Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ η αναγκαστική απαλλοτρίωση των δουλειών που ισχύουν σε επιμέρους εκτάσεις του Δρυμού και δεν συμβιβάζονται με τους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ η αναγκαστική απαλλοτρίωση των δουλειών που ισχύουν σε επιμέρους εκτάσεις του Δρυμού και δεν συμβιβάζονται με τους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

3

4 η αναγκαστική απαλλοτρίωση των δουλειών που ισχύουν σε επιμέρους εκτάσεις του Δρυμού και δεν συμβιβάζονται με τους σκοπούς ίδρυσής του, η προστασία και διατήρηση των ιδιαίτερων αξιών του Δρυμού από την άποψη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, με παράλληλη προσπάθεια για επανόρθωση των οικολογικών και άλλων ζημιών που έχουν προκαλέσει οι διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες στο Δρυμό (εγκαταστάσεις, χώροι αναψυχής κτλ.), η οργάνωση του Δρυμού για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, ανάδειξη των αξιών του, δημιουργία ευκολιών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης, έλεγχος της υφιστάμενης υπαίθριας αναψυχής, ώστε να μην δημιουργείται ζημία στο φυσικό περιβάλλον, η συμβολή στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, σε συμφωνία πάντα με την διατήρηση των αξιών και της φυσιογνωμίας του Δρυμού, η προστασία του Δρυμού από τις πυρκαγιές και την αυθαίρετη δόμηση, η απομάκρυνση των υφισταμένων εγκαταστάσεων που αντιστρατεύονται τους σκοπούς κηρύξεως του Δρυμού.

5

6

7 Για την υλοποίηση του προγράμματος φύλαξης ο Φορέας Διαχείρισης διαθέτει, τρία (3) Jeep, ένα (1) ημιφορτηγό, δύο (2) βυτιοφόρα 10 τόνων, δύο (2) πούλμαν και δώδεκα (12) οχήματα άμεσης επέμβασης 4x4 με αυτόματο πυροσβεστικό σύστημα και δεξαμενή (600 lt ).

8 Οι αρμοδιότητες του Σ.Κ.Π. (Συντονιστικό Κέντρο Προστασίας ) συνοψίζονται στα παρακάτω: Δέχεται κάθε είδους κλήσεις και πληροφορίες για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά στην προστασία του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Μεταβιβάζει στις αρμόδιες περιφερειακές δασικές αρχές πληροφορίες για τα περιστατικά που τις αφορούν (καταπατήσεις, εκχερσώσεις, λαθροϋλοτομίες, λαθροθηρίες, κ.λπ.). Ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές (Πυροσβεστικό Σώμα, Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας, ΕΛ.ΑΣ., Υπουργεία, Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Δήμων) για περιστατικά πυρκαγιάς. Συντονίζει τους εμπλεκόμενους στην επιχείρηση πρόληψης φορείς, καθώς και τα διαθέσιμα μέσα. Παρέχει οδηγίες και ενημερώνει τις εμπλεκόμενες δυνάμεις πρόληψης για τις χερσαίες ή εναέριες δυνάμεις που αποστέλλονται για ενίσχυση των τοπικά διατιθέμενων δυνάμεων δασοπροστασίας. Σε συνεργασία με τα Δασαρχεία Πάρνηθας και Καπανδριτίου οργανώνει την επιχείρηση πρόληψης και παρακολουθεί τις εξελίξεις της, καταγράφοντας όλες τις κινήσεις και τα γεγονότα. Δέχεται κάθε είδους κλήσεις και πληροφορίες για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά στην προστασία του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Μεταβιβάζει στις αρμόδιες περιφερειακές δασικές αρχές πληροφορίες για τα περιστατικά που τις αφορούν (καταπατήσεις, εκχερσώσεις, λαθροϋλοτομίες, λαθροθηρίες, κ.λπ.). Ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές (Πυροσβεστικό Σώμα, Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας, ΕΛ.ΑΣ., Υπουργεία, Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Δήμων) για περιστατικά πυρκαγιάς. Συντονίζει τους εμπλεκόμενους στην επιχείρηση πρόληψης φορείς, καθώς και τα διαθέσιμα μέσα. Παρέχει οδηγίες και ενημερώνει τις εμπλεκόμενες δυνάμεις πρόληψης για τις χερσαίες ή εναέριες δυνάμεις που αποστέλλονται για ενίσχυση των τοπικά διατιθέμενων δυνάμεων δασοπροστασίας. Σε συνεργασία με τα Δασαρχεία Πάρνηθας και Καπανδριτίου οργανώνει την επιχείρηση πρόληψης και παρακολουθεί τις εξελίξεις της, καταγράφοντας όλες τις κινήσεις και τα γεγονότα. Βασικός στόχος του Σ.Κ.Π. είναι η αρμονική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την προστασία της Πάρνηθας προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα και εγκαίρως, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και ο συντονισμός των οχημάτων περιπολίας, καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας του συντονιστικού. Στα πλαίσια της σωστής λειτουργίας του Σ.Κ.Π. για την προστασία του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας, σημαντική είναι και η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

