Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Λευκωσία, 09 Δεκεμβρίου 2015 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Λευκωσία, 09 Δεκεμβρίου 2015 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Λευκωσία, 09 Δεκεμβρίου 2015 1

2 Χαρακτηριστικά του Erasmus+  Μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία  Μεγαλύτερη επίδραση στους συμμετέχοντες: άτομα, οργανισμούς, συστήματα  Απλοποίηση των διαδικασιών για τους δικαιούχους – πρόγραμμα πιο φιλικό για τους χρήστες, απλοποιημένη οικονομική διαχείριση  Συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων εκπαίδευσης/ κατάρτισης/Νεολαίας  Αποφυγή των υπερκαλύψεων μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων  Συνέργεια με άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης 2

3 Η Δομή του Προγράμματος 3 Ένα Ενοποιημένο Πρόγραμμα με τρεις βασικές Δράσεις Ειδικές Δραστηριότητες: - Jean Monnet - Sport KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα KA3 Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής Erasmus+ KA2 Σχέδια Συνεργασίας

4 Βασική Δράση 1 (KA1): Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων Επιχορηγούμενες Δραστηριότητες:  Κινητικότητα για σπουδές  Κινητικότητα για κατάρτιση  Κινητικότητα για εργασία  Κινητικότητα για διδασκαλία  Κινητικότητα για εθελοντική εργασία  Κινητικότητα νέων στα πλαίσια ανταλλαγών 4

5 Βασική Δράση 1 (KA1): Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων Δικαιούχοι: Προσωπικό: εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, διευθυντές σχολείων επιθεωρητές, σχολικοί και παιδαγωγικοί σύμβουλοι και άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers) Σπουδαστές: Σπουδαστές τριτοβάθμιας (including BA, MA, PhD, joint/double degree students) και τεχνικής/επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σπουδαστές επιπέδου Masters: Θα μπορούν να επωφεληθούν από εγγυημένο δάνειο για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους Νέοι από ΜΚΟ, τοπικούς φορείς και άτυπες ομάδες: εθελοντισμός και ανταλλαγές νέων Διεθνής κινητικότητα: μεταξύ Ευρωπαϊκών τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων και Ιδρυμάτων από χώρες εταίρους (τρίτες χώρες). 5

6 Βασική Δράση 2 (KA2): Συνεργασία για Καινοτομία και Καλές Πρακτικές Επιχορηγούμενες δραστηριότητες :  Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ Ιδρυμάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης ή μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και/ή άλλων σχετικών φορέων  Μεγάλης κλίμακας συνεργασίες μεταξύ Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας/ επαγγελματικής εκπαίδευσης και εταιρειών: ‘Knowledge Alliances’ (HE) και ‘Sector Skills Alliances’ (VET)  IT support platforms, όπως, eTwinning, EPALE, EYP  Διεθνής Διάσταση: Συνεργασία με τρίτες χώρες, με έμφαση στις γειτονικές χώρες, για διεθνοποίηση, εκσυγχρονισμό των ιδρυμάτων/ οργανισμών και συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και νεολαίας ‘Capacity Building Projects’ 6

7 Βασική Δράση 3 (ΚΑ3): Χρηματοδότηση Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής  για την προώθηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών (ET 2020, EU youth strategy, Bologna and Copenhagen Processes and EU 2020 strategy) και γενικότερα της Ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας  για τη δημιουργία και προώθηση των Ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας (ECTS, ECVET, EQF, Europass, Youthpass, ENQA, ENQAVET, EQAR, NARIC, Eurydice, Euroguidance etc.)  για την ανάπτυξη διαλόγου με Φορείς ενδιαφερόμενους για την εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία  για την έναρξη διαλόγου με χώρες εταίρους που γειτονεύουν με την ΕΕ και τη συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς (Διεθνής διάσταση) 7

8 Jean Monnet  Προωθεί παγκόσμια την αριστεία όσον αφορά τη διδασκαλία και έρευνα στον τομέα των σπουδών για την ΕΕ “European Studies”  Προωθεί το Ευρωπαϊκό μοντέλο συνεργασίας και την Ευρωπαϊκή Πολιτική σε όλο τον κόσμο  Επιχορηγεί διάφορες δράσεις : - Ενότητες Jean Monnet (διδασκαλία και έρευνα) - Έδρες Jean Monnet (διδασκαλία και έρευνα) - Κέντρα Αριστείας Jean Monnet (διδασκαλία και έρευνα) - Στήριξη Jean Monnet σε ενώσεις/συνδέσμους - Δίκτυα Jean Monnet (πολιτικός διάλογος με τον ακαδημαϊκό κόσμο) - Σχέδια Jean Monnet (πολιτικός διάλογος με τον ακαδημαϊκό κόσμο) 8

9 Αθλητισμός (Sport) Στόχοι:  Αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων του Τομέα όπως το στήσιμο αγώνων, η χρήση απαγορευμένων ουσιών, η βία, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, ιδιαίτερα στο μαζικό αθλητισμό  Υποστήριξη της χρηστής διοίκησης στον αθλητισμό και της διπλής καριέρας για τους αθλητές  Προώθηση του εθελοντισμού στον αθλητισμό, της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της υγιεινής ζωής μέσα από τη συμμετοχή όλων σε αθλητικές δραστηριότητες Επιχορηγούμενες δραστηριότητες:  Συμπράξεις συνεργασίας  Μικρές συμπράξεις συνεργασίας (για την προώθηση του μαζικού αθλητισμού)  Ευρωπ. Αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 9

