Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ERASMUS+ ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Λευκωσία, 12 Ιουνίου 2017

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ERASMUS+ ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Λευκωσία, 12 Ιουνίου 2017"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ERASMUS+ ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Λευκωσία, 12 Ιουνίου 2017
Kick-off meeting για τη Βασική Δράση 1: Σχολική Εκπαίδευση Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εκπαίδευση Ενηλίκων ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Λευκωσία, 12 Ιουνίου 2017

2 Θέματα συνάντησης Γενικές πληροφορίες Συμφωνία Επιχορήγησης Πληρωμές
Διαχείριση θεμάτων κινητικότητας Online Linguistic Support (OLS) Mobility Tool

3 Γενικές Πληροφορίες Διαχείριση Εγκεκριμένων Σχεδίων στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ eTools Εγγραφή στο Newsletter από την ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ

4 Συμφωνία Επιχορήγησης
Η Συμφωνία υπογράφεται μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας (ΕΥ) και του αιτούντος οργανισμού Η Συμφωνία και όλα τα σχετικά υποστηρικτικά αρχεία να φυλάγονται στο αρχείο του οργανισμού για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου Η επικοινωνία μας γίνεται πάντα μέσω του συντονιστή του σχεδίου (το άτομο επαφής στην αίτηση)

5 Συμφωνία Επιχορήγησης
Το ΙΔΕΠ εκδίδει τις Συμφωνίες Επιχορήγησης Παραλαβή από δικαιούχο μέσω Συμφωνία Παράρτημα ΙΙ Τα υπόλοιπα παραρτήματα είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ  Έλεγχος στοιχείων της Συμφωνίας Επιχορήγησης Σημειώσεις: Όλη η ενημέρωση θα γίνεται μέσω του ατόμου επαφής της αίτησης (του οποίου το όνομα έχει προστεθεί και στη Συμφωνία) Οποιαδήποτε αλλαγή σε στοιχεία, άτομα επαφής, νόμιμο υπεύθυνο, τραπεζικό λογαριασμό κλπ να γνωστοποιείται στο ΙΔΕΠ γραπτώς Η Συμφωνία υπογράφεται από το δικαιούχο και επιστρέφεται στο ΙΔΕΠ σε 2 αντίτυπα για υπογραφή και από το ΙΔΕΠ Η Συμφωνία είναι νομικό έγγραφο μεταξύ του δικαιούχου και του ΙΔΕΠ και τίθεται σε ισχύ μετά την υπογραφή και από το ΙΔΕΠ

6 Συμφωνία Επιχορήγησης
Mono/Multi - Beneficiary Grant Agreement – Special Conditions Annex Ι: General Conditions Annex ΙΙ: Project details Annex ΙΙΙ: Financial and contractual rules Annex ΙV: Applicable rates Annex V: Grant Agreement Mobility Agreement Quality Commitment Για κοινοπραξίες Annex V: Mandates (τα πρωτότυπα τα κρατά ο συντονιστής) Annex VI:

7 Διάρκεια Σχεδίου Ημερομηνία έναρξης: 1 Ιουνίου – 31 Δεκεμβρίου 2017
Διάρκεια: από 12 μέχρι 24 μήνες Ημερομηνία λήξης – αναλόγως της ημερομηνίας έναρξης και της διάρκειας

8 Πληρωμές Σχέδια άνω των 60000€
Πληρωμές Σχέδια άνω των 60000€ % Requirement When Πρώτη προκαταβολή 60 Υπογραφή Συμφωνίας Εντός 30 ημερών από την υπογραφή και των 2 συμβαλλόμενων μερών Δεύτερη προκαταβολή 20 Ενδιάμεση Έκθεση Ημερομηνία υποβολής: Αναλόγως διάρκειας του σχεδίου – φαίνεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης ή Μόλις εξαντληθεί το 70% της πρώτης προκαταβολής Τελική πληρωμή Final report submission Τελική Έκθεση: ημερομηνία στη Συμφωνία Επιχορήγησης Εντός 60 ημερών από την ημερομηνία λήξης του Σχεδίου

