Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος Αποτελεί μια συνοπτική και δομημένη παρουσίαση του προφίλ του υποψηφίου. Απευθύνεται συνήθως στο Διευθυντή προσωπικού και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος Αποτελεί μια συνοπτική και δομημένη παρουσίαση του προφίλ του υποψηφίου. Απευθύνεται συνήθως στο Διευθυντή προσωπικού και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος Αποτελεί μια συνοπτική και δομημένη παρουσίαση του προφίλ του υποψηφίου. Απευθύνεται συνήθως στο Διευθυντή προσωπικού και περιέχει μια σειρά πληροφοριών που αφορούν τον υποψήφιο

2 ΕΙΔΗ Το χρονολογικό βιογραφικό Το θεματικό βιογραφικό  Το πρώτο αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση του υποψηφίου, η οποία ακολουθεί χρονολογική σειρά. δίνει έμφαση στη σταδιακή επαγγελματική εξέλιξη του υποψηφίου και χρησιμοποιείται κυρίως από υποψηφίους με μακρά επαγγελματική εμπειρία. Δεν αποκλείεται η παρουσίαση των πληροφοριών να γίνεται με την μορφή έκθεσης. Η χρονολογική σειρά που θα ακολουθηθεί έγκειται στην κρίση του υποψηφίου  Το δεύτερο αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση του υποψηφίου που όμως ακολουθεί σειρά ανά θεματική ενότητα. Είναι η πλέον συνηθισμένη μορφή και ενδείκνυται για υποψηφίους με μικρή ή μέτρια επαγγελματική εμπειρία. Σε αυτό το είδος δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης των επαγγελματικών εμπειριών του υποψηφίου καθώς και μια γενική παρουσίαση των προσόντων του, με ένα τρόπο που δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στον υποψήφιο. Στο θεματικό συνήθως ακολουθείται χρονολογική παρουσίαση των γεγονότων που όμως γίνεται για κάθε ενότητα ξεχωριστά

3 ΜΟΡΦΗ Ύφος συνηθίζεται να γράφεται σε πρώτο ενικό. Πρέπει να αποφεύγονται οι μεγάλες προτάσεις και ιδιαίτερα οι αόριστες εκφράσεις. Οι παράγραφοι δεν πρέπει να έχουν μεγάλη έκταση και πρέπει να αφορούν ένα ξεχωριστό θέμα κάθε φορά. Σε γενικές γραμμές το ύφος γραφής πρέπει να είναι απλό, χωρίς ιδιαίτερες υπερβολές παρουσίαση το βιογραφικό πρέπει να δακτυλογραφημένο σε υπολογιστή και σε Α4. Συνηθίζεται να χρησιμοποιείται γραμματοσειρά 12 σε Αrial, Times New Roman. Το διάστιχο που χρησιμοποιείται είναι συνήθως μονό ή 1,5 και τα περιθώρια είναι τα προκαθορισμένα από τον επεξεργαστή του κειμένου. μέγεθος κειμένου το μέγεθος ποικίλει ανάλογα με την έκταση των πληροφοριών που θέλει να γράψει ο υποψήφιος. Ένας υποψήφιος με μεγάλη εργασιακή εμπειρία θα πρέπει να κάνει ένα μεγαλύτερο βιογραφικό από κάποιον που επιθυμεί να δουλέψει για πρώτη φορά. Η συνηθισμένη έκταση είναι μια με δύο σελίδες για κάποιον με μικρή ή μέτρα εργασιακή εμπειρία και 3 ή περισσότερες σελίδες, για κάποιον με μεγάλη εργασιακή εμπειρία εκτύπωση-αναπαραγωγή η εκτύπωση πρέπει να γίνεται από εκτυπωτή καλής ποιότητας., Η αναπαραγωγή του έγγραφου σε περισσότερα αντίτυπα πρέπει να γίνεται είτε μέσω εκτυπωτή, είτε μέσου φωτοτυπικού μηχανήματος. Η ποιότητα της εκτύπωσης θα πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή

4 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  να συγκεντρώσει όλες εκείνες τις πληροφορίες που επιθυμεί να αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα. Οι πληροφορίες αυτές θα αφορούν κυρίως την εργασιακή του εμπειρία, τις σπουδές του, τα σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει  να αναλύσει κάθε πληροφορία προκειμένου να παρουσιάσει την ιδιαιτερότητα της. π.χ. μπορεί να αναφέρει τις αρμοδιότητες που είχε στις προηγούμενες εργασίες του και τι αυτές του πρόσφεραν από άποψη εμπειρίας.  να κατατάξει όλες τις πληροφορίες με λογική σειρά. Η σειρά αυτή θα ακολουθηθεί αργότερα και κατά την συγγραφή του βιογραφικού. Συνήθως ακολουθείται χρονολογική παρουσίαση των γεγονότων και μάλιστα ξεκινώντας από το πρόσφατο γεγονός  να επιλέξει το στυλ του βιογραφικού. Ο υποψήφιος θα πρέπει να συγκρίνει τα διάφορα στυλ βιογραφικών και να επιλέξει εκείνο που αναδεικνύει καλύτερα τις πληροφορίες του. Η ίδια πληροφορία παρουσιασμένη με διαφορετικό τρόπο μπορεί να κάνει καλύτερη ή χειρότερη εντύπωση

5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  να είναι πλήρες δεν πρέπει να παραλείπονται σημαντικές πληροφορίες που μπορεί να συμβάλλουν στην γενική εικόνα του βιογραφικού. Οι πληροφορίες που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές είναι εκείνες που σχετίζονται με το είδος της εργασίας που επιθυμεί να ασχοληθεί ο υποψήφιος. Πληροφορίες άσχετες με το είδος της εργασίας μπορεί να θεωρηθούν περιττές και να μη ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη. Πληροφορίες που αφορούν γενικές γνώσεις και σπουδές του εργαζομένου συμβάλλουν στη προβολή της γενικής κουλτούρας του σαν άτομο και μπορεί να βοηθήσουν στην συνολική εικόνα που θα προβάλλει  να παρουσιάζει αληθινές πληροφορίες κάθε πληροφορία που αναγράφεται σε ένα βιογραφικό θα πρέπει να είναι απόλυτα αληθής και να δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να την ελέγξει ανά πάση στιγμή. Μια αναληθής πληροφορία μπορεί να γίνει αφετηρία για μια γενική δυσφήμιση του υποψηφίου. Άλλωστε κατά την διάρκεια της συνέντευξης, ένα έμπειρος μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ποια στοιχεία είναι αληθή ή όχι  να ακολουθείται μια συγκεκριμένη σειρά παράθεσης των γεγονότων. Αν και η δομή που ακολουθείται στη συγγραφή είναι σχεδόν κοινή, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στην παράθεση των προσωπικών πληροφοριών. Η παράθεση των γεγονότων ακολουθεί συνήθως χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο γεγονός και καταλήγοντας στο παλαιότερο  να κεντρίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη σίγουρα το ενδιαφέρον προκύπτει κυρίως από ίδιο το περιεχόμενο του βιογραφικού. Μεγάλη σημασία έχει όμως ο τρόπος γραφής και παρουσίασης των γεγονότων. Το ίδιο το γεγονός διατυπωμένο με καλύτερο τρόπο μπορεί να κερδίσει περισσότερο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Θα πρέπει να τονιστεί βέβαια ότι άλλο πράγμα η καλύτερη παρουσίαση και άλλο η υπερβολή  να είναι εύκολα αναγνώσιμο σε αυτό διευκολύνει ιδιαίτερα η δομή του βιογραφικού του υποψηφίου. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το συγκεκριμένο, μπορεί να μην είναι το μοναδικό που θα διαβάσει εκείνη την ημέρα και ώρα ο αναγνώστης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο χρόνος που αντιστοιχεί στο βιογραφικό του συγκεκριμένου να είναι σχετικά περιορισμένος. Μέσα στο σύντομα χρονικό διάστημα θα πρέπει ο αναγνώστης να έχει πάρει όλες εκείνες τις πληροφορίες που αφορούν τα προσόντα του υποψηφίου. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την ύπαρξη ενός εύκολα αναγνώσιμου βιογραφικού

