Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2009 – 2010 Εξάμηνο 8 ο 5η Διάλεξη: Προϋπολογισμοί Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής

2 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Εισαγωγή στους προϋπολογισμούς Βασικά χαρακτηριστικά προϋπολογισμών Διακρίσεις προϋπολογισμών Επίπτωση των προϋπολογισμών στη συμπεριφορά των στελεχών Είδη προϋπολογισμών

3 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμοί Εργαλείο συντονισμού των δραστηριοτήτων της επιχείρησης Ποσοτική έκφραση των στόχων της επιχείρησης Μέσο παρακολούθησης της προόδου πραγματοποίησης των στόχων αυτών

4 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Λειτουργία των προϋπολογισμών Αναγκάζουν τα στελέχη να προγραμματίζουν Μειώνουν τον κίνδυνο για τις μελλοντικές δραστηριότητες Ενισχύουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων Παρέχουν ένα σχέδιο δράσης

5 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Λειτουργία των προϋπολογισμών Αποτελούν βάση για τη μέτρηση και την αξιολόγηση της απόδοσης Αποτελούν βάση ελέγχου Βοηθούν στην ταύτιση των στόχων

6 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Διακρίσεις Προϋπολογισμών Οι προϋπολογισμοί διακρίνονται ανάλογα με: Το χρονικό διάστημα που καλύπτουν Τη φιλοσοφία προσδιορισμού των προϋπολογιστικών ποσών

7 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Χρονική διάσταση προϋπολογισμών Λειτουργικοί προϋπολογισμοί (operational budgets) –ετήσιοι προϋπολογισμοί –κυλιόμενοι προϋπολογισμοί (rolling budgets) Μακροπρόθεσμοι προϋπολογισμοί (long term budgets)

8 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Φιλοσοφία προϋπολογιστικών ποσών Προϋπολογισμός μηδενικής βάσης (zero based budgeting) Επαυξητικός προϋπολογισμός (incremental budgeting)

9 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός μηδενικής βάσης Κάθε στοιχείο του προϋπολογισμού εξετάζεται και ελέγχεται η σκοπιμότητα του Δεν εφαρμόζεται συχνά στη πράξη λόγω του ότι: –Έχει υψηλό κόστος –Τα στελέχη έχουν επαρκή γνώση της σκοπιμότητας των δαπανών Κατάλληλη μορφή προϋπολογισμού για το Δημόσιο Τομέα

10 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Επαυξητικός προϋπολογισμός Συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά της προηγούμενης χρήσης και αλλαγές λόγω: –Αύξησης των τιμών (πληθωρισμός) –Μεταβολές του επιπέδου δραστηριοποίησης της επιχείρησης

11 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Συνολικός προϋπολογισμός

12 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Ανάπτυξη συνολικού προϋπολογισμού (συν.) Η ανάπτυξη του συνολικού προϋπολογισμού συντελείται σε βήματα –Ορισμένοι επιμέρους προϋπολογισμοί αναπτύσσονται σειριακά Πωλήσεις  Παραγωγή Πωλήσεις  Διανομή –Άλλοι προϋπολογισμοί αναπτύσσονται ανεξάρτητα Προϋπολογισμός διοίκησης

13 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Ανάπτυξη συνολικού προϋπολογισμού (συν.) Συνήθως χρησιμοποιείται πρόγραμμα λογισμικού ή λογιστικά φύλλα Απαραίτητη η αναλυτική καταγραφή και τεκμηρίωση των υποθέσεων που γίνονται σε κάθε βήμα για τη διευκόλυνση αναμορφώσεων

14 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός πωλήσεων Αποτελεί τη βάση του συνολικού προϋπολογισμού Για την κατάρτισή του λαμβάνονται υπόψη: –Εσωτερικοί παράγοντες –Εξωτερικοί παράγοντες Καταρτίζεται αναλυτικά ανά προϊόν, μήνα, πελάτη, κτλ.

