Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασιλική Πιτυρίγκα Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Μικροβιολογίας Ε. Κ. Π. Α ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασιλική Πιτυρίγκα Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Μικροβιολογίας Ε. Κ. Π. Α ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασιλική Πιτυρίγκα Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Μικροβιολογίας Ε. Κ. Π. Α Email: vpitiriga@med.uoa.gr. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2 Τι είναι τα αντιβιοτικά ; Ουσίες που αποτελούν φυσικά παράγωγα μικροοργανισμών και δρουν εναντίων άλλων μικροοργανισμών ( αντι - βιοτικά ) Σήμερα χρησιμοποιείται ο όρος « αντιμικροβιακά »  Φυσικά  Ημισυνθετικά ( χημική τροποποίηση φυσικών )  Συνθετικά ( χημειοθεραπευτικά )

3 Αντιβιοτικό : Κάθε χημική ουσία που παράγεται από ένα μικροοργανισμό και αναστέλλει την ανάπτυξη άλλων μικροοργανισμών. Αντιμικροβιακός παράγων : Χημική ουσία που παράγεται ΕΙΤΕ από μικροοργανισμό ΕΙΤΕ από συνθετικά και αναστέλλει την ανάπτυξη των μικροβίων Χημικοθεραπευτικός παράγων : Αντιμικροβιακός παράγοντας ενάντια και σε ανθρώπινα κύτταρα ( αντικαρκινικά κύτταρα )

4 Πότε χορηγούνται αντιβιοτικά ?

5 Για θεραπεία γνωστών παθογόνων μικροοργανισμών ( με γνωστή ευαισθησία ) Για θεραπεία άγνωστων παθογόνων μικροοργανισμών ( εμπειρικά ) Για πρόληψη των λοιμώξεων

6 Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού ?

7 Παράγοντες του μικροοργανισμού Παθογόνος ή όχι Ευαισθησία στα αντιβιοτικά Ένας ή περισσότεροι Ενδοκυττάριος ή εξωκυττάριος Παράγοντες του ασθενούς Ηλικία Εγκυμοσύνη Αλλεργίες Υποκείμενες νόσοι ( ηπατικές νεφρολογικές ) Ιστορικό λήψης αντιμικροβιακών Γενετικοί παράγοντες ( έλλειψη G-6-PD) Ενδονοσοκομειακός ή εξωνοσοκομειακός Εντοπισμός της λοίμωξης ΚΝΣ Ενδοκαρδίτιδα Απόστημα Παραρρίνιες κοιλότητες Οφθαλμός Ξένο σώμα

8 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κατάλληλου αντιμικροβιακού παράγοντα ?

9 Να εμφανίζει την καλύτερη δραστικότητα έναντι του μικροβίου Να είναι ελάχιστα τοξικός Να μην καταστρέφει την μικροβιακή φυσιολογική χλωρίδα Να έχει τα κατάλληλα φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά Να είναι φτηνός

10 Που δρουν τα αντιβιοτικά ?

11 ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Ιδιαίτερα αποτελεσματικό ενάντια στο μικρόβιο αλλά χωρίς καμία ή ελάχιστη τοξικότητα στον ανθρώπο Ευάλωτοι στόχοι του μικρόβιου για το φάρμακο που δεν υπάρχουν αντίστοιχοι στον άνθρωπο ( ευκαρυωτικό )

12 Παραδείγματα εκλεκτικών στόχων Οι β - λακτάμες Σύνθεση πεπτιδογλυκάνης στο κυτταρόπλασμα. Δεν υπάρχουν στον άνθρωπο. Στρεπτομυκίνη, τετρακυκλίνες : Στόχος πρωτεινοσύνθεση. Διαφορετικά ριβοσώματα στον άνθρωπο (80S) και τα βακτήρια (70S). Οι κινολόνες παρεμποδίζουν την DNA αντιγραφή στους προκαρυωτικούς ( όχι ευκαρυωτικους ) οργανισμούς.

13 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Οι μηχανισμοί δράσης περιλαμβάνουν : Αναστολή της σύνθεσης του κυτταρικού τοιχώματος Αναστολή της πρωτεινοσύνθεσης Αναστολή της σύνθεσης του DNA Παρεμπόδιση των μεταβολικών οδών Επίδραση στην ακεραιότητα της κυτταρικής μεμβράνης.

