Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχές Γεωργικής Οικονομίας και Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων 6 η και 7 η Διάλεξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχές Γεωργικής Οικονομίας και Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων 6 η και 7 η Διάλεξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχές Γεωργικής Οικονομίας και Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων 6 η και 7 η Διάλεξη

2 Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων – Βασική Ορολογία Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ): Αριθμός ωρών εργασίας ενός παραγωγού πλήρους απασχόλησης. Για την Ελλάδα ισχύουν οι 1750 ώρες Ακαθάριστη πρόσοδος: Το εισόδημα που προκύπτει από την πώληση των προϊόντων που έχουν παραχθεί από μια γεωργική εκμετάλλευση σε μία καλλιεργητική περίοδο

3 Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων – Βασική Ορολογία Οικογενειακό Γεωργικό Εισόδημα (ΟΓΕ): Το εισόδημα που προκύπτει για τον αρχηγό της ΓΕ από την αφαίρεση του συνόλου των δαπανών από την Ακαθάριστη Πρόσοδο Δείκτης Βιωσιμότητας ΓΕ: ΟΓΕ / ΜΑΕ

4 Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων – Βασική Ορολογία Ξένη Ανθρώπινη Εργασία: Η εργασία που προσφέρεται από τρίτους σε μια ΓΕ εκφρασμένη σε ώρες ή χρηματική αξία Ξένη Μηχανική Εργασία: Η μηχανική εργασία που προσφέρεται από τρίτους σε μια ΓΕ εκφρασμένη σε ώρες ή χρηματική αξία

5 Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων – Βασική Ορολογία Προκαθορισμένο Κόστος Παραγωγής (ΥΠΑΑΤ – Περιφέρεια Θεσσαλίας) Βαμβάκι Μηχ/γήςΒαμβάκι Χειρ/γήςΖαχαρότευτλαΗλίανθος ΞηρικόςΠοτιστικόΞηρικόςΠοτιστικόΠοτιστικάΞηρικόςΠοτιστικός α) Μεταβλητές δαπάνες (ΕΥΡΩ/στρέμ.) 1 Σπόροι 9,15 2 Λιπάσματα 15,0042,002,5442,0060,007,3026,00 3 Γεωργικά φάρμακα και ζιζανιοκτόνα 2,40 4 Μηχανική συλλογή (€ ανά στρέμμα) 25,00 5 Διάφορα (αρδευτ. τέλη κλπ.) 1,6012,701,6012,7012,501,1312,70 6 Δαπάνες εμπορίας (6% επί της αξίας παραγωγής που διατίθενται στην αγορά) β) Απαιτήσεις σε εργασία (Ώρες/στρέμ.) Ανθρ.Μηχαν.Ανθρ.Μηχαν.Ανθρ.Μηχαν.Ανθρ.Μηχαν.Ανθρ.Μηχαν.Ανθρ.Μηχαν.Ανθρ.Μηχαν. 1 Ξηρικές καλλιέργειες 102,8 302,6 42,5 2 Ποτιστικές καλλιέργειες με βαρύτητα 144 444165 103 3 Ποτιστικές καλλιέργειες με άντληση & κατάκλυση ή καταιονισμό 159 5092211 137 4 Ποτιστικές καλλιέργειες με άντληση & καρούλι 149 4491511 87 5 Ποτιστικές καλλιέργειες με άντληση & σταγόνες 1211 52111613 89 6 Ποτιστικές καλλιέργειες με βαρύτητα και σταγόνες 124 484125 63 γ) Παραγωγή : (κιλά/στρέμ.) Ορεινών περιοχών 3/3 220 1 Ξηρικές καλλιέργειες Μειονεκτικών περιοχών 3/4 ή 3/5120 230 Δυναμικών περιοχών140 260 2 Ποτιστικές καλλιέργειες Ορεινών περιοχών 3/3 220 2504.000 165 με κατάκλυση ή καταιονισμό Μειονεκτικών περιοχών 3/4 ή 3/5 280 3005.000 190 Δυναμικών περιοχών 320 3506.000 220 3 Ποτιστικές καλλιέργειες με Ορεινών περιοχών 3/3 250 2905.500 210 σταγόνες Μειονεκτικών περιοχών 3/4 ή 3/5 320 3506.250 240 Δυναμικών περιοχών 350 4007.500 280 δ) Τιμές προϊόντων (ΕΥΡΩ/κιλό) 0,40 0,040,18 ε) Επιδοτήσεις : -------

