Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μαρία Η. Χαϊτίδου – Άννα Σπύρτου. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ): μια γνώση αποκλειστική των εκπαιδευτικών Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ):

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μαρία Η. Χαϊτίδου – Άννα Σπύρτου. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ): μια γνώση αποκλειστική των εκπαιδευτικών Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ):"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μαρία Η. Χαϊτίδου – Άννα Σπύρτου

2 Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ): μια γνώση αποκλειστική των εκπαιδευτικών Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ): μια γνώση αποκλειστική των εκπαιδευτικών

3 Περιεχόμενο Παιδαγωγικά Πλαίσιο

4 Σφαίρες Γνώσης Παραδείγματα από την διδασκαλία της Ν-ΕΤ στο δημοτικό σχολείο

5 Περιεχόμενο  Μαθαίνω το περιεχόμενο των ΦΕ: κατανοώ έννοιες, νόμους, ιδιότητες, επιστημονικά όργανα (ενέργεια, ιδιότητες των υλικών, μικροσκόπιο…) Μέγεθος Κλίμακα Νανοκλίμακα DNA Ιός Οπτικό μικροσκόπιο Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο Μέγεθος Κλίμακα Νανοκλίμακα DNA Ιός Οπτικό μικροσκόπιο Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

6  Υλικοτεχνική υποδομή σχολείου  Περιορισμοί χρόνου  Υλικοτεχνική υποδομή σχολείου  Περιορισμοί χρόνου «δεν υπάρχουν μικροσκόπια» «δεν φτάνουν 2 διδακτικές ώρες » «δεν υπάρχουν μικροσκόπια» «δεν φτάνουν 2 διδακτικές ώρες » Πλαίσιο

7 Γνώση του εκπαιδευτικού για: 1. τις ιδέες ή τις δυσκολίες κατανόησης για ένα περιεχόμενο των ΦΕ που μπορεί να έχουν οι μαθητές του Γνώση του εκπαιδευτικού για: 1. τις ιδέες ή τις δυσκολίες κατανόησης για ένα περιεχόμενο των ΦΕ που μπορεί να έχουν οι μαθητές του « οι μαθητές πρέπει να μάθουν να διαχωρίζουν την πυκνότητα από την μάζα γιατί πολλές φορές προκαλείται σύγχυση» ΠεριεχόμενοΠλαίσιο

8 Γνώση του εκπαιδευτικού για: 2. τα ενδιαφέροντα των μαθητών του για ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο των ΦΕ Γνώση του εκπαιδευτικού για: 2. τα ενδιαφέροντα των μαθητών του για ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο των ΦΕ «το ενδιαφέρον των μαθητών στρέφεται στις ελκυστικές μικροσκοπικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην σχολική τάξη» ΠεριεχόμενοΠλαίσιο

9 γνώση του εκπαιδευτικού για: 1. τις ιδέες ή τις δυσκολίες κατανόησης των μαθητών του για την Ν- ΕΤ 2. τα ενδιαφέροντα των μαθητών του για την Ν- ΕΤ γνώση του εκπαιδευτικού για: 1. τις ιδέες ή τις δυσκολίες κατανόησης των μαθητών του για την Ν- ΕΤ 2. τα ενδιαφέροντα των μαθητών του για την Ν- ΕΤ Ιδέες των μαθητών για το μέγεθος και την κλίμακα Το νόημα που αποδίδουν στην Ν-ΕΤ Ιδέες των μαθητών για τα όργανα παρατήρησης Το ενδιαφέρον που δείχνουν για το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ και για το περιβάλλον μάθησης Ιδέες των μαθητών για το μέγεθος και την κλίμακα Το νόημα που αποδίδουν στην Ν-ΕΤ Ιδέες των μαθητών για τα όργανα παρατήρησης Το ενδιαφέρον που δείχνουν για το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ και για το περιβάλλον μάθησης ΠεριεχόμενοΠλαίσιο

10 Διδακτικά εργαλεία και μέθοδοι για την επίτευξη ειδικών μαθησιακών αποτελεσμάτων « διερευνητική μέθοδος ώστε οι μαθητές να μάθουν να μετρούν τη μάζα των σωμάτων» ΠαιδαγωγικήΠεριεχόμενο

11 Διδακτικά εργαλεία και μέθοδοι για την επίτευξη ειδικών μαθησιακών αποτελεσμάτων Εργαλείο ανάπτυξης της γνώσης για το μέγεθος και την κλίμακα: 1.Ποιοτική κατηγοριοποίηση (μέγεθος) 2.Ποιοτική σχεσιακή αντίληψη (μέγεθος) 3.Ποιοτική αναλογική αντίληψη (μέγεθος) 4.Ποσοτική αναλογική αντίληψη (μετάβαση από το μέγεθος στην κλίμακα) 5.Ποσοτική απόλυτη αντίληψη (κλίμακα ) Εργαλείο ανάπτυξης της γνώσης για το μέγεθος και την κλίμακα: 1.Ποιοτική κατηγοριοποίηση (μέγεθος) 2.Ποιοτική σχεσιακή αντίληψη (μέγεθος) 3.Ποιοτική αναλογική αντίληψη (μέγεθος) 4.Ποσοτική αναλογική αντίληψη (μετάβαση από το μέγεθος στην κλίμακα) 5.Ποσοτική απόλυτη αντίληψη (κλίμακα ) ΠαιδαγωγικήΠεριεχόμενο

12 Ηλεκτρονικά και έντυπα εργαλεία πειραματισμού για συγκεκριμένο περιεχόμενο «Ζύγιση υλικών σωμάτων και εξάσκηση στη σωστή χρήση των μονάδων μέτρησης» Παιδαγωγική Γνώση Γνώση Πλαισίου Γνώση Περιεχομένου

13 Ηλεκτρονικά και έντυπα εργαλεία πειραματισμού για συγκεκριμένο περιεχόμενο Παρακολούθηση video με τίτλο: «do you know what nano means? » Παρακολούθηση video με τίτλο: «do you know what nano means? » Παιδαγωγική Γνώση Γνώση Πλαισίου Γνώση Περιεχομένου

14 Σφαίρες Γνώσης Παραδείγματα από την διδασκαλία της Ν-ΕΤ στο δημοτικό σχολείο Περιεχόμενο Μέγεθος, Κλίμακα, Νανοκλίμακα, DNA, Ιός, Οπτικό μικροσκόπιο, Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο Πλαίσιο Υλικοτεχνική υποδομή σχολείου (π.χ. δεν υπάρχουν μικροσκόπια) Η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για την διδασκαλία της Ν-ΕΤ στο δημοτικό σχολείο

15 Σφαίρες Γνώσης Παραδείγματα από την διδασκαλία της Ν-ΕΤ στο δημοτικό σχολείο Παιδαγωγική/ Περιεχόμενο Εργαλείο ανάπτυξης των γνώσης για το μέγεθος και την κλίμακα Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Παρακολούθηση video με τίτλο «do you know what nano means? Περιεχόμενο/ Πλαίσιο Ιδέες των μαθητών για το μέγεθος και την κλίμακα Το νόημα που αποδίδουν στην Ν-ΕΤ Ιδέες των μαθητών για τα όργανα παρατήρησης Το ενδιαφέρον που δείχνουν για το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ και για το περιβάλλον μάθησης


Κατέβασμα ppt "Μαρία Η. Χαϊτίδου – Άννα Σπύρτου. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ): μια γνώση αποκλειστική των εκπαιδευτικών Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ):"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google