Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΤI EINAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ; Το άτομο που αναλαμβάνει ή ελέγχει μία επιχείρηση το οποίο φέρει το ρίσκο του κέρδους ή της ζημίας (Μικρό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΤI EINAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ; Το άτομο που αναλαμβάνει ή ελέγχει μία επιχείρηση το οποίο φέρει το ρίσκο του κέρδους ή της ζημίας (Μικρό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

2 ΤI EINAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ; Το άτομο που αναλαμβάνει ή ελέγχει μία επιχείρηση το οποίο φέρει το ρίσκο του κέρδους ή της ζημίας (Μικρό Λεξικό Οξφόρδης) (κριτική: γενικός ορισμός, υπονοεί ότι κάθε άνθρωπος που λειτουργεί μία επιχείρηση είναι επιχειρηματίας. Φιλοδοξία, ενέργεια, ταλέντο, επίτευξη, αεικίνητος, υψηλό προφίλ, ανάληψη ρίσκου, καινοτόμος, επιτυχημένος (π.χ.Richard Branson) Κάποιος που αναζητεί διαρκώς νέες ευκαιρίες και γνωρίζει πώς να ρισκάρει.

3 ΜΥΘΟΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΥΘΟΣ 1: ΚΑΛΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΥΘΟΣ 2: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΞΥΠΝΟΣ ΜΥΘΟΣ 3: ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΥΘΟΣ 4: ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ ΜΥΘΟΣ 5: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΣ

4 ΠΟΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ ; Προθυμία να φέρετε εις πέρας καταστάσεις Ενέργεια και κίνητρο Αυτοπεποίθηση Δυνατότητα να εντοπίζετε επαγγελματικές εμπειρίες Δυνατότητα να εκμεταλλεύεστε τις ευκαιρίες Δυνατότητα ανάληψης επαγγελματικού κινδύνου Δυνατότητα οργάνωσης των πόρων Χρηματική συμπεριφορά Πειστικότητα Ικανότητες επικοινωνίας

5 ΠΟΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ ; Υψηλοί προσωπικοί στόχοι Θετική αντίληψη για τη ζωή Ικανότητες λήψεως αποφάσεων Θέληση για μάθηση Πρόβλεψη Προσαρμοστικότητα Αφοσίωση Δημιουργικότητα Αντιμετώπιση πιέσεων Ικανότητες καλής οργάνωσης και διαχείρισης Προσοχή στις λεπτομέρειες

6 ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ; ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Διαθέτεις την απαραίτητη προπαιδεία, τα απαιτούμενα προσόντα, τη σχετική εμπειρία του επιχειρηματικού κλάδου στον οποίο θέλεις να εμπλακείς; Είναι θετική η στάση σου απέναντι στους ανθρώπους που θα συναλλάσσεσαι σε καθημερινή βάση; Τα πας καλά με τα νούμερα ή θεωρείς άχαρη τη διαδικασία της τήρησης λογαριασμών; Σου αρέσει να παίρνεις πρωτοβουλίες, είσαι ανήσυχος και ψάχνεσαι συνεχώς;

7 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων Άνοιγμα μιας εντελώς καινούργιας επιχείρησης ή εξαγορά μιας υπάρχουσας; ένταξη σε δίκτυο δικαιόχρησης, συνέχιση υπάρχουσας οικογενειακής επιχείρησης κληρονομημένης από τους γονείς Εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών Οικονομοτεχνική μελέτη (σκοπιμότητας και βιωσιμότητας) Συνοπτική περιγραφή οράματος, φιλοσοφίας, στρατηγικής και στόχων της επιχείρησης Επιχειρηματικό σχέδιο με οικονομικά στοιχεία Καταγραφή των πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των επιχειρηματικών κινδύνων (SWOT ANALYSIS) Σχέδιο Μάρκετινγκ και πωλήσεων. Εξασφάλιση μετοχικού κεφαλαίου και χρηματοπιστωτικών πηγών

8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής της επιχείρησης με τη βοήθεια νομικού και φοροτεχνικού συμβούλου Επιλογή τράπεζας Εξασφάλιση επαγγελματικής στέγης Εντοπισμός προμηθευτών-όροι πληρωμής Απόκτηση του κατάλληλου εξοπλισμού και εφοδίων με τους συμφερότερους όρους και τρόπους πληρωμής Επιλογή πρόσληψη και εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού Εγγραφή στα κατάλληλα επαγγελματικά σωματεία και συλλόγους

9 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Ομόρρυθμη Εταιρία. Ετερόρρυθμη Εταιρία. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. Ανώνυμη Εταιρία.