6 Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων – Βασική Ορολογία Πίνακας Απαιτήσεων Εργασίας ανά Φάση Εργασίας (ΥΠΑΑΤ – Περιφέρεια Θεσσαλίας Απαιτήσεις σε εργασία μηχανημάτων κατά φάση εργασίας : (Ώρες / στρεμ.) Σπορείο Πρ/σία εδάφους Σπορά ή Φυτεία Λιπάνσεις Σκαλίσματα Ραντισμα Ποτίσματα με άντληση Συλλογή Μεταφορές Σύνολο Ξηρικά Ποτιστικά σύνολο Κατάκλιση ή καταιον. ΣταγόνεςΜε βαρύτητα Κατάκλιση ή καταιονισμό Σταγόνες 1. Σιτιρά 1.1 Καλαμπόκι ποτ. (καρπός) 1,90,10,20,40,25,57,50,40,3 3,59,011,0 1.2 Ρύζι 4,60,1 0,2 0,40,3 3,5 1.3 Χειμερινα σιτηρά ξηρικά 0,80,10,2 0,1 0,21,5 2. Βιομηχανικά φυτά 2.1 Βαμβάκι μηχ/γής ξηρικό 1,80,1 0,40,22,8 2.2 Βαμβάκι μηχ/γής ποτιστικό 1,90,10,20,5 5,07,00,4 4,09,011,0 2.3 Βαμβάκι χειρ/γής ξηρικό 1,80,1 0,83,0 2.4 Βαμβάκι χειρ/γής ποτιστικό 1,90,10,20,50,45,07,0 0,9 4,09,011,0 2.5 Ζαχαρότευτλα ποτιστικά 1,80,10,20,61,26,08,00,40,7 5,011,013,0 2.6 Ηλίανθος ξηρικός 1,60,1 0,20,1 0,30,12,5 2.7 Ηλίανθος ποτιστικός 1,90,10,2 0,14,06,00,30,2 3,07,09,0 2.8 Καπνός καμπά κουλάκ ξηρικός0,61,52,70,10,21,0 1,98,0 2.9 Καπνός καμπά κουλάκ ποτιστικός0,61,72,70,20,51,82,05,0 2,5 10,012,015,0 2.10 Καπνός μπασμάς ξηρικός0,61,52,70,10,20,6 1,37,0 2.11 Καπνός μπασμάς ποτιστικός0,61,72,70,20,41,22,05,0 2,2 9,011,014,0 2.12 Καπνός σαμψούς ξηρικός0,61,52,70,10,21,0 1,98,0 2.13 Καπνός σαμψούς ποτιστικός0,61,72,70,20,51,82,05,0 2,5 10,012,015,0 2.14 Καπνός burley ποτιστικός0,81,82,60,40,61,83,07,0 3,0 11,014,018,0 2.15 Καπνός virginia ποτιστικός0,81,82,60,40,61,83,07,0 3,0 11,014,018,0 2.16 Σησάμι ποτιστικό 1,60,40,20,40,24,08,0 1,2 4,08,012,0 2.17 Σόγια ποτιστική 1,60,40,20,50,45,09,00,70,2 4,09,013,0 2.18 Τομάτα βιομ. Χειρ/γής ποτιστική0,61,60,40,20,41,23,06,0 3,6 8,011,014,0 2.19 Τομάτα βιομ. Μηχ/γής ποτιστική0,61,60,40,20,41,23,06,02,03,6 10,013,016,0 2.20 Γλυκάνισο ξηρικό 1,40,40,10,50,1 0,30,23,0