9 Ειδικοί Δασικής Προστασίας - Καθήκοντα στα πλαίσια της εργασίας τους στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας λόγω της ιδιαίτερης νομικής του υπόστασης, ως Ν.Π.Ι.Δ. και των ιδιαίτερων αρμοδιοτήτων του στον Εθνικό Δρυμό, ως όργανο συντονισμού των προσπαθειών προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού, έχει προσλάβει κατόχους διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Ειδικός Δασικής Προστασίας» των Ι.Ε.Κ., με σκοπό την αξιοποίηση τους στις παρακάτω εργασίες (καθήκοντα):

10 Εποπτεία της προστατευόμενης περιοχής, του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, με σκοπό τη διαφύλαξη των βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων και πόρων της. Ενδεικτικά: έρευνα περί αλλαγής χρήσης δασικών εκτάσεων, περί παράνομης υλοτομίας δασικών δένδρων, περί παράνομης θήρας, περί παράνομης μεταφοράς δασικών δένδρων, περί πυρκαγιών στο δάσος, αναζήτηση παραβατών, καταγραφή στοιχείων και υποβολή αναφοράς στις αρμόδιες αρχές. Υποστήριξη, εξυπηρέτηση και ο έλεγχος της κίνησης των επισκεπτών μέσα στα όρια της προστατευόμενης περιοχής και η ενημέρωσή τους για τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας της περιοχής και για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού. Εντοπισμός των περιοχών ή των σημείων όπου είναι πιθανόν να ελλοχεύουν κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και λήψη κατάλληλων προφυλάξεων. Διευκόλυνση των εργασιών διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας και οποιονδήποτε άλλων εργασιών, οι οποίες διενεργούνται στην προστατευόμενη περιοχή. Επιμέλεια της εκτέλεσης ενεργειών, αποφάσεων και μέτρων προστασίας που αφορούν στο χειρισμό της χλωρίδας και της πανίδας του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία του τοπίου και των χώρων υπαίθριας αναψυχής και συναφών δραστηριοτήτων. Συνεργασία με το προσωπικό φύλαξης του Δασαρχείου, το προσωπικό της θηροφυλακής και τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητα στην περιοχή. Έλεγχος της κατάστασης των κινητών εμποδίων (μπάρες) και των δεξαμενών που είναι τοποθετημένες σε διάφορα σημεία εντός του Δρυμού. Στελέχωση του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, με σκοπό τον συντονισμό και την διευκόλυνση της συνεργασίας όλων των φορέων που εμπλέκονται στην προστασία του Εθνικού Δρυμού. Οποιαδήποτε εργασία και αρμοδιότητα ανατεθεί στον εργαζόμενο από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Εποπτεία της προστατευόμενης περιοχής, του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, με σκοπό τη διαφύλαξη των βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων και πόρων της. Ενδεικτικά: έρευνα περί αλλαγής χρήσης δασικών εκτάσεων, περί παράνομης υλοτομίας δασικών δένδρων, περί παράνομης θήρας, περί παράνομης μεταφοράς δασικών δένδρων, περί πυρκαγιών στο δάσος, αναζήτηση παραβατών, καταγραφή στοιχείων και υποβολή αναφοράς στις αρμόδιες αρχές. Υποστήριξη, εξυπηρέτηση και ο έλεγχος της κίνησης των επισκεπτών μέσα στα όρια της προστατευόμενης περιοχής και η ενημέρωσή τους για τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας της περιοχής και για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού. Εντοπισμός των περιοχών ή των σημείων όπου είναι πιθανόν να ελλοχεύουν κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και λήψη κατάλληλων προφυλάξεων. Διευκόλυνση των εργασιών διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας και οποιονδήποτε άλλων εργασιών, οι οποίες διενεργούνται στην προστατευόμενη περιοχή. Επιμέλεια της εκτέλεσης ενεργειών, αποφάσεων και μέτρων προστασίας που αφορούν στο χειρισμό της χλωρίδας και της πανίδας του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία του τοπίου και των χώρων υπαίθριας αναψυχής και συναφών δραστηριοτήτων. Συνεργασία με το προσωπικό φύλαξης του Δασαρχείου, το προσωπικό της θηροφυλακής και τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητα στην περιοχή. Έλεγχος της κατάστασης των κινητών εμποδίων (μπάρες) και των δεξαμενών που είναι τοποθετημένες σε διάφορα σημεία εντός του Δρυμού. Στελέχωση του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, με σκοπό τον συντονισμό και την διευκόλυνση της συνεργασίας όλων των φορέων που εμπλέκονται στην προστασία του Εθνικού Δρυμού. Οποιαδήποτε εργασία και αρμοδιότητα ανατεθεί στον εργαζόμενο από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

