Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η συνεχής οικονομική ανάπτυξη και η ταυτόχρονη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου είναι οι δεδομένοι στόχοι όλων των πολιτικών εξουσιών. Οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι κατεξοχήν καταναλωτικές και η κατανάλωση γίνεται καταρχήν στα αναλώσιμα υλικά και στη συνέχεια στις υπηρεσίες. Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται στον καταναλωτή ο τουρισμός γενικά έχει βαρύνουσα θέση, δεδομένου ότι οι τουριστικές ανάγκες και επιθυμίες των πελατών - καταναλωτών συνεχώς διαφοροποιούνται (Τσακλάγκανος, 2001; Ηγουμενάκης & Ηγουμενάκης, 2004). Στον Τουρισμό, η έννοια του marketing εισάγεται μόλις την 10ετία του ’50 και, φυσικά, στην Ευρώπη, όπου ο Τουρισμός είναι ήδη συγκριτικά ανεπτυγμένος και όπου απασχολούνται συστηματικά με την εμπορευματοποίηση και την εκτεταμένη προβολή του (Βαρβαρέσσος, 1992).

3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Το τουριστικό Μάρκετινγκ θεωρείται από πολλούς μια σύγχρονη οικονομική και παραγωγική τεχνική προώθησης και διαφήμισης του τουρισμού και των εμπλεκομένων με αυτών μερών, και ενώ αυτά τα δύο θέματα ανήκουν στο μάρκετινγκ, απεικονίζουν μόνο μια πτυχή της «λειτουργίας» του μάρκετινγκ και του «οργάνου» της τουριστικής ανάπτυξης ( Καραγιάννης & Έξαρχος, 2006) Το τουριστικό µάρκετινγκ είναι µια κατευθυνόµενη δραστηριότητα που αποσκοπεί στην εξισορρόπηση των στόχων των τουριστικών προορισµών ή προµηθευτών µε τις ανάγκες των τουριστών (Seaton & Bennett, 1999)

4 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Προσδιορισμός των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων-κριτηρίων της τουριστικής αγοράς, Συγκεκριμένα: Τι τουριστικά προϊόντα ζητάει η τουριστική αγορά Γιατί ζητούνται τα συγκεκριμένα αυτά προϊόντα Ποιος αγοράζει τα προϊόντα αυτά Πως αγοράζονται τα προϊόντα αυτά Σχηματισμός μιας σαφούς εικόνας σχετικά με τη ζήτηση τουριστικών αγαθών - προϊόντων από πλευράς τουριστικής επιχείρησης για την επιλογή του αποδοτικότερου δυνατού μίγματος μάρκετινγκ Ανάπτυξη διαφόρων σχεδίων, δράσεων και διαδικασιών παρακολούθησης της συμπεριφοράς των ανταγωνιστών Το εύρος και η αξία των εμπλεκόμενων φορέων στη διαμόρφωση των στρατηγικών και των πολιτικών ανάπτυξης του τουριστικού μάρκετινγκ

5 Σύμφωνα μάλιστα με τους Ηγουμενάκη & Ηγουμενάκη (2004), ο κορμός γνώσης και ανάπτυξης του τουριστικού μάρκετινγκ πρέπει στην τουριστική βιομηχανία, να βασίζεται σε 5 απόψεις της προσφοράς και της ζήτησης, κάθε μια από τις οποίες έχει κοινά χαρακτηριστικά που οφείλουν να συνδυάζονται και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να δώσουν στην εφαρμογή του τουριστικού μάρκετινγκ μια ιδιαιτερότητα, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα πρέπει να προσεγγίζει τα διάφορα προκύπτοντα προβλήματα. Συγκεκριμένα: η φύση της ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών η φύση της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών οι τουριστικές υπηρεσίες και οι τιμές στις οποίες προσφέρονται τα χαρακτηριστικά της προώθησης που χρησιμοποιούνται για να επηρεάσουν την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών, και τέλος τα χαρακτηριστικά της διανομής που χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών

