Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματισμός Εκπ/κού Έργου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματισμός Εκπ/κού Έργου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματισμός Εκπ/κού Έργου
Σχολικό έτος Λούκας Ηλίας Σχ. Σύμβουλος ΠΕ09

2 Περιεχόμενα Προγραμματισμός ΓΕΛ Προγραμματισμός ΕΠΑΛ
ΩΠ, Βιβλία, ΑΠΣ, Αναθέσεις Εξορθολογισμός ύλης Προτάσεις Ψηφιακού-Εκπαιδευτικού υλικού Οδηγίες διδασκαλίας Δημιουργικές εργασίες Προγραμματισμός ΕΠΑΛ Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων Προτάσεις Σχολικών Συμβούλων ΠΕ09

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2016-17
Α. Λύκεια Μαθήματα (ΦΕΚ 941Β 25/5/15)

4 ΙΕΠ Δράση: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
Κοινωνικές Επιστήμες ΙΕΠ Δράση: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

5 Μαθήματα: Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή Γ’ Γυμνασίου
Πολιτική Παιδεία Α’ Λυκείου: Πολιτική Παιδεία Β’ Λυκείου Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Ο.Π. ανθρ. επ., Β’ Λυκείου

6 Άξονες που τέθηκαν από το ΙΕΠ:
Τα ισχύοντα ΩΠ & ΑΠΣ Τα δεδομένα σχολικά βιβλία Η ανάγκη συμβατότητας με προηγούμενες και με επόμενες γνώσεις/ η συνέχεια της ύλης από το δημοτικό στο γυμνάσιο και στο λύκειο Η προώθηση της ανακαλυπτικής και κοινωνικής μάθησης με δημιουργικές δραστηριότητες και εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Η ενσωμάτωση και άλλων πόρων έγκυρου εκπαιδευτικού υλικού

7 Στόχοι της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της ύλης:
Η καλύτερη διαχείριση & αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου από τον εκπαιδευτικό Η προώθηση της ανακαλυπτικής / διερευνητικής μάθησης με περισσότερες μεθοδολογικές επιλογές Η εσωτερική αναδιάταξη και διασύνδεση της ύλης

8 Ποιοτικά/ποσοτικά χαρακτηριστικά
Κάθε ενότητα εμπλουτίστηκε με γενικές ή ειδικές οδηγίες, προτάσεις & επισημάνσεις για τον εκπαιδευτικό συνδέθηκε με ενδεικτικές, προτεινόμενες δραστηριότητες καθώς επίσης και έγκυρο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό Περιορίστηκαν οι επαναλήψεις - αφαιρέθηκαν κάποια κομμάτια που επαναλαμβάνονταν ή / και προτάθηκε η περιληπτική / ανακεφαλαιωτική διαπραγμάτευσή τους

9 Παράδειγμα ΚΕΦ. 10: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
10.1 Το επιχειρείν: ο επιχειρηματίας και η επιχείρηση 10.2 Η παραγωγή προϊόντων Ανταγωνιστικότητα προϊόντων Εξωστρέφεια των επιχειρήσεων 10.3 Η καινοτομία 10.4 Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 10.5 Διάκριση των επιχειρήσεων Η νομική μορφή των επιχειρήσεων Οι επιχειρήσεις κατά τομέα και κλάδο παραγωγής 10.6. Κοινωνικές και μεικτές επιχειρήσεις Α) Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση Β) Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα-ΣΔΙΤ 6(+2) Να δοθεί έμφαση στην έννοια της καινοτομίας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Στις ενότητες 10.5,    ο διδάσκων να εστιάσει κυρίως στους ορισμούς, ομοιότητες/διαφορές  και να επικαιροποιήσει τις μορφές με την προσθήκη των Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών) και start up (Νεοφυών) επιχειρήσεων. Το 10.6 περιληπτικά.

10 Διαχείριση του χρόνου στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α’ ΓΕΛ -3ωρο μάθημα/75ω
Κεφ. Σελίδες ΠΡΙΝ Σελίδες ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΙΑ 1 10 7 -3 2 8 - 4 5 12 6 -6 -2 11 10(--) -5 13 Σύνολο σελ 108 88 -20 ώρες 55ω 50ω +20 δραστ.

11 Παράδειγμα στην Π.Π. Β΄ ΓΕΛ
Παράδειγμα στην Π.Π. Β΄ ΓΕΛ ΚΕΦ. 8: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 8.4 Ευρωπαίος πολίτης 8.6 Πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Ε.Ε 8.7 Το μέλλον της Ε.Ε. (*) 3(+2) Να δοθεί έμφαση στην ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη και στο είδος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.

