Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Η διδασκαλία: έννοια και χαρακτηριστικά ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ»  Η έννοια της διδασκαλίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Η διδασκαλία: έννοια και χαρακτηριστικά ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ»  Η έννοια της διδασκαλίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2 Η διδασκαλία: έννοια και χαρακτηριστικά ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ»  Η έννοια της διδασκαλίας προέρχεται από το ρήμα δάω της αρχαίας ελληνικής, το οποίο σημαίνει δίνω και παίρνω γνώση, δηλαδή ανταλλάσσω γνώση.  Η διδασκαλία ορίζεται, επομένως, ως μία διαδικασία ανταλλαγής γνώσης μεταξύ δασκάλου και μαθητή.  Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει το παιδαγωγικό και διδακτικό τρίγωνο απεικόνισης της διδασκαλίας. Οι πλευρές του τριγώνου δηλώνουν τη συνεχή αλληλεπίδραση των τριών φορέων, παραγόντων της διδασκαλίας.

3 Η διδασκαλία: έννοια και χαρακτηριστικά ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΝΩΣΗ

4 Η διδασκαλία: έννοια και χαρακτηριστικά ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Με βάση το παιδαγωγικό και διδακτικό τρίγωνο αξίζει να σημειώσουμε ότι: 1.Ο μαθητής είναι στην κορυφή του τριγώνου αυτού. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ενέργεια και πράξη που γίνεται στη σχολική τάξη έχει ως αποδέκτη και κέντρο το μαθητή. Η διδασκαλία ως διαδικασία πρέπει να είναι μαθητοκεντρική, να έχει δηλαδή ως κέντρο και πρωταγωνιστή το μαθητή. 2.Το ανταλλάξιμο μεταξύ δασκάλου και μαθητή, δηλαδή η γνώση, περιλαμβάνει όχι μόνο πληροφορίες αλλά και στάσεις, αξίες, συμπεριφορές, συναισθήματα, εμπειρίες. Άρα η διδασκαλία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε παροχή πληροφοριών εκ μέρους του δασκάλου. 3.Η σχέση δασκάλου-μαθητή είναι πολύ ιδιαίτερη. Κυρίως η επίδραση που θα ασκήσει ο μαθητής στο δάσκαλο είναι μία διαδικασία που χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς. Ο δάσκαλος πρέπει να είναι «ανοιχτός» σε συζήτηση, σε ανταλλαγή απόψεων, στην πιθανότητα να μην γνωρίζει ή στο ενδεχόμενο να κάνει λάθος.


Κατέβασμα ppt "Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Η διδασκαλία: έννοια και χαρακτηριστικά ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ»  Η έννοια της διδασκαλίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google