Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α ΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 4. Ημιηπαιθριοι χώροι. 3. Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου: προσμετράται η επιφάνεια που ορίζεται από τις προβολές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α ΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 4. Ημιηπαιθριοι χώροι. 3. Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου: προσμετράται η επιφάνεια που ορίζεται από τις προβολές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Α ΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 4. Ημιηπαιθριοι χώροι

2 3. Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου: προσμετράται η επιφάνεια που ορίζεται από τις προβολές των περιγραμμάτων όλων των κτιρίων, όπως αυτά ορίζονται από τους κλειστούς και τους στεγασμένους χώρους των κτιρίων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5β του άρθρου 11 και από τους ανοικτούς ημιυπαίθριους χώρους, πάνω σε οριζόντιο επίπεδο.

3 4. Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου δεν προσμετρώνται οι επιφάνειες των ορθών προβολών σε οριζόντιο επίπεδο: α. Τμημάτων του ακάλυπτου χώρου που εισέχουν στο κτίριο, ανεξάρτητα από το πλάτος και το βάθος τους, ακόμη και εάν περιλαμβάνουν φέρον στοιχείο. Τεχνική οδηγία Οι επιφάνειες των ορθών προβολών σε οριζόντιο επίπεδο των τμημάτων (α,β,γ,δ,α) και (α’,β’,γ’,δ’,α’) του ακαλύπτου χώρου που εισέχουν στο κτίριο, δεν προσμετρούνται στην επιτρεπόμενη κάλυψη του οικοπέδου ανεξάρτητα από το πλάτος και το βάθος τους, ακόμη και αν περιλαμβάνουν φέροντα στοιχεία.

4 5. Στο Σ.Δ. προσμετρώνται: α. Οι επιφάνειες των στεγασμένων και κλειστών από όλες τις πλευρές χώρων του κτιρίου. Ισχύει εντός, εκτός σχεδίου και εντός οικισμών

5 β. Οι επιφάνειες των μη θερμαινόμενων στεγασμένων χώρων που διαθέτουν τουλάχιστον μία ανοιχτή πλευρά προς οποιονδήποτε ανοιχτό χώρο του οικοπέδου ή του κτιρίου και το μήκος του ανοίγματος είναι μικρότερο του 35% του συνολικού μήκους του περιγράμματος του χώρου αυτού. Ισχύει εντός, εκτός σχεδίου και εντός οικισμών Εδώ περιλαμβάνονται όλοι οι χώροι που δεν έχουν τις προδιαγραφές των ανοικτών ημιυπαιθρίων,

6 γ. Οι επιφάνειες των υπογείων οποιασδήποτε άλλης χρήσης εκτός αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 6. δ. Οι επιφάνειες των ανοικτών εξωστών και ανοικτών ημιυπαίθριων χώρων, όταν η συνολική επιφάνεια των χώρων αυτών έχει ποσοστό μεγαλύτερο του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί.

7 6. Στο Σ.Δ. δεν προσμετρώνται: α. Οι επιφάνειες των ανοιχτών εξωστών και ανοικτών ημιυπαίθριων χώρων, όταν η συνολική επιφάνεια των χώρων αυτών έχει ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό των ανοιχτών ημιυπαίθριων χώρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί. Διευκρινίζεται ότι ελεύθερα φέροντα ή μη στοιχεία (π.χ. υποστύλωμα, τοιχίο, τοίχος, κλπ) που ορίζουν το περίγραμμα του ανοικτού ημιυπαίθριου χώρου και δεν περιλαμβάνονται στο περίγραμμα των κλειστών χώρων του κτιρίου, δεν προσμετρούνται στον Σ.Δ.

8 ε) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών σε συνέχεια κλειστών εξωστών. Άρθρο 16 Τεχνική οδηγία Ανοικτοί εξώστες δεν μπορούν να κατασκευάζονται σε προέκταση των κλειστών εξωστών σε σχέση με τον όγκο του κτιρίου. Είναι δυνατή όμως η κατασκευή ανοικτών εξωστών δίπλα (σε επαφή ή σε απόσταση) από κλειστό εξώστη.

9

10 παρ. 6 (σε συνδυασμό με την παρ. δ άρθρου 12, παρ. 2γ άρθρου 17 και άρθρο 14) Οι κλειστές πλευρές του ανοικτού ημιυπαίθριου χώρου μπορεί να είναι στοιχεία του φέροντα οργανισμού του κτιρίου ή στοιχεία πλήρωσης του φέροντα οργανισμού συμπεριλαμβανομένων των ανοιγμάτων (κουφώματα) των στοιχείων πλήρωσης.

11

12 Οι ανοικτοί ημιυπαίθριοι χώροι έχουν ανοιχτή πλευρά προς κοινόχρηστο χώρο ή προς ακάλυπτους χώρους, έχουν ανοιχτή πλευρά στο πρόσωπο του οικοπέδου, ή σε αίθριο, ή στον πίσω ακάλυπτο που έχει απόσταση μεγαλύτερη ή ίση του Δ από το όριο του οικοπέδου, ή στον πλάγιο ακάλυπτο που έχει απόσταση μεγαλύτερη ή ίση του δ από το όριο του οικοπέδου, ή στον ακάλυπτο που αφήνεται ως υπόλοιπο των Δ ή δ μετά την δημιουργία κτιρίου έως 9 μέτρα. Ο ανοιχτός ημιυπαίθριος χώρος δεν μπορεί να έχει ανοιχτή πλευρά σε εσωτερικό κατακόρυφο άνοιγμα του κτιρίου που έχει διάσταση μικρότερη του Δ, ή σε εσοχή του περιγράμματος του κτιρίου που έχει διάσταση απέναντί του μικρότερη του Δ (όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα).

13 2. Για τον υπολογισμό του πραγματοποιούμενου συντελεστή όγκου σ.ο.: αρθρο 13 α) Προσμετράται: − ο όγκος των χώρων που προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης, − ο όγκος των ανοικτών ημιυπαίθριων χώρων, − ο όγκος των χώρων που ορίζονται στα εδάφια β΄(υπέργειοι χώροι στάθευσης ), δ΄(η επιφάνεια σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό κοινόχρηστα κλιμακοστάσια),ε΄(η επιφάνεια, μέχρι 12τ.μ. κοινοχρηστου κλιμακοστασίου) ιδ΄(εσωτερικοί εξώστες πατάρια), ιε΄(σοφίτες), κζ΄(επιφάνεια ι.60χ1,90 ανελκυστήρας Αμεα), λ΄(κλειστοί εξώστες) της παραγράφου 6 του άρθρου 11, − ο χώρος της στέγης − ο χώρος υπογείου από την οριστική στάθμη εδάφους και άνω. Τεχνική οδηγία (σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 6ιζ) Ο κλειστός χώρος της pilotis προσμετράται στον όγκο του κτιρίου.

14 Με βάση τα όσα έχετε διδαχτεί έως τώρα να εξετάσετε τις παρακάτω κατόψεις και να αποφανθείτε εάν μετράνε οι υμιυπαίθριοι χώροι στον συντελεστή δόμησης τους. ΑΣΚΗΣΗ

15

16

17

18

19

20

21


Κατέβασμα ppt "Α ΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 4. Ημιηπαιθριοι χώροι. 3. Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου: προσμετράται η επιφάνεια που ορίζεται από τις προβολές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google