15 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός παραγωγής Για τον προϋπολογισμό της παραγωγής λαμβάνονται υπόψη: –Αναμενόμενες πωλήσεις –Αρχικά αποθέματα ετοίμων –Επιθυμητά τελικά αποθέματα Συνήθως καταρτίζεται ανά προϊόν σε μηνιαία βάση

16 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός χρησιμοποίησης α΄υλών Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού χρησιμοποίησης α΄υλών λαμβάνονται υπόψη: –Το προϋπολογισθέν επίπεδο της παραγωγής –Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων συμπεριλαμβανομένης και της φύρας

17 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός αγοράς α΄υλών Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού αγοράς α΄υλών λαμβάνονται υπόψη: –Ο προϋπολογισμός χρησιμοποίησης α΄υλών –Τα αρχικά αποθέματα α’ υλών –Τα επιθυμητά τελικά αποθέματα α’ υλών –Οι τιμές των α΄υλών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων μεταφοράς)

18 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός άμεσης εργασίας Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού άμεσης εργασίας λαμβάνονται υπόψη: –Ο προϋπολογισμός της παραγωγής –Το κόστος της άμεσης εργασίας Καθορίζονται οι ανάγκες σε ώρες άμεσης εργασίας σε κάθε παραγωγικό τμήμα της επιχείρησης Προσδιορίζονται οι ανάγκες για μόνιμο, εποχικό προσωπικό και υπερωρίες

19 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός ΓΒΕ Ο προϋπολογισμός των ΓΒΕ αφορά τα έξοδα των κύριων και των βοηθητικών τμημάτων της παραγωγής Ο προϋπολογισμός κάθε κατηγορίας ΓΒΕ θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένος

20 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός εξόδων πωλήσεων Ο προϋπολογισμός αφορά κυρίως: Έξοδα κίνησης πωλητών Έξοδα εκθέσεων Αναλώσιμα για την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση Αμοιβές πωλητών και προμήθειες

21 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός εξόδων διοίκησης Ο προϋπολογισμός αυτό αφορά κυρίως σταθερές δαπάνες. Παραδείγματα τέτοιων δαπανών είναι: –Έξοδα καθαριότητας –Αμοιβές Δ.Σ –Αμοιβές ελεγκτών –Αποσβέσεις, ενοίκια, κτλ. Ορισμένες από τις παραπάνω δαπάνες προϋπολογίζονται συγκεντρωτικά στη συνέχεια επιμερίζονται σε άλλες διευθύνσεις και συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό τους

22 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Ταμειακός προϋπολογισμός Για την κατάρτιση του ταμειακού προϋπολογισμού λαμβάνονται υπόψη: –Το αρχικό ταμειακό υπόλοιπο –Οι εισπράξεις κάθε περιόδου (μήνας, τρίμηνο, κτλ.) Επηρεάζονται από τους όρους πίστωσης που δίνονται στους πελάτες –Οι πληρωμές κάθε περιόδου Επηρεάζονται από το είδος της δαπάνης και το διακανονισμό των πωλήσεων

23 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Παράδειγμα Προϋπολογισμού Δίνεται ο ακόλουθος Ισολογισμός εταιρείας κατασκευής τσιμέντου. Επίσης δίνονται επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες για να ετοιμαστεί ο Γενικός Προϋπολογισμός της επιχείρησης για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2008. Ο Γενικός Προϋπολογισμός περιλαμβάνει τους προϋπολογισμούς: Πωλήσεων Παραγωγής Αγοράς άμεσων πρώτων υλών Προϋπολογισμός χρησιμοποίησης πρώτων υλών Προϋπολογισμός Άμεσης Εργασίας Προϋπολογισμός Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων Προϋπολογισμός Εξόδων Πωλήσεων Προϋπολογισμός Εξόδων Διοίκησης Ταμειακός Προϋπολογισμός