7 Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων – Βασική Ορολογία Πίνακας Δαπανών (ΥΠΑΑΤ – Περιφέρεια Θεσσαλίας) 3.2 : Τιμές καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας (Σταθ. Μ.Ο. 2002) 1 Πετρέλαιο κίνησης 1,20 €/λίτρο 2 Βενζίνη αμόλυβδη 1,45 €/λίτρο 3 Αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα 0,06412 €/kw 3.3 : Τύποι υπολ. δαπάνης λειτουργίας Γεωργ. Μηχανημάτων 1 Γεωργ. ελκυστήρας : 0,11xHPxΩρ. λειτουργ.x τιμή πετρελ./λίτρο 2 Πετρελαιοκινητήρας : 0,20xHPxΩρ. λειτουργ.x τιμή πετρελ./λίτρο 3 Ηλεκτροκινητήρας : 0,73xHPxΩρ. λειτουργ.x Τιμή ηλεκτρ. KWH 4 Βενζινοκίνητο αγρ. αυτοκ. 0,85xHPxΩρ. λειτουργ.x τιμή βενζ./λιτρο 5 Πετρελαιοκίνητο αγρ. αυτκ. : 0,50xHPxΩρ. λειτουργ.x τιμή πετρελ./λιτρο

8 Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων – Βασική Ορολογία Πίνακας Αμοιβών Εργασίας (ΥΠΑΑΤ – Περιφέρεια Θεσσαλίας) ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 1 Ανειδίκευτος εποχικός αγρεργάτης €/ώρα 2,6 2 Ειδικευμένος εποχικός αγρεργάτης €/ώρα 4,0 3 Χειριστής αυτοκινούμενων γεωργ, μηχαν. €/ώρα 5,0 4 Βοσκός ή σταβλίτης €/ώρα 2,0 Β. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 Λοιπών πλην συλλεκτικών και αρδευτικών €/ώρα 23,0 2 Αρδευτικών €/ώρα 11,0 3 Αρδευτικών με χρήση ηλεκτροκινητήρα €/ώρα 6,0 Γ. ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ 1 Βαμβακιού € / στρ.25,00 2 Ζαχαρότευτλων € / στρ.25,00 3 Χειμερινών σιτηρών € / στρ.6,30 4 Βιομηχανικής τομάτας € / στρ.94,00 5.1 Καλαμποκιού € / στρ.23,40 5.2 Ξήρανση καλαμποκιού € / στρ.9,11

9 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου - Δομή Γενικοί Στόχοι (Στρατηγικοί) Ειδικοί Στόχοι Άξονες Προτεραιότητας Μέτρα

10 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Στόχοι Πρώτος Γενικός Στόχος: «Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας ενόψει των προκλήσεων ενός συνεχώς ανταγωνιστικότερου διεθνούς περιβάλλοντος»

11 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Στόχοι Ειδικοί Στόχοι Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων - πρωτογενών και μεταποιημένων - για να συσχετιστεί η προσφορά με τη ζήτηση και να βελτιωθούν οι επιδόσεις των προϊόντων στις αγορές συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών Διαφοροποίηση προς προϊόντα που παρουσιάζουν νέα δυναμική στην αγορά, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών (νέα προϊόντα, προϊόντα ποιότητας - ΠΟΠ/ΠΓΕ, βιολογικά κλπ).

12 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Στόχοι Ειδικοί Στόχοι (Συνέχεια) Βελτίωση του πλαισίου της τεχνικής στήριξης και της τεχνογνωσίας των φορέων του γεωργικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης του περιεχομένου των μέσων επιμόρφωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης. Δημιουργία προϋποθέσεων για να βελτιωθεί η ελκυστικότητα του γεωργικού επαγγέλματος προς τους νέους, με σκοπό την επιτάχυνση της ανανέωσης και την τόνωση του δυναμισμού του ενεργού γεωργικού πληθυσμού κυρίως στις περιοχές που παρουσιάζουν αντιστροφή της πυραμίδας των ηλικιών.