6 Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Σαν τουριστικό προϊόν μπορεί να οριστεί οποιοδήποτε τουριστικό αγαθό ή υπηρεσία προσφέρεται μεμονωμένα ή συνδυασμένα στην τουριστική αγορά και έχει την ιδιότητα να ικανοποιεί συγκεκριμένες τουριστικές ανάγκες ή επιθυμίες των ανθρώπων. Με αυτήν την έννοια ο ορισμός του τουριστικού προϊόντος περιλαμβάνει αγαθά, υπηρεσίες, άτομα, προορισμούς, οργανισμούς και ιδέες (Ηγουμενάκης, 1999:188) Το τουριστικό µάρκετινγκ είναι µια κατευθυνόµενη δραστηριότητα που αποσκοπεί στην εξισορρόπηση των στόχων των τουριστικών προορισµών ή προµηθευτών µε τις ανάγκες των τουριστών (Seaton & Bennett, 1999) ΕΠΟΜΕΝΩΣ: Υπάρχει μια αμφίδρομη και αλληλοεξαρτώμενη σχέση ανάμεσα στο Τουριστικό Προϊόν και στο Τουριστικό Μάρκετινγκ

7 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι τουριστικές υπηρεσίες έχουν τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων μάρκετινγκ: - την άυλη φύση - υπόστασή τους - την αδυναμία διαχωρισμού τους - τη μεταβλητότητά τους τη φθαρτότητά τους την εποχικότητά τους την αλληλεξάρτησή τους το υψηλό σταθερό κόστος στην παραγωγή αυτών των υπηρεσιών

8 Η ΑΥΛΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εξαιτίας της φύσης τους, οι τουριστικές και όχι μόνο υπηρεσίες έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό ότι δεν είναι απτές (πχ. ο τουρίστας που αγοράζει κάποιο πακέτο διακοπών, φεύγει από το τουριστικό γραφείο χωρίς τίποτα χειροπιαστό, παρά μόνο με τις εικόνες από τα διαφημιστικά έντυπα που του δίνονται) Αυτή του είδους η εμπορική συναλλαγή από την μια πλευρά κάνει το τουριστικό μάρκετινγκ πολύ πιο εύκολο, επειδή δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα διανομής υλικών προϊόντων και συνάμα δεν τίθεται θέμα αποθήκευσης πριν προσφερθούν σε πιθανούς πελάτες

9 Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι τουριστικές υπηρεσίες, σε αντίθεση με τα υλικά προϊόντα, αποτελούν ένα αδιάσπαστο σύνολο και επομένως εμφανίζεται αδυναμία διαχωρισμού αυτών. Εξάλλου τα άυλα προϊόντα είναι σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένα με το άτομο που επιχειρεί να τα διαθέσει στους χρήστες κάτι που δεν συμβαίνει με τα υλικά προϊόντα - αγαθά

10 Η ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ Ή ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εξαιτίας του ότι η παραγωγή και η κατανάλωση της τουριστικής υπηρεσίας γίνονται ταυτόχρονα, η ποιότητα της μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον τόπο, το χρόνο και το πρόσωπο που εμπλέκεται στην παραγωγή της (πχ. ένα τουριστικό πακέτο σε συνδυασμό με τα βασικά συστατικά του στοιχεία, δηλαδή με τα θέλγητρα ενός τουριστικού προορισμού, το μεταφορικό μέσο μετακίνησης του επισκέπτη, η διαμονή και διατροφή του σε κάποιο κατάλυμα, εξασφαλίζονται από τον tour operator, αλλά το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν και κάποια στοιχεία που δεν ελέγχονται ή δεν μπορούν να διαπιστωθούν Επίσης παράδειγμα ετερογένειας ή μεταβλητότητας αποτελούν οι καιρικές συνθήκες, οι διαφοροποιήσεις στην συμπεριφορά του προσωπικού του καταλύματος, κ.α. Σύμφωνα με τον Μοrrison (1996), ο έλεγχος της ποιότητας των υπηρεσιών δεν μπορεί να είναι ακριβής και δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Γι’ αυτό πολλοί διευθυντές τουριστικών επιχειρήσεων πρέπει να φροντίζουν για τη σωστή και συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού τους, ώστε να διασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν μπορούν να τυποποιηθούν, αλλά εξαρτώνται από την εκπαίδευση, την εξάσκηση, τη δεξιοτεχνία, και τη διάθεση εκείνου που τις προσφέρει

