την έκδοση σχετικής διαταγής, για τους λόγους που λεπτομερώς, αναλυτικά και εμπεριστατωμένα θα επικαλεσθεί και οι οποίοι θα δικαιολογούν την ενέργεια αυτή (σχετικό υποβοηθητικό υπόδειγμα είναι και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «49»).

31 γ) Εάν από την ανακριτική διαδικασία δεν προκύψει υπαιτιότητα Αστυνομικού, ο ενεργήσας την Π.Δ.Ε. Αξιωματικός προτείνει αιτιολογημένα να τεθεί η υπόθεση στο Αρχείο από πειθαρχικής πλευράς, επειδή δεν θεμελιώθηκε πειθαρχικό παράπτωμα, που να δικαιολογεί την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης.

32 δ) Εάν η υπόθεση έχει και συναφή ποινική διάσταση και ο ενεργών την Π
δ) Εάν η υπόθεση έχει και συναφή ποινική διάσταση και ο ενεργών την Π.Δ.Ε. Αξιωματικός δεν μπορεί να σχηματίσει δικανική πεποίθηση για την ενοχή ή την αθωότητα του κρινόμενου, επειδή τα υπό κρίση στοιχεία δεν επαρκούν, ενώ η ποινική απόφαση θα αποτελέσει καταλυτικό στοιχείο, δύναται προτείνει, αιτιολογημένα, στο αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης πειθαρχικό όργανο να αναστείλει (μέχρι ένα έτος, κατ' ανώτατο όριο) την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης (εφόσον δεν έχει εκδώσει απευθείας κλήση σε απολογία) ή ακόμα και τη λήψη απόφασης για επιβολή ή μη ποινής, εφόσον έχει ασκήσει τη δίωξη με την έκδοση απευθείας κλήσης σε απολογία στα πλαίσια της έρευνας

33 ε) Αν την Π.Δ.Ε. διενήργησε αυτεπαγγέλτως ο (διατάξας και) αρμόδιος να ασκήσει την πειθαρχική δίωξη, η εισαγωγική παράγραφος τροποποιείται ως εξής: «Στην σήμερα την του μήνα του έτους ημέρα της εβδομάδας και ώρα ..., ο υπογραφόμενος ( ) του που υπηρετώ στο Αστυνομικό Τμήμα αφού ενήργησα αυτεπαγγέλτως Προκαταρκτική Διοικητική Εξέταση (Π.Δ.Ε.). σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 21, 22, 23 και 24 παρ. 1 περίπτ. α' του Π. Δ/τος 120/2008 «Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού», σε συνδυασμό με τα άρθρα του και την υπ' αριθμ από διαταγή μου, ».

34 στ) Σε περίπτωση επιστροφής της διενεργηθείσας Π. Δ. Ε
στ) Σε περίπτωση επιστροφής της διενεργηθείσας Π.Δ.Ε. για συμπλήρωση, συντάσσεται νέο (αναμορφωμένο) Πόρισμα, με τροποποίηση του τίτλου του Πορίσματος και της εισαγωγικής παραγράφου ως ακολούθως:

35 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (Π.Δ.Ε.)

36 Στην σήμερα την του μήνα του έτους ημέρα της εβδομάδας και ώρα , ο υπογραφόμενος ( ) του που υπηρετώ στο Αστυνομικό Τμήμα , αφού συμπλήρωσα, δυνάμει του άρθρου 31 παρ. 5 του Π. Δ/τος 120/2008 «Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού» και της υπ' αριθ από διαταγής του , την Προκαταρκτική Διοικητική (Π.Δ.Ε.), που διενεργήθηκε δυνάμει των άρθρων 21, 22, 23 και 24 παρ. 1 περίπτ. α' του ίδιου Δ/τος, σε συνδυασμό με τα άρθρα ... του ... και την υπ' αριθ. ... από ... διαταγή της Αστυν. Δ/νσης ,

37 προς επιβεβαίωση ή όχι των καταγγελλομένων από τον
προς επιβεβαίωση ή όχι των καταγγελλομένων από τον , λαμβάνοντας υπόψη, για τη μόρφωση ολοκληρωμένης, σαφούς και αντικειμενικής γνώμης στην κρινόμενη υπόθεση, τις ληφθείσες διοικητικές καταθέσεις των μαρτύρων, τη συναφή προανακριτική δικογραφία που ενσωματώθηκε σ’ αυτήν και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα και έγγραφα της διοικητικής δικογραφίας, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στον πίνακα εγγράφων, την απολογία του εγκαλουμένου (και τα συνημμένα σ' αυτήν έγγραφα), καθώς και τα νεότερα στοιχεία που συλλέχθηκαν στα πλαίσια συμπλήρωσης της διοικητικής εξέτασης, κατέληξα μετά από μελέτη και προσεκτική αξιολόγησή τους, στα ακόλουθα:


Κατέβασμα ppt "Άρθρο 24 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (Π.Δ.Ε.)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google