Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η θεωρία της διασυνδεδεμένης μάθησης (Connectivism)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η θεωρία της διασυνδεδεμένης μάθησης (Connectivism)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η θεωρία της διασυνδεδεμένης μάθησης (Connectivism)
Διασυνδέοντας θεωρητικά πλαίσια (Connectivity and networking)

2 Pause for thought Πώς τα ψηφιακά εργαλεία υποστηρίζουν την μάθηση;
Ποια είδη μάθησης προκύπτουν από τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων; Πώς μπορούν τα ψηφιακά εργαλεία να υποστηρίξουν μάθηση με τρόπους που δεν ήταν μέχρι τώρα εφικτοί; Ποια είναι η προστιθέμενη αξία;

3 Ψηφιακά εργαλεία και συμπεριφορισμός
Ο νους ως black box – περισσότερο θεωρία διδασκαλίας παρά θεωρία μάθησης Input – Output αντίληψη της μάθησης Προγράμματα διδασκαλίας και μάθησης Προγράμματα πρακτικής και εξάσκησης Εξατομικευμένη μάθηση Ενίσχυση Μικρά βήματα Άμεση ανατροφοδότηση

4 Ψηφιακά εργαλεία και γνωστικές θεωρίες μάθησης
Μάθηση και γνωστικές διαδικασίες Επεξεργασία πληροφοριών – ο νους ως υπολογιστής Intelligent tutoring systems – cognitive tutors ‘έξυπνη’, άμεση ανατροφοδότηση Διαγνωστικό μοντέλο Avatars – guides - agents Τεχτητή νοημοσύνη – προσομοιώσεις Learning by doing vs learning by being instructed Computational metaphor of the mind,

5 Ψηφιακά εργαλεία και κονστρουκτιβισμός
Problem –based learning Προηγούμενες γνώσεις – εμπειρίες Κατασκευή της γνώσης Γνωστική σύγκρουση – αφομοίωση , συμμόρφωση Διερευνητική – ανακαλυπτική μάθηση – αναστοχασμός Ψηφιακά εργαλεία και κονστρακτιονισμός Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο

6 Ψηφιακά εργαλεία και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθηση
Διαμεσολάβηση – σημειωτική διαμεσολάβηση Ο ρόλος του εργαλείου – η γλώσσα Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης Εγκαθιδρυμένη μάθηση (situated learning, Lave & Wegner, 1991) Κοινότητες πρακτικής και μάθησης (communities of practice, Lave & Wegner) Διαμοιρασμένη νόηση (distributed cognition) (Salomon, 1993) Ο υπολογιστής ως πολιτισμικό εργαλείο CSCL – Computer supported collaborative learning Πρόσβαση στους πιο ‘ικανούς άλλους’ – socially ‘augmented learning’ Ο υπολογιστής στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης- τμήμα της γνωστικής σκαλωσιάς

7 Προβληματική: Επαρκούν οι γνωστές θεωρίες μάθησης για να περιγράψουν τη μάθηση που επιτελείται με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ; Οι ‘παραδοσιακές’ θεωρίες μάθησης (ο συμπεριφορισμός, η γνωσιακή θεωρία, και ο εποικοδομητισμός) αναπτύχθηκαν σε μία εποχή κατά την οποία η μάθηση δεν επηρεαζόταν από την τεχνολογία. Μη –τυπική μάθηση, δια βίου μάθηση, ποσότητα παραγόμενης γνώσης Μάθηση και δίκτυα: Αλλάζει η γραμμική και ιεραρχική δομή της γνώσης Know–how, know-what, know-where O υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο (learning tool) και οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ICT): Διαδικασίες μάθησης και πρόσβαση στην πληροφορία

8 Θεωρίες μάθησης και επιστημολογία
Τι είναι γνώση και πώς κατακτάται; Ποιες είναι οι έγκυρες πηγές γνώσεις; Η εμπειρία; Είναι κάτι εγγενές; Κατακτάται μέσω της σκέψης και της λογικής; Μπορούμε να ‘αποκωδικοποιήσουμε’ τους μηχανισμούς της γνώσης; Εμπειρισμός, ιδεαλισμός, ρατιοναλισμός

9 Λογικός θετικισμός (Objectivism)
Η πραγματικότητα είναι εξωτερική και αντικειμενική ... άρα η γνώση κατακτάται μέσα από τις εμπειρίες 9