11 Περιπολίες Ειδικών Δασικής Προστασίας στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας

12 Εκπαίδευση Ειδικών Δασικής Προστασίας

13 Αντιπυρική προστασία Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας ανταποκρινόμενος στην ανάγκη για αποτελεσματική δασοπροστασία, ειδικά μετά την πυρκαγιά του 2007, συντάσσει κάθε χρόνο σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πάρνηθας «Μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας», στην οποία καθορίζεται ο ετήσιος σχεδιασμός.

14 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α. Γενικές Απαγορεύσεις Η είσοδος των επισκεπτών στο Δρυμό επιτρέπεται μόνο από τους υπάρχοντες δρόμους και τα ειδικά διαμορφωμένα μονοπάτια. Η παραμονή των επισκεπτών επιτρέπεται από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου. Εξαιρούνται οι επισκέπτες που μπορούν να διανυκτερεύουν στα ορειβατικά καταφύγια. Το ελεύθερο παιχνίδι επιτρέπεται μόνο στους ειδικά για το σκοπό αυτό διαμορφωμένους χώρους αναψυχής. Οι επισκέπτες δεν πρέπει να απομακρύνονται από τα ειδικά διαμορφωμένα μονοπάτια και τους καθορισμένους χώρους αναψυχής. Παιδιά κάτω των 14 ετών πρέπει να συνοδεύονται. Α. Γενικές Απαγορεύσεις Η είσοδος των επισκεπτών στο Δρυμό επιτρέπεται μόνο από τους υπάρχοντες δρόμους και τα ειδικά διαμορφωμένα μονοπάτια. Η παραμονή των επισκεπτών επιτρέπεται από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου. Εξαιρούνται οι επισκέπτες που μπορούν να διανυκτερεύουν στα ορειβατικά καταφύγια. Το ελεύθερο παιχνίδι επιτρέπεται μόνο στους ειδικά για το σκοπό αυτό διαμορφωμένους χώρους αναψυχής. Οι επισκέπτες δεν πρέπει να απομακρύνονται από τα ειδικά διαμορφωμένα μονοπάτια και τους καθορισμένους χώρους αναψυχής. Παιδιά κάτω των 14 ετών πρέπει να συνοδεύονται.

15 Απαγορεύεται η κυκλοφορία κάθε είδους τροχοφόρου, πλην ποδηλάτων, στους δρόμους όπου υπάρχουν εμπόδια και απαγορευτικά σήματα. Καθώς επίσης και η κυκλοφορία μοτοσικλετών στα μονοπάτια του Δρυμού. Απαγορεύεται η κυκλοφορία κάθε είδους τροχοφόρου, πλην ποδηλάτων, στους δρόμους όπου υπάρχουν εμπόδια και απαγορευτικά σήματα. Καθώς επίσης και η κυκλοφορία μοτοσικλετών στα μονοπάτια του Δρυμού. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του οδικού δικτύου για κάθε είδος δοκιμών και αγώνων αυτοκινήτων ή δίκυκλων, πλην ποδηλάτων, καθώς και η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας και η εκπομπή εκκωφαντικών θορύβων. Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων σε χώρους άλλους από τους ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων και τις ειδικές διαπλατύνσεις δρόμων. Απαγορεύεται η καταστροφή ή απομάκρυνση τεχνικών έργων και υλικών του Δρυμού. Απαγορεύεται η εισαγωγή και εγκατάσταση στην περιοχή του Δρυμού ξενικών ειδών της χλωρίδας. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του οδικού δικτύου για κάθε είδος δοκιμών και αγώνων αυτοκινήτων ή δίκυκλων, πλην ποδηλάτων, καθώς και η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας και η εκπομπή εκκωφαντικών θορύβων. Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων σε χώρους άλλους από τους ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων και τις ειδικές διαπλατύνσεις δρόμων. Απαγορεύεται η καταστροφή ή απομάκρυνση τεχνικών έργων και υλικών του Δρυμού. Απαγορεύεται η εισαγωγή και εγκατάσταση στην περιοχή του Δρυμού ξενικών ειδών της χλωρίδας.

