Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

¨ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ e-EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "¨ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ e-EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ¨ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ e-EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :
10/1/2017 7:48 PM ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ¨ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ e-EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MOODLE¨ Δημήτριος Σωτηριάδης Επιβλέπουσα : Βασιλική Βράνα, αν. καθηγήτρια ΤΕΙ Σέρρες , © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

2 Τα ερωτήματα - αφόρμηση της έρευνας
10/1/2017 7:48 PM Τα ερωτήματα - αφόρμηση της έρευνας Κατά πόσο μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπως η Moodle, μπορεί να σχεδιαστεί και να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία μαθημάτων της πληροφορικής σε ενήλικες μαθητές στο Εσπερινό Γενικό Λύκειo ; Κατά πόσο, αντίστοιχα, η συνολική εφαρμογή αυτού του περιβάλλοντος μάθησης και διδασκαλίας, μπορεί να φέρει μεταβολές στις αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές των ενήλικων μαθητών του σχολείου; © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION. 2

3 Θεωρητικό πλαίσιο έρευνας
10/1/2017 7:48 PM Θεωρητικό πλαίσιο έρευνας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Rumple και Mason Εσπερινό Γενικό Λύκειο Holmberg ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕξΑε Moodle West – Λιοναρακης και ο κύκλος του Colb Στάσεις και αντιλήψεις ως προς τους η/υ Συμπεριφοριστικά, γνωστικά, εποικοδομητικά © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION. 3

4 Η δική μας σχεδίαση - Παιδαγωγικό πλαίσιο : ο κοινωνικός εποικοδομητισμός. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, έγινε προσπάθεια ανάπτυξης αμοιβαίων ενδιαφερόντων και διαπροσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης, αποδοχής και αλληλοεκτίμησης μεταξύ των μαθητών, την ανάπτυξη των μεταγνωστικών ικανοτήτων και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Επιλογή της πλατφόρμας Moodle : 1. Υποστηρίζει σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης, παρέχοντας εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, εργαλεία διαχείρισης ομάδων και ρόλων χρηστών, εργαλεία αυτοαξιολόγησης και αποτίμησης γνώσεων και χρήση πολλαπλών μορφών υλικού. 2. Είναι εύκολο στη εγκατάσταση και χρήση και είναι παραμετροποιήσιμο. 3. Αποτελεί μια από τις πιο διαδομένες πλατφόρμες τηλε-εκπαίδευσης παγκοσμίως, εντάσσεται στο ανοικτό λογισμικό και η χρήση του είναι δωρεάν.

5 Η πρώτη σελίδα της πλατφόρμας του σχολείου :
Η δική μας σχεδίαση Η πρώτη σελίδα της πλατφόρμας του σχολείου :

6 Η οργάνωση των διαδικτυακών μαθημάτων
Η οργάνωση των διαδικτυακών μαθημάτων Συνδυάσαμε τα τέσσερα μοντέλα του Rumble Το μοντέλο μεταβίβασης της διδασκαλίας και της μάθησης όπου στο μεγαλύτερο μέρος της δομής των αναρτήσεων γίνεται παράθεση της ύλης που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα σε πολυμορφική παρουσίαση. Εποικοδομητικό μοντέλο, στις δραστηριότητες των εργασιών που αναρτήθηκαν Κοινωνικό-πολιτισμικό μοντέλο, στις δραστηριότητες των projects όπου απαιτούν τη συμμετοχή σε forum συζητήσεων και κοινωνική αλληλεπίδραση. Μεταγνωστικό μοντέλο, στα ερωτηματολόγια μεταγνωστικών εμπειριών που συμπλήρωσαν

7 Μοντέλο Rumple : Υποβολή ασκήσεων

8 Η σχεδίαση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού
Η σχεδίαση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού Ο κύκλος μάθησης του Κolb : Ο κύκλος ξεκινά με την εμπειρία, την οποία έχουν οι μαθητές μας από τα μαθήματα του Γυμνασίου, προχωρά στον στοχασμό επάνω στην εμπειρία και καταλήγει στην πράξη ( ασκήσεις, τεστ, ομαδικές εργασίες, projects), η οποία με τη σειρά της γίνεται η συγκεκριμένη εμπειρία για επιπλέον επεξεργασία στο επόμενο στάδιο του κύκλου.