10 Επιπρόσθετη Προτεραιότητα του Erasmus+ 2016 Οι προτεραιότητες του προγράμματος ανά Τομέα και Δράση αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος Όμως, λόγω των πρόσφατων προκλήσεων που προέκυψαν από τη μαζική μετακίνηση μεταναστών προς την Ευρώπη, η ΕΕ έθεσε ως προτεραιότητα για τη διαδικασία επιλογής σχεδίων, στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ για το 2016, αυτά των οποίων το θέμα σχετίζεται με τους πρόσφυγες. Τέτοια σχέδια μπορεί να εμπίπτουν σε όλους τους Τομείς και Δράσεις του Προγράμματος 10

11 Προϋπολογισμός του Erasmus+ (1/2) Συνολικός Προϋπολογισμός (2014-2020): 14.7 δισεκατομμύρια Ευρώ Προϋπολογισμός ανά κεφάλαιο:  Εκπαίδευση και Κατάρτιση 77,5%  Νεολαία 10%  Εγγυήσεις για σπουδαστικά δάνεια 3,5%  Χρηματοδότηση των Εθνικών Υπηρεσιών 3,4%  Έξοδα διαχείρισης 1,9%  Jean Monnet 1,9%  Αθλητισμός 1,8% 11

12 Προϋπολογισμός του Erasmus+ (2/2) Καταμερισμός προϋπολογισμού ανά δράση (ελάχιστα ποσοστά) KA1 63% KA2 28% KA3 4,2% Καταμερισμός προϋπολογισμού ανά τομέα εκπαίδευσης / κατάρτισης (ελάχιστα ποσοστά) Τριτοβάθμια εκπαίδευση 43% Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 22% Σχολική εκπαίδευση 15% Εκπαίδευση ενηλίκων 5% 12

13 Προϋπολογισμός 2016 για την Κύπρο Συνολικός προϋπολογισμός (Ε&Κ): €6,546,870  Σχολική εκπαίδευση (ΚΑ1): €186.663 & (ΚΑ2): €968.439  Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΚΑ1): €2.591.503 & (ΚΑ2): €450.000. Διεθνής κινητικότητα (ΚΑ1): €522.420  Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΚΑ1): €1.234.797 & (ΚΑ2): €605.133  Εκπαίδευση ενηλίκων (ΚΑ1): €29.511 & (KA2): €480.824 Συνολικός προϋπολογισμός (Νεολαία): €2.274.494  ΚΑ1: €1.660.163  KA2: €517.044  KA3: €97.288 13

14 Καινοτομίες του Erasmus+ (1/2) Έμφαση στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και στον αντίκτυπο στα ιδρύματα/οργανισμούς/συστήματα Πλήρης κατάργηση της διαδικασίας χορήγησης ατομικών υποτροφιών – όλες οι αιτήσεις, για όλες τις δράσεις, υποβάλλονται από το ίδρυμα/οργανισμό Κατάργηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε τομέα – κοινοί κανονισμοί συμμετοχής για όλους του τομείς Προώθηση της διατομεακής συνεργασίας και της συνεργασίας με τον κόσμο των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας Προώθηση της Διεθνούς συνεργασίας με τη συμμετοχή ιδρυμάτων/οργανισμών από χώρες εταίρους (τρίτες χώρες) 14

15 Καινοτομίες του Erasmus+ (2/2) Προώθηση της Διεθνούς συνεργασίας με τη συμμετοχή Ιδρυμάτων/οργανισμών από χώρες εταίρους (τρίτες χώρες) Εισαγωγή του μοναδιαίου κόστους (Unit costs) στις κατηγορίες των εξόδων, εκτός στην περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων – κατάργηση της υποβολής σε έντυπη μορφή –μια ημερομηνία υποβολής κάθε χρόνο (εκτός από τον Τομέα της Νεολαίας που υπάρχουν τρεις καταληκτικές ημερομηνίες) Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων για την αξιολόγηση, διαχείριση των σχεδίων και αξιοποίηση τους 15

16 Αποκεντρωμένες Δράσεις Η Διαχείριση γίνεται από τις Εθνικές Υπηρεσίες. Στην Κύπρο:  ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης (για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)  Οργανισμός Νεολαίας (για τον τομέα της Νεολαίας)  ΚΑ1 – Κινητικότητα για σκοπούς Εκπαίδευσης/ Κατάρτισης (σε όλους τους Τομείς)  ΚΑ2 – Στρατηγικές Συμπράξεις (σε όλους τους Τομείς)  ΚΑ3 – Διαρθρωμένος Διάλογος (στον Τομέα της Νεολαίας) 16

