Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φαρμακευτική Δαπάνη ΙΚΑ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΚΑ 2004 (χιλ ΕΥΡΩ) ΕΣΟΔΑ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ Κρατική Επιχορήγηση Επιχορήγηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φαρμακευτική Δαπάνη ΙΚΑ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΚΑ 2004 (χιλ ΕΥΡΩ) ΕΣΟΔΑ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ Κρατική Επιχορήγηση Επιχορήγηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φαρμακευτική Δαπάνη ΙΚΑ

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΚΑ 2004 (χιλ ΕΥΡΩ) ΕΣΟΔΑ 9.674.923 ΙΚΑ7.833.285 ΕΤΕΑΜ28.455 Κρατική Επιχορήγηση1.450.000 Επιχορήγηση Μητρότητας0 Εισφορά του Κράτους για τους Νεοεισερχόμενους 0 Επιχορήγηση ΕΚΑΣ363.183 Απόδοση Οφειλών Προβληματικών0 ΠΑΡΟΧΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ 9.655.168 Συντάξεις6.521.749 Παροχές σε Είδος2.581.057 Παροχές Σε Χρήμα249.370 Δαπάνες Διοίκησης263.137 Αποθεματικά17.608 Συντάξεις – Δαπάνες ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ22.247 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΟ) 19.755 Χρηματοοικονομικά Έξοδα 37.642 Χρεολύσια18.550 Τόκοι19.092 Επενδύσεις 105.411 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ 123.298

3 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΕΥΡΩ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2004 2003 ΜΕΤΑΒΟ ΛΗ 2004–2003 % ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ ΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 972.000.000883.300.00010,04% ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ890.154.700812.800.0009,52% ΙΚΑ81.845.30070.500.00016,09%

4 ΔΑΠΑΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΕΥΡΩ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2004 2003 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 175 159 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 160 146 ΙΚΑ1513 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ:5.550.000

5 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΕΥΡΩ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2004 2003ΜΕΤΑΒΟΛΗ2004–2003 Ιδιόκτητα Νοσοκομεία 30.169.90726.990.83111,78% Μισθωμένα Νοσοκομεία 61.557.29254.709.72712,52% Ιδιότυπες Κλινικές 51.938.61147.290.3289,83% Συμβεβλημένα Νοσοκομεία – Ιδιωτικές Κλινικές 651.725.151622.399.0884,71% Βοηθήματα Τοκετού 35.870.554833.8401356,00% Μεταφορά Ασθενών 5.952.8345.603.0656,24% ΣΥΝΟΛΟ837.214.342790.833.1725,86%

6 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΥΡΩ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2004 2003ΜΕΤΑΒΟΛΗ2004–2003 Ιατρική Περίθαλψη 483.188.890443.683.4578,90% Φαρμακευτική Περίθαλψη 972.000.000883.300.00010,04% Νοσοκομειακή Περίθαλψη 837.214.342790.833.1735,86% Πρόσθετη Περίθαλψη 281.141.118257.961.2718,99% Προληπτική Δράση 16.712.93115.641.7746,85% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ 2.590.257.2812.391.419.6778,31%

7 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΥΡΩ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

8 ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΙΚΑ 2003–2004–2005 (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ) 200320042005 ΜΗΝΑΣ ΔΑΠΑΝΗ (€) 172.014.724,6179.985.241,4397.876.732,61 266.797.965,4581.464.288,4297.839.618,05 369.555.881,6394.743.358,10106.363.199,37 469.713.086,8087.583.797,40 576.765.801,7385.253.642,44 669.190.410,2294.264.807,33 777.314.436,4084.477.389,33 875.458.670,4581.920.956,31 977.036.833,1389.880.339,34 1073.118.481,3784.534.495,87 1170.624.612,8499.444.245,02 1276.026.549,0496.713.814,36 ΣΥΝΟΛΟ873.617.453,671.060.266.375,35

9 ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΙΚΑ 2003 – 2004 – 2005 (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ)

10 Γενικά Στοιχεία Συνταγογράφησης Ιατρών ΙΚΑ  Μέση Αξία Συνταγής38,0 €  Μέση Αξία Eμβαλαγίου 12,0 €

11 Αξία Συνταγογράφησης κατά Περιφέρεια ΕΣΥ

12 Μέση Αξία Συνταγογράφησης Ιατρού (€) ανά Ασφαλισμένο κατά Περιφέρεια ΕΣΥ

13 Μέση Αξία Συνταγογράφησης Ιατρού (€) ανά Ασφαλισμένο κατά Νομό …

14 Μέση Αξία Συνταγής (€) κατά Περιφέρεια ΕΣΥ

15 Μέση Αξία Συνταγής (€) κατά Νομό …

16 Μέση Αξία Συνταγογράφησης Ιατρού (€) ανά Εμβαλάγιο κατά Περιφέρεια ΕΣΥ

17 … Μέση Αξία Συνταγογράφησης Ιατρού (€) ανά Εμβαλάγιο κατά Νομό

18 Αξία Συνταγογράφησης ανά Θεραπευτική Κατηγορία Φαρμάκων

19 Μέση Αξία Συνταγογράφησης κατά Ειδικότητα Ιατρού

20 Μέση Αξία Συνταγογράφησης ανά Ασφαλισμένο κατά Ειδικότητα Ιατρού

21 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ

22 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ (1)

23 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ (2)

24 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

25 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (1)

26 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (2)


Κατέβασμα ppt "Φαρμακευτική Δαπάνη ΙΚΑ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΚΑ 2004 (χιλ ΕΥΡΩ) ΕΣΟΔΑ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ Κρατική Επιχορήγηση Επιχορήγηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google