24 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο 31.40 0 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΎΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεώστες 390.110 Πρώτες Ύλες 19.3 70 Έτοιμα Προϊόντα 11.710 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Εξοπλισμός 220.102 Αποσβ. Εξοπλισμός 20.953 199.149 Κτήρια 2.347.762 Αποσβ. Κτήρια 142.215 2.205.547 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. 857. 286 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Πιστωτές 30.227 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό Κεφάλαιο2.827.059 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ&ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 2. 857. 286 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΟ+ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

25 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προβλέψεις Πωλήσεων (Μονάδες) ΠεριοχήΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιος 1300450200 2280500170 3350550300 Μεταβλητά Έξοδα  Μεταβλητά Έξοδα: (Ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων) Προμήθειες 5% Ταξίδια 3 % Διαφήμιση 7 %

26 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Σταθερά Έξοδα ανά μήνα ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ Έμμεσα υλικά5.869 € Έμμεσα εργατικά2.641 € Έξοδα συντήρησης3.521 € Θέρμανση και φωτισμός 880 € Ενέργεια 586 € Ασφάλιστρα 792 € Αποσβέσεις3.961 € Φόροι Ακίνητης Περιουσίας1.760 € Μισθοί Πωλητών4.108 € Μισθοί Διευθυντών5.869 € Διοικητικά έξοδα4.402 € Έξοδα πωλήσεων3.815 €

27 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Επίπεδο Αποθεμάτων Επιθυμητό επίπεδο αποθεμάτων Ετοίμων Προϊόντων (Μονάδες): 1 η Ιανουαρίου950 Μονάδες 31 η Ιανουαρίου900 Μονάδες 28 η Φεβρουαρίου 980 Μονάδες 31 η Μαρτίου1.100 Μονάδες

28 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Άλλα Στοιχεία Μέση τιμή πώλησης440 € Κόστος άμεσων πρώτων υλών73 € ανά μονάδα Αγορές Δεκεμβρίου75.568 € Επιθυμητό επίπεδο τελικών αποθεμάτων άμεσων πρώτων υλών 30% της παραγωγής του επόμενου μήνα Παραγωγή Απριλίου600 τεμάχια Ώρες άμεσης εργασίας3 ώρες ανά μονάδα Άμεσα υλικά (ά υλών)1 μονάδα ανά προϊόν Κόστος εργασίας6,60 € την ώρα Φόρος εισοδήματος50% Γ.Β.Ε. ανά ώρα άμεσης εργασίας Έμμεσα εργατικά0,55 € Συντήρηση0,88 € Ενέργεια1,60 €

29 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Άλλα Στοιχεία (2)  Εκτιμάται ότι οι εισπράξεις από πελάτες θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 10% των πωλήσεων επί πιστώσει του τρέχοντος μηνός εισπράττεται στον ίδιο μήνα, στον οποίο εισπράττεται το 85% των πωλήσεων επί πιστώσει του προηγούμενου μήνα και το 5% των πωλήσεων που έγιναν προ δύο μηνών.  Οι πληρωμές των αγορών των πρώτων υλών γίνονται κατά 60 % στον ίδιο μήνα που έγινε και η αγορά και κατά 40 % στον επόμενο μήνα.  Οι πωλήσεις του Δεκεμβρίου ήταν 449.075 € οι πωλήσεις σε μετρητά του Δεκεμβρίου ήταν 15.554 € του Ιανουαρίου 13.200 €, του Φεβρουαρίου 23.477 € και του Μαρτίου 10.271 €. Δίνεται επίσης ότι το ελάχιστο ποσό μετρητών που θέλει να διατηρεί η επιχείρηση είναι 14.600 €.