17 Υποβολή αίτησης Για να υποβάλει αίτηση ένα ίδρυμα/οργανισμός πρέπει να έχει εγγραφεί στο URF (Unique Registration Facility) Απαιτείται ECAS (European Commission Authentication Service) account και μετά PIC (personal identification code – 9 digits) Στο URF χρειάζεται να υποβληθούν (upload):  Legal entity form (Νομική Οντότητα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου) http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entitie s/legal_entities_en.cfm  Financial identification form (Δελτίο τραπεζικών στοιχείων) http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/f inancial_id_en.cfm ΟΙ Εθνικές Υπηρεσίες θα διοργανώσουν σύντομα Ημερίδες για τη συμπλήρωση αιτήσεων ανά Δράση/Τομέα – παρακολουθείτε την ιστοσελίδα για τις ημερομηνίες 17

18 Χρήσιμες Πληροφορίες Πρόσκληση της ΕΕ για υποβολή προτάσεων 2016 Οδηγός του Προγράμματος (Programme Guide) Οδηγός για αξιολόγηση των σχεδίων (Guide for Experts) (τα πιο πάνω δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕ και στην ιστοσελίδα των Εθνικών Υπηρεσιών)  Ιστοσελίδα της ΕΕ: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/index_en.htm http://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/index_en.htm  Ιστοσελίδα των Εθνικών Υπηρεσιών: www.erasmusplus.cy www.erasmusplus.cy  Τηλέφωνα Εθνικών Υπηρεσιών: 22448888 (ΙΔΕΠ) και 22402644 (Ο.ΝΕ.Κ.)  Facebook των Ε.Υ.: www.facebook.com/diavioumathisis www.facebook.com/erasmusplusyouthcy www.facebook.com/diavioumathisis www.facebook.com/erasmusplusyouthcy 18

19 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων 19

20 Δικαίωμα συμμετοχής στην κινητικότητα Δικαίωμα συμμετοχής στην κινητικότητα έχουν  εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/προσωπικό ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης: για διδασκαλία ή κατάρτιση (συμμετοχή σε σεμινάρια ή job shadowing)  φοιτητές τριτοβάθμιας και σπουδαστές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης (Α-ΕΕΚ): για σπουδές ή κατάρτιση/ εργασία  απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Α-ΕΕΚ κατά τον πρώτο χρόνο μετά την αποφοίτησή τους: για κατάρτιση/εργασία  άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας (Youth Workers): για κατάρτιση και εκπαίδευση (συμμετοχή σε σεμινάρια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή job shadowing)  νέοι, εθελοντές: για παροχή εθελοντικής εργασίας και συμμετοχή σε ανταλλαγές νέων 20

21 Υποβολή αίτησης για την κινητικότητα  Υποβολή μιας αίτησης από κάθε ίδρυμα/οργανισμό για όλα τα είδη κινητικότητας: για εκπαιδευόμενους – όπου ισχύει – και για το προσωπικό  Τα τριτοβάθμια ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για Διεθνή Κινητικότητα (εισερχόμενο – εξερχόμενο προσωπικό και φοιτητές)  Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και από Εθνικές κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον 3 ιδρύματα/οργανισμοί.  Στην αίτηση θα αναφέρεται ο αριθμός κινητικοτήτων, οι χώρες προορισμού και η διάρκεια της κινητικότητας για κάθε χώρα. Το αιτούμενο ποσό θα υπολογίζεται αυτόματα. Ελαστικότητα όσον αφορά αλλαγές στις χώρες προορισμού και τη διάρκεια των κινητικοτήτων. 21

22 Διασφάλιση της ποιότητας στην Κινητικότητα  Σχολική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση Ενηλίκων/ Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Υποβολή Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης στα πλαίσια της αίτησης  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Συμμετοχή κατόχων Erasmus Charter  Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Διαπίστευση ιδρυμάτων/οργανισμών, που θα δικαιούνται να υποβάλλουν απλοποιημένη αίτηση συμμετοχής - από το 2016  Νεολαία (EVS): Κάθε οργάνωση που επιθυμεί να υλοποιήσει σχέδιο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να διαπιστευθεί έγκαιρα από την Εθνική Υπηρεσία  Πρόνοιες για πλήρη αναγνώριση των αποτελεσμάτων (εκπαίδευση/κατάρτιση) της κινητικότητας (Συμφωνίες Εκμάθησης, Europass, Youthapass κλπ.) 22

23 Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης European Development Plan (EDP) (1/2) Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης αποτελεί τη στρατηγική του ιδρύματος/οργανισμού για ανάπτυξη και διεθνοποίηση, το οποίο υποβάλλεται στα πλαίσια της αίτησης για κινητικότητα του προσωπικού του. Σ’ αυτό, περιγράφονται:  οι ανάγκες του όσον αφορά την ποιοτική ανάπτυξη και διεθνοποίηση του  οι βασικοί τομείς ανάπτυξης που επιδιώκει (πχ. διευθυντικές ικανότητες, ικανότητες προσωπικού, νέοι μέθοδοι διδασκαλίας /κατάρτισης ή εργαλεία, ευρωπαϊκή διάσταση, γλωσσικές δεξιότητες, προγράμματα σπουδών) 23