10 Η πραγματικότητα είναι ερμηνεύσιμη (επιδέχεται διαφορετικών ερμηνειών)
Πραγματισμός (pragmatism) Η πραγματικότητα είναι ερμηνεύσιμη (επιδέχεται διαφορετικών ερμηνειών) ...άρα η γνώση είναι διαπραγματεύσιμη μέσα από τις εμπειρίες και τη σκέψη. 10

11 Ερμηνευτικό παράδειγμα (interpretivism-antipositivism)
Η πραγματικότητα είναι εσωτερική ...και άρα η γνώση είναι κάτι που κατασκευάζεται. 11

12 Ερμηνευτικό παράδειγμα
Λογικός θετικισμός (Objectivism) Πραγματισμός (pragmatism) Ερμηνευτικό παράδειγμα (interpretivism) ΕΠ ΘΜ Π συμπεριφορισμός (behaviorism) γνωσιακή θεωρία (cognitivism) εποικοδομισμός (constructivism) Driscoll, 2000 12

13 Digital technologies as an information tool
Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it. Samuel Johnson

14 Η θεωρία της διασυνδεσιμότητας
Η γνώση ως αποτελούμενη από συνδέσεις και ‘διασυνδεδεμένες οντότητες’ (Siemens, 2005) H γνώση ως τα υφιστάμενα δίκτυα και η μάθηση ως η διαμόρφωση και η πλοήγηση σε αυτά τα δίκτυα H μάθηση και η γνώση υπάρχουν μέσα στη διάσταση των απόψεων Η μάθηση δεν είναι μια ατομική, προσωπική διαδικασία Η μάθηση είναι μία διαδικασία σύνδεσης εξειδικευμένων «κόμβων» (nodes), πληροφοριακών πηγών H μάθηση μπορεί να ‘βρίσκεται’ σε μη ανθρώπινα μέσα Η δεξιότητα εμπλουτισμού της γνώσης είναι πιο σημαντική από την (κατακτηθείσα) υπάρχουσα γνώση

15 Η λήψη αποφάσεων είναι από μόνη της μία μαθησιακή διαδικασία
Η καλλιέργεια και η διατήρηση επαφών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της συνέχειας της μάθησης Η ικανότητα διάκρισης συνδέσεων μεταξύ πεδίων, ιδεών και εννοιών αποτελεί κεντρική δεξιότητα Η ακριβής, επίκαιρη γνώση (Currency) είναι ο στόχος όλων των μαθησιακών δραστηριοτήτων Η λήψη αποφάσεων είναι από μόνη της μία μαθησιακή διαδικασία Η ενίσχυση της μάθησης, της κατανόησης και της γνώσης μέσα από την επέκταση των ατομικών δικτύων Η επιλογή του τι θα μάθει κανείς και η σημασία της επιλεγόμενης γνώσης θεάται μέσα από το πρίσμα μίας ρευστής και μεταβαλλόμενης πραγματικότητας.

16 Η «διασυνδεδεμένη» γνώση είναι:
αναδυόμενη διανεμημένη χαοτική κατατεμαχισμένη μη γραμμική τοποθετημένη σε συγκεκριμένα περικείμενα (contextualized)

17 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού (Siemens, 2008)
Ως αρχιτεχνίτης (Master Artist) Κοινότητες πρακτικής και μάθησης Ως διαχειριστής δικτύου (Network Administrator) Βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν δίκτυα μάθησης, να τα αξιολογούν κλπ Ως ‘θυρωρός’ (Concierge) Κατευθύνει τους μαθητευόμενους σε πηγές και ευκαιρίες μάθησης Ως θεράπων (Curator) Ως ειδικός κατευθύνει την κατασκευή της γνώσης από τον μαθητή

18 Διασυνδεσιμότητα και δικτύωση
Δικτύωση διαφορετικών θεωρητικών πλαισίων (Prediger, Bikner-Ahsbahs, and Arzarello(2008): .Artique, 2009) Διερεύνηση της διασυνδεσιμότητας μεταξύ διαφορετικών θεωρητικών πλαισίων TELMA, ReMath Project, McSquared Articulation of theories Networking tools as boundary objects Cross experimentation Cross-case analysis

19 Connectivism: a new theory for the digital age, by George Siemens
MIT Open Courseware

20 Επιστημολογία Κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με τη φύση και το εύρος της γνώσης Εξετάζει τι είναι γνώση και πώς μπορεί να αποκτηθεί Το διάγραμμα του Euler


Κατέβασμα ppt "Η θεωρία της διασυνδεδεμένης μάθησης (Connectivism)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google