13 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Στόχοι Ειδικοί Στόχοι (Συνέχεια) Βελτίωση και αναβάθμιση των εισροών της γεωργικής παραγωγής. Απάμβλυνση των αδυναμιών των έγγειων διαρθρώσεων των εκμεταλλεύσεων (μέγεθος και τεμαχισμός)

14 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Στόχοι Δεύτερος Γενικός Στόχος: «Η βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητά της και να αποκατασταθεί η κοινωνική και οικονομική της λειτουργία»

15 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Στόχοι Ειδικοί Στόχοι Διατήρηση και ενδυνάμωση του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών Δημιουργία συμπληρωματικών η εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων τοπικής ανάπτυξης. Άρση της απομόνωσης των αγροτικών περιοχών και βελτίωση των βασικών υπηρεσιών για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Βελτίωση της λειτουργίας των τοπικών οικονομιών των ορεινών και νησιωτικών περιοχών. Προώθηση της φυσιογνωμίας των αγροτικών περιοχών, των πλεονεκτημάτων και του φυσικού τους πλούτου

16 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Στόχοι Τρίτος Γενικός Στόχος: «Η διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου»

17 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Στόχοι Ειδικοί Στόχοι Προστασία, ανάπτυξη και ορθολογική βελτίωση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πόρων. Διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων του αγροτικού κόσμου. Αποκατάσταση του γεωργικού ή δασικού δυναμικού που έχει καταστραφεί από φωτιά ή άλλες φυσικές καταστροφές.

18 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Άξονες Άξονες Προτεραιότητας Άξονας Προτεραιότητας (1): Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις σε Επίπεδο Αγροτικής Εκμετάλλευσης. Άξονας Προτεραιότητας (2): Παρεμβάσεις στο Επίπεδο Μεταποίησης και Εμπορίας του Πρωτογενούς Γεωργικού και Δασικού Προϊόντος. Άξονας Προτεραιότητας (3): Βελτίωση της Ηλικιακής Σύνθεσης του Αγροτικού Πληθυσμού.

19 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Άξονες Άξονες Προτεραιότητας (Συνέχεια) Άξονας Προτεραιότητας (4): Βελτίωση των υποστηρικτικών Μηχανισμών και της Ενημέρωσης του Αγροτικού Πληθυσμού για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Άξονας Προτεραιότητας (5): Παρεμβάσεις στο Γεωργικό Προϊόν. Άξονας Προτεραιότητας (6): Ανάπτυξη και Προστασία Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Άξονας Προτεραιότητας (7): Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου.

20 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Άξονες Άξονας Προτεραιότητας (1): Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις σε Επίπεδο Αγροτικής Εκμετάλλευσης. Επενδυτικά Σχέδια σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης. Παρεμβάσεις με την μορφή “soft ενεργειών” για την χάραξη και άσκηση γεωργικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα διασφάλισης ποιότητας και αξιοποίησης του “μητρώου αγροτών” ως εργαλείου για την παρακολούθηση των τάσεων και εξελίξεων στο αγροτικό τομέα και τις περιφερειακές-κλαδικές διαφοροποιήσεις του. Υποχρεώσεις για ομάδες παραγωγών του Β’ ΚΠΣ.

21 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Μέτρο : 1.1: «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Α) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας Β) Καθεστώς ενισχύσεων για επενδύσεις σε µικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις Γ) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση της δηµιουργίας προτύπων αγροκτημάτων.

22 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Μέτρο : 1.1: «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Δ) Καθεστώς ενισχύσεων για την προώθηση καινοτόµων δράσεων Ε) Καθεστώς ενισχύσεων για την προώθηση της πολυαπασχόλησης (αγροτουρισµός, χειροτεχνία κλπ.) Στ) Καθεστώς ενισχύσεων για την πληρωµή ανειληµµένων υποχρεώσεων της 2ης Προγραµµατικής Περιόδου από την εφαρµογή του Μέτρου 1.1 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Τοµέα Γεωργίας 1994-1999» του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 1994-1999, όπως προβλέπεται στο Μέτρο 1.1 του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-2006.