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Προσωπικά στοιχεία τα πια συνηθισμένα είναι το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, η ακριβής διεύθυνση της κατοικίας του, τα τηλέφωνα του, η εθνικότητα του, η ηλικία του, η οικογενειακή του κατάσταση κ.α. 2.σπουδές αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου, κατά χρονολογική σειρά απόκτησης τους. Εκτός από τον τίτλο σπουδών του υποψηφίου αναγράφεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα, ο τόπος σπουδών και το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε 3.επαγγελματική εμπειρία αποτελεί το πιο σημαντικό πεδίο για τον υποψήφιο. Η παράθεση της εργασιακής εμπειρίας γίνεται συνήθως κατά χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη και καταλήγοντας στην παλαιότερη. Πολλές φορές γίνεται και το αντίθετο. Για κάθε θέση εργασίας αναφέρεται το αντικείμενο εργασίας καθώς και οι αρμοδιότητες που είχε ο εργαζόμενος. Επαγγελματική εμπειρία θεωρείται κάθε είδους εργασία που έκανε στο παρελθόν ο υποψήφιος. Στο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να αναγράφονται κυρίως οι πληροφορίες που αφορούν εργασιακή εμπειρία θέματα ίδια ή σχετικά με εκείνα που αφορούν την υποψήφια θέση. Τα στοιχεία που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο της αιτούμενη θέσης καλό είναι να αποφεύγονται. Σε περιπτώσεις μικρής εργασιακής εμπειρίας αναφέρεται ακόμη και η εποχική εργασία ή η εργασία για πρακτική άσκηση 4.ξένες γλώσσες είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στην εργασία μας. Συνήθως αναγράφεται η γλώσσα, ο τίτλος σπουδών που μπορεί να διαθέτει ο υποψήφιος, το εκπαιδευτικό ίδρυμα που έκδωσε τον τίτλο, η ικανότητα χρήσης προφορικού λόγου και η ικανότητα χρήσης του γραπτού 5.γνώσεις υπολογιστών χρησιμοποιείται κυρίως από υποψήφιους με εξειδικευμένη γνώση και για σχετικές θέσεις εργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναφέρονται τα προγράμματα που γνωρίζει να χειρίζεται ο υποψήφιος και το επίπεδο του σε αυτά. Επίσης αναφέρεται τυχόν σχετικός τίτλος σπουδών και το ίδρυμα που τον έχει εκδώσει 6.προσωπικές συστάσεις αναγράφονται τα ονόματα και τα στοιχεία των ατόμων που έχουν δώσει συστατική επιστολή στον υποψήφιο. Υπάρχει περίπτωση να γράφεται και το όνομα κάποιου ατόμου που δεν έχει δώσει επιστολή αλλά μπορεί αν α πάσα στιγμή α δώσει τις απαραίτητες συστάσεις προφορικά 7.επιμόρφωση-σεμινάρια περιλαμβάνονται όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης που έχει παρακολουθήσει. Συγκεκριμένα γράφεται ο τίτλος του προγράμματος, ο φορέας που το πραγματοποίησε, ο τόπος διεξαγωγής του και η διάρκεια του. 8.ενδιαφέροντα-λοιπές δραστηριότητες αφορούν την προσωπική ζωή εκτός εργασίας. Είναι πεδίο με όχι ιδιαίτερα μεγάλη σπουδαιότητα εκτός ειδικών περιπτώσεων


Κατέβασμα ppt "Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος Αποτελεί μια συνοπτική και δομημένη παρουσίαση του προφίλ του υποψηφίου. Απευθύνεται συνήθως στο Διευθυντή προσωπικού και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google