11 Η ΦΘΑΡΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ένα από τα κυριότερα μειονεκτήματα των τουριστικών υπηρεσιών είναι ότι υπόκεινται σε μεγάλη φθορά. Αν ένα τουριστικό αγαθό δεν πουληθεί σε μία ημέρα, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις όπως να πουληθεί την επόμενη ημέρα ή να αποθηκευτεί ώστε να πουληθεί αργότερα Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί με μια τουριστική υπηρεσία όπως είναι η χρήση ενός δωματίου ξενοδοχείου. Κάποια γεγονότα – καταστάσεις όπως είναι τα αδιάθετα δωμάτια σε ξενοδοχεία μετά από μια συγκεκριμένη ώρα και οι κενές θέσεις στα αεροπλάνα, η συγκέντρωση της ζήτησης διακοπών στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, τα μονοήμερα ή διήμερα ταξίδια αναψυχής, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, καθώς και τα άτομα που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους τις ώρες της ημέρας που τους βολεύουν, διαφοροποιούν και φθείρουν σημαντικά τη ζήτηση της τουριστικής βιομηχανίας

12 Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ένα ακόμα μειονέκτημα των τουριστικών υπηρεσιών είναι το πρόβλημα της εποχικότητας, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη συνήθεια ή προτίμηση των περισσότερων ανθρώπων να κάνουν τις διακοπές τους κατά τους θερινούς μήνες. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να καθιερωθούν ισχυρά οικονομικά και κοινωνικά κίνητρα ώστε οι ίδιοι να παρακινούνται να μην κάνουν διακοπές μόνο κατά τους θερινούς μήνες.

13 Η ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ένα άτομο που αποφασίζει να επισκεφτεί ένα τουριστικό προορισμό εκτός της χώρας στην οποία κατοικεί, τότε συνήθως αγοράζει περισσότερες από μια τουριστικές υπηρεσίες, δηλαδή αγοράζει ένα πακέτο υπηρεσιών το οποίο μπορεί να είναι τυποποιημένο ή να φτιαχτεί κατά παραγγελία. Ένα άτομο για παράδειγμα που θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να περάσει τις διακοπές του σε ένα θέρετρο, απαραίτητα επιλέγει τα θέλγητρα που επιθυμεί να επισκεφτεί μαζί με μια σειρά υπηρεσιών όπως είναι η διαμονή σε κατάλυμα με πρόγευμα τουλάχιστον και το μεταφορικό μέσο. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία του πακέτου των διακοπών, αν θέλει όμως μπορεί να προσθέσει οποιαδήποτε άλλη προτίμηση επιθυμεί.

14 ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι επιχειρήσεις της τουριστικής βιομηχανίας εμφανίζουν σταθερά λειτουργικά κόστη σε σχέση με τα μεταβλητά που είναι πολύ πιο χαμηλά. Εξετάζοντας την περίπτωση μιας ξενοδοχειακής μονάδας τα κυριότερα από τα σταθερά κόστη της είναι τα εξής: Oι Κτιριακές εγκαταστάσεις και η ετήσια συντήρησης τους Oι Εξοπλισμοί, συμπεριλαμβανομένων των επιδιορθώσεων και ανανεώσεων τους Τα Ενοίκια και τα Τέλη Oι Αμοιβές μόνιμου προσωπικού και στελεχών Τα Γενικά και Λειτουργικά έξοδα της διοίκησης O Κλιματισμός, Φωτισμός, Τηλέφωνο, Νερό και Ασφάλειες Τα παραπάνω κόστη που συνοδεύουν την λειτουργία μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης στη διάρκεια ενός χρόνου, πρέπει να αντιμετωπιστούν ανεξάρτητα αν η πληρότητα είναι υψηλή ή χαμηλή σε οποιαδήποτε χρονικό διάστημα του έτους