14 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ Βακτηριοκτόνα Καταστρέφουν άμεσα τα μικρόβια Βακτηριοστατικά Αναστέλλουν την ανάπτυξη των μικροβίων

15 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ Ευρέως φάσματος Αντιβιοτικά δραστικά έναντι πολλών διαφορετικών Gram (+) και Gram (-) βακτηρίων Περιορισμένου φάσματος Δραστικά έναντι λίγων τύπων βακτηρίων

16 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ Επίδραση των δύο μεγαλύτερη από την επίδραση του κάθε ενός ξεχωριστά. Πχ. πενικιλλίνη και στρεπτομυκίνη για τη θεραπεία ενδοκαρδίτιδας. Η ρήξη στο κυτταρικό τοίχωμα που προκαλείται από την πενικιλλίνη διευκολύνει την είσοδο της στρεπτομυκίνης στο κύτταρο.

17 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ Σκοποί : 1. Πρόληψη / ελαχιστοποίηση της εμφάνισης ανθεκτικών στελεχών 2. Μείωση της τοξικότητας κάθε φαρμάκου χωριστά 3. Βελτίωση θεραπευτικού αποτελέσματος

18 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ Ανταγωνιστικός ο συνδυασμός. Π. χ. πενικιλλίνη + τετρακυκλίνη : λιγότερο αποτελεσματική θεραπεία. Η βακτηριοστατική δράση της τετρακυκλίνης δεν επιτρέπει τη δράση της πενικιλλίνης στη διαίρεση του κυττάρου.

19 Φαρμακοκινητικές αρχές και όροι Βιοδιαθεσιμότητα : το ποσοστό του φαρμάκου που παραμένει δραστικό στη συστηματική κυκλοφορία και εξαρτάται από α ) τις φαρμακοκινητικές ιδιότητες του φαρμάκου και β ) το μεταβολισμό του μετά την απορρόφηση του Απομάκρυνση των αντιμικροβιακών ουσιών από τον οργανισμό :  Νεφρά  Ήπατοχοληφόρο σύστημα

20

21 Αντοχή στους αντιμικροβιακούς παράγοντες Οι μικροοργανισμοί αναπτύσσουν προοδευτικά μηχανισμούς αντοχής στους αντιμικροβιακούς παράγοντες με αποτέλεσμα να τους καθιστούν μη δραστικούς

22 Αίτια ανάπτυξης αντοχής Φυσική επιλογή Αλόγιστη χρήση αντιμικροβιακών ευρέως φάσματος Λανθασμένη διάγνωση Περιττές συνταγογραφήσεις, Ακατάλληλη χρήση από ασθενείς Ο εμποτισμός των παιδικών παιχνιδιών με αντιβιοτικά χαμηλής συγκέντρωσης Η εκτεταμένη αντιβιοτικών στις εκτροφές ζώων που αποσκοπούν στην αύξηση του βάρους τους.

23

24 Μηχανισμοί αντοχής στους αντιμικροβιακούς παράγοντες Αδρανοποίηση ή τροποποίηση αντιμικροβιακού παράγοντα Μετατροπή του βιολογικού στόχου δράσης Τροποποίηση της μεταβολικής οδούς Παρεμπόδιση στην συνάθροιση του αντιμικροβιακού παράγοντα

25 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 1. Β-ΛΑΚΤΑΜΕΣ6. ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ Πενικιλλίνες (πενικιλλίνη G, Αμπικιλλίνη αμοξυκιλλίνη τικαρσιλλίνη κλπ.) 7. ΧΛΩΡΑΜΦΕΝΙΚΟΛΗ Μονομπακτάμες8. ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑ Καρβαπενεμες9. ΝΙΤΡΟΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ Νιτροιμιδαζόλες: Μετρονιδαζόλη Νιτροφουράνια: Νιτροφουραντοίνη Κεφαλοσπορίνες10. ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣ-ΤΡΙΜΕΘΟΠΡΙΜΗ Πρώτης γενιάς Δεύτερης γενιάς Τρίτης γενιάς Τέταρτης γενιάς 11. ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ (ναλιδιξικό οξύ σιπροφλοξασίνη, οφλοξασίνη κλπ.) 2. ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ (στρεπτομυκίνη, νεομυκίνη, γενταμυκίνη κλπ.) 12. ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ 3. ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ (ερυθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη αζιθρομυκίνη κλπ.) 13. ΦΟΥΣΙΔΙΚΟ ΟΞΥ 4. ΛΙΝΚΟΖΑΜΙΝΕΣ (κλινδαμυκίνη, λινκομυκίνη) 14. ΤΕΙΚΟΠΛΑΝΙΝΗ 5. ΣΠΕΚΤΙΝΟΜΥΚΙΝΗ15. ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (ριφαμπικίνη, ισονιαζίδη, κυκλοσερίνη κλπ.)