9 Η σχεδίαση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού
Η σχεδίαση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού Το μοντέλο των West και Λιοναράκη : Κατά τη συγγραφή του υλικού ενσωματώθηκαν τα εξής στοιχεία. Το κείμενο αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του υλικού. Στην αρχή του υλικού παρουσιάζονται ο τίτλος, ο σκοπός, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, οι λέξεις και έννοιες - κλειδιά (προκείμενα). Στο τέλος του υλικού εμφανίζονται ο οδηγός για περαιτέρω μελέτη (μετακείμενα), το γλωσσάρι όρων (επικείμενα) και το συμπληρωματικό υλικό (περικείμενα).Σε κάθε ενότητα του υλικού υπάρχουν δραστηριότητες, ασκήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (διακείμενα) καθώς και εικόνες, σχήματα (παρακείμενα), παραδείγματα (περικείμενα), διασαφηνίσεις και ορισμοί (επικείμενα) .

10 Το μοντέλο των West και Λιοναράκη :
το υλικό της τρίτης εβδομάδας στην πλατφόρμα

11 Άξονες - Στόχοι της έρευνας
10/1/2017 7:48 PM Σκοπός της έρευνας Eίναι η σχεδίαση, ανάπτυξη καθώς και η εφαρμογή και αξιολόγηση αντικειμένων της πληροφορικής με τη χρήση ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( Moodle ) στους ενήλικες μαθητές του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Σερρών. Άξονας Α. Μελέτη των αντιλήψεων που διαμορφώνουν οι ενήλικοι μαθητές στο σχολείο, όταν χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου περιβάλλοντα Άξονας Β. Αποτίμηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που ομολογούν ότι αποκτούν οι μαθητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου περιβάλλοντα. Άξονας Γ. Μελέτη του μετασχηματισμού των στάσεων των μαθητών απέναντι στις ΤΠΕ, όταν χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου περιβάλλοντα μάθησης. Άξονες - Στόχοι της έρευνας © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION. 11

12 Ερευνητικά ερωτήματα 1. Κατά πόσο η εμπλοκή των μαθητών στη πλατφόρμα Moodle σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα, τις επαγγελματικές και προσωπικές τους ανάγκες (δεδομένου ότι όλοι δεν εργάζονται) (συνάφεια); Κατά πόσο η εμπλοκή των μαθητών στη πλατφόρμα Moodle προωθεί την κριτική τους σκέψη (στοχαστική σκέψη); Κατά πόσο με τη πλατφόρμα Moodle επιτυγχάνεται επικοινωνιακή διάδραση ανάμεσα στους μαθητές (αλληλεπίδραση); 4. Κατά πόσο και σε ποιους τομείς οι μαθητές θεωρούν ότι βελτιώθηκαν οι γνώσεις τους για τις ΤΠΕ με τη διαμεσολάβηση της Moodle; 5. Κατά πόσο αυξήθηκε ποιοτικά και ποσοτικά η χρήση του Η/Υ από τους μαθητές με τη διαμεσολάβηση της Moodle; 6. Κατά πόσο και σε ποιους τομείς οι μαθητές άλλαξαν στάση απέναντι στο μάθημα της Πληροφορικής και τη γενικότερη μελλοντική χρήση των ΤΠΕ στην καθημερινότητά τους με τη διαμεσολάβηση της Moodle;

13 Μεθοδολογική προσέγγιση
Τελική αξιολόγηση Επισκόπηση μικρής κλίμακας - Μελέτη περίπτωσης Μέθοδος απογραφής : διαθέσιμο δείγμα όλοι οι ενήλικες μαθητές του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Σερρών ( 45 άτομα ) Ποσοτική προσέγγιση με δύο ερωτηματολόγια δομημένου τύπου : Το πρώτο είναι προσαρμοσμένο στο ερωτηματολόγιο του Colles, με 12 ερωτήσεις και αναφέρεται στον πρώτο στόχο. - Το δεύτερο, έχει αναφορές στους Davis, Casf με 24 ερωτήσεις και αναφέρεται στον δεύτερο και τρίτο στόχο. Στα ερωτηματολόγια μετά την κωδικοποίηση έγιναν περιγραφικές αναλύσεις με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS Εργαλεία συλλογής δεδομένων Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων

14 Προφίλ των συμμετεχόντων μαθητών
Οικογενειακή κατάσταση Φύλο Άνδρες : 20 Γυναίκες : 25 Έγγαμος : 18 Άγαμος : 20 Άλλο : Ηλικία : 22 30 – 45 : 20 46 – 60 : 3 Εργασιακή σχέση Άνεργος : 2 Αυτοαπασχολούμενος : 10 Ιδιωτικός τομέας : 19 Περιστασιακή απασχόληση : Τόπος διαμονής Πόλη : 31 Χωριό : 14