9 Πληρωμές Σχέδια κάτω των 60000€
Πληρωμές Σχέδια κάτω των 60000€ % Requirement When Πρώτη προκαταβολή 80 Υπογραφή Συμφωνίας Εντός 30 ημερών από την υπογραφή και των 2 συμβαλλόμενων μερών Τελική πληρωμή 20 Final report submission Τελική Έκθεση: ημερομηνία στη Συμφωνία Επιχορήγησης Εντός 60 ημερών από την ημερομηνία λήξης του Σχεδίου

10 Τελική πληρωμή Μετά την υποβολή και αξιολόγηση της τελικής έκθεσης
Ποτέ πριν την ολοκλήρωση των 12 μηνών έστω κι αν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι κινητικότητες Το ποσό καθορίζεται βάσει των ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ κινητικοτήτων που πραγματοποιήθηκαν (βάσει των στοιχείων και απαραίτητων υποστηρικτικών αρχείων που προσκομίζονται) Ενδεχόμενη μείωση της τελικής πληρωμής λόγω φτωχής ή καθυστερημένης εφαρμογής ενός Σχεδίου

11 Είδη κινητικότητας Κινητικότητα προσωπικού για τομείς Σχολικής, Επαγγελματικής και Ενηλίκων Εκπαίδευσης (2 ημέρες-2 μήνες) Άσκηση καθηκόντων διδασκαλίας Σκιώδης εργασία Σημείωση: η σκιώδης εργασία δεν πρέπει να είναι απλή ξενάγηση στον οργανισμό υποδοχής αλλά επί της ουσίας παρατήρηση και πρακτική εμπειρία Σχολική εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Κινητικότητα προσωπικού επιχειρήσεων για διδασκαλία στο ίδρυμα που υποβάλλει την αίτηση (εισερχόμενοι).

12 Είδη κινητικότητας Κινητικότητα εκπαιδευομένων μόνο για τον τομέα της ΕΕΚ και μόνο όταν προσφέρεται αρχική επαγγελματική κατάρτιση (2 εβδομάδες – 12 μήνες) Πρακτική άσκηση σε ιδρύματα ΕΕΚ του εξωτερικού Πρακτική άσκηση σε εργασιακό περιβάλλον στο εξωτερικό Να τηρείται το κατώτατο όριο των 10 ημερών εργασίας κατά την κινητικότητα

13 Διαχείριση Κινητικότητας
Είναι πιθανόν να υπάρχει διαφορά μεταξύ αρχικής επιλογής δραστηριοτήτων και τελικής επιλογής: Εφόσον η αίτηση είναι πάντα βασικό κριτήριο στην επιλογή εναλλακτικών λύσεων (βάσει του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης της αίτησης) Εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί του Προγράμματος (βλ. Οδηγός Προγράμματος) για θέματα επιλεξιμότητας και της Συμφωνίας Επιχορήγησης

14 Κατηγορίες κονδυλίων Υποστήριξη για οργανωτικά έξοδα Έξοδα ταξιδιού
Έξοδα διαβίωσης Τέλη σεμιναρίου (δεν ισχύει για την ΕΕΚ) Υποστήριξη συμμετοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες  Όλες οι κατηγορίες είναι στη βάση μοναδιαίου κόστους πλην της κατηγορίας Special Needs Support η οποία είναι βάσει πραγματικών εξόδων ΟLS: άδειες για γλωσσική αξιολόγηση και υποστήριξη με τη μορφή διαδικτυακών μαθημάτων

15 Υποστήριξη για οργανωτικά έξοδα
Μοναδιαίο κόστος πολλαπλασιαζόμενο ανά συμμετέχοντα σε κινητικότητα – εξαιρούνται οι συνοδοί σε κινητικότητα Για να δικαιούται ο δικαιούχος αυτό το ποσό, πρέπει να πιστοποιήσει ότι ο συμμετέχων έχει πραγματοποιήσει την κινητικότητά του στο εξωτερικό

16 Υποστήριξη για οργανωτικά έξοδα
Τι καλύπτεται: Κόστος άμεσα συνδεδεμένο με την υλοποίηση των κινητικοτήτων: Θέματα προετοιμασίας (γλωσσικής πολιτισμικής, παιδαγωγικής) Θέματα ελέγχου και υποστήριξης κατά τη διάρκεια της κινητικότητας Δραστηριότητες διάδοσης, κλπ