26 ※ Β-ΛΑΚΤΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

27 Β - ΛΑΚΤΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Χαρακτηρίζονται από την παρουσία του β - λακταμικού δακτυλίου στο μόριό τους. Τέτοια είναι οι : Πενικιλλίνες Κεφαλοσπορίνες (1 Ης 2 Ης 3 Ης 4 Ης γενιάς ) Μονομπακτάμες ( Αζτρεονάμη ) Καρβαπενέμες ( Ιμιπενέμη + σιλαστίνη Primaxin)

28 Β - ΛΑΚΤΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ( Τετραμελής β - λακταμικός δακτύλιος ) - Φάσμα δράσης Gram (+) Gram (-) Μικροβιοκτόνα Μηχανισμός δράσης : Σύνθεση κυτταρικού τοιχώματος Συνδέονται με τις δεσμευτικές πρωτεΐνες της κυτταροπλασματικής μεμβράνης (PBPs) Παρεμποδίζουν τη σύνθεση της πεπτιδογλυκάνης του κυτταροπλάσματος Δρουν στη φάση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού

29 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Β - ΛΑΚΤΑΜΩΝ Ανταγωνιστικά εμποδίζουν τη λειτουργία των πενικιλλινοδεσμευτικών πρωτεϊνών Εμποδίζουν το σχηματισμό πεπτιδικών δεσμών μεταξύ των μορίων γλυκάνης Το κυτταρικό τοιχωμα αναπτύσσει αδύνατα σημεία και γίνεται εύθραυστο.

30

31

32 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ Β - ΛΑΚΤΑΜΕΣ Παραγωγή β – λακταμασών ( πενικιλλινασών ) Απώλεια της συγγένειας με τις πενικιλλοδεσμευτικές πρωτεΐνες Ελάττωση της διαπερατότητας του κυτταρικού τοιχώματος

33 ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΕΣ Φυσικές ( Μύκητας Penicillium) Πενικιλλίνες G,V Στενού μικροβιακού φάσματος (Gram +) Καταστρέφονται από τις πενικιλλινάσες ΗμιΣυνθετικές Σκοπός : Ευρύ φάσμα (Gram +/-) ( αμπικιλλίνη, αμοξικιλλινη κλπ.) ή Αντοχή στις πενικιλλινάσες ( οξακιλλίνη φλουκοξακιλίνη, μεθικιλίνη )

34 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΩΝ Β - ΛΑΚΤΑΜΑΣΩΝ Αμπικιλλίνη + σουλμπακτάμη (Begalin) Αμοξυκιλλίνη + κλαβουλανικό (Augmentin) Τικαρσιλλίνη + κλαβουλανικό (Timentin) Πιπερακιλλίνη + ταζομπακτάμη (Tazocin)

35 ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ Κατατάσσονται σε 4 γενεές που διαφέρουν μεταξύ τους : Στο αντιμικροβιακό φάσμα - Δραστικές στα Gram (-) Στη σταθερότητα τους έναντι των β - λακταμασών Στη φαρμακοκινητική Ανθεκτικές στις πενικιλλινάσες

36 ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ Μικροβιοκτόνα Φάσμα δράσης ευρύ κυρίως Gram (+) αλλά και Gram (-) Κυριότερος εκπρόσωπος η ερυθρομυκίνη Μηχανισμοί δράσης Αναστολή πρωτεινοσύνθεσης συνδεόμενες με την υποομάδα 50S των ριβοσωμάτων

37 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ Μηχανισμός αντοχής μέσω γονιδίων στα χρωμοσώματα ή πλασμιδίων Ελάττωση της διαπερατότητας του κυτταρικού τοιχώματος Αλλαγές στη δομή των ριβοσωμάτων Ενζυμική αδρανοποίηση

38 ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ Μικροβιοκτόνα - Φάσμα δράσης Gram (+) Gram (-) Δράση : Δρουν στη φάση της πρωτεΐνοσύνθεσης  Σύνδεση με 30s ριβοσωμιακή υπομονάδα  Λανθασμένη ανάγνωση του m-RNA  Παραγωγή παθολογικών πρωτεϊνών Καταστολή του πολλαπλασιασμού του κυττάρου

