Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Αποτελέσματα κλάδου – ‘Α τρίμηνο 2015 Το α’ τρίμηνο του 2015 ο κλάδος παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης στα έσοδα του ενώ οι επενδύσεις αυξάνονται με.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Αποτελέσματα κλάδου – ‘Α τρίμηνο 2015 Το α’ τρίμηνο του 2015 ο κλάδος παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης στα έσοδα του ενώ οι επενδύσεις αυξάνονται με."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Αποτελέσματα κλάδου – ‘Α τρίμηνο 2015 Το α’ τρίμηνο του 2015 ο κλάδος παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης στα έσοδα του ενώ οι επενδύσεις αυξάνονται με ρυθμό 9%. Πηγή: ανάλυση στοιχείων παρόχων κινητής τηλεφωνίας Τα έσοδα κινητής τηλεφωνίας έχουν αυξηθεί λόγω των πωλήσεων συσκευών Αντίθετα τα έσοδα από υπηρεσίες συνεχίζουν τη μείωση τους αλλά σε επιβραδυνόμενο ρυθμό σε σχέση με τα περασμένα έτη Από την 1η Ιανουαρίου 2015, τα τέλη τερματισμού κινητής μειώθηκαν περαιτέρω από 1,189 σε 1,10

2 2 Δείκτες χρήσης – ‘Α τρίμηνο 2015 Το α’ τρίμηνο του 2015 οι τιμές συνεχίζουν να μειώνονται, ενισχύοντας τη χρήση των υπηρεσιών. Πηγή: ανάλυση στοιχείων παρόχων κινητής τηλεφωνίας Η μείωση των τιμών δεν αντισταθμίζεται από την αύξηση των λεπτών ομιλίας, με αποτέλεσμα τα έσοδα ανά χρήστη (ARPU) να περιορίζονται Ο αριθμός των συνδρομητών μειώθηκε ελαφρά από το προηγούμενο έτος στα 16.202 χιλ. άτομα Ο όγκος δεδομένων αυξάνεται με ετήσιους ρυθμούς που κυμαίνονται μεταξύ 60% - 90% ανάλογα με τον πάροχο

3 3 Δείκτες χρήσης - δεδομένα …αλλά υπολείπεται έναντι των άλλων χωρών της ΕΕ-28, τόσο στην αναλογία δεδομένων προς λεπτά ομιλίας, όσο και στην κατοχή smartphones. Πηγή: Vodafone Group

4 4 Συνεισφορά στην οικονομία – Δημόσια έσοδα Τα δημόσια έσοδα από το ειδικό τέλος μειώνονται σταθερά τα τελευταία έτη και έχουν φτάσει σε επίπεδα χαμηλότερα από τις δύο τελευταίες αυξήσεις του ειδικού τέλους το 2007 και 2009. Το α’ τρίμηνο του 2015 έχουν μειωθεί περαιτέρω κατά 5,8%. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

5 5 The industry's results – Q1 2015 In the first quarter of 2015, the industry is showing signs of stabilization in revenues, while capex is rising rapidly by 9%. Mobile industry revenues are increasing due to the higher sales of mobile devices In contrast, service revenues continue to fall but at a slower rate than in the past few years. From January 1 st 2015, mobile termination rates were reduced further from 1.189 to 1.10 source: data analysis from mobile telephony providers

6 6 Indicators – Q1 2015 In the first quarter of 2015, prices continue to fall, increasing the usage of services. The rise in voice minutes does not compensate for the fall in prices, with the result that average revenue per user (ARPU) decline The number of subscribers is slightly lower than last year at 16,202 thousand people Data usage is increasing at annual rates ranging from 60% to 90% depending on the provider source: data analysis from mobile telephony providers

7 7 Data usage indicators … but it falls short compared to other ΕU-28 countries, both in regard to data to talk time ratio, and possession of smartphones. source: Vodafone Group

8 8 Contribution to the economy – public revenues Public revenues from the special duty are constantly decreasing in the past years and have reached levels lower than the two last increases of the special duty in 2007 and 2009. In the first quarter of 2015 they fell by a further 5,8%. source: Bank of Greece Jan 2007: Increase in special duty Aug 2009: Increase in special duty


Κατέβασμα ppt "1 Αποτελέσματα κλάδου – ‘Α τρίμηνο 2015 Το α’ τρίμηνο του 2015 ο κλάδος παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης στα έσοδα του ενώ οι επενδύσεις αυξάνονται με."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google