23 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Μέτρο 1.1.Α: Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας

24 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Πεδίο Εφαρµογής: Το καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες εµφανίζουν ενδείξεις οικονοµικής βιωσιµότητας, εφαρµόζεται σε δραστηριότητες της γεωργικής εκµετάλλευσης, οι οποίες αφορούν την πρωτογενή παραγωγή και την πρώτη µεταποίηση και εµπορία προϊόντων. Το καθεστώς εφαρµόζεται σε όλη τη χώρα

25 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Μια εκμετάλλευση νοείται ότι πραγματοποιεί επενδύσεις: Κυρίως στην κτηνοτροφία, εφόσον το ύψος των επενδύσεων που προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν στον τοµέα αυτό υπερβαίνει το 50% του συνολικού ύψους των επενδύσεων του Σχεδίου Βελτίωσης Κυρίως στη φυτική παραγωγή, εφόσον το ύψος των επενδύσεων που προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στον τοµέα αυτό υπερβαίνει το 50% του συνολικού ύψους των επενδύσεων του Σχεδίου Βελτίωσης

26 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Στόχος: Το καθεστώς, σε συνδυασµό µε τα εθνικά µέτρα προσανατολισµού για τη βελτίωση του οικονοµικού επιπέδου των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη του γεωργικού τοµέα, µε στόχο τη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης και των συνθηκών διαβίωσης, εργασίας και παραγωγής των κατοίκων της υπαίθρου και ιδίως των γεωργών και των οικογενειών τους.

27 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Δικαιούχοι: Κατά περίπτωση προσώπου συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας φυσικών, νομικών και λοιπών προσώπων Είναι νόµιµοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκµετάλλευσης, η οποία πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις Στο πλαίσιο εγκεκριµένου Σχεδίου Βελτίωσης/Τεχνικοοικονοµικής Μελέτης πραγµατοποιούν επενδύσεις, που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

28 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Δικαιούχοι (Συνέχεια): Για την ένταξή τους στο καθεστώς ενισχύσεων θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις. Αναλαµβάνουν τις απαιτούμενες δεσµεύσεις.

29 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Φυσικών Προσώπων: Είναι ενήλικο άτοµο και δεν έχει συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του Είναι γεωργός Διαθέτει επαρκή επαγγελµατική ικανότητα, µε εξαίρεση τους νέους γεωργούς, κατά την έννοια του µέτρου 3.1. του Ε.Π., οι οποίοι δύνανται να την αποκτήσουν σε τρία έτη από την ηµεροµηνία της πρώτης τους εγκατάστασης.

30 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Γεωργός νοείται το πρόσωπο, που είναι κάτοχος και αρχηγός γεωργικής εκµετάλλευσης, εφόσον: (α) Έχει κύριο ταµείο ασφάλισης τον ΟΓΑ και αντλεί τουλάχιστον το 25% του ατοµικού του εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκµετάλλευσής του, καθώς και (β) Το πρόσωπο, το οποίο ανεξαρτήτως ταµείου αντλεί τουλάχιστον το 50% του ατοµικού του εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της γεωργικής του εκµετάλλευσης και δεν πραγµατοποιεί περισσότερα από 115 ηµεροµίσθια ετησίως σε εξωγεωργικούς τοµείς.

31 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Δεν µπορούν να κριθούν δικαιούχοι, έστω και αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, τα πρόσωπα των ακόλουθων περιπτώσεων: οι συνταξιούχοι άµεσα ασφαλισµένοι σε οποιοδήποτε ταµείο εσωτερικού ή εξωτερικού. εκείνοι που διώκονται για καλλιέργεια, κατοχή, εµπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη εις βάρος του δηµοσίου ή έχουν καταδικαστεί για τα αδικήµατα αυτά και µέχρι παρέλευσης 3ετίας από την ηµεροµηνία έκτισης της ποινής τους.

32 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Δεν µπορούν να κριθούν δικαιούχοι, έστω και αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, τα πρόσωπα των ακόλουθων περιπτώσεων (Συνέχεια): εκείνοι που δεν έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. εκείνοι που δεν έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή νόµιµα απαλλαγεί από αυτή. οι µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές οποιασδήποτε σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.