12 Σχόλιο Θα μπορούσαν οι μαθητές να υλοποιήσουν δραστηριότητες με εκπαιδευτικό υλικό και παιχνίδια που υπάρχουν στις ιστοσελίδες της ΕΕ. Επίσης θα μπορούσε ο/η διδάσκων/ουσα να συζητήσει με τους μαθητές τα νέα δεδομένα (κρίση, δεσμεύσεις και πολιτικές, αμφισβήτηση ευρωπαϊκού ιδεώδους, Brexit, κ.λπ.) αξιοποιώντας εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές, όπως π.χ. το debate. Ενδεικτικές ιστοσελίδες: Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Η Γωνιά του Εκπαιδευτικού):http://europa.eu/teachers-corner/index_el.htm, Παιχνίδια γνώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Η Γωνιά του Παιδιού):http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm Οδηγός ευρωπαϊκών ευκαιριών για εκπαιδευτικούς / σχολεία / μαθητές σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό:http://bookshop.europa.eu/en/erasmus--pbNC /;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000VUvAqrtL;sid=eXq4qj-9V9q4qmuDLmImDV2YNBmm2HLeZwg=?CatalogCategoryID=tgUKABst4kkAAAEjJ5EY4e5L

13 Διαχείριση του χρόνου στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β’ ΓΕΛ - δίωρο μάθημα/50ω
Κεφ. Σελίδες ΠΡΙΝ Σελίδες ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΙΑ 10 7 -3 9 -2 2 12 11 -1 3 4 -8 5 -6 +2 6 +10 -4 8 - Σύνολο σελ. 73 61 -12 ώρες 36 ω 32 ω +18 δραστ.

14 Προτάσεις Ψηφιακού-Εκπαιδευτικού υλικού
(ψηφιακό σχολείο) (Βουλή των Ελλήνων) (Ε.Ε. η γωνιά του εκπαιδευτικού) https://www.unhcr.gr (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ) (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) (Ίδρυμα της ΒτΕ) (Συνήγορος του πολίτη) (Συνήγορος του παιδιού) (Δράσεις πρόληψης του σχ. εκφοβισμού) (Αίσωπος-ΙΕΠ) (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) https://diavgeia.gov.gr/ (Διαύγεια)

15 150664/Δ2/15-9-2016 Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων
Πολιτική Παιδεία και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών στο Ημερήσιο και Εσπερινό ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017

16 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ Ημερησίου & Δ Εσπερινού ΓΕΛ
Εξεταστέα – διδακτέα ύλη 141966/Δ2/ Υ.Α.(ΦΕΚ Β΄ 2894/ Ενδεικτικός προγραμματισμός 1654/

17 Δημιουργικές εργασίες
Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 46/ ΦΕΚ αρ. 74/ Άρθρο 8

18 Κύρια χαρακτηριστικά Δημιουργικών Εργασιών (παρ.1)
Έχουν συνθετικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας του μαθητή και γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος (με την αναζήτηση στοιχείων από διαφορετικές πηγές και πόρους και την τελική σύνθεση των στοιχείων αυτών). Μπορούν να είναι ομαδικές ή ατομικές Μπορούν και να έχουν τη μορφή μικρής πραγματείας, ανάλογης προς τις δυνατότητες των μαθητών Μπορούν να είναι συλλογές ή κατασκευές ή καλλιτεχνικές συνθέσεις.

19 Ανάθεση –Παρουσίαση-Δημοσίευση Δημιουργικών Εργασιών (παρ.1)
Τα θέματα των εργασιών αυτών δίνονται από τους διδάσκοντες στους μαθητές ή προτείνονται από αυτούς (τους μαθητές) και εγκρίνονται από τους διδάσκοντες. Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να παρουσιάζονται μέσα στην τάξη, κατά την κρίση του διδάσκοντος, ή, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε ειδική εκδήλωση κατά τάξη ή κατά σχολείο, που αποφασίζεται από το Σύλλογο των διδασκόντων. Οι εργασίες αυτές μπορεί να δημοσιεύονται (σε περίληψη ή σε πλήρη μορφή) ή να δημοσιοποιούνται με όποιον άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο το κάθε Λύκειο.

20 Τρόπος υλοποίησης Δημιουργικών Εργασιών (παρ.2α)
Ανάθεση μιας τουλάχιστον δημιουργικής εργασίας σε ένα γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα της επιλογής του μαθητή είναι υποχρεωτική στην Α΄ και Β΄ τάξη. Η εκπόνηση δημιουργικών εργασιών στη Γ΄ τάξη είναι προαιρετική. Για την υποχρεωτική εργασία κατατίθεται μέσα στο Α΄ δίμηνο του σχολικού έτους γραπτή δήλωση των μαθητών στον υπεύθυνο καθηγητή κάθε τμήματος, στην οποία αναγράφεται το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εκπονήσουν εργασία, καθώς και δύο ακόμη μαθήματα ως εναλλακτικές δυνατότητες.