15 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ορίζεται ως …. “ο καθορισμός των στόχων του τουριστικού μάρκετινγκ, λαμβάνοντας υπόψη, το ευρύτερο συστημικό περιβάλλον του τουριστικού οργανισμού, τους διαθέσιμους πόρους και μέσα του, τα δυνατά και αδύνατα σημεία του, τις ευκαιρίες και τις απειλές που υπάρχουν στην αγορά, ο προγραμματισμός δράσης και λειτουργίας του, καθώς κι η εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών και δραστηριοτήτων για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων” (Moutinho, 1989 : 259; Ηγουμενάκης και Ηγουμενάκης, 2004)

16 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Οι στόχοι του τουριστικού MRK, καθορίζονται με βάση: τον εγχώριο και διεθνή τουριστικό ανταγωνισμό τις συνθήκες που επικρατούν στην τουριστική αγορά, και τις δυνατότητες του οργανισμού σε μια ευρύτερη προσέγγιση Στη συνέχεια οι παραπάνω στόχοι, καθορίζουν και υποστηρίζουν την Στρατηγική και την Τεχνική των προθέσεων του Οργανισμού, και είναι: Εντοπισμός και Προσέλκυση νέων ομάδων - στόχων Διεύρυνση σε νέες ομάδες - στόχους Αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων Καλύτερος καταμερισμός στον χρόνο διαμονής Αύξηση της διάρκειας παραμονής Βελτίωση της δομής των αφίξεων (πχ. κατηγορίες αφιχθέντων) Διόρθωση της υπάρχουσας εικόνας του οργανισμού Αύξηση του τζίρου και των καθαρών κερδών Καθορισμός κοινωνικών και άλλων σημαντικών στόχων

17 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, αντανακλώντας εν μέρει σε ένα πιο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κλίμα, ιδιαίτερα από την αρχή του 21ου αιώνα, οι επιχειρήσεις - οργανισμοί στο ταξίδι και στον τουρισμό, θα πρέπει να ανταποκριθούν σε πιο απαιτητικούς και αυστηρούς τουρίστες-πελάτες για την εξυπηρέτησή τους, και αυτό διότι κατά μέσο όρο, οι τουρίστες – πελάτες, είναι: Πιο εύποροι, μετρώντας το κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα, την ιδιοκτησία και τον οικιακό εξοπλισμό Καλύτερα μορφωμένοι και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για περαιτέρω εκπαίδευση Πιο υγιείς κα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για πιο δραστήριες αναζητήσεις Μεγαλύτεροι στην ηλικία, με μια ιδιαίτερη μετατόπιση στον αριθμό και τη συμπεριφορά των πιο δραστήριων ανθρώπων άνω των πενήντα ετών Με περισσότερο ελεύθερο χρόνο όσον αφορά τις ώρες εργασίας και το δικαίωμα για διακοπές

18 Με μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που λαμβάνουν την πρόωρη συνταξιοδότηση
Πιο ταξιδεμένοι λόγω της εργασίας και των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων Πιο ταξιδεμένοι για διακοπές και για αναψυχή, αυξάνοντας έτσι τους αριθμούς με την συχνή εμπειρία διεθνών ταξιδιών Πιο εκτεθειμένοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικά στην πληροφόρηση Πιο εξοικειωμένοι με τους προσωπικούς υπολογιστές (PCs) και την πρόσβαση στο διαδίκτυο που μεγαλώνει με ταχύτατους ρυθμούς Πιο ετερογενείς και εγωιστικοί στις διάφορες απαιτήσεις και στις προκαθορισμένες προσδοκίες τους Πιο διαφοροποιημένοι πολιτιστικά σε σχέση με την καταγωγή και τις εθνικές ρίζες τους Πιο διαφοροποιημένοι στην ποικιλία των επιλογών του τρόπου ζωής τους