24 Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης European Development Plan (EDP) (2/2) Περιγράφει ακόμα:  τα σχέδια του ιδρύματος/οργανισμού για δραστηριότητες ευρωπαϊκής κινητικότητας και συνεργασίας  την επίδραση που αναμένεται να έχουν οι προτεινόμενες δραστηριότητες στο προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους και γενικότερα στο ίδρυμα/οργανισμό  τον τρόπο που το ίδρυμα/οργανισμός θα ενσωματώσει τις ικανότητες και εμπειρίες που αποκτήθηκαν μέσω της κινητικότητας στην αναπτυξιακή στρατηγική του  Στην περίπτωση σχολείου, κατά πόσον το σχολείο θα χρησιμοποιήσει το eTwinning σε συνδυασμό με το σχέδιο κινητικότητας 24

25 Επιχορήγηση για κινητικότητα (1/2)  Έξοδα ταξιδίου: Μοναδιαίο κόστος (unit cost), κλιμακωτά ανάλογα με την απόσταση (distance bands – European rates)  Έξοδα διαβίωσης: Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τη διάρκεια (μέρες ή μήνες) και το κόστος ζωής της χώρας προορισμού – National rates (μόνο στην Εκπαίδευση/Κατάρτιση): Η Εθνική Υπηρεσία δικαιούται να καθορίσει το επιτρεπόμενο ημερήσιο επίδομα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών επιτρεπόμενων ορίων, ανάλογα με τη ζήτηση (Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, για το 2016 έχει υιοθετήσει το μέγιστο επιτρεπόμενο Ευρωπαϊκό επίπεδο εξόδων διαβίωσης για κάθε χώρα προορισμού) 25

26 Επιχορήγηση για κινητικότητα (2/2)  Οργανωτικά έξοδα: Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τον αριθμό κινητικοτήτων (European rates)  Γλωσσική προετοιμασία: (για γλώσσες που δεν προσφέρονται από on-line courses) Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τον αριθμό συμμετεχόντων (μόνο για μεγάλης διάρκειας κινητικότητα εκπαιδευομένων Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εθελοντών στον τομέα της Νεολαίας)  Τέλη σεμιναρίου: Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τις μέρες (μόνο για Σχολική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων)  Συμμετοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες: 100% κάλυψη των εξόδων στη βάση αποδείξεων  Ειδικά κόστη (Άδεια θεώρησης εισόδου, εμβολιασμοί κτλ): 100% κάλυψη των εξόδων στη βάση αποδείξεων Όλοι οι οικονομικοί Πίνακες βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.erasmusplus.cy (Προσκλήσεις ) www.erasmusplus.cy 26

27 Γλωσσική Προετοιμασία  Υποστήριξη για γλωσσική προετοιμασία μόνο για κινητικότητα διάρκειας πέραν των 2 μηνών – πέραν του 1 μηνός για τους εκπαιδευόμενους της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/ Κατάρτισης  Υποστήριξη για τη γλώσσα διδασκαλίας/εργασίας (όχι απαραίτητα της χώρας)  On-line language courses μόνο για περιορισμένο αριθμό γλωσσών προς το παρόν. Για τις υπόλοιπες θα καταβάλλεται επιχορήγηση με βάση μοναδιαίο κόστος (μόνο στην ΕΕΚ και Νεολαία)  Για τα οn-line language courses, παραχωρούνται «άδειες» συμμετοχής, τις οποίες η Εθνική Υπηρεσία κατανέμει στα συμμετέχοντα ιδρύματα  Θα γίνεται αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων πριν και μετά την κινητικότητα για να παρακολουθείται η πρόοδος των συμμετεχόντων 27

28 Διάρκεια σχεδίων – χρονοδιαγράμματα (1/2) Στον τομέα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης η διάρκεια:  Σχεδίου κινητικότητας: 1 ή 2 χρόνια  Για διδασκαλία/κατάρτιση προσωπικού: 2 ημέρες-2 μήνες  Σπουδών για φοιτητών : 3 -12 μήνες  Κατάρτισης φοιτητών: 2 - 12 μήνες  Αρχικής ΕΕΚ σπουδαστών: 2 εβδομάδες – 12 μήνες  Κατάρτισης αποφοίτων τριτοβάθμιας/Αρχικής ΕΕΚ: 2 - 12 μήνες Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης 2016: 02 Φεβρουαρίου 2016, 12:00 μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών Έναρξη δραστηριοτήτων: Μετά την 1 η Ιουνίου του ιδίου έτους 28

29 Διάρκεια σχεδίων – χρονοδιαγράμματα (2/2) Στον τομέα Νεολαίας η διάρκεια:  Σχεδίου κινητικότητας: 3 - 24 μήνες  Για Ανταλλαγές νέων: 5 - 21 ημέρες (χωρίς τις ημέρες ταξιδίου)  Για Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία: 2 -12 μήνες, εκτός στην περίπτωση που συμμετέχουν άνω των 10 εθελοντών ή εμπλέκονται νέοι με λιγότερες ευκαιρίες: ή διάρκεια είναι 2 εβδομάδες - 2 μήνες  Κινητικότητας ατόμων (Youth workers): 2 ημέρες - 2 μήνες (χωρίς τις ημέρες ταξιδίου) Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων 2016: 29 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:Για σχέδια που ξεκινούν από: 2 Φεβρουαρίου 201601/05/2016 - 30/09/2016 26 Απριλίου 201601/08/2016 - 31/12/2016 4 Οκτωβρίου 2016 01/01/2017 - 31/05/2017