33 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Νομικών Προσώπων: έχει νοµική προσωπικότητα, όπως η έννοια ορίζεται στο Εµπορικό δίκαιο (εµπορικό νόµο). από τη συστατική πράξη προκύπτει ότι η κύρια δραστηριότητά του είναι η άσκηση της γεωργίας. είναι κάτοχος γεωργικής εκµετάλλευσης από την αξιοποίηση της οποίας αντλεί τουλάχιστο το 50% των συνολικών του εισοδηµάτων. ο νόµιµος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο διαθέτει επαρκή επαγγελµατική ικανότητα. η γεωργική εκµετάλλευση βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της έδρας του νοµικού προσώπου

34 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Μορφές Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων: Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις Φυσικών Προσώπων Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις Νοµικών Προσώπων (εταιρεία), Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις Συνεργασίας Εκµεταλλεύσεις συνεργασίας σε επίπεδο επένδυσης (συλλογικές επενδύσεις) Εκµεταλλεύσεις συνεργασίας σε επίπεδο εκµετάλλευσης (νέα εκµετάλλευση) Λοιπές γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνεργασίας

35 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων: Το σύνολo της γεωργικής εκµετάλλευσης να βρίσκεται εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής του τόπου µόνιµης κατοικίας ή έδρας του δικαιούχου, µε εξαίρεση τις εκµεταλλεύσεις των µετακινούµενων κτηνοτρόφων. Να πληροί τα ελάχιστα κριτήρια σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων, µε εξαίρεση τους νέους γεωργούς, που δύνανται να τα αποκτήσουν σε τρία έτη από την ηµεροµηνία της πρώτης τους εγκατάστασης

36 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων: Να προβλέπονται σε Σχέδιο Βελτίωσης ή Τεχνικοοικονοµική Μελέτη, κατά περίπτωση προσώπου, και να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας δαπανών Από την πραγµατοποίησή τους δεν θα προβλέπεται αύξηση της παραγωγής προϊόντων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ενώ σε κάθε περίπτωση θα λαµβάνονται υπόψη οι τυχόν περιορισµοί της παραγωγής ή τα όρια της κοινοτικής στήριξης, τα πλαίσια των κοινών οργανώσεων αγοράς (Κ.Ο.Α.)

37 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Επιλέξιμα Προϊόντα : τα βιολογικά προϊόντα, τα προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, τα προϊόντα τα οποία πιστοποιούνται µε βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα (π.χ. ISO) τα προϊόντα που παράγονται στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις οικογενειακού τύπου των µικρών νησιών του Αιγαίου πελάγους, εφόσον η παραγωγή προορίζεται για την τοπική αγορά των µικρών νησιών τα προϊόντα που παράγονται από προωθούµενα είδη ή ποικιλίες, ως αυτά καθορίζονται από το Υπουργείο Γεωργίας µε βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς,

38 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων: Να καταδεικνύεται η οικονοµική της βιωσιµότητα. Η κατάδειξη της οικονοµικής βιωσιµότητας γίνεται µέσα από ειδικούς υπολογισµούς του Σχεδίου Βελτίωσης ή της Τεχνικοοικονοµικής Μελέτης και υφίσταται κατά περίπτωση προσώπου, ως ακολούθως:

39 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Γεωργική Εκµετάλλευση Φυσικού Προσώπου Η γεωργική εκµετάλλευση κατέχει µία από τις ακόλουθες θέσεις: Α) Βιώσιμη Α1) Βιώσιμη Ανταγωνιστική A2) Βιώσιµη µη Ανταγωνιστική B) Φθίνουσα µε προοπτικές ανάκαµψης Γ) Εν δυνάµει Βιώσιµη

40 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Βιώσιμη Εκμετάλλευση Αποδίδει ΟΓΕ ανά χρησιµοποιούµενη οικογενειακή Μ.Α.Ε. µεγαλύτερο του εισοδήµατος αναφοράς Χρησιµοποιεί τουλάχιστον (1) µία Μ.Α.Ε. οικογενειακής εργασίας:

41 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Δύο επίπεδα Βιωσιμότητας: Α.1) Bιώσιµες ανταγωνιστικές εκµεταλλεύσεις (1ο Επίπεδο) Οι επιδοτήσεις συµµετέχουν µέχρι ποσοστό 20%, στο σχηµατισµό του ΟΓΕ. Α.2) Bιώσιµες µη ανταγωνιστικές εκµεταλλεύσεις (2ο Επίπεδο) Οι επιδοτήσεις συµµετέχουν, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 20%, στο σχηµατισµό του ΟΓΕ.