16

17 Απαγορεύεται η κατασκήνωση με οποιοδήποτε τρόπο (τροχόσπιτα, σκηνές, κ.λ.π.) σε όλη την έκταση του Δρυμού. Απαγορεύεται η ελεύθερη κυκλοφορία οποιωνδήποτε ζώων που συνοδεύουν επισκέπτες, ως και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο και η υπό οποιουδήποτε φορέα (ή χρήστη του δρυμού) εισαγωγή, εκτροφή και διατήρηση στον πυρήνα του Δρυμού οικόσιτων ειδών της πανίδας. Απαγορεύεται η από τρίτους πλην της αρμόδιας υπηρεσίας διαχείρισης του Δρυμού, επίδειξη ή τοποθέτηση οποιωνδήποτε πινακίδων ή σημάτων. Απαγορεύεται η πώληση τροφίμων και άλλων αντικειμένων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο έκθεση και διανομή αυτών, πλην των προσφερόμενων από τα ειδικά Ορειβατικά καταφύγια και τα νομίμως λειτουργούντα αναψυκτήρια στους χώρους αναψυχής. Η διακίνηση καντινών και μικροπωλητών δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται το κυνήγι κάθε ζώου με οποιοδήποτε μέσο σε όλη τη διάρκεια του έτους σε όλη την έκταση του Δρυμού, καθώς και η διακίνηση κάθε είδους όπλου, έστω και λυμένων σε θήκη. Απαγορεύεται η κατασκήνωση με οποιοδήποτε τρόπο (τροχόσπιτα, σκηνές, κ.λ.π.) σε όλη την έκταση του Δρυμού. Απαγορεύεται η ελεύθερη κυκλοφορία οποιωνδήποτε ζώων που συνοδεύουν επισκέπτες, ως και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο και η υπό οποιουδήποτε φορέα (ή χρήστη του δρυμού) εισαγωγή, εκτροφή και διατήρηση στον πυρήνα του Δρυμού οικόσιτων ειδών της πανίδας. Απαγορεύεται η από τρίτους πλην της αρμόδιας υπηρεσίας διαχείρισης του Δρυμού, επίδειξη ή τοποθέτηση οποιωνδήποτε πινακίδων ή σημάτων. Απαγορεύεται η πώληση τροφίμων και άλλων αντικειμένων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο έκθεση και διανομή αυτών, πλην των προσφερόμενων από τα ειδικά Ορειβατικά καταφύγια και τα νομίμως λειτουργούντα αναψυκτήρια στους χώρους αναψυχής. Η διακίνηση καντινών και μικροπωλητών δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται το κυνήγι κάθε ζώου με οποιοδήποτε μέσο σε όλη τη διάρκεια του έτους σε όλη την έκταση του Δρυμού, καθώς και η διακίνηση κάθε είδους όπλου, έστω και λυμένων σε θήκη.

18 Απαγορεύεται η αφαίρεση ή καταστροφή φωλεών, αυγών ή νεοσσών των πουλιών και γενικά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενόχληση και καταστροφή ειδών της πανίδας. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενόχληση των άλλων επισκεπτών. Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία οργανωμένων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), καθώς και κάθε μορφής χώρων απόρριψης πάσης φύσεως απορριμμάτων, μπαζών και αποβλήτων. Απαγορεύεται η πρόκληση ζημιών σε γεωλογικούς σχηματισμούς, ως και η αναγραφή συνθημάτων κ.ά. σε βράχους, δένδρα, περιφράξεις κ.τ.λ. Απαγορεύεται η διενέργεια μεταλλευτικών ερευνών, η λειτουργία λατομείων και η εξόρυξη παντός εν γένει ορυκτού. Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. Απαγορεύεται η αφαίρεση ή καταστροφή φωλεών, αυγών ή νεοσσών των πουλιών και γενικά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενόχληση και καταστροφή ειδών της πανίδας. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενόχληση των άλλων επισκεπτών. Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία οργανωμένων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), καθώς και κάθε μορφής χώρων απόρριψης πάσης φύσεως απορριμμάτων, μπαζών και αποβλήτων. Απαγορεύεται η πρόκληση ζημιών σε γεωλογικούς σχηματισμούς, ως και η αναγραφή συνθημάτων κ.ά. σε βράχους, δένδρα, περιφράξεις κ.τ.λ. Απαγορεύεται η διενέργεια μεταλλευτικών ερευνών, η λειτουργία λατομείων και η εξόρυξη παντός εν γένει ορυκτού. Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. Απαγορεύεται η κατασκευή παντός κτιρίου (οικιών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, μονίμων σταυλικών εγκαταστάσεων κ.τ.λ.), εκτός των αναγκαίων για την πυροπροστασία και τη στέγαση των υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης του Δρυμού, καθώς και μικρών (μέχρι των 30 τ.μ.) γεωργικών αποθηκών, εντός των αγροτικού χαρακτήρα εκτάσεων, προοριζόμενων να εξυπηρετήσουν ευρείας έκτασης (άνω των 100 στρεμμάτων)γεωργικές εκμεταλλεύσεις έκταση. Απαγορεύεται η κατασκευή παντός κτιρίου (οικιών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, μονίμων σταυλικών εγκαταστάσεων κ.τ.λ.), εκτός των αναγκαίων για την πυροπροστασία και τη στέγαση των υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης του Δρυμού, καθώς και μικρών (μέχρι των 30 τ.μ.) γεωργικών αποθηκών, εντός των αγροτικού χαρακτήρα εκτάσεων, προοριζόμενων να εξυπηρετήσουν ευρείας έκτασης (άνω των 100 στρεμμάτων)γεωργικές εκμεταλλεύσεις έκταση. Απαγορεύεται η απόρριψη ή η τοποθέτηση σκουπιδιών σε χώρους άλλους από τα δοχεία απορριμμάτων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ρύπανση του χώρου γενικά. Απαγορεύεται η απόρριψη ή η τοποθέτηση σκουπιδιών σε χώρους άλλους από τα δοχεία απορριμμάτων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ρύπανση του χώρου γενικά.

