Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Μέρος Α’

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Μέρος Α’"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Μέρος Α’
ΔΙΑΛΕΞΗ 10 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Μέρος Α’

2 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε.
Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Το σύνολο των αρχών που πρέπει να εφαρμόζονται στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, και το οποίο παρατίθεται στις επόμενες διαφάνειες, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα κατακερματισμένο πλαίσιο του οποίου τα συστατικά μέρη λειτουργούν αυτόνομα και ερήμην των υπολοίπων. Αντιθέτως οι διακηρυγμένοι στόχοι – αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να γίνονται αντιληπτοί ως τα συστατικά μέρη ενός ολιστικού πλαισίου πρόσληψης και υλοποίησης της επιχειρηματικότητας, από το οποίο η τελευταία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Το στοιχείο της εθελούσιας συμπεριφοράς και του μη– εξαναγκασμού στον υπερκερασμό των ελαχίστων απαιτήσεων της νομοθεσίας σε θέματα εργασιακά, περιβαλλοντικά και εταιρικής διακυβέρνησης επιρρώνει ακριβώς το στοιχείο της λειτουργικής διασύνδεσης των προαναφερομένων αρχών, καθώς κάθε μία στοιχειοθετεί αναπόσπαστο μέρος των τριών εκφάνσεων της βιωσιμότητας, δηλαδή της οικονομικής, της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής.

3 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε.
Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο και συστηματικό είναι : Μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των ιδιωτών και συλλήβδην της κοινωνίας. Αποτελεσματική αξιοποίηση στο έπακρο όλων των διαθεσίμων παραγωγικών συντελεστών. Ενδελεχής προσδιορισμός του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους της ανάπτυξης. Άμβλυνση των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ των παρόντων γενεών. Άμβλυνση της διαγενεακής ανισότητας, με την έννοια ότι ο ρυθμός αξιοποίησης των φυσικών πόρων από την τρέχουσα γενιά δεν πρέπει να υπονομεύει, φαλκιδεύει την ευημερία των μελλοντικών γενεών.

4 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε.
Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Εμπέδωση υπεύθυνης στάσης έναντι της αξιοποίησης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Διάδοση των καλών επιχειρηματικών πρακτικών στην διαχείριση των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχειρηματικότητας – Σχεδιασμός Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Προστασία των ποικίλων οικοσυστημάτων. Επιχειρηματικότητα που χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, διαφάνεια και ηθική στις εταιρικές σχέσεις με το εξωτερικό αλλά και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Διασφάλιση δημοκρατικού, ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από την ισονομία, αξιοκρατία, ισότητα, έλλειψη διακρίσεων αναφορικά με το φύλο ή την εθνότητα.

5 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε.
Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Προώθηση της βιωσιμότητας στην αλυσίδα των προμηθειών. Παροχή υπεύθυνων προϊόντων και υπηρεσιών. Ενίσχυση τοπικών κοινωνιών. Χρηματοδότηση ποικιλώνυμων πολιτισμικών δράσεων. Οργάνωση δράσεων εθελοντισμού. Ενθάρρυνση της συνεργασίας, προαγωγή τεχνικών επικοινωνίας κυρίως μέσω της ενεργητικής ακρόασης, των απροκατάλυπτων στάσεων, του δημοκρατικού διαλόγου, δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, καλλιέργεια εργασιακής κουλτούρας που συνδέει άτεγκτα την λήψη αποφάσεων με την υπευθυνότητα. Εφαρμογή συστήματος ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Ανάπτυξη και εφαρμογή κώδικα εργασιακής δεοντολογίας. Ανάπτυξη συστήματος και ασφάλειας στην εργασία.

6 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε.
Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Ανάπτυξη πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού. Υλοποίηση εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εσωτερικής επικοινωνίας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Ανάπτυξη συστήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις εργασιακές πρακτικές. Στρατηγικό σχεδιασμό πολιτικά υπεύθυνης και αξιόπιστης επικοινωνίας (μάρκετινγκ) Εφαρμογή συστημάτων ικανοποίησης πελατών. Υιοθέτηση πολιτικής υπεύθυνων προμηθειών. Αξιολόγηση προμηθευτών χρησιμοποιώντας αμιγώς κριτήρια Ε.Κ.Ε. Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και εσωτερική επικοινωνία σε θέματα περιβάλλοντος. Ανάπτυξη πράσινων προϊόντων/ υπηρεσιών.