19 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ KAI ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ TOY TOYPIΣTIKOY MAPKETINΓK
Ως υποκείμενα του Tουριστικού Mάρκετινγκ, θεωρούνται όσοι συμμετέχουν και τελικώς συναλλάσσονται στα πλαίσια της τουριστικής αγοράς. Έτσι από τη μία πλευρά είναι οι τουρίστες - πελάτες και από την άλλη οι τουριστικές και όχι μόνο επιχειρήσεις (παραγωγοί και εμπόριο), αλλά και αρκετοί υπερ-επιχειρησιακοί φορείς Ως αντικείμενα του Tουριστικού Mάρκετινγκ - και ουσιαστικά της συναλλαγής μεταξύ των υποκειμένων του - θεωρούνται αφενός οι ποικίλες ανάγκες και οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι (χρήματα) των τουριστών και αφετέρου τα (τουριστικά) προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν οι επιχειρήσεις και οι διάφοροι εμπλεκόμενοι με τα τουριστικά δρώμενα φορείς για την ικανοποίηση των εν λόγω αναγκών Mε τις ενέργειες και τις επιλογές τους, οι δύο παραπάνω μεταβλητές βρίσκονται σε μια διαδικασία διαρκούς αλληλεξάρτησης και αλληλοεπηρεασμού

20 ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Έρευνα του τουριστικού μάρκετινγκ Ανάλυση και Σύνθεση του τουριστικού μάρκετινγκ Επιχειρηματική στρατηγική και Πολιτική του τουριστικού μάρκετινγκ Προγραμματισμός του τουριστικού μάρκετινγκ Σχεδιασμός του τουριστικού μάρκετινγκ Διοίκηση και Διαχείριση του τουριστικού μάρκετινγκ Επίβλεψη-Έλεγχος της πορείας του τουριστικού μάρκετινγκ Αξιολόγηση της απόδοσης του τουριστικού μάρκετινγκ Μεταξιολόγηση της απόδοσης του τουριστικού μάρκετινγκ

21 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Τουρίστας-Εκδρομέας-Επισκέπτης Τουριστικές ανάγκες και επιθυμίες Τουριστική ζήτηση και κατανάλωση Συνολικό κόστος τουριστικής παραγωγής Τουριστικό πακέτο Τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμοί Τουριστική βιομηχανία Μείγμα μάρκετινγκ της τουριστικής επιχείρησης

22 ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
Τουρίστας: Χαρακτηρίζεται το άτομο που επισκέπτεται μια χώρα προσωρινά και διαμένει σε αυτή τουλάχιστο για ένα 24ωρο και του οποίου οι σκοποί της επίσκεψής του κατά κύριο λόγο είναι οι διακοπές, διάφοροι επαγγελματικοί λόγοι, λόγοι υγείας, τα διεθνή συνέδρια, η επίσκεψη συγγενών ή φίλων, θρησκευτικοί και αθλητικοί λόγοι, κλπ Εκδρομέας: Χαρακτηρίζεται το άτομο που επισκέπτεται μια χώρα για τους ίδιους λόγους που την επισκέπτεται και ο Τουρίστας, πλην όμως διαμένει λιγότερο από ένα 24ωρο και μάλιστα χωρίς διανυκτέρευση Επισκέπτης: Χαρακτηρίζεται το άτομο που επισκέπτεται μια χώρα, άλλη από εκείνη που διαμένει μόνιμα, για οποιοδήποτε σκοπό εκτός από εκείνον της άσκησης επαγγέλματος από το οποίο αμείβεται από τη χώρα που επισκέπτεται. Επομένως, ως Επισκέπτης συμπεριλαμβάνονται και ο Τουρίστας και ο Εκδρομέας

23 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ
Είναι το συναίσθημα μιας έλλειψης ενός τουριστικού αγαθού ή υπηρεσίας ή ακόμα και προορισμού, που εκφράζεται με την επιθυμία ικανοποίησης της έλλειψης αυτής ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Είναι η δαπάνη διαθέσιμων χρηματικών πόρων από ένα άτομο, με σκοπό την απόκτηση μιας σειράς από τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των διαφόρων τουριστικών αναγκών και επιθυμιών του σε μια καθορισμένη όμως χρονική περίοδο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Είναι η αμοιβή (θυσία) των παραγωγικών συντελεστών και των επιπρόσθετων οικονομικών δραστηριοτήτων, μέχρι το τουριστικό προϊόν ή η τουριστική υπηρεσία φτάσει στα χέρια του επισκέπτη-καταναλωτή

24 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Ορίζεται ως ένα σύνολο άυλων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρεται στον Τουρίστα – Επισκέπτη έναντι κάποιας τιμής ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ Τουριστικός προορισμός Μεταφορικό μέσο Τρανσφέρ Κατάλυμα Φαγητό