10 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τύπος εταιρίας: προσωπικός Σύσταση από 2 ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα που τους χαρακτηρίζει υψηλός βαθμός αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Οι συνέταιροι είναι συνυπεύθυνοι αλληλέγγυα και απεριόριστα. Η ευθύνη είναι ανεξάρτητη από το % συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο Πλεονεκτήματα: Επιχειρηματική αμοιβή Δεν απαιτεί την τήρηση πολύπλοκων βιβλίων. Έχει χαμηλό συντελεστή φορολόγησης.

11 ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τύπος εταιρίας: προσωπικός Οι εταίροι δεν ευθύνονται αλληλέγγυα και απεριόριστα, ευθύνονται για τα χρέη τους μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Απαιτείται όμως η ύπαρξη ενός ομόρρυθμου εταίρου Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν δικαιούνται επιχειρηματικής αμοιβής Φορολογικά ισχύουν τα ίδια με την Ο.Ε.

12 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.) Ενδιάμεση εταιρική μορφή ανάμεσα στις προσωπικές και στις ανώνυμες εταιρίες. Δεν υπάρχουν εταίροι με απεριόριστη ευθύνη. Αντίκτυπο στην πιστοληπτική ικανότητα της εταιρίας. Υποχρεωτική η τήρηση βιβλίων Γ΄κατηγορίας Υψηλότερος φορολογικός συντελεστής.

13 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ειδικό Νομικό Καθεστώς Απαιτείται μεγάλο κεφάλαιο Αυστηρές προϋποθέσεις δημοσιότητας: συμβολαιογραφικό έγγραφο, έγκριση από την οικεία Νομαρχία, ΦΕΚ, δημοσίευση ισολογισμού. Ευθύνη των μετόχων στο ποσό της εισφοράς τους. Υποχρεωτική τήρηση βιβλίων Γ΄κατηγορίας. Αποφάσεις ΑΕ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Δ.Σ.: για θέματα καθημερινής λειτουργίας, Γ.Σ.Μ.: εκλογή Δ.Σ., αύξηση Μ.Κ., αλλαγή σκοπού εταιρίας ή διάλυσή της Η πλειοψηφία πολύ ισχυρή και αποφασίζει για όλα τα θέματα Ελλάδα: Οικογενειακή Ανώνυμη Εταιρεία Σταθερότητα στο χρόνο

14 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έλλειψη αντικειμενικότητας Αγνοούν τον ανταγωνισμό Αγνοούν τα εμπόδια εισόδου στην αγορά Υπερδανεισμός ή και ανεπαρκής κεφαλαιοποίηση. Έλλειψη στοιχειώδους Business Plan. Άλλοι λόγοι: λάθος τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης, κακό service, ακατάλληλο προσωπικό, οικονομικές ατασθαλίες

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

16 ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Τα χρήματα που μπαίνουν στο ταμείο είναι δικά μας; Σκοπός της επιχείρησης το κέρδος Παράδειγμα: ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΤΑΜΕΙΟ: 1000 € ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: -760 € ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ: 240 € (24%) ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: -60 € ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: -140 € ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: -20 € ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ: 20 € (2% επί του κ.ε.)