42 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Β) Εκµεταλλεύσεις εν δυνάµει βιώσιµες ( 3ο Επίπεδο): Β1) Αυτές που χρησιµοποιούν οικογενειακή εργασία από 0,5 έως 0.99 Μ.Α.Ε., αλλά αποδίδουν ΟΓΕ, ανά χρησιµοποιούµενη οικογενειακή Μ.Α.Ε., πάνω από το 100% του εισοδήµατος αναφοράςΟι επιδοτήσεις συµµετέχουν µέχρι ποσοστό 20%, στο σχηµατισµό του ΟΓΕ. Β2) Αυτές που χρησιµοποιούν οικογενειακή εργασία µεγαλύτερη ή ίση της 1 Μ.Α.Ε., αλλά αποδίδουν ΟΓΕ, ανά χρησιµοποιούµενη οικογενειακή Μ.Α.Ε., µεταξύ του 50% και του 100% του εισοδήµατος αναφοράς

43 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Γ) Φθίνουσες εκµεταλλεύσεις µε ενδείξεις οικονοµικής ανάκαµψης (4ο Επίπεδο): Γ1) Αποδίδει ΟΓΕ ανά χρησιµοποιούµενη οικογενειακή ΜΑΕ µεταξύ του 50% και 100% του εισοδήµατος αναφοράς και χρησιµοποιεί από 0.5-0.99 ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας. Γ2) Αποδίδει ΟΓΕ ανά χρησιµοποιούµενη ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας πάνω από το 100% του εισοδήµατος αναφοράς και χρησιµοποιεί λιγότερες των 0.5 ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας.

44 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Γ) Φθίνουσες εκµεταλλεύσεις µε ενδείξεις οικονοµικής ανάκαµψης (4ο Επίπεδο): Γ3) Αποδίδει ΟΓΕ ανά χρησιµοποιούµενη ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας µικρότερο του 50% του εισοδήµατος αναφοράς και χρησιµοποιεί περισσότερες της 1 ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας.

45 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Γεωργική Εκµετάλλευση Νομικού Προσώπου: Η γεωργική εκµετάλλευση πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Ελάχιστο Μέγεθος 1 ΜΑΕ Κερδοφορία στην υφιστάµενη κατάσταση (θετικό καθαρό αποτέλεσµα).

46 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Υποχρεώσεις Δικαιούχων: Να υλοποιήσουν το εγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο εντός του χρονοδιαγράµµατος, Για µια τουλάχιστον 5ετία θα πρέπει: Να διατηρήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο καθεστώς ενίσχυσης, όπως ορίζονται στην παρούσα. Να αξιοποιήσουν, κατά τον πλέον ορθολογικό τρόπο, τις επενδύσεις για τις οποίες ενισχύθηκαν και κυρίως να µην τις χρησιµοποιήσουν για την αύξηση της παραγωγής προϊόντων που δεν είναι ευχερής η διάθεσή τους στην αγορά.

47 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Για µια τουλάχιστον 5ετία θα πρέπει: Να τηρούν τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ), όπως ισχύουν κάθε φορά. Να µην προβούν σε ενέργειες που έχουν σχέση µε καλλιέργεια, κατοχή, διάθεση, εµπορία ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος. Να τηρούν απλουστευµένη λογιστική (φυσικά πρόσωπα), σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Υπουργείου Γεωργίας και να τηρείται η ισχύουσα νοµοθεσία. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που διενεργούν Εθνικά και Κοινοτικά όργανα.

48 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών: Δαπάνες προµήθειας και εγκατάστασης µηχανηµάτων και εξοπλισµού μεταποίησης- τυποποίησης - εµπορίας της πρωτογενούς παραγωγής της εκµετάλλευσης. Δαπάνες για επενδύσεις προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και βελτίωσης των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, µόνο εφόσον αφορούν την επίτευξη ελαχίστων κριτηρίων, όπου αυτό προβλέπεται, καθώς και την επίτευξη διαφορετικών κριτηρίων που θεσπίστηκαν πρόσφατα, εφόσον υφίστανται τα ελάχιστα.