21 Τρόπος υλοποίησης Δημιουργικών Εργασιών (παρ.2β)
Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση των δημιουργικών εργασιών εκπαιδευτικός οργανώνει συναντήσεις με τους μαθητές πριν από την ανάθεση των εργασιών, τους ενημερώνει για τη διαδικασία έρευνας που θα ακολουθήσουν και τους παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση για τις πηγές που θα χρησιμοποιήσουν.

22 Τρόπος βαθμολόγησης Δημιουργικών Εργασιών (παρ.3) (1 από 2)
Η υποχρεωτική δημιουργική εργασία βαθμολογείται από τον οικείο διδάσκοντα και συνεκτιμάται μόνο θετικά στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο αντίστοιχο μάθημα για το τετράμηνο κατά το οποίο κατατίθεται. Αν μία δημιουργική εργασία καλύπτει και άλλα συγγενή μαθήματα που διδάσκονται από τον ίδιο καθηγητή ή άλλους καθηγητές, η εργασία λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του μαθητή και στα μαθήματα αυτά και βαθμολογείται μετά από συνεργασία των οικείων διδασκόντων. Εάν πρόκειται για συλλογική εργασία, αυτή λαμβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους μαθητές που συμμετείχαν σε αυτή.

23 Τρόπος βαθμολόγησης Δημιουργικών Εργασιών (παρ.4) (2 από 2)
Αν ένας μαθητής εκπονεί με δική του πρωτοβουλία και ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες περισσότερες της μιας δημιουργικές εργασίες, αυτές συνεκτιμώνται για τη βαθμολογία του μαθητή σε όλα τα αντίστοιχα μαθήματα. Αντίγραφο όλων των εργασιών τοποθετείται στο φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, εάν αυτός υπάρχει, και όπου δεν υπάρχει ενημερώνονται με ευθύνη του καθηγητή που παρακολουθεί την εργασία όλοι οι διδάσκοντες στο ίδιο τμήμα για τη συμπληρωματική αυτή δραστηριότητα του κάθε μαθητή.

24 Τρόπος βαθμολόγησης Δημιουργικών Εργασιών (παρ. 5)
Ο αριθμός των Δ.Ε. που ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους καθορίζεται από τον ίδιο (δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος των δέκα (10), εκτός αν ο αριθμός των μαθητών που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον είναι μικρότερος). Εάν για κάποιο αντικείμενο παρατηρείται υψηλή προτίμηση και ο οικείος διδάσκων αδυνατεί για το λόγο αυτό να εποπτεύσει όλες τις σχετικές εργασίες, καταβάλλεται προσπάθεια ένταξης των μαθητών σε ομαδικές εργασίες που βρίσκονται πλησιέστερα προς τα ενδιαφέροντά τους.

25 Τρόπος βαθμολόγησης Δημιουργικών Εργασιών (παρ. 5)
Εάν και μετά την ομαδοποίηση αυτή το πρόβλημα παραμένει, κάθε διδάσκων επιλέγει μεταξύ των μαθητών που επιθυμούν να εκπονήσουν στο αντικείμενό του εργασία, όσους μπορεί να εποπτεύσει, με κριτήρια που καθορίζει ο ίδιος και ανακοινώνει στους ενδιαφερομένους. Tους υπόλοιπους τους παραπέμπει στον Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος τους κατανέμει σε άλλους διδάσκοντες με βάση τις εναλλακτικές προτιμήσεις τους που περιέχονται στη δήλωσή τους. Για όποιο άλλο θέμα ανακύπτει σχετικά με την εκπόνηση δημιουργικών εργασιών αποφασίζει ο Σύλλογος των διδασκόντων

26 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2016-17
Α & Β Ημερ.ΕΠΑ.Λ Μαθήματα (Φ2/88938/Δ4 (1567Β 2016)

27 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2016-17
Γ Ημερ. ΕΠΑ.Λ Μαθήματα (Φ2/88070/Δ4 ΦΕΚ 1053Β )

28 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γ Ημερησίου & Δ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Εξεταστέα – διδακτέα ύλη Φ6/160716/Δ4/ Ενδεικτικός προγραμματισμός 1795/

29 Οδηγίες διδασκαλίας ΕΕΤ & ΖΔΔ
Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων Φ3/159811/Δ4/ Οδηγίες διδασκαλίας ΕΕΤ & ΖΔΔ

30 Προτάσεις Σχ. Συμβούλων ΠΕ09:
Ύλη ΕΠΑ.Λ. & ΓΕΛ Αναθέσεις Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών και Ναυτικό Δίκαιο Πρόταση σχετικά με το εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Πρόταση Τροποποίησης της Φ2/118126/Δ4 Φ.Ε.Κ. 2411/τ.Β΄/ , σχετικά με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. ΑΠΣ ΕΠΑΛ Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ – Αίτημα Επαναλειτουργίας της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ Προτάσεις για τα ΕΠΑΛ

31 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
Λούκας Ηλίας


Κατέβασμα ppt "Προγραμματισμός Εκπ/κού Έργου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google