30 Κοινές Μεταπτυχιακές Σπουδές (Erasmus Mundus Joint Master degrees) 1/3 Αφορά ένα ολοκληρωμένο διεθνές πρόγραμμα σπουδών υψηλού επιπέδου 60/90/120 διδακτικών μονάδων (ECTS) Στόχος της δράσης:  Να προάγει την αριστεία, καινοτομία και διεθνοποίηση στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  Να ενισχύει την ποιότητα, ελκυστικότητα του Ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέροντας υποτροφίες στους καλύτερους μεταπτυχιακούς φοιτητές παγκοσμίως  Να βελτιώνει τις δεξιότητες και ικανότητες των αποφοίτων μεταπτυχιακών σπουδών και ιδιαίτερα τη συνάφεια των κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας, μέσω της συμμετοχής των εργοδοτών 30

31 Κοινές Μεταπτυχιακές Σπουδές (Erasmus Mundus Joint Master degrees) 2/3  Προσφέρεται από διεθνή κοινοπραξία: τουλάχιστον 3 Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από χώρες του προγράμματος ή και άλλους εταίρους εκπαιδευτικού ή μη εκπαιδευτικού τομέα με ενδιαφέρον στους τομείς σπουδών του κοινού προγράμματος  Το κοινό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να είναι πλήρως ανεπτυγμένο και έτοιμο να λειτουργήσει κατά την υποβολή της αίτησης  Ενθαρρύνεται η συμμετοχή Ιδρυμάτων από χώρες εταίρους και δεν υπάρχει περιορισμός στους κλάδους σπουδών  Τουλάχιστο 75% των φοιτητών πρέπει να προέρχονται από χώρες εταίρους 31

32 Κοινές Μεταπτυχιακές Σπουδές (Erasmus Mundus Joint Master degrees) 3/3  Θα χρηματοδοτεί περίπου 15 άριστους φοιτητές και 4 επισκέπτες καθηγητές ανά εισαγωγή  Διάρκεια Σχεδίου: 3 - 5 χρόνια για 3 διαδοχικές εισαγωγές φοιτητών για διάρκεια σπουδών 1 ή 2 ακαδημαϊκών ετών (60/90/120 διδακτικών μονάδων) - ένα προαιρετικό προπαρασκευαστικό ακαδημαϊκό έτος Χρήσιμο εργαλείο: Οδηγός προγράμματος - κριτήρια επιχορήγησης, πρόσθετα κριτήρια και κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης: 18 Φεβρουαρίου 2016, 12:00 ώρα Βρυξελλών Έναρξη υλοποίησης: 1 Αυγούστου 2016 - 31 Οκτωβρίου 2016 32

33 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών 33

34 Στρατηγικές Συμπράξεις  Στοχεύουν στη συνεργασία και δικτύωση, στην ποιότητα και καινοτομία, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, στην ανάπτυξη, αναγνώριση και επικύρωση δεξιοτήτων, στη επιχειρηματικότητα κλπ.  Είναι δυνατόν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός συγκεκριμένου τομέα ή να είναι διατομεακές  Είναι απαραίτητη η συμμετοχή 3 ιδρυμάτων/οργανισμών από 3 διαφορετικές χώρες. Στη Σχολική Εκπαίδευση και στον Tομέα της Nεολαίας επιτρέπεται και η συμμετοχή μόνο 2 ιδρυμάτων / οργανώσεων από δύο χώρες  Υπάρχει δυνατότητα κινητικότητας για διδασκαλία και κατάρτιση, η οποία πρέπει να εντάσσεται στους στόχους της Σύμπραξης  Μόνο Φορείς / Ομάδες που εδρεύουν στις χώρες του Προγράμματος μπορούν να υποβάλουν πρόταση (ως συντονιστές). Μπορεί να συμμετάσχουν και Φορείς / Ομάδες από χώρες εταίρους αν η συμμετοχή τους κριθεί ότι θα προσφέρει αξία στη Σύμπραξη 34

35 Επιλέξιμοι εταίροι σε Στρατηγικές Συμπράξεις Σχολεία/Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης (Δημόσια – Ιδιωτικά) Φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης Μη κυβερνητικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις Επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και εκπρόσωποι της αγοράς εργασίας Δημόσιοι τοπικοί ή περιφερειακοί φορείς Ερευνητικά και επιμορφωτικά κέντρα Πολιτιστικοί οργανισμοί Φορείς πιστοποίησης προσόντων Συμβουλευτικοί φορείς Οργανισμοί νεολαίας Οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός δραστηριοποιείται σε πεδίο της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας ή στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα και μπορεί να συνεισφέρει στην εκπλήρωση των στόχων του σχεδίου 35

36 Προτεραιότητες της Δράσης Οι προτεραιότητες ανά Τομέα αναφέρονται στον οδηγό του Προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι προτεραιότητες στον Τομέα της Νεολαίας: Προώθηση της υψηλής ποιότητας εργασίας (youth work) Προώθηση της διατομεακής συνεργασίας, της συμμετοχής και της ενεργοποίησης των νέων στα κοινά Προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων. 36