25 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Ανώνυμη Τουριστική Εταιρία Ομόρρυθμη Τουριστική Εταιρία Ετερόρρυθμη Τουριστική Εταιρία Τουριστική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης Τουριστικός Συνεταιρισμός ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Συμμετοχική ή Αφανής Τουριστική Εταιρία Ατομική Τουριστική Επιχείρηση

26 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Βλ. Διάγραμμα 2.7 (σελ.82): Η διαρθρωτική δομή της Τουριστικής Βιομηχανίας Στο βιβλίο: Ηγουμενάκης Ν. και Ηγουμενάκης Γ. (2004), Τουριστικό Μάρκετινγκ: Γενικές Αρχές, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα

27 ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Βλ. Διάγραμμα 2.9 (σελ.87): Οι ομαδοποιημένες μεταβλητές του μείγματος μάρκετινγκ μιας Τουριστικής Επιχείρησης Στο βιβλίο: Ηγουμενάκης Ν. και Ηγουμενάκης Γ. (2004), Τουριστικό Μάρκετινγκ: Γενικές Αρχές, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα

28 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MRK
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Συνίσταται στην επεξεργασία και κατάρτιση μελλοντικών χρονο-διαγραμμάτων δράσης που θα αναπτύξουν οι τουριστικοί οργανισμοί σε ορισμένο τόπο και χρόνο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η επεξεργασία και κατάρτιση του προγράμματος του τουριστικού μάρκετινγκ Η αναφορά του προγράμματος του τουριστικού μάρκετινγκ στη μελλοντική δράση του οργανισμού σε ορισμένο τόπο και χρόνο Ο καθορισμός εφικτών και αποδεκτών στόχων στο πρόγραμμα του τουριστικού μάρκετινγκ Η επιλογή μέτρων που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος μάρκετινγκ Ο έλεγχος της πορείας εφαρμογής του προγράμματος του τουριστικού μάρκετινγκ

29 ΑΝΑΓΚΗ & ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MRK
Συνεχής διαδικασία που αποβλέπει στην επίτευξη των προκαθο-ρισμένων στόχων των τουριστικών οργανισμών και επιχειρήσεων Συνεχής διαδικασία που αποβλέπει στην καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων της εγχώριας και διεθνούς τουριστικής αγοράς Εκτεταμένη “συστημική” προσπάθεια που στοχεύει στην προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τουριστικού προορισμού Εμφανής και εκτεταμένη προσπάθεια που στοχεύει στην προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος των τουριστικών επιχειρήσεων Σαφής και αιτιολογημένη εκτίμηση του είδους και της τιμής που είναι σε θέση να προσφέρουν οι τουριστικές επιχειρήσεις Στρατηγική προώθηση και προβολή των τουριστικών οργανισμών και επιχειρήσεων στο ευρύτερο περιβάλλον της τουριστικής αγοράς

30 Η ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MRK
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - Μακροχρόνιας Διάστασης- Η διαδικασία ανάλυσης των δυνατών και αδύνατων σημείων μιας τουριστικής αγοράς, των διαφόρων απειλών και των ευκαιριών, αλλά και το σφρίγος αυτής, με κύριο σκοπό τη λήψη επιχειρηματικών και λοιπών αποφάσεων και δραστηριοτήτων των τουριστικών τόπων, οργανισμών και επιχειρήσεων ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ -Βραχυχρόνιας και Μεσοχρόνιας Διάστασης- Η διαδικασία της λήψης αποφάσεων και η εφαρμογή αυτής με βάση τις συνθήκες της τουριστικής αγοράς και τις ενέργειες των άμεσων και έμμεσων ανταγωνιστών. Περιλαμβάνει δε τους προκαθορισμένους στόχους, το μείγμα MRK, τον προϋπολογισμό των δαπανών, τα προγράμματα δράσης, κλπ

31 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MRK
To στάδιο της ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ του ευρύτερου ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το στάδιο της ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ του ευρύτερου ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (πχ. πρόγνωση ζήτησης, προσφοράς-πωλήσεων, ανάπτυξης νέων προϊόντων, κλπ) Το στάδιο της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ Το στάδιο της SWOT ANALYSIS & SCENARIO ANALYSIS Το στάδιο των ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το στάδιο του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το στάδιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το στάδιο του ΕΛΕΓΧΟΥ & της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ των επιτευγμάτων του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

