Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΛΙΑΔΟΥ – ΤΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΛΙΑΔΟΥ – ΤΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΛΙΑΔΟΥ – ΤΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1957-1985» Kουτσιούκη Παρασκευή Α.Ε.Μ. 3154 ΣΤ’ Εξάμηνο

2 Οι λέξεις που απασχολούν αυτή την περίοδο: 1. Εκπαίδευση Δεν ανήκει στο χώρο ευθύνης της Ε.Ο.Κ. Ωστόσο, αναλαμβάνει να τη διαχειριστεί Η διαδικασία χειρισμού προβλέπεται άκρως ενδιαφέρουσα 2. Κατάρτιση Εμφανίζεται στη Συνθήκη της Ρώμης Καταβλήθηκε προσπάθεια για την ευρωπαϊκή της ένταξη Το ζήτημα της κατάρτισης αποτελεί δευτερεύουσα υπόθεση, μιας και είναι εξαρτημένη από την οικονομία και την οικονομική ενοποίηση

3 Οι σημαντικότερες αποφάσεις της περιόδου 1.Απόφαση 63/266/ΕΟΚ Θέσπιση κανόνων για την εφαρμογή κοινής πολιτικής στην επαγγελματική εκπαίδευση 2.Απόφαση 1612/1968 Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΟΚ Δικαιώματα κατάρτισης των νέων εργαζομένων

4 Εγχείρημα δημιουργίας «κοινής αγοράς» Η ΕΟΚ και η Επιτροπή της είχαν στόχο να δημιουργήσουν κοινή αγορά Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτούνταν: 1.Διασφάλιση ελεύθερης μετακίνησης εμπορευμάτων 2.Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων Οι δυσκολίες που προέκυψαν: 1.Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων 2.Το δικαίωμα εκπαίδευσης των παιδιών τους 3.Το status αναγνώρισης των ξένων φοιτητών

5 Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) Αποφασιστικός ο ρόλος του Δεν έχει ως αποστολή να ασκήσει πολιτική Με τις αποφάσεις του καταφέρνει να θεμελιώσει τις νομιμοποιητικές βάσεις για την ανάπτυξη μιας πολιτικής Χωρίς το ΔΕΚ η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης δεν θα είχε προχωρήσει

6 Υπόθεση Casagrande Αποτέλεσε σημείο κλειδί για τη νομιμοποίηση της ενασχόλησης της ΕΟΚ με την εκπαίδευση Νομιμοποιήθηκε η δυνατότητα ανάληψης λειτουργικών αρμοδιοτήτων από τα κοινοτικά όργανα, για να εξυπηρετηθούν οι στόχοι της Κοινότητας Αποδίδει προτεραιότητα στο ρόλο της εκπαίδευσης ως παράμετρο για την οικονομική ενοποίηση, όντας παράλληλα πεδίο δράσης της κοινοτικής πολιτικής Άνοιξε, έτσι, ο δρόμος για τη διαμόρφωση κοινοτικής νομοθεσίας στο χώρο της εκπαίδευσης

7 Υπόθεση Rayners Ορίζει την αρχή της διαδικασίας για την υπέρβαση των αγκυλώσεων που περιόριζαν την κινητικότητα των εργαζομένων Το πρόβλημα αυτό προέκυψε από τη Συνθήκη της Ρώμης που προέβλεπε εξαιρέσεις για τις θέσεις εργασίας σχετικά με την άσκηση εξουσίας και τη δημόσια διοίκηση

8 Κατοχύρωση της έννοιας της «απασχόλησης» Το ΔΕΚ κατάφερε: 1. να κατοχυρώσει την έννοια της «απασχόλησης» και 2.να δημιουργήσει μια φαιά ζώνη γύρω από τις θέσεις εργασίας που αφορούν την άσκηση της δημόσιας εξουσίας Έπειτα από τη μακρά περίοδο 15 ετών και τις 5 υποθέσεις του ΔΕΚ προσδιορίστηκε μια σειρά από θέσεις εργασίας ως μη ανήκουσες στην «άσκηση της δημόσιας εξουσίας» Το 1988 ανακοινώθηκε η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και η πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης της δημόσιας διοίκησης

9 Έτοιμοι για την ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Αρχές 1970 Εμφανίστηκαν 1.Το υπόμνημα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2.Οι διαπιστώσεις των Υπουργών Παιδείας για την ενδο – κινητικότητα των φοιτητών 3.Τα ανακοινωθέντα των Υπουργών για την κατάρτιση και την εκπαίδευση 4.Το ανακοινωθέν του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων σπουδών το 1974

10 « Πρώτο πρόγραμμα δράσης» 9-02-1976 Το πρόγραμμα ορίστηκε από τους Υπουργούς Παιδείας και τέθηκε σε ισχύ Περιλαμβάνει 6 άξονες: 1.Πολιτιστική και επαγγελματική κατάρτιση των πολιτών των κρατών – μελών 2.Βελτίωση επαφών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 3.Συλλογή και συστηματοποίηση των στατιστικών δεδομένων 4.Συνεργασία σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης 5.Ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών 6.Ανάπτυξη της ισότητας ευκαιριών

11 Το 1980 οι κοινοτικοί φοιτητές που σπούδαζαν σε μια άλλη χώρα - μέλος απέκτησαν το status των εθνικών φοιτητών Το 1983 οι Υπουργοί της ΕΟΚ ανέπτυξαν την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης Η δημιουργία κέντρων πληροφόρησης τέθηκε ως προτεραιότητα με στόχο τη διευκόλυνση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης σε όλα τα κράτη – μέλη Οι χώρες – μέλη κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τις σπουδές με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία

12 Το 1985 το ΔΕΚ προώθησε το κοινοτικό συμφέρον δίνοντας ορισμό για την επαγγελματική κατάρτιση: «Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης για οποιοδήποτε επάγγελμα ή εργασία που παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση ή κατάρτιση γι’ αυτό το επάγγελμα ή εργασία, ανεξαρτήτως ηλικίας και επιπέδου εκπαίδευσης των μαθητών και φοιτητών και ανεξαρτήτως του γεγονότος πως περιλαμβάνει στοιχεία γενικής εκπαιδεύσεως»

13 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας….!!!


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΛΙΑΔΟΥ – ΤΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google