7 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε.
Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης. Επένδυση συστημάτων διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Σχεδιασμός προγράμματος αντιστάθμισης ρίπων. Ένταξη σε χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας. Ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

8 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε.
Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Οι στόχοι της Χιλιετίας που τέθηκαν από τον ΟΗΕ με χρονοδιάγραμμα το 2015 είναι : Μείωση της φτώχειας κατά το ήμισυ ( σε σχέση με το 1990). Μείωση της παιδικής θνησιμότητας κατά 2/3. Μείωση της μητρικής θνησιμότητας κατά ¾. Πρόσβαση όλων των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ισότητα των φύλων και αυτονομία των γυναικών. Μέτρα κατά του AIDS και άλλων ασθενειών. Προστασία του βιώσιμου περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης- μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Δημιουργία μιας παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη ώστε να προωθηθεί ένα πολυμερές, εμπορικό και χρηματοδοτικό ανοικτό σύστημα.

9 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε.
Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης μέσω του εύρους του και των αναπόφευκτων συνεπειών που δρομολογεί, κυρίως σε ό,τι αφορά τον καταμερισμό και τον συσχετισμό ισχύος μεταξύ των εθνικών κρατών, αλλά και μέσω της διεύρυνσης της εισοδηματικής ανισότητας και της φτωχοποίησης που επιφέρει, αναδύει ως επιτακτική ανάγκη την υλοποίηση μιας πολυδιάστατης, πολυμερής συνεργασίας με την οποία οι συμμετέχοντες, δηλαδή η κοινωνία των πολιτών, οι διάφορες περιφερειακές οργανώσεις, ΜΚΟ, εθνικές κυβερνήσεις, επιχειρήσεις συγκεράζουν υλικούς και άυλους πόρους, καλές πρακτικές, εμπειρία, κοινωνικά δίκτυα ώστε να εργαστούν από κοινού στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στα πλαίσια, κυρίως, των ανεπαρκειών που δημιουργεί ο μηχανισμός της αγοράς. Ο πλουραλισμός που χαρακτηρίζει το εύρος δράσεων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συγκλίνει σε ένα κοινό στόχο, την επικουρία της προαναφερόμενης πολυδιάστατης συνεργασίας με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξη μέσα σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο κοινωνικο, πολιτικό, πολιτισμικό, επιχειρησιακό, επιχειρηματικό περιβάλλον.

10 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε.
Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη, όχι ως υποκατάστατο της έλλειψης κρατικής σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων αναφορικά με το περιβάλλον, την κοινωνική πολιτική, την χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, την ρύθμιση της αγοράς εργασίας, φιλοδοξεί να επηρεάσει θετικά τις πολλαπλές σχέσεις της επιχείρησης με την κοινωνία. Διεθνώς, έχουν αναδειχθεί σημαντικές πρωτοβουλίες προώθησης και ενδυνάμωσης της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μερικές από αυτές είναι: Διακήρυξη των αρχών του διεθνούς γραφείου εργασίας σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική (1997). Διακήρυξη του διεθνούς γραφείου εργασίας σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία (1998). Κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (1976).

11 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε.
Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Το Οικουμενικό σύμφωνο του ΟΗΕ ιδρύθηκε το 2000. είναι μια οικειοθελής πρωτοβουλία βασισμένη στη δικτύωση. αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία για επιχειρήσεις που δεσμεύονται στην ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων και στρατηγικών τους με δέκα παγκόσμια αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. οι επιχειρήσεις που το υπογράφουν είναι πολυεθνικές που δεσμεύονται να εφαρμόζουν αυτές τις αρχές σε όλο τον κόσμο και επίσης να επηρεάζουν τους επιχειρηματικούς τους συνεργάτες, προμηθευτές και υπεργολάβους να πράττουν το ίδιο.

12 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε.
Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Συμπληρωματικός στόχος: να γίνει καταλύτης δράσεων για την υποστήριξη των ευρύτερων στόχων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ συνιστά την διακήρυξη μιας σειράς αξιών που πρέπει να υιοθετεί η επιχειρηματική κοινότητα στα πλαίσια ανάληψης εταιρικών κοινωνικών δράσεων αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι επιχειρήσεις πρέπει να σέβονται δέκα αρχές οι οποίες προέρχονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην εργασία. Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς

13 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε.
Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Υποστήριξη και σεβασμός των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων. Διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις δεν συνεργούν σε καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προάσπιση του συνδικαλίζεσθαι και ενεργή αναγνώριση του δικαιώματος για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Προάσπιση της εξάλειψης κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.