37 Τύποι Στρατηγικών Συμπράξεων Για όλους τους τομείς, πλην της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2016 εισάγονται δύο ξεχωριστοί τύποι Στρατηγικών Συμπράξεων: 1.Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Όλες οι Συμπράξεις μεταξύ μόνο Σχολείων είναι αυτού του τύπου (με περιορισμένες δραστηριότητες) 2.Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία (ανάπτυξη, διάδοση και αξιοποίηση) Για τον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιχορηγούνται μόνο Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία 37

38 Χρηματοδότηση (1/2) Οι στρατηγικές συμπράξεις κυμαίνονται από απλά έως αρκετά εξελιγμένα και μεγάλης κλίμακας σχέδια με επίκεντρο την ανάπτυξη και την ανταλλαγή καινοτόμων αποτελεσμάτων (βλ. τύπους συμπράξεων). Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα διάφορα είδη σχεδίων θα ποικίλουν κατ 'ανάγκη ανάλογα. Συνεπώς, το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης αποτελείται από ένα μενού στοιχείων κόστους (cost items) από τα οποία οι αιτούντες θα επιλέξουν ανάλογα με τον τύπο της σύμπραξης αλλά και τις δραστηριότητες που θέλουν να αναλάβουν και τα αποτελέσματα που θέλουν να πετύχουν 38

39 Χρηματοδότηση (2/2) Κατηγορίες κόστους για όλους τους τύπους συμπράξεων: Project management and implementation Transnational project meetings Transnational training, teaching and learning activities Κατηγορίες κόστους μόνο για συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία Intellectual outputs/products Multiplier events Επιπρόσθετες κατηγορίες κόστους (για όλους τους τύπους συμπράξεων): Exceptional costs Special needs costs 39

40 Επιχορηγούμενες δραστηριότητες (1/6) Project Management and implementation Πιθανές δραστηριότητες διαχείριση του σχεδίου (πχ. σχεδιασμός/προγραμματισμός, οικονομικά, συντονισμός και επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, κλπ.) μικρής κλίμακας υλικά μάθησης/διδασκαλίας, εργαλεία, κλπ. εικονική συνεργασία και τοπικές δραστηριότητες (πχ. ένταξη εργασιών του σχεδίου στην τάξη, διοργάνωση και παρακολούθηση ενσωματωμένων δραστηριοτήτων μάθησης/κατάρτισης, κλπ) πληροφόρηση, προώθηση και διάδοση (πχ. brochures, φυλλάδια, πληροφόρηση στο διαδίκτυο, κλπ) Επιχορήγηση Μοναδιαίο κόστος ανά ίδρυμα ανά μήνα (το συντονιστικό ίδρυμα δικαιούται διπλάσιο ποσό από τους εταίρους : 500€ και 250€ αντίστοιχα) Ανώτατο ποσό (για όλη τη σύμπραξη): 2.750 € το μήνα 40

41 Επιχορηγούμενες δραστηριότητες (2/6) Transnational project meetings Δραστηριότητες Συμμετοχή σε συναντήσεις μεταξύ των εταίρων και οι οποίες φιλοξενούνται από συμμετέχοντα οργανισμό για σκοπούς υλοποίησης και συντονισμού Επιχορήγηση Μοναδιαίο κόστος που περιλαμβάνει ταξιδιωτικά και διαβίωση ανά συμμετέχοντα Μικρές αποστάσεις από 100 μέχρι 1999 χμ: 575€ Μεγάλες αποστάσεις από 2000χμ και άνω: 760€ Οι αποστάσεις θα υπολογίζονται από εργαλείο της ΕΕ (distance calculator) 41

42 Επιχορηγούμενες δραστηριότητες (3/6) Transnational training, teaching and learning activities Μικρής και μεγάλης διάρκειας κινητικότητα εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Οι αιτούντες θα πρέπει να δικαιολογήσουν την αναγκαιότητα αυτών των κινητικοτήτων, όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου Επιχορηγούνται: Έξοδα ταξιδιού: 100-1999km: 275€, 2.000km ή περισσότερα: 360€ Έξοδα διαβίωσης (ανάλογα με τη χώρα προορισμού): Ανά συμμετέχοντα, ανά ημέρα, ανά τύπο συμμετέχοντα (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, μαθητές). Διαφορετικό ποσό για διάρκεια μέχρι 14 ημέρες από αυτό για μεγαλύτερη διάρκεια (βλ. σχετικούς πίνακες) 42

43 Επιχορηγούμενες δραστηριότητες (4/6) Intellectual outputs Πνευματικά αποτελέσματα/απτά παραδοτέα του σχεδίου όπως αναλυτικά προγράμματα σπουδών, παιδαγωγικό υλικό, ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (Open Educational Resources), εργαλεία, αναλύσεις, μελέτες, μέθοδοι μάθησης από ομότιμους (peer learning methods), κλπ. Επιχορήγηση Τα αποτελέσματα (outputs) θα πρέπει να είναι ουσιώδη σε ποιότητα και ποσότητα για να πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτόν τον τύπο χρηματοδότησης Οι αιτούντες θα πρέπει να δικαιολογήσουν τον τύπο και τον όγκο του κόστους προσωπικού για κάθε προτεινόμενο αποτέλεσμα (output) Μοναδιαίο κόστος προσωπικού ανά ημέρα το οποίο βασίζεται στην κατηγορία του προσωπικού καθώς και στη χώρα προέλευσής του (κατά βάση όχι διευθυντικού ή διοικητικού γιατί αυτά καλύπτονται από το κόστος διαχείρισης) 43