39 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ Εμφάνιση μεταλλάξεων στο ριβοσωμάτιο όπου ανήκει η υπομονάδα 30S Ενζυμική αδρανοποίηση. Τα ένζυμα παράγονται από πλασμίδια τροποποιούν το μόριο των αμινογλυκοσιδών. Δρουν ενδοκυττάρια

40 ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ Ευρύ φάσμα δράσης : Gram (-) και Gram (+) αερόβια και αναερόβια και επιπλέον Ρικέτσιες Χλαμύδια Σπειροχαίτες Μυκοπλάσματα

41 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΩΝ Μικροβιοστατικά ( σε μεγάλες δόσεις μικροβιοκτόνα ) Μηχανισμός δράσης Δράση στην 30s ριβοσωμιακή υπομονάδα Παρεμποδίζουν την προσκόλληση του t-RNA στο mRNA αναστολή πρωτεινοσύνθεσης

42 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ Αναστολή της μεταφοράς του αντιμικροβιακού παράγοντα στο βακτηριδιακό κύτταρο. Προκαλείται από : Πλασμίδια ( πλασμιδιομεταφερόμενη αντοχή ) Χρωμοσωμιακές αλλοιώσεις

43 ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ ( νεώτερες ) Μικροβιοκτόνα Φάσμα δράσης ευρύ Gram (+) Gram (-) αερόβια Άριστη φαρμακοκινητική και ιδιαίτερα στο γαστρεντερικό σύστημα

44 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΟΛΟΝΩΝ Δρουν αναστέλλοντας τη γυράση του DNA ( αναστολή της αναδίπλωσης ) Μηχανισμοί αντοχής Δεν αναφέρεται συχνά πλασμιδιομεταφερόμενη αντοχή Μετατροπές στους βιολογικούς στόχους δράσης των κινολονών ( γονιδιακές μεταλλάξεις της γυράσης ) Ελαττωμένη κυτταρική διαπερατότητα

45 ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣ Μικροβιοκτόνα Φάσμα δράσης : Gram (+) και Gram (-) αερόβια Σπάνια χρησιμοποιούνται ως μονοδραστικές ουσίες, συχνά σε συνδυασμό με τριμεθοπρίμη

46 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΩΝ Αναστολή της σύνθεσης του DNA Τα βακτηριακά κύτταρα δεν έχουν την ικανότητα να προσλαμβάνουν φυλλικό οξύ από το περιβάλλον αλλά το παράγουν ( Ενδοκυττάρια ) Παρααμινοβενζοικό οξύ ( ΠΑΒΟ ) Φυλλικό οξύ Τετραυδροφυλλικό οξύ Σύνθεση πουρινών ( θυμιδίνη ) Οι σουλφοναμίδες έχουν παρόμοια δομή με το ΠΑΒΟ και δρουν ανταγωνιστικά

47 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣ Χρωματοσωματικές μεταλλάξεις Πλασμίδια Επιτυγχάνονται τα παρακάτω : Μειωμένη κυτταρική διαπερατότητα στις σουλφοναμίδες Παραγωγή μιας συνθετάσης του φυλλικού οξέος με μικρότερη συγγένεια στις σουλφοναμίδες παρά προς το ΠΑΒΟ

48 ΚΛΙΝΔΑΜΥΚΙΝΗ Μικροβιοστατικό και μικροβιοκτόνο φάσμα δράσης Gram (+) αερόβια και αναερόβια Δρα αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των πρωτεϊνών ( παρεμβολή στη μεταφορά των πεπτιδίων κατά τη διαδικασία επιμήκυνσης της πεπτιδικής αλυσίδας ) Μηχανισμός αντοχής Μέσω γονιδίων στα χρωμοσώματα ή πλασμιδίων ελάττωσης της διαπερατότητας του κυτταρικού τοιχώματος Αλλαγές στη δομή των ριβοσωμάτων Ενζυμική αδρανοποίηση

49 ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ Μικροβιοκτόνο Φάσμα δράσης Gram (+) αερόβια Μηχανισμός δράσης Δρα στη φάση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Εκλεκτικός αναστολέας της σύνθεσης του κυτταρικού τοιχώματος, παρεμποδίζοντας τον πολυμερισμό της πεπτιδογλυκάνης Αναστέλλει τη σύνθεση του RNA και Μεταβάλλει τη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης Μηχανισμός ανάπτυξης αντοχής είναι πλασμιδιακός