19 Απαγορεύεται η εντός των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων ανόρυξη υδρογεωτρήσεων για γεωργική ή άλλη χρήση και εκμετάλλευση. Απαγορεύεται η από οποιονδήποτε φορέα δέσμευση της υδατοπαροχής των πηγών του Δρυμού για κάλυψη αναγκών (αρδευτικών ή υδρευτικών), πέραν των απαραίτητων για την λειτουργία και διαχείριση του Δρυμού (υδροδότηση χώρων αναψυχής και κτιριακών εγκαταστάσεων του φορέα διοίκησης και διαχείρισης του Δρυμού). Απαγορεύεται η παραχώρηση δασών και δασικού εν γένει χαρακτήρα εκτάσεων, σε όλη την έκταση του Δρυμού, προς εξυπηρέτηση οποιουδήποτε σκοπού. Απαγορεύεται η φωτογράφηση των επισκεπτών για εμπορικούς λόγους. Απαγορεύεται η βοσκή κάθε ζώου στον πυρήνα του Δρυμού. Απαγορεύεται η χωρίς ειδική άδεια της Δασικής Υπηρεσίας εγκατάσταση κυψελών μελισσοσμηνών. Β. Για κάθε ζώνη προστασίας ξεχωριστά, ισχύουν επιπλέον ειδικές απαγορεύσεις. Απαγορεύεται η εντός των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων ανόρυξη υδρογεωτρήσεων για γεωργική ή άλλη χρήση και εκμετάλλευση. Απαγορεύεται η από οποιονδήποτε φορέα δέσμευση της υδατοπαροχής των πηγών του Δρυμού για κάλυψη αναγκών (αρδευτικών ή υδρευτικών), πέραν των απαραίτητων για την λειτουργία και διαχείριση του Δρυμού (υδροδότηση χώρων αναψυχής και κτιριακών εγκαταστάσεων του φορέα διοίκησης και διαχείρισης του Δρυμού). Απαγορεύεται η παραχώρηση δασών και δασικού εν γένει χαρακτήρα εκτάσεων, σε όλη την έκταση του Δρυμού, προς εξυπηρέτηση οποιουδήποτε σκοπού. Απαγορεύεται η φωτογράφηση των επισκεπτών για εμπορικούς λόγους. Απαγορεύεται η βοσκή κάθε ζώου στον πυρήνα του Δρυμού. Απαγορεύεται η χωρίς ειδική άδεια της Δασικής Υπηρεσίας εγκατάσταση κυψελών μελισσοσμηνών. Β. Για κάθε ζώνη προστασίας ξεχωριστά, ισχύουν επιπλέον ειδικές απαγορεύσεις.

20 Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέροντα αυτά που σας παρουσιάσαμε για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στους: Μανούσο Γιώργο, Λευτέρη Μυλωνακάκη, Δημήτρη Ραΐς που είναι υπεύθυνοι για την εργασία!!!!!

21


Κατέβασμα ppt "ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ η αναγκαστική απαλλοτρίωση των δουλειών που ισχύουν σε επιμέρους εκτάσεις του Δρυμού και δεν συμβιβάζονται με τους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google