44 Επιχορηγούμενες δραστηριότητες (5/6) Multiplier events Δραστηριότητες Συνεισφορά σε έξοδα διοργάνωσης τοπικών και διακρατικών συνεδρίων/σεμιναρίων/εκδηλώσεων με σκοπό την ανταλλαγή και τη διάδοση των αποτελεσμάτων που πραγματοποιήθηκαν από το σχέδιο Εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού (multiplier events) που πραγματοποιούνται σε χώρες εταίρους δεν είναι επιλέξιμες Επιχορήγηση Μόνο αν υπάρχουν intellectual outputs για πολλαπλασιασμό / διάδοση. Κόστος για διοργάνωση μόνο. Μοναδιαίο κόστος με βάση τον αριθμό συμμετεχόντων (100€ για κάθε τοπικό συμμετέχοντα και 200€ για κάθε διεθνή. Άτομα από τους συμμετέχοντες οργανισμούς δεν είναι επιλέξιμα Ανώτατο ποσό: 30.000€ για όλο το σχέδιο 44

45 Επιχορηγούμενες δραστηριότητες (6/6) Exceptional costs Συνεισφορά σε πραγματικά έξοδα για υπεργολαβίες ή αγορά αγαθών και υπηρεσιών Η υπεργολαβία θα πρέπει να σχετίζεται με υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρέχονται άμεσα από τους οργανισμούς, για λόγους δεόντως αιτιολογημένους Ο εξοπλισμός δεν μπορεί να αφορά κανονικό εξοπλισμό γραφείου ή εξοπλισμό που κανονικά χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς Επιχορήγηση 75% των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: 50.000 ανά σχέδιο Special needs support Επιπρόσθετο κόστος άμεσα συνδεδεμένα με συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες Επιχορήγηση 100% των επιλέξιμων δαπανών 45

46 Χρονοδιαγράμματα Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διάρκεια σχεδίου: 1 - 3 χρόνια (στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 2 - 3 χρόνια) Μέγιστη χρηματοδότηση: 150 χιλιάδες το χρόνο Υποβολή αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μόνο από το συντονιστικό ίδρυμα της σύμπραξης (Δηλώνεται η ΕΥ της χώρας του) Προθεσμία υποβολής αίτησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2016: 31 Μαρτίου 2016, 12:00μ (μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) Επιλέξιμη περίοδος συμπράξεων στα πλαίσια της πρόσκλησης 2016: –Έναρξη: Μεταξύ 1 ης Σεπτεμβρίου και 31 ης Δεκεμβρίου 2016 –Ολοκλήρωση: το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου 2019 46

47 Χρονοδιαγράμματα Νεολαία Διάρκεια σχεδίου: 6 – 36 μήνες Μέγιστη χρηματοδότηση: 150 χιλιάδες το χρόνο Υποβολή αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μόνο από το συντονιστικό ίδρυμα της σύμπραξης (Δηλώνεται ο ΕΦ της χώρας του) Προθεσμία υποβολής αίτησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2016: (α) 2 Φεβρουαρίου 2016, (β) 26 Απριλίου 2016, (γ) 4 Οκτωβρίου 2016 12:00μ (μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) Επιλέξιμη περίοδος συμπράξεων στα πλαίσια της πρόσκλησης 2016: –Έναρξη: (α) μεταξύ 1/6/16 και 30/9/16, (β) μεταξύ 1/9/16 και 31/12/16 (γ) μεταξύ 1/1/17 και 31/5/17. –Ολοκλήρωση: το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου 2019 47

48 ΚΑ2 – Κεντρικές Δράσεις Διαχείριση από την Εκτελεστική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός (EACEA) στις Βρυξέλλες  Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances), στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Sector Skills Alliances), στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Ανάπτυξη Ικανοτήτων (Capacity Building), στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Νεολαίας 48

49 Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances) (HE) Στόχοι: η προώθηση της συνεργασία μεταξύ τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και εταιρειών και η συν-δημιουργία γνώσης, η δημιουργία καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης καθώς και η ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας Απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 6 ιδρυμάτων/ οργανισμών από 3 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες Οργανισμοί από τρίτες χώρες είναι δυνατόν να συμμετέχουν αν θα προσθέσουν αξία στο σχέδιο Απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 2 τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και 2 επιχειρήσεων Διάρκεια: 2-3 χρόνια – Επιχορήγηση 700Κ – 1Μ Ευρώ Καταληκτική ημερομηνία: 26 Φεβρουαρίου 2016 49

