Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαγράμματα Πακέτων (Package Diagrams)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαγράμματα Πακέτων (Package Diagrams)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαγράμματα Πακέτων (Package Diagrams)

2 Διαγράμματα Πακέτων Ένα πακέτο (package) είναι μια κατασκευή ομαδοποίησης, που προσφέρει η UML, και χρησιμοποιείται συνήθως για την ομαδοποίηση κλάσεων Κάθε κλάση σε ένα μοντέλο είναι μέλος ενός και μόνο πακέτου, ενώ τα πακέτα μπορεί να είναι μέλη άλλων πακέτων (= ιεραρχική δομή πακέτων, υποπακέτων, κτλ.) Κάθε πακέτο είναι και ένας χώρος ονομάτων (namespace), συνεπώς, κάθε κλάση πρέπει να έχει μοναδικό όνομα στα πλαίσια του πακέτου που ανήκει

3 Πλήρως προσδιορισμένο όνομα πακέτου
Συμβολισμοί Πακέτων Πακέτο Πλήρως προσδιορισμένο όνομα πακέτου Ένθετα πακέτα

4 Πακέτα και Εξαρτήσεις Ένα διάγραμμα πακέτων δείχνει τα πακέτα και τις εξαρτήσεις τους Η UML ορίζει μια μεγάλη ποικιλία εξαρτήσεων, με διαφορετική σημασιολογία και στερεότυπο, ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις αρκούν οι απλές εξαρτήσεις, χωρίς στερεότυπο Οι σχέσεις εξάρτησης μεταξύ πακέτων δεν είναι μεταβατικές Όταν ένα πακέτο έχει πολλές εξαρτήσεις, με αποτέλεσμα το διάγραμμα να γίνεται δυσνόητο, χρησιμοποιείται η λέξη-κλειδί «global» στο πακέτο

5 Διάγραμμα πακέτων για μια επιχειρησιακή εφαρμογή
Παράδειγμα Διάγραμμα πακέτων για μια επιχειρησιακή εφαρμογή

6 Υλοποίηση Πακέτων Ένα πακέτο μπορεί να ορίζει μια διασύνδεση (interface), η οποία υλοποιείται από κλάσεις που ορίζονται σε άλλα πακέτα Σε ένα διάγραμμα πακέτων, η σχέση αυτή απεικονίζεται με ένα βέλος πραγμάτωσης (realization) Γενικά, είναι συνήθης πρακτική οι διασυνδέσεις να ορίζονται σε διαφορετικά πακέτα από τις υλοποιήσεις τους

7 Παράδειγμα

8 Κανόνες Χρήσης Διαγραμμάτων Πακέτων
Τα διαγράμματα πακέτων είναι χρήσιμα σε συστήματα μεγάλης κλίμακας, για την απεικόνιση των εξαρτήσεων μεταξύ των κυριότερων τμημάτων του συστήματος Καθώς τα διαγράμματα πακέτων έχουν συνήθως άμεση προγραμματιστική αντιστοίχιση, βοηθούν στην κατανόηση και τον έλεγχο των εξαρτήσεων μιας εφαρμογής


Κατέβασμα ppt "Διαγράμματα Πακέτων (Package Diagrams)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google