49 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών (Συνέχεια): Δαπάνες αµοιβών µηχανικών, συµβούλων τεχνικής στήριξης, σύνταξης των απαιτουµένων µελετών, έκδοσης αδειών και σε ποσοστό µέχρι 12% των υπολοίπων επενδυτικών δαπανών του σχεδίου.

50 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Μη Επιλέξιμες Δαπάνες: Η αγορά υλικών αποσβέσιµων σε διάρκεια µικρότερη του έτους Οι αµοιβές προσωπικού για τη λειτουργία της εκµ/σης Οι δαπάνες επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων της Γνωµοδοτικής Επιτροπής µε εξαίρεση αυτές που περιλαµβάνονται στην κατηγορία i της παραγράφου 1 ανωτέρω. Οι δαπάνες συντήρησης, συµβολαιογραφικών εξόδων και πάσης φύσεως φόρων και δηµοσιονοµικών επιβαρύνσεων όπως, τόκοι, έξοδα λήψης δανείων, αποζηµιώσεις, απαλλοτριώσεις, κ.λ.π.

51 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Μη Επιλέξιμες Δαπάνες (Συνέχεια): Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) Οι δαπάνες για επενδύσεις αγοράς γης, κατοικίας, κτιριακών εγκαταστάσεων και δικαιωµάτων. Οι δαπάνες αγοράς µεταχειρισµένων µηχανηµάτων και εξοπλισµού. Οι δαπάνες εξοπλισµού γραφείου και εξοπλισµού αναψυχής. Οι δαπάνες αγοράς οχηµάτων µεταφοράς προσωπικού και προϊόντων, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζονται µε Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας

52 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Μη Επιλέξιμες Δαπάνες (Συνέχεια): Οι δαπάνες για επενδύσεις απλής αντικατάστασης καθώς επίσης και δαπάνες αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου µετά την εκδήλωση ζωικών ασθενειών και φυσικών καταστροφών. Οι δαπάνες για επενδύσεις που αφορούν προϊόντα αγροτουρισµού, χειροτεχνίας κ.λ.π.). Οι δαπάνες για την επίτευξη των ελαχίστων κριτηρίων περιβάλλοντος, υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων

53 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Τρόπος Χορήγησης της Ενίσχυσης: Η ενίσχυση, χορηγείται απολογιστικά και µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών. Το μέγιστο ύψος επιλέξιµων δαπανών (συνολικό κόστος): Ανά Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) της εκµετάλλευσης τα 150.000 ΕΥΡΩ Ανά γεωργική εκµετάλλευση φυσικού προσώπου τα 225.000 ΕΥΡΩ Ανά γεωργική εκµετάλλευση νοµικού προσώπου και γεωργική εκµετάλλευση συνεργασίας τα 600.000 ΕΥΡΩ

54 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιµων δαπανών: Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιµων δαπανών προσδιορίζονται µε βάση την ηλικία του δικαιούχου, το χρόνο ενασχόλησής του µε τη γεωργική δραστηριότητα και τον τόπο µόνιµης κατοικίας.

55 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέτρα Ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιµων δαπανών: ΔικαιούχοςΈδρα / Τόπος Μόνιμης Κατοικίας * Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές των Μικρών Νησιών και Αιγαίου Πελάγους Λοιπές περιοχές Λοιπές περιοχές Μικρών Νησιών και Αιγαίου Πελάγους Νέος γεωργός, ο οποίος δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του και 5ετία στην άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. 55%70%45%60% Λοιποί δικαιούχοι50%65%40%55%

56 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – 2014-2020 Δομή του νέου Προγράμματος (Πηγή: Liberal.gr)

57 Εισαγωγή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα – 2014-2020

58

59

60

61

62

63

64

65 Καλό Πάσχα…. και Προσεχώς:

66 Ευχαριστώ για την προσοχή σας …. Επικοινωνία: Σπύρος Νιαβής Email: spniavis@uth.grspniavis@uth.gr Συναντήσεις: Πέμπτη, 13:00 – 15:00


Κατέβασμα ppt "Αρχές Γεωργικής Οικονομίας και Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων 6 η και 7 η Διάλεξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google