50 Τομεακές Συμμαχίες δεξιοτήτων (Sector Skills Alliances) (VET) Στόχοι: –αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων, εντοπίζοντας συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας –Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων επαγγελματικής κατάρτισης έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες –Προσέγγιση της επαγγελματικής κατάρτισης και αγοράς εργασίας Κατηγορίες Τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων: –Για την αναγνώριση αναγκών σε δεξιότητες – Διάρκεια σχεδίου: 2-3 χρόνια – επιχορήγηση: μέχρι 500Κ Ευρώ –Για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση – Διάρκεια σχεδίου: 3 χρόνια – επιχορήγηση: μέχρι 1,4Μ Ευρώ Καταληκτική Ημερομηνία: 26 Φεβρουαρίου 2016 50

51 Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capacity Building) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Στοχεύει στην βελτίωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των τρίτων χωρών Δύο ειδών projects: Joint projects (αντίκτυπος στο Ίδρυμα), και Structural Projects (αντίκτυπος στο εκπαιδευτικό σύστημα) Υπάρχει πρόνοια για κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και για κατάρτιση, καθώς και κινητικότητα προσωπικού Απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 3 Ευρωπαϊκών χωρών (με τουλάχιστον 1 ίδρυμα στην κάθε μια) και μιας τρίτης χώρας (με τουλάχιστον 3 ιδρύματα) – National Projects – ή δύο ή περισσοτέρων τρίτων χωρών (με τουλάχιστον 2 ιδρύματα) – Multi-country projects Διάρκεια: 2 – 3 χρόνια, Επιχορήγηση: 500Κ – 1Μ Καταληκτική Ημερομηνία: 10 Φεβρουαρίου 2016 51

52 Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capacity Building) στον τομέα της Νεολαίας (1/2) Στόχοι: Ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγών ανάμεσα σε χώρες του Προγράμματος και χώρες εταίρους από όλο τον κόσμο Βελτίωση της ποιότητας και αναγνώριση της εργασίας των νέων και της άτυπης μάθησης Ενθάρυνση της συμμετοχής νέων με λιγότερες ευκαιρίες στα κοινά Δομή συνεργασιών: Απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 3 οργανισμών από 3 διαφορετικές χώρες, η μία τουλάχιστον από τις οποίες να είναι χώρα του Προγράμματος και η μία χώρα εταίρος Διάρκεια: Από 9 μήνες μέχρι 2 χρόνια Χρηματοδότηση: Μέχρι 150,000 Ευρώ το σχέδιο Καταληκτική Ημερομηνία: 2 Φεβρουαρίου 2016 52

53 Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capacity Building) στον τομέα της Νεολαίας (2/2) Κύριες δραστηριότητες: Στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και τοπικών αρχών από τις χώρες εταίρους Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και οργανώσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπως επίσης και εκπροσώπων από το χώρο των επιχειρήσεων και της εργασίας Ανάπτυξη των δυνατοτήτων των Συμβουλίων Νεολαίας, των πλατφόρμων για τη νεολαία και των εθνικών και τοπικών αρχών που ασχολούνται με τη νεολαία σε χώρες εταίρους Ενίσχυση της διαχείρισης των οργανώσεων νεολαίας, της ανάπτυξης καινοτομίας και της διεθνοποίησης τους Εφαρμογή και έλεγχος των πρακτικών που πραγματοποιούνται από τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας Υλοποίηση σχεδίων κινητικότητας από/προς χώρες εταίρους (Ανταλλαγές νέων, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα νεολαίας) 53

54 Βασική Δράση 3 Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής 54

55 Διαρθρωμένος Διάλογος - Συναντήσεις νέων με φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της Νεολαίας (1/2) Παρέχει υποστήριξη στο διάλογο μεταξύ νέων και φορέων που χαράζουν πολιτική στον Τομέα της Νεολαίας, σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο Κύριες δραστηριότητες:  Εθνικές και διακρατικές συναντήσεις ανάμεσα σε νέους και φορείς χάραξης πολιτικής στα θέματα του Διαρθρωμένου Διαλόγου και της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή  Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας που προωθούν το διάλογο σε θέματα πολιτικής για τη νεολαία  Δραστηριότητες προσομοίωσης της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών και των φορέων χάραξης πολιτικής 55

56 Διαρθρωμένος Διάλογος - Συναντήσεις νέων με φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της Νεολαίας (2/2) Επιλέξιμοι φορείς: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και τοπικοί φορείς συμμετεχουσών χωρών Συμμετέχουσες χώρες: Χώρες του Προγράμματος και χώρες εταίροι που γειτονεύουν με την ΕΕ Διάρκεια σχεδίων: 3-24 μήνες Υποβολή αίτησης: Μόνο από οργανισμούς χωρών του Προγράμματος, στην Εθνική Υπηρεσία του αιτούντα Επιχορήγηση: Ταξιδιωτικά έξοδα (μοναδιαίο κόστος με βάση την απόσταση, ανά συμμετέχοντα), οργανωτικά έξοδα (μοναδιαίο κόστος με βάση τον αριθμό ημερών της δραστηριότητας ανά συμμετέχοντα), κόστος συμμετοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες (100%), exceptional costs (100%) 56

57 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Ερωτήσεις; 57


Κατέβασμα ppt "ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Λευκωσία, 09 Δεκεμβρίου 2015 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google