17 Ταξιδιωτικά έξοδα Bάσει μοναδιαίου κόστους βάσει της χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ πόλεων (Distance Calculator) Τόπος αναχώρησης: ο τόπος που βρίσκεται ο οργανισμός αποστολής Τόπος άφιξης: ο τόπος που βρίσκεται ο οργανισμός υποδοχής Σε περίπτωση απόκλισης, ο δικαιούχος πρέπει να παρέχει αιτιολόγηση Σε περίπτωση αμφιβολίας να ενημερώνεται έγκαιρα το ΙΔΕΠ για να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα της κινητικότητας

18 Έξοδα διαβίωσης Για κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά: μοναδιαίο κόστος βάσει του αριθμού ημερών της κάθε κινητικότητας Συν 1 μέρα πριν ή/και 1 μέρα μετά τη δραστηριότητα ως ημέρα ταξιδίου

19 Υποστηρικτικά αρχεία για την πραγματοποίηση της κινητικότητας
Πιστοποιητικό συμμετοχής που εκδίδεται και υπογράφεται από τον οργανισμό υποδοχής στο οποίο αναγράφονται: Το όνομα του συμμετέχοντα Ο σκοπός της δραστηριότητας Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δραστηριότητας Πόλη που πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα Απόδειξη πληρωμής διδάκτρων (όπου ισχύει) Δεν προσκομίζοντα ταξιδιωτικά έγγραφα πχ εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης κλπ εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που ο συμμετέχοντας ταξιδεύει από χώρα άλλη από τη χώρα αποστολής

20 Επιπρόσθετα υποστηρικτικά αρχεία
Δεν υποβάλλονται κατά την τελική έκθεση, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχουν στο αρχείο του οργανισμού Υπογεγραμμένο Grant Agreement (υπογραφή μόνο μεταξύ οργανισμού αποστολής και συμμετέχοντα) Υπογεγραμμένο Learning/Mobility Agreement (υπογραφή μεταξύ οργανισμού αποστολής, οργανισμού υποδοχής και συμμετέχοντα) Participant’s report – απαραίτητο για την αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού προς τον συμμετέχοντα

21 Ειδικές ανάγκες Κόστος που αφορά την κάλυψη εξόδων που υποστηρίζουν τη συμμετοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες ή/και των συνοδών τους 100% κάλυψη εξόδων στη βάση τιμολογίων που προσκομίζονται

22 Checks and audits Final report check
Desk-check (στο στάδιο της τελικής έκθεσης) On the spot check (στο χώρο του δικαιούχου ή σε άλλο σχετικό χώρο) Κατά τη διάρκεια της δράσης Μετά την ολοκλήρωση της δράσης Systems check is not applicable in the 2015 Grant Agreements.

23 Checks and audits Οι δικαιούχοι οργανισμοί πρέπει να κρατούν αρχείο με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου (Αντίγραφα πιστοποιητικών παρακολούθησης, Συμφωνίες Κινητικότητας κλπ) Παρόλο που το πρόγραμμα είναι απλοποιημένο και δεν απαιτεί πολλά αρχεία για αποπληρωμή, οι δικαιούχοι οργανισμοί να κρατούν λογιστικό αρχείο με όλες τις δαπάνες του οργανισμού και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα και βάσει των εσωτερικών τους κανονισμών

24 Budget transfers Είναι δυνατόν να γίνει αναπροσαρμογή του εγκεκριμένου κονδυλίου με μεταφορές μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών με κάποιους περιορισμούς. Εντός συγκεκριμένων πλαισίων δεν θεωρείται ότι οι αναπροσαρμογές αυτές τροποποιούν την αρχική Συμφωνία Επιχορήγησης. Συνεπώς δεν χρειάζεται προ-έγκριση από το ΙΔΕΠ και ούτε έκδοση τροποποιητικής συμφωνίας επιχορήγησης.

25 Μεταφορές κονδυλίων χωρίς τροποποίηση Σχολική Εκπ. & Εκπ. Ενηλίκων
Μεταφορά μέχρι και 100% των χρημάτων που έχουν διατεθεί για οργανωτικά έξοδα στις κατηγορίες που αφορούν ταξιδιωτικά έξοδα, έξοδα διαβίωσης και κάλυψη διδάκτρων Μεταφορά μέχρι και 50% των χρημάτων μεταξύ των ακόλουθων 3 κατηγοριών Ταξιδιωτικά έξοδα Έξοδα διαβίωσης Δίδακτρα συμμετοχής σε σεμινάριο Μεταφορά ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ την κατηγορία που αφορά την υποστήριξη της συμμετοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες ακόμα και εάν δεν έχουν ζητηθεί και εγκριθεί εκ των προτέρων.