15 ΠΡΩΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Εγινε χρήση της πενταβάθμιας κλίμακας Likert
Σε σχέση με τις προσωπικές επαγγελματικές ανάγκες – ( συνάφεια ) Αλληλεπίδραση με τους συνεκπαιδευόμενούς τους – ( αλληλεπίδραση ) Συχνότητα: ( συχνά +σχεδόν πάντα) : 77,2 Μέσος όρος : 4,18 Συχνότητα : 60,2 Μέσος όρος : 3,6 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης ( στοχαστική σκέψη ) Συχνότητα : 67,2 Μέσος όρος : 3,7

16 Συμπεράσματα / Διαπιστώσεις
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι ωφελήθηκαν από τη χρήση της πλατφόρμας στις επαγγελματικές και προσωπικές τους ανάγκες (Συνάφεια). Στην κατηγορία Στοχαστική σκέψη απάντησαν στο μεγαλύτερό τους ποσοστό ότι Συχνά σκέφτονται κριτικά γι’ αυτά που μαθαίνουν αλλά και για τις ιδέες των άλλων. Στην κατηγορία Αλληλεπίδραση, που αφορά τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευόμενων, τα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην επιλογή Συχνά. Κάτι τέτοιο δείχνει ότι η συνεργασία και η υποστήριξη μεταξύ των συνεκπαιδευόμενων ήταν ικανοποιητική, αλλά όχι άριστη, κατά τη γνώμη βέβαια των ίδιων.

17 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Γνωστικές δεξιότητες Ικανότητες Συχνότητα : 93,5 Μέσος όρος : 4,57 Συχνότητα : 94,7 Μέσος όρος : 4,55 ΣΤΑΣΕΙΣ Συναισθηματική διάσταση Χρησιμότητα Συχνότητα : 67,6 Μέσος όρος : 3,7 Συχνότητα : 86,3 Μέσος όρος : 4,2 Ενδιαφέρον Αυτοπεποίθηση Συχνότητα : 80,2 Μέσος όρος : 4,2 Συχνότητα : 94,1 Μέσος όρος : 4,5 Διάσταση συμπεριφοράς Συχνότητα : 85,4 Μέσος όρος : 4,4

18 Συμπεράσματα / Διαπιστώσεις
Οι μαθητές θεώρησαν ότι με τη βοήθεια της Moodle απέκτησαν σε μεγάλο βαθμό γνώσεις στον Η/Υ είτε γενικές, είτε εξειδικευμένες. Μάλιστα αυτές οι δεξιότητες έγιναν και ικανότητες. Παρότι εκδήλωσαν την ικανοποίησή τους για το μάθημα της πληροφορικής, όπως γινόταν έως τώρα, θεωρούν ότι με τη διαμεσολάβηση της Moodle το μάθημα γίνεται καλύτερα Επί πλέον, θεωρούν τη συνύπαρξη του καινοτομικού μέσω της Moodle και του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας αποτελεσματικότερη Ως προς την επίδραση στην άρση της τεχνοφοβίας και την αύξηση της αυτοπεποίθησης τα μαθήματα της πληροφορικής με τη διαμεσολάβηση της Moodle διαφαίνεται ότι αφενός μεν τους επηρέασε θετικά γιατί ζητούν σε μελλοντική χρήση της πλατφόρμας και για επαγγελματική εκπαίδευση ενώ ταυτόχρονα τους τόνωσε το αυτοσυναίσθημα.

19 Γενικά συμπεράσματα οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία ενήλικες θεώρησαν ότι ωφελήθηκαν πολύ στις προσωπικές και επαγγελματικές ασχολίες και ότι βοηθήθηκαν εν μέρει στην αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους. Δηλαδή ανέπτυξαν ικανότητες αυτοδιαχείρισης της μάθησης. οι μαθητές απέκτησαν σε μεγάλο βαθμό γνώσεις στον Η/Υ είτε γενικές, είτε εξειδικευμένες. Μάλιστα αυτές οι δεξιότητες έγιναν και ικανότητες. στον τομέα των στάσεων, η έρευνα έδειξε μετασχηματισμό των στάσεών τους. Συνολικά η χρήση της πλατφόρμας Moodle πέτυχε τους στόχους της, αφού οι μαθητές ενεργοποιήθηκαν απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία και εκμεταλλεύτηκαν τις περισσότερες από τις δυνατότητες της τεχνολογίας.

20 Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "¨ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ e-EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google