17 Σημασία έχει ο κ.ε. να είναι υψηλός και η ταχύτητα ανακύκλωσης των εμπορευμάτων Αύξηση Πωλήσεων * Μεγιστοποίηση % Μικτού Κέρδους - Ελεγχόμενες Δαπάνες = Ικανοποιητικό Καθαρό Κέρδος Για την καλύτερη ικανοποίηση αυτής της εξίσωσης θα πρέπει:  Πωλήσεις και Στρατηγική των Πωλήσεων: Τι πουλάς, σε ποιον και πως ; Προσοχή στην τιμολογιακή Πολιτική Απαραίτητη η Διαφήμιση

18 MAX ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ Περιθώριο Κέρδος: Καθαρή τιμή Πώλησης-Κόστος κτήσης Ποσοστό Mark-up: Π.Κ. διατυπωμένο ως % του Κόστους κτήσης Παράδειγμα: Τιμή Αγοράς:20 €, Τιμή Πώλησης: 25 €,Π.Κ:5 € % mark-up: 5*( 100/20 )=25% Ποσοστό Μικτού Κέρδους: Π.Κ. διατυπωμένο ως % της λιανικής τιμής πώλησης Τιμή Αγοράς:20 €, Τιμή Πώλησης: 25 €,Π.Κ:5 € 5 * (100/25)=20% Προτιμότερη η μέθοδος του μικτού κέρδους για τον υπολογισμό του Π.Κ. καθώς και οι δαπάνες υπολογίζονται σαν % * πωλήσεων.

19 ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ Μ.Κ. & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ονομαστικό Μικτό Κέρδος: Π.Κ που προκύπτει από την πώληση μίας μονάδας του προϊόντος Κυκλοφοριακή Ταχύτητα: Πόσες φορές ανακυκλώνεται το εμπόρευμα που διατηρούμε Συμφέρον επιχείρησης είναι να πουλάει ταχυκίνητα προϊόντα με σχετικά χαμηλό μικτό κέρδος αντί για αργοκίνητα προϊόντα με σχετικά υψηλό μικτό κέρδος. Ο ιδανικός συνδυασμός είναι η πώληση ταχυκίνητων προϊόντων με μεγάλο περιθώριο μικτού κέρδους.

20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Σταθερές Δαπάνες (μη ελεγχόμενες): δαπάνες που υφίστανται σε προκαθορισμένα ποσά και δεν συνδέονται με τις πωλήσεις (15% -30%) Ενοίκια Κοινόχρηστα Φόροι Ακίνητης Περιουσίας, δημοτικά τέλη Απόσβεση Τόκο Επαγγελματική ασφάλιση (πυρός, κλοπής, αστικής ευθύνης)

21 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ελεγχόμενες) Αυτές οι δαπάνες δεν αυξάνονται με τις πωλήσεις, αλλά μπορούν να ελεγχθούν (15%- 20%). Ενέργεια (ΔΕΗ, υγραέριο, φυσικό αέριο, πετρέλαιο) Τηλέφωνο Ύδρευση και αποχέτευση Επισκευές και συντήρηση Οδοιπορικά Εισφορές και συνδρομές Δωρεές και χορηγίες Αμοιβές Τρίτων (λογιστής, δικηγόρος)

22 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Αυξάνονται με τον Κ.Ε. της επιχείρησης, αλλά όχι με σταθερή αναλογία (1/3-2/3 των Σ.Δ.), εντάσσονται σε 2 κατηγορίες 1. Δαπάνες Προσωπικού 2. Άλλες μεταβλητές δαπάνες (Διαφήμιση & Προβολή, Υλικά συσκευασίας, Μεταφορικά, Προμήθειες Πιστωτικών Καρτών, Γραφική Ύλη)

23 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ, ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ Μικτό Κέρδος-Συνολικές Δαπάνες=Λ.Κ. (χωρίς αποσβέσεις και φόρος εισοδήματος) Λ.Κ.-αποσβέσεις= Κ.Π.Φ. Κ.Π.Φ.-φόροι=Κ.Κ. Το σύνολο των ποσών του καθαρού κέρδους και αποσβέσεων είναι το διαθέσιμο που παραμένει στο ταμείο μας και υπολογίζεται στην ταμειακή ροή (cash flow)

24 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Πως και με ποιους όρους θα εξασφαλίσεις τα απαραίτητα κονδύλια για τη σύσταση, συντήρηση και ανάπτυξη της επιχείρησης σου. 80% των επιχειρήσεων κλείνουν λόγω έλλειψης καλού οικονομικού προγραμματισμού.