30 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Πωλήσεων ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΜΟΝΑΔΕΣ) ΠεριοχήΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΣύνολο 1300450200950 2280500170950 33505503001.200 Σύνολο9301.5006703.100 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΥΡΩ) ΠεριοχήΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΣύνολο 1132.000 € 198.000 € 88.000 € 418.000 € 2123.200 € 220.000 € 74.800 € 418.000 € 3122.500 € 242.000 € 132.000 € 496.500 € Σύνολο377.700 € 660.000 € 294.800 € 1.332.500 €

31 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Παραγωγής (Μονάδες) Καταρτίζεται με βάση τις πληροφορίες του Προϋπολογισμού Πωλήσεων και του επιθυμητού επιπέδου αποθεμάτων. (προϋπολογισμός Παραγωγής = Προϋπολογισμός Πωλήσεων + Επιθυμητό Επίπεδο τελικών Αποθεμάτων – Αρχικά Αποθέματα).

32 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Παραγωγής ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΟΝΑΔΕΣ) ΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΣύνολο Προυπολογ. Πωλήσεων9301.5006703.100 + Επιθυμητό Επίπεδο Τελικών Αποθ. 9009801.1002.980 Μερικό Σύνολο1.8302.4801.7706.080 - Αρχικά Αποθέματα9509009802.830 Απαιτούμενη Παραγωγή8801.5807903.250

33 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Αγοράς Αμέσων Υλικών Οι απαιτούμενες αγορές πρώτων υλών εξαρτώνται από το Επίπεδο Παραγωγής κάθε περιόδου, Το Αρχικό Επίπεδο Αποθεμάτων πρώτων υλών και το επιθυμητό επίπεδο αποθεμάτων πρώτων υλών στο τέλος της περιόδου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ακόλουθες σχέσεις:  Απαιτούμενο επίπεδο αγοράς πρώτων υλών (Μονάδες) = Προϋπολογισμός Παραγωγής (Μονάδες) + επιθυμητό τελικό επίπεδο αποθεμάτων πρώτων υλών (Μονάδες) – αρχικό επίπεδο αποθεμάτων πρώτων υλών (Μονάδες).  Κόστος αγοράς πρώτων υλών = απαιτούμενο επίπεδο αγοράς πρώτων υλών (Μονάδες) * κόστος αγοράς πρώτων υλών ανά μονάδα.

34 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Αγοράς Αμέσων Υλικών ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΣύνολο Απαιτούμενη Παραγωγή Προυπολογ. 3 8801.5807903.250 + Επιθυμητό Επίπεδο Τελικών Αποθ. (2) 474237180 (3)891 Μερικό Σύνολο1.3541.8179704.141 - Αρχικά Αποθέματα (4)264474237975 Απαιτούμενες αγορές1.0901.3437333.166 Κόστος αγοράς Ά Υλών / Μονάδα 73 Κόστος Αγορών Ά Υλών79.57098.03953.509231.118

35 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Αγοράς Αμέσων Υλικών (Επεξηγήσεις) (2) Το επιθυμητό επίπεδο τελικών αποθεμάτων άμεσων υλικών είναι το 30% της παραγωγής του επόμενου μήνα: (1.580*30%, (790*30%). (3)600 μονάδες (Παραγωγή Απριλίου) *30% = 180 Μονάδες. (4) Τα αρχικά αποθέματα άμεσων υλικών είναι το 30 % της παραγωγής του ιδίου μήνα. Το ίδιο όπως το επιθυμητό επίπεδο των τελικών αποθεμάτων του προηγούμενου μήνα.

36 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Χρησιμοποίησης Άμεσων Υλικών  Ο προϋπολογισμός χρησιμοποίησης ά υλικών (σε μονάδες και κόστος) βασίζεται πάνω στις απαιτήσεις του συστήματος του πρότυπου κόστους δηλ. στον αριθμό των μονάδων του άμεσου κόστους που απαιτείται για να παραχθεί μια μονάδα έτοιμου προϊόντος.  Η σχέση που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του Κόστους χρησιμοποίησης άμεσων πρώτων υλών είναι: Απαιτούμενες μονάδες άμεσων υλικών * κόστους άμεσων υλικών ανά μονάδα.