32 Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ Η αγοραστική συμπεριφορά του τουρίστα - επισκέπτη ορίζεται ως η συστηματική προσπάθεια που καταβάλλεται, στο πλαίσιο του τουριστικού μάρκετινγκ, από την πλευρά της τουριστικής επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθούν επακριβώς οι διάφοροι λόγοι που οδηγούν τον τουρίστα - επισκέπτη στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με το να αγοράσει και στη συνέχεια να καταναλώσει ένα ή περισσότερα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση των τουριστικών του αναγκών και επιθυμιών του

33 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ
- Παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες διότι εξαρτάται από την συχνά απρόβλεπτη ή και ακατανόητη συμπεριφορά του τουρίστα-επισκέπτη Παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες διότι εξαρτάται από τις ολοένα διαφοροποιημένες και εξελιγμένες τουριστικές ανάγκες και επιθυμίες του τουρίστα-επισκέπτη Η προσέγγισή της από πλευράς τουριστικής επιχείρησης ή τουριστικού οργανισμού απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις από πολλά επιστημονικά πεδία Για την αποφυγή απρόβλεπτων καταστάσεων απαιτείται, από πλευράς τουριστικής επιχείρησης ή τουριστικού οργανισμού, η “συστημική” και σε βάθος διερεύνηση όλων των παραγόντων - παραμέτρων που με οποιοδήποτε τρόπο ασκούν επίδραση στην αγοραστική συμπεριφορά του τουρίστα - επισκέπτη Απαιτεί συνεχή πληροφόρηση για την ανάπτυξη επικοινωνιακών ερεθισμάτων προσέλκυσης του τουρίστα - επισκέπτη

34 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚ’ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Στάδιο της αντιληπτικής εικόνας του τουρίστα - επισκέπτη αναφορικά με την ευρύτερη έννοια και το περιεχομένο του τουρισμού στο επίπεδο που τον ενδιαφέρει και τον αφορά Στάδιο της αρχικής καταγραφής και αποτύπωσης των τουριστικών αναγκών - επιθυμιών και ωφελειών του τουρίστα - επισκέπτη Στάδιο της αρχικής άγνοιας του τουρίστα - επισκέπτη αναφορικά με τον σχεδιασμό και προσφορά των τουριστικών πακέτων των τουριστικών μονάδων Στάδιο της διερεύνησης του τουρίστα - επισκέπτη αναφορικά με την προσφορά των τουριστικών πακέτων των τουριστικών μονάδων Στάδιο της γνώσης του τουρίστα - επισκέπτη αναφορικά με την προσφορά των τουριστικών πακέτων των τουριστικών μονάδων Στάδιο της κατανόησης και της πλήρους εμπέδωσης του τουρίστα - επισκέπτη αναφορικά με τις δυνατότητες επιλογής των προσφερόμενων τουριστικών πακέτων των τουριστικών μονάδων

35 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚ’ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συνέχεια) Στάδιο της πειθούς του τουρίστα - επισκέπτη αναφορικά με την τελική επιλογή των προσφερόμενων τουριστικών πακέτων των τουριστικών μονάδων Στάδιο της δράσης του τουρίστα - επισκέπτη αναφορικά με την διευθέτηση της επιλογής των προσφερόμενων τουριστικών πακέτων των τουριστικών μονάδων Στάδιο της αξιολόγησης του τουρίστα - επισκέπτη αναφορικά με την ποιότητα της επιλογής των προσφερόμενων τουριστικών πακέτων των τουριστικών μονάδων Στάδιο της μεταξιολόγησης του τουρίστα - επισκέπτη αναφορικά με την ποιότητα της επιλογής των προσφερόμενων τουριστικών πακέτων των τουριστικών μονάδων Στάδιο της συναισθηματικής σύνδεσης του τουρίστα - επισκέπτη με την τουριστική μονάδα και τον τουριστικό προορισμό