26 Μεταφορές κονδυλίων χωρίς τροποποίηση Επαγγελματική εκπ
Μεταφορές κονδυλίων χωρίς τροποποίηση Επαγγελματική εκπ. & κατάρτιση (1/2) Μεταφορά μέχρι και 100% των χρημάτων που έχουν διατεθεί για οργανωτικά έξοδα στις κατηγορίες που αφορούν ταξιδιωτικά έξοδα, έξοδα διαβίωσης και κάλυψη διδάκτρων Μεταφορά μέχρι και 50% των χρημάτων για διακίνηση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ μεταξύ των ακόλουθων κατηγοριών που αφορούν πάλι το προσωπικό Ταξιδιωτικά έξοδα Έξοδα διαβίωσης Μεταφορά ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ την κατηγορία που αφορά την υποστήριξη της συμμετοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες ακόμα και εάν δεν έχουν ζητηθεί και εγκριθεί εκ των προτέρων.

27 Μεταφορές κονδυλίων χωρίς τροποποίηση Επαγγελματική εκπ
Μεταφορές κονδυλίων χωρίς τροποποίηση Επαγγελματική εκπ. & κατάρτιση (2/2) Μεταφορά μέχρι και 50% των χρημάτων για διακίνηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΈΝΩΝ μεταξύ των ακόλουθων κατηγοριών που αφορούν πάλι τους εκπαιδευόμενους Ταξιδιωτικά έξοδα Έξοδα διαβίωσης Μεταφορά μέχρι και 100% του ποσού που αφορά την κινητικότητα προσωπικού ΠΡΟΣ την κινητικότητα εκπαιδευομένων Μεταφορά μέχρι και 100% του ποσού που αφορά ένα είδος κινητικότητηας που αφορά τους εκπαιδευόμενους προς το άλλο.

28 Τροποποιήσεις Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αλλαγής των εγκεκριμένων κονδυλίων οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν αίτημα για τροποποίηση. Τα αιτήματα για τροποποίηση πρέπει να υποβάλλονται πριν υλοποιηθεί οποιαδήποτε δραστηριότητα πρόκειται να τροποποιηθεί και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 1 μήνα πριν την ολοκλήρωση του Σχεδίου Σημειώσεις: Δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν τα ακόλουθα Το συνολικό ποσό επιχορήγησης Τα μέγιστα ποσά που προνοεί ο Οδηγός Προγράμματος

29 Διαχείριση Κινητικότητας
Πριν την κινητικότητα (1/3) Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων Δίκαιη, διαφανής, στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων/ενδιαφερόμενων μερών, στο αρχείο του οργανισμού Επιλογή δραστηριότητας (από κοινού με το συμμετέχοντα και τον οργανισμό αποστολής), επικοινωνία με οργανισμό φιλοξενίας, διοργανωτή σεμιναρίου κλπ Σε περίπτωση που η κινητικότητα αφορά σκιώδη εργασία, ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας (εισερχόμενη και εξερχόμενη) συμφωνείται και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

30 Διαχείριση Κινητικότητας
Πριν την κινητικότητα (2/3) Υπογραφή συμφωνιών (αντίγραφο για τον κάθε υπογράφοντα) Συμφωνία επιχορήγησης συμμετέχοντα (υπογραφή μόνο μεταξύ οργανισμού αποστολής και συμμετέχοντα) Mobility Agreement (υπογραφή μεταξύ οργανισμού αποστολής, οργανισμού υποδοχής και συμμετέχοντα) Quality Commitment

31 Διαχείριση Κινητικότητας
Πριν την κινητικότητα (3/3) Έκδοση Europass Mobility Certificate – από Κέντρο Παραγωγικότητας – προαιρετικό Διευθέτηση πρακτικών λεπτομερειών κινητικότητας (ταξίδι, διαμονή κλπ) Προετοιμασία συμμετεχόντων από οργανισμό αποστολής: Γλωσσική (με ή χωρίς OLS tool) Παιδαγωγική Πολιτισμική Συνάντηση μεταξύ οργανισμού αποστολής και συμμετέχοντα/συμμετεχόντων για συντονισμό

