Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το σκελετικό σύστημα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το σκελετικό σύστημα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το σκελετικό σύστημα

2 Λειτουργίες του Ερειστικού Συστήματος
Στήριξη και δομή Προφύλαξη ζωτικών οργάνων Πρόσφυση των μυών Βασική μονάδα παραγωγής ερυθρών αιμοσφαιρίων Αποθηκεύει ασβέστιο και φώσφορο

3 Βραχέα Μακρά ή επιμήκη Πλατιά Ανώμαλα Joints consist of the following:
cartilage the bones are covered with cartilage (a connective tissue), which is made up of cells and fibers and is wear-resistant. Cartilage helps reduce the friction of movement. synovial membrane a tissue called the synovial membrane lines the joint and seals it into a joint capsule. The synovial membrane secretes synovial fluid (a clear, sticky fluid) around the joint to lubricate it. ligaments strong ligaments (tough, elastic bands of connective tissue) surround the joint to give support and limit the joint's movement. tendons tendons (another type of tough connective tissue) on each side of a joint attach to muscles that control movement of the joint. bursas fluid-filled sacs called bursas, between bones, ligaments, or other adjacent structures help cushion the friction in a joint. synovial fluid a clear, sticky fluid secreted by the synovial membrane. meniscus a curved part of cartilage in the knees and other joints. Βραχέα Μακρά ή επιμήκη Πλατιά Ανώμαλα

4 Δομή των οστών Καλύπτονται από μεμβράνη (περιόστεο): θρέψη των οστών και πρόσφυση μυών και συνδέσμων Συμπαγές οστούν: εξωτερική σκληρή επιφάνεια Σπογγώδες οστούν: μαλακό εσωτερικό, με κοιλότητες (μυεολοκυψέλες)

5 Σπογγώδες οστό Επίφυση Συμπαγές οστό Ωχρός μυελός Διάφυση περιόστεο Επίφυση

6 Αρθρικός χόνδρος Καλύπτει τα άκρα των οστών Απορροφά τις φορτίσεις
Σχηματίζει λείες αρθρικές επιφάνειες (άρθρωση με διπλανά οστά)

7 Αρθρικός χόνδρος

8 Ερυθρός μυελός (αιματοποίηση)  Παιδιά
Σοβαρή αναιμία: ο ωχρός μυελός κόκκινος

9 ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΟΣΤΩΝ Ανάπτυξη περιόστεου Χόνδρινο Πρόπλασμα οστού
Πρωτογενείς Πυρήνες οστέωσης Δευτερογενείς Πυρήνες Οστέωσης

10 ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ Το σημείο που συνδέονται τα οστά μεταξύ τους
Η μελέτη των αρθρώσεων ονομάζεται συνδεσμολογία. Η φλεγμονή των αρθρώσεων καλείται αρθρίτιδα και η εξέταση του εσωτερικού των αρθρώσεων γίνεται με την αρθροσκόπηση

11 Ταξινόμηση των αρθρώσεων
Ανάλογα με τη δυνατότητα κίνησης: 1. Διαρθρώσεις (ελεύθερα κινούμενες) ώμος, ισχίο, αγκώνας, γόνατο, ποδοκνημική, πηχεοκαρπική Αμφιαρθρώσεις (ελαφρά κινούμενες) μεσοσπονδύλιες, στερνοπλευρικές, ηβική σύμφυση Συναρθρώσεις (σχεδόν ακίνητες) κρανίο

12 Ταξινόμηση των αρθρώσεων
Πλευρές και σπόνδυλοι = ημικινητές Ribs and vertebrae = semi-mobile joints: ribs: bones of the thoracic cage. Vertebra: each of the bones of the spinal column. Semi-mobile joints: very restricted flexibility. Vertebrae = cartilaginous joints: vertebra: each of the bones of the spinal column. Cartilaginous joints: flexibility due to cartilage, an elastic tissue. Skull = immovable joints: skull: bony case of the brain. Fixed joints: joints that do not allow flexibility. Elbow = hinged joint: elbow: joint connecting the forearm to the upper arm. Hinged joint: flexible in only one direction. Hip = ball and socket joint: hip: part on the side of the body, between the waist and the top of the thigh. Ball and socket joint: flexibility due to a domed bone that turns in a cavity of the same shape. Κρανίο = ακίνητες Αγκώνας = γίγλλυμη (γωνιώδης) Ισχίο = σφαιροειδής

13 Ταξινόμηση των αρθρώσεων
ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ Σφαιροειδείς Τροχοειδείς Ανάλογα με το σχήμα των αρθρικών επιφανειών: σφαιροειδείς, γίγγλυμες (γωνιώδεις), τροχοειδείς, κονδυλοειδείς, εφιπποειδείς (καρπομετακαρπια αντιχειρα), ελλειψοειδείς, ολισθαίνουσες (μεσοκαρπικές, μεσοταρσικές) Γίγγλυμες (Γωνιώδεις) Ελλειψοειδείς Κονδυλοειδείς Σφαιροειδείς

14 Συνάρθρωση Γίγγλυμες (γωνιώδεις) Σφαιροειδείς Ολισθαίνουσες

15 Γίγγλυμες (γωνιώδεις)
Σφαιροειδείς Γίγγλυμες (γωνιώδεις) Γίγγλυμες (γωνιώδεις) Σφαιροειδείς Joints are the areas where two or more bones meet. Most joints are mobile, allowing the bones to move. What are the different types of joints? There are many types of joints, including joints that do not move in adults, such as the suture joints in the skull. Joints that do not move are called "fixed." Other joints may move a little, such as the vertebrae. Examples of mobile joints include the following: Ball-and-Socket Joints Ball-and-socket joints, such as the shoulder and hip joints, allow backward, forward, sideways, and rotating movements. Hinge Joints Hinge joints, such as in the fingers, knees, elbows, and toes, allow only bending and straightening movements. Pivot Joints Pivot joints, such as the neck joints, allow limited rotating movements. Gliding Joints Gliding (ellipsoidal) joints, such as the wrist joint, allows all types of movement except pivotal movements Ολισθαίνουσες Γίγγλυμες (γωνιώδεις) Ολισθαίνουσες Σφαιροειδείς

16 Η άρθρωση του ώμου Κορακοειδής Ακρώμιο απόφυση Κλείδα Ωμοπλάτη
Ακρώμιο-κορακοειδής σύνδεσμος Κλείδα Υπακρωμιακός θύλακος Υπερακάνθιος μυς Ωμοπλάτη Τένοντας δικέφαλου Βραχιόνιου μυ Κεφαλή βραχιονίου Ωμογλήνη

17 Η άρθρωση του ώμου

18 Η άρθρωση του ώμου

19 Η άρθρωση του ισχίου

20

21

22 Η άρθρωση του γόνατου (κατά γόνυ)

23 Η άρθρωση του γόνατου (κατά γόνυ)

24 Η άρθρωση του γόνατου (κατά γόνυ)

25 Η σπονδυλική στήλη

26 Η σπονδυλική στήλη

27


Κατέβασμα ppt "Το σκελετικό σύστημα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google