14 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε.
Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Κατάργηση της παιδικής εργασίας. Εξάλειψη των διακρίσεων σε προσλήψεις και απασχόληση. Υποστήριξη προληπτικής προσέγγισης σε περιβαλλοντικές προκλήσεις. Ανάληψη πρωτοβουλιών για προώθηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης και διάδοσης τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον. Καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας.

15 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε.
Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Το οικουμενικό σύμφωνο δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Η θέσμιση από τον ΟΗΕ δεν του αποδίδει κύρος, ούτε όπως αναφέρθηκε, δεσμευτικότητα. Το σύμφωνο δεν ενέχει ρήτρες μη συμφωνίας ,ή στοιχεία εξαναγκασμού και αναγκαστικής συμμόρφωσης για τα υπογράφοντα μέλη. Ο δε σεβασμός σε αυτό απορρέει από τις επιταγές της ίδιας της κοινωνίας και την ανελαστική φύση των προβλημάτων που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, τα οποία απαιτούν λύσεις τελεσφόρες και βιώσιμες, αν όχι στο διηνεκές, τουλάχιστον όμως μακροπρόθεσμες. Οι επιχειρήσεις, κυρίως οι πολυεθνικές, ως αποφασιστικής σημασίας παίχτες στην διαμόρφωση των τάσεων της παγκοσμιοποίησης, είναι σε θέση να διαμορφώσουν καίρια τις προϋποθέσεις αλλαγής αυτής της απρόσωπης, δυναμικής πορείας της ανθρωπότητας, συγχρόνως ως υποκείμενα και αντικείμενα του ιστορικού γίγνεσθαι, επαναπροσδιορίζοντας ex nihilo τους όρους λειτουργίας των αγορών, το πλαίσιο διεξαγωγής του εμπορίου, την τεχνολογική εξέλιξη, την εναρμόνιση της τελευταίας με παναθρώπινες αξίες και ιδανικά, την χρηματοδότηση της ανάπτυξης με τρόπους που δεν θα διευρύνει την ανισότητα, την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

16 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε.
Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Το οικουμενικό σύμφωνο του ΟΗΕ δρομολογεί μια πρακτική οδό υλοποίησης πολιτικών αειφόρου δράσεις, συνδεδεμένων με την επιχειρηματικότητα, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα ρεαλιστικό, πλουραλιστικό πλαίσιο επιλογών, το οποίο έγκειται σε διεθνώς αποδεχτές αρχές και πρότυπα παραγωγής, μεθόδους ελέγχου και επαλήθευσης της ποιότητας, δεοντολογικές αρχές συνεργασίας και έρευνας, στοχεύοντας στην γνωστοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων και στην επισήμανση των προϋποθέσεων της αγοράς που καθιστά εφικτή την εν λόγω προοπτική. Επιπροσθέτως, σημαντικά οφέλη της συμμετοχής στο Οικουμενικό σύμφωνο πρέπει να αναζητηθούν παραπλεύρως των προαναφερομένων, δηλαδή στην αυταξία του εθελοντισμού ή, ενδεχομένως, στην πολιτική και επιχειρηματική διαφάνεια και στην λογοδοσία που εμπεδώνεται ως θέσφατο.

17 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε.
Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Οι προαναφερθείσες αρχές, ειδικά σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, αποτυπώνουν την αγωνία διαχείρισης των πολυσύνθετων περιβαλλοντικών προβλημάτων στην βάση στρατηγικών που ερείδονται στην επίτευξη αειφόρου επιχειρηματικής ανάπτυξης. Οι εταιρείες ενσωματώνουν αντίστοιχες δράσεις αναμένοντας ευλόγως συγκεκριμένα ανταποδοτικά οφέλη στο μέλλον, τα οποία δύνανται να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως : Εξοικονόμηση κόστους μέσω της αποτελεσματικότητας των υιοθετημένων, καινοφανών μεθόδων παραγωγής. Αύξηση των εσόδων, ως απόρροια παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών που εμφωλεύουν χαρακτηριστικά περιβαλλοντικών ευαισθησιών. Θετικές προοπτικές μεγέθυνσης.


Κατέβασμα ppt "Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι δέκα αρχές του ΟΗΕ για την Ε.Κ.Ε. Μέρος Α’"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google