25 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

26 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ: ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ (CASH FLOW): ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΟΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

27 O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Σήμερα οι τράπεζες προσφέρουν και επιχειρηματικές συμβουλές, είναι προς το συμφέρον της τράπεζας να βοηθά τον επιχειρηματία να είναι κερδοφόρος. Εγγύηση ότι θα πάρει πίσω τα χρήματα που δάνεισε. Σήμερα ο επιχειρηματίας μπορεί να δανειστεί με λογικούς όρους για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί επιλέγοντας την τράπεζα που τον εξυπηρετεί και τον υποστηρίζει καλύτερα Η καλή σχέση συνεργασίας ανάμεσα στην τράπεζα και στον επιχειρηματία προϋποθέτει αμοιβαία θετική αντιμετώπιση, κατανόηση και σεβασμό των εκατέρωθεν αναγκών και των προτεραιοτήτων και πλήρης ενημέρωση και διαφάνεια

28 Ο επιχειρηματίας παρουσιάζεται στον τραπεζίτη προετοιμασμένος, με οικονομικές καταστάσεις και με business plan Πάντα όμως έλεγχος στις συμβάσεις που υπογράφεις Οι ανάγκες για την αποπληρωμή του τοκοχρεολυσίου (κεφάλαιο, τόκοι και άλλες επιβαρύνσεις) δεν πρέπει να υπερβαίνουν την προβλεπόμενη ροή καθαρών εσόδων + απόσβεση. Πρέπει να υπάρχει ένα σημαντικό περιθώριο άνεσης για «παν ενδεχόμενο».

29 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) Καλή λύση όταν: Αδυναμία απόκτησης ιδιόκτητων πάγιων στοιχείων Αποδέσμευση επενδυτικού κεφαλαίου, που ο επιχειρηματίας το χρησιμοποιεί σε αποθέματα ή α΄ύλες. Απροθυμία δέσμευσης κεφαλαίων σε πάγια που κινδυνεύουν από τεχνολογική ή οικονομική απαξίωση (Η/Υ) Αποφυγή του κόστους επισκευών και συντήρησης

30 AΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ VENTURE CAPITAL FACTORING: αγορά απαιτήσεων, (εισπρακτέοι λογ/μοί, γραμμάτια) από εξειδικευμένους χρηματοδοτικούς οργανισμούς έναντι μετρητών Επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ΚΠΣ

31 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Μπορεί να είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη που εκπονήθηκε από εξειδικευμένους συμβούλους ή ακόμα ένα απλό σημειωματάριο του μικρού επιχειρηματία στο οποίο καταγράφει και οργανώνει τις πληροφορίες και τις σκέψεις του σχετικά με τον σχεδιασμό και το πρόγραμμα δράσης της επιχείρησής του.

32 ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ BUSINESS PLAN Παρέχει ένα είδος «οδικού χάρτη» που καθοδηγεί την πορεία του επιχειρηματία και του επιτρέπει να τροποποιήσει τα σχέδιά του ανάλογα με τις αλλαγές στο περιβάλλον και τις δυσκολίες που θα του εμφανιστούν στον δρόμο. Βοηθάει στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης (τράπεζες). Πληροφορία για το επενδυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο κινήσεως που θα χρειαστείς, πότε και πως

33 ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ BUSINESS PLAN Είδος της επιχείρησης και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των αποτελεσμάτων Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης Προστασία από ρίσκο Καταγραφή και ανάλυση του ανταγωνισμού Τέλος παίρνεις απόφαση για το αν θα ξεκινήσεις την επιχείρηση.


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΤI EINAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ; Το άτομο που αναλαμβάνει ή ελέγχει μία επιχείρηση το οποίο φέρει το ρίσκο του κέρδους ή της ζημίας (Μικρό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google