37 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Χρησιμοποίησης Άμεσων Υλικών ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΣύνολο Απαιτούμενες Ποσότητες άμεσων υλικών (Μον) (5) 880 1.580 790 3.250 Κόστος αγοράς Ά Υλών / Μονάδα 73 € Κόστος Χρησιμ/σης άμεσων Υλικών (Ευρώ) 64.240 €42.340 €57.670 €237.250 € (5) Για κάθε μονάδα παραγωγής απαιτείται μια μονάδα άμεσων υλικών, επομένως οι ποσότητες είναι ίδιες με τις απαιτούμενες ποσότητες παραγωγής στον προϋπολογισμό 3.

38 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Άμεσης Εργασίας Τα πρότυπα άμεσης εργασίας συνήθως βασίζονται σε μελέτες χρόνου και κίνησης που ετοιμάζονται από τεχνικούς. Το κόστος της έμμεσης εργασίας περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων. Η σχέση που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του κόστους της άμεσης εργασίας είναι η εξής: Απαιτούμενες Μονάδες Παραγωγής * Ώρες άμεσης εργασίας ανά μονάδα * Κόστος Εργασίας ανά ώρα.

39 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Άμεσης Εργασίας ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΣύνολο Απαιτούμενη Παραγωγή Προυπολογ. 3 8801.5807903.250 * Ώρες Άμεσης Εργασίας 3333 Ώρες Άμεσης Εργασίας 2.6404.7402.3709.750 * Κόστος ανά Ώρα Εργασίας (Ευρώ) 6,60 = Κόστος Άμεσης Εργασίας (Ευρώ) 17.42431.28415.64264.350

40 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός ΓΒΕ Το κόστος των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων προϋπολογίζεται για τα διάφορα επίπεδα παραγωγής. Το συνολικό κόστος των ΓΒΕ αποτελείται από το σταθερό μέρος που εκφράζεται συνολικά σε Ευρώ και το μεταβλητό που μέρος που εκφράζεται με δείκτες και βασίζεται συνήθως σε ώρες άμεσης εργασίας. Η σχέση για τον προσδιορισμό του κόστους άμεσης εργασίας είναι η εξής: Σταθερά ΓΒΕ για κάθε κατηγορία εξόδου + προϋπολογιζόμενες συνολικές ώρες άμεσης εργασίας * μεταβλητό κόστος ανά ώρα άμεσης εργασίας.

41 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός ΓΒΕ (Ιανουάριος) -ΣΤΑΘΕΡΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑΣΥΝΟΛΟ Έμμεσα υλικά 5.869 € - Έμμεσα εργατικά 2.641 € 1.452 € (2.640*0,55) Έξοδα συντήρησης 3.521 € 2.323,200 € (2.640*0,88) Θέρμανση και φωτισμός 880 € - Ενέργεια 586 € 4.224 € (2.640*1,60) Ασφάλιστρα 792 € - Αποσβέσεις 3.961 € - Φόροι Ακίνητης Περιουσίας 1.760 € - Σύνολο20.010 €

42 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός ΓΒΕ (Φεβρουάριος) -ΣΤΑΘΕΡΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑΣΥΝΟΛΟ Έμμεσα υλικά 5.869 € - Έμμεσα εργατικά 2.641 € 2.607 € (4.740*0,55) Έξοδα συντήρησης 3.521 € 4.171,20 € (4.740*0,88) Θέρμανση και φωτισμός 880 € - Ενέργεια 586 € 7.584 € (4.740*1,60) Ασφάλιστρα 792 € - Αποσβέσεις 3.961 € - Φόροι Ακίνητης Περιουσίας 1.760 € - Σύνολο20.010 €