32 Διαχείριση Κινητικότητας
Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας (1/2) Τοποθέτηση σε χώρους εργασίας (ειδικά για εκπαιδευόμενους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – προσοχή στις δραστηριότητες κατά την κινητικότητα – πρακτική εμπειρία και όχι απλή ξενάγηση) Συναντήσεις με τον μέντορα στον οργανισμό υποδοχής (όπου ισχύει, πχ μεγάλης διάρκειας κινητικότητας εκπαιδευτών και κινητικότητα εκπαιδευομένων) Επικοινωνία με άτομο επαφής στον οργανισμό αποστολής σε περίπτωση κάποιου προβλήματος (πχ διαφοροποίηση δραστηριοτήτων που έχουν συμφωνηθεί)

33 Διαχείριση Κινητικότητας
Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας (2/2) Τήρηση log book (ειδικά για τους εκπαιδευόμενους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για σκοπούς αξιολόγησης της κινητικότητας) Πολιτισμικές δραστηριότητες Παραλαβή πιστοποιητικού συμμετοχής στη δραστηριότητα κινητικότητας που εκδίδονται από τον οργανισμό υποδοχής ΠΡΙΝ την αποχώρηση

34 Διαχείριση Κινητικότητας
Μετά την κινητικότητα Ο συμμετέχοντας προσκομίζει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία στον οργανισμό αποστολής (το πρωτότυπο μπορεί να το κρατήσει αλλά να υπάρχει αντίγραφο στον οργανισμό) Συμπλήρωση ερωτηματολογίου συμμετέχοντα  Μετά την ολοκλήρωση όλων των κινητικοτήτων και άλλων δραστηριοτήτων (πχ διάδοση, αξιολόγηση κλπ) ο δικαιούχος οργανισμός ετοιμάζει την Τελική Έκθεση

35 Εργαλεία διαχείρισης Σχεδίου
Πρόσβαση από ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ URF – για ενημέρωση στοιχείων οργανισμού – πρόσβαση με λογαριασμό EULogin – λογαριασμός οργανισμού για πρόσβαση και σε περίπτωση αποχώρησης του ατόμου επαφής από τον οργανισμό OLS – μόνο για εκπαιδευόμενους ΚΑ102 Mobility Tool – ενημέρωση εργαλείου με τις κινητικότητες του σχεδίου Τελική έκθεση – παράγεται μέσω του Mobility Tool Project results platform

36 OLS (1/2) Υποχρεωτικό ΜΟΝΟ για τους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ (ΚΑ102) οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν μεγάλης διάρκειας κινητικότητα (πέραν των 19 ημερών) και των οποίων η βασική γλώσσα διδασκαλίας/κατάρτισης συμπεριλαμβάνεται στις προσφερόμενες γλώσσες του εργαλείου. (δεν αφορά την ομιλούμενη γλώσσα της χώρας υποδοχής) Τα ιδρύματα αποστολής καταχωρούν το των συμμετεχόντων σε κινητικότητα στο εργαλείο OLS Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πρόσκληση για την αξιολόγηση και το course (εάν είναι απαραίτητο) στο τους Εξαίρεση αποτελούν οι φοιτητές των οποίων η μητρική τους γλώσσα είναι η γλώσσα διδασκαλίας/κατάρτισης Ο φοιτητής δεν θα λάβει δίπλωμα, μετά τη δεύτερη αξιολόγηση, αλλά θα πάρει “record of participation” για το γεγονός ότι παρακολούθησε μαθήματα γλώσσας OLS 2) Ο φοιτητής λαμβάνει πρόσκληση γιανα υποβληθεί στο 1ο τεστ αξιολόγησης

37 OLS (2/2) Υποχρεωτική Αξιολόγηση πριν την έναρξη – το επίπεδο επάρκειας καταχωρείται στο Learning Agreement Επίπεδο μέχρι Β1 Υποχρεωτικά μαθήματα στη γλώσσα διδασκαλίας/ κατάρτισης Υποχρεωτική αξιολόγηση κατά τη λήξη της κινητικότητας Επίπεδο Β2 και πάνω προαιρετικά μαθήματα στη γλώσσα διδασκαλίας/ κατάρτισης ή στην ομιλούμενη γλώσσα της χώρας