36 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ Οι οικονομικοί παράγοντες (ατομικοί, οικογενειακοί, επιπρόσθετο κόστος και μέγεθος των τιμών του τουριστικού προορισμού) Οι κοινωνικοί - ταξικοί παράγοντες Οι πολιτιστικοί παράγοντες Οι ψυχολογικοί παράγοντες Οι πολιτικοί παράγοντες και νομικοί περιορισμοί Η στάση ζωής, τα ευρύτερα ενδιαφέροντα, η μίμηση, η συνήθεια και η μόδα Οι επικρατούσες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο τόπο του τουριστικού προορισμού Η μοναδικότητα του τουριστικού προορισμού και γενικότερα το περιβάλλον αυτού Η φήμη του τουριστικού προορισμού Η προβολή και η ποιότητα του τουριστικού πακέτου Το μέγεθος σχετικά όμοιων αλλά οικονομικότερων εναλλακτικών επιλογών Η συναισθηματική σύνδεση του τουρίστα - επισκέπτη με την τουριστική μονάδα και τον τουριστικό προορισμό

37 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή ένας τόπος στον οποίο αναπτύσσεται μια συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ των αγοραστών και των πωλητών τουριστικών προϊόντων (~Τουριστική Προσφορά) Ένα τουριστικό προϊόν ή μια κατηγορία ομοειδών τουριστικών προϊόντων (~Τουριστική Ζήτηση) ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Τουριστική Αγορά= f(Προσφορά Τουριστικών Προϊόντων, Ζήτηση Τουριστικών Προϊόντων)

38 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Το εύρος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και η πολυπλοκότητα της τουριστικής αγοράς Οι διαθέσιμοι πωλητές και οι αγοραστές των διαφόρων τουριστικών προϊόντων Τα ίδια τα τουριστικά προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο αγοραπωλησίας Ο πραγματικός αριθμός των συναλλακτικών πράξεων μεταξύ αγοραστών και πολιτών τουριστικών προϊόντων Ο τόπος πραγματοποίησης των διαφόρων αγοραπωλησιών των τουριστικών προϊόντων Τα χρησιμοποιούμενα τεχνολογικά μέσα πραγματοποίησης των διαφόρων αγοραπωλησιών των τουριστικών προϊόντων Οι κανόνες και περιορισμοί που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ πωλητών και αγοραστών τουριστικών προϊόντων Οι απρόβλεπτοι παράγοντες της τουριστικής αγοράς

39 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ορισμός της Τμηματοποίησης της Τουριστικής Αγοράς Ορίζεται ως ο διαχωρισμός - κατάτμηση της τουριστικής αγοράς με βάση κάποια ορισμένα κριτήρια Για κριτήρια της τμηματοποίησης της Τουριστικής Αγοράς βλ. Διάγραμμα 6.3 (σελ.168): Τα βασικότερα κριτήρια τμηματοποίησης της Τουριστικής Αγοράς Στο βιβλίο: Ηγουμενάκης Ν. και Ηγουμενάκης Γ. (2004), Τουριστικό Μάρκετινγκ: Γενικές Αρχές, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα

40 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Το κράτος, οι τουριστικοί οργανισμοί και οι ξενοδοχειακές μονάδες διευκολύνονται σημαντικά τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στην εξειδίκευση της πολιτικής μάρκετινγκ που επιθυμούν να εφαρμόσουν Ευκολότερη και συγκριτικά καλύτερη επισήμανση των ευκαιριών της τουριστικής αγοράς για πωλήσεις τουριστικών προϊόντων σε διάφορα γεωγραφικά τμήματα αυτής Εφαρμογή εξειδικευμένων στρατηγικών και τακτικών μάρκετινγκ προσέγγισης των διαφόρων τμημάτων της τουριστικής αγοράς Διευκόλυνση του γενικού προγραμματισμού και σχεδιασμού των απαραίτητων διαφοροποιήσεων του τουριστικού προϊόντος στα διάφορα τμήματα της τουριστικής αγοράς Ευκολότερη αξιολόγηση της απόδοσης της τμηματοποίησης της τουριστικής αγοράς από τους πωλητές και τους αγοραστές του τουριστικού προϊόντος Ευκολότερη διαπίστωση των εμποδίων ή και των δυσκολιών που εμφανίζει μια τουριστική αγορά


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google