43 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός ΓΒΕ (Μάρτιος) -ΣΤΑΘΕΡΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑΣΥΝΟΛΟ Έμμεσα υλικά 5.869 € - Έμμεσα εργατικά 2.641 € 1.303,50 (2.370*0,55) Έξοδα συντήρησης 3.521 € 2.085,60 (2.370*0,88) Θέρμανση και φωτισμός 880 € - Ενέργεια 586 € 3.792 (2.370*1,60) Ασφάλιστρα 792 € - Αποσβέσεις 3.961 € - Φόροι Ακίνητης Περιουσίας 1.760 € - Σύνολο20.010 €

44 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Εξόδων Πωλήσεων Ο προϋπολογισμός εξόδων πωλήσεων αποτελείται από σταθερά και μεταβλητά έξοδα. Τα μεταβλητά έξοδα μεταβάλλονται με τις πωλήσεις ενώ τα σταθερά έξοδα είναι τα ίδια κάθε μήνα. Ο υπολογισμός των εξόδων βασίζεται στην εξής σχέση: Σταθερά έξοδα κάθε κατηγορίας + πωλήσεις * ποσοστό μεταβλητών εξόδων

45 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Εξόδων Πωλήσεων (Ιανουάριος) ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Μισθοί Πωλητών4.108 € - Προμήθειες Πωλητών18.885 (377.700* 5%) Έξοδα ταξιδιών11.331 (377.700*3%) Έξοδα διαφήμισης26.439 (377.700*7%) Έξοδα πωλήσεων3.815 € - Σύνολο

46 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Εξόδων Πωλήσεων (Φεβρουάριος) ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Μισθοί Πωλητών£4.108-4.108 Προμήθειες Πωλητών33.000 (660.000* 5%) Έξοδα ταξιδιών19.800 (660.000 *3%) Έξοδα διαφήμισης46.200 (660.000 *7%) Έξοδα πωλήσεων£3.815-3.815 Σύνολο

47 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Εξόδων Πωλήσεων (Μάρτιος) ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Μισθοί Πωλητών4.108 € - Προμήθειες Πωλητών14.740 € (294.800* 5%) Έξοδα ταξιδιών8.844 € (294.800 *3%) Έξοδα διαφήμισης20.636 € (294.800 *7%) Έξοδα πωλήσεων3.815 € -

48 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Διοικητικών Εξόδων Ο προϋπολογισμός Διοικητικών Εξόδων αποτελείται από σταθερά έξοδα. Επομένως, ο καταρτισμός του προϋπολογισμού αυτού για ένα μήνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε μήνα. Μισθοί Διευθυντών 5.869 € Διοικητικά έξοδα 4.402 € Σύνολο10.271 €

49 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Ταμειακός Προϋπολογισμός Ο ταμειακός Προϋπολογισμός αποτελείται από τις εισροές μετρητών, τις εκροές μετρητών και το δανεισμό. Οι Ταμειακοί προϋπολογισμοί είναι χρήσιμοι για την εξισορρόπηση των ταμειακών υπολοίπων της επιχείρησης και τη διατήρηση αυτών των υπολοίπων σε λογικά επίπεδα σε σχέση με τα αναγκαία ελάχιστα υπόλοιπα μετρητών. Για την ετοιμασία του Ταμειακού Προϋπολογισμού απαιτείται να γνωρίζουμε το αρχικό υπόλοιπο μετρητών, τις εισπράξεις μετρητών, τις πληρωμές μετρητών και το απαιτούμενο ελάχιστο υπόλοιπο μετρητών.

50 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Ταμειακός Προϋπολογισμός ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔεκέμβριοςΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιος Συνολικές Πωλήσεις 449.075 € 377.700 € 660.000 € 294.800 € Πωλήσεις Μετρητοίς 15.554 € 13.200 € 23.477 € 10.271 € Πωλήσεις επί πιστώσει 464.629 €390.900 €683.477 €305.071 €


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google