38 Mobility Tool Πρόσβαση στο εργαλείο από το άτομο που έχει δηλωθεί στην αίτηση ως το άτομο επαφής Το άτομο επαφής λαμβάνει σχετικό από το σύστημα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφών των συμφωνιών Δημιουργία λογαριασμού EULogin βάσει του του Δημιουργία δεύτερου λογαριασμού EULogin για πρόσβαση και άλλων ατόμων στο εργαλείο (διαχείριση, επίβλεψη κλπ) Καταχώρηση κινητικοτήτων στο MT Κατά την ολοκλήρωση της κινητικότητας το ΜΤ στέλνει αυτόματα ερωτηματολόγιο στον κάθε συμμετέχοντα που πρέπει υποχρεωτικά να απαντηθεί

39 Mobility Tool Σε τι χρησιμεύει το εργαλείο
Τήρηση αρχείου κινητικοτήτων Μπορούν να καταχωρούνται και οι κινητικότητες που δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα (εφόσον υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία) Καταχώρηση και των zero grant mobilities Έλεγχος κονδυλίου που έχει ξοδευτεί (τα ποσά καταχωρούνται αυτόματα όπως και στην αίτηση – στη βάση μοναδιαίου κόστους) Αποστολή ερωτηματολογίου προς συμμετέχοντες Συμπλήρωση και υποβολή τελικής έκθεσης (όλες οι κινητικότητες που καταχωρούνται φιλτράρονται στο σημείο που αφορά το κονδύλι στην Τελική Έκθεση του δικαιούχου)

40 Τελική Έκθεση Η έκθεση αποτελείται από 2 μέρη
Ηλεκτρονική υποβολή Τελικής έκθεσης Η έκθεση αποτελείται από 2 μέρη Περιγραφή δραστηριοτήτων Κονδύλι (το σημείο συμπληρώνεται αυτόματα από το ΜΤ) Στην έκθεση επισυνάπτονται Η υπεύθυνη δήλωση (Declaration of Honour) Απόδειξη πληρωμής διδάκτρων (όπου ισχύει) Πιστοποιητικό συμμετοχής για κάθε συμμετέχοντα (δεν επισυνάπτονται τα Grant Agreements, Mobility Agreements & Quality Commitment) Εξαιρούνται οι οργανισμοί που διακινούν εκπαιδευόμενους – σε αυτή την περίπτωση 1 πιστοποιητικό για κάθε ροή

41 Διαχείριση αρχείου Δημιουργία φακέλου στον οργανισμό Αρχείο με:
Αίτηση Συμφωνία Επιχορήγησης Σχεδίου Συμφωνία Επιχορήγησης Συμμετέχοντος σε κινητικότητα Συμφωνία Κινητικότητας Quality Commitment Υποστηρικτικά αρχεία Πιστοποιητικό παρακολούθησης Απόδειξη πληρωμής διδάκτρων (όπου ισχύει) Οποιεσδήποτε αποδείξεις χρειάζεστε για σκοπούς διαφάνειας εντός του οργανισμού ΌΧΙ για τις Εκθέσεις προς το ΙΔΕΠ (πχ εμβάσματα ή υπογραφές για παραλαβή χρημάτων κλπ)

42 Διάφορα Φωτογραφίες για τις εκδόσεις του ΙΔΕΠ
Μπορούμε διάφορες δραστηριότητες να τις προωθούμε μέσω της σελίδας μας στο FB πάνω στις συμφωνίες επιχορήγησης να αναγράφονται τα ποσά που προβλέπει η ΕΕ Μπορεί να σας ζητηθεί να γράψετε για την εμπειρία σας για τις εκδόσεις του ΙΔΕΠ Επικοινωνείτε έγκαιρα με το ΙΔΕΠ για απορίες ούτως ώστε να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δραστηριοτήτων/μεταφοράς κονδυλίων κλπ Χρήση λογοτύπων προγράμματος και δήλωσης αποποίησης ευθύνης

43 Ερωτήσεις Επικοινωνία με προσωπικό ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης


Κατέβασμα ppt "ERASMUS+ ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Λευκωσία, 12 Ιουνίου 2017"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google