50 ΧΛΩΡΑΜΦΕΝΙΚΟΛΗ Ευρύ φάσμα δράσης Gram (+) και Gram (-) σπειροχαίτες χλαμύδια, ρικέτσιες και μυκοπλάσματα. Συχνά τοξικό για τον άνθρωπο ( απλασία μυελού ) Μηχανισμοί δράσης Αναστολή πρωτεΐνοσύνθεσης Ενώνεται με υποομάδα 50S των μικροβιακών ριβοσωμάτων και αναστέλλει το σχηματισμό των πεπτιδικών δεσμών Αναστέλλει την ένωση του mRNA με το ριβόσωμα

51 ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

52 ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ευκαρυωτικοί οργανισμοί : Δύσκολη η εκλεκτική τοξικότητα Αυξανόμενη συχνότητα μυκητιασικών λοιμώξεων σε ανοσοεπαρκείς Στόχοι : Διακοπή βιοσύνθεσης στερολών της κυτταρικής μεμβράνης όπως η εργοστερόλη Διακοπή βιοσύνθεσης της β - γλυκάνης ( εχινοκαντίνες ) Αναστολή σύνθεσης νουκλεικών οξέων

53

54

55 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΩΝ Στόχος - κυτταρική μεμβράνη Πολυένια Αμφοτερικίνη Β - φάρμακο εκλογής για συστηματικές λοιμώξεις - Μεγάλη τοξικότητα Αζόλες  Μικοναζόλη, κλοτριμαζόλη Ευρεία χρήση ( τοπικές δερματικές λοιμώξεις, κολπίτιδα κλπ.)  Κετοκοναζόλη : συστηματικές λοιμώξεις - μικρότερη τοξικότητα Αλλυλαμίνες

56 Κατηγορίες αντιμυκητιασικών Στόχος - κυτταρικό τοίχωμα Εχινοκαντίνες Αναστολείς σύνθεσης DNA Φθοριοκυτοσίνη Άλλα Γκριζεοφουλβίνη Τολναφτάτη κλπ.

57 ΑΝΤΙΙΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

58 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ Παρεμπόδιση εισόδου του ιού στο κύτταρο Παρεμπόδιση εξόδου του ιού από το κύτταρο Στοχοθέτηση της αντιγραφής ιικού RNA/DNA: Νουκλεοσιδικά και νουκλεοτιδικά ανάλογα δομικών συστατικών του ιικού DNA και RNA Αναστολή άλλων ιικών ενζύμων ώστε να μην μπορούν να συντεθούν ιικές πρωτεΐνες Πρωτεάσης ( αταζαναβίρη, ιντιναβίρη σακιναβίρη ) Ιντεγκράσης Νευραμινιδάσης (TAMIFLU) Αναστολή σύντηξης του ιικού φακέλου με την κυτταρική μεμβράνη

59 Figure 20.16b, c ΑΝΑΛΟΓΑ DNA ΣΥΝΘΕΣΗΣ

60 ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΕΣ Παράγονται από μολυσμένα κύτταρα Αναστέλλουν την περαιτέρω μόλυνση Ιντερφερόνη α : Θεραπεία εκλογής για ηπατίτιδες Imiquimod: Επάγει την παραγωγή ιντερφερονων

61 ΑΝΤΙΠΡΩΤΟΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΜΙΝΘΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

62 ΑΝΤΙΠΡΩΤΟΖΩΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Τα πρωτόζωα είναι ευκαρυωτικοί οργανισμοί Πολλά φάρμακα είναι πειραματικά και ο τρόπος δράσης τους είναι άγνωστος

63 ΑΝΤΙΠΡΩΤΟΖΩΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Κινίνη, χλωροκίνη ελονοσία Κινακρίνη γιαρδίαση ΜΕΤΡΟΝΙΔΑΖΟΛΗ (FLAGYL) Το πιο διαδεδομένο Δράση : αναστολή αναεροβίων μεταβολικών μηχανισμών

64 ΑΝΘΕΛΜΙΝΘΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Μηχανισμοί δράσης : Αναστολή παραγωγής ΑΤΡ στα μιτοχόνδρια ( Νικλοσαμίδη ) Μεταβολή διαπερατότητας μεμβράνης των κυττάρων ( πραζικουαντέλη ) Αναστολή απορρόφησης θρεπτικών ουσιών ( Μεβενδαζόλη, αλβενδαζόλη ) Παράλυση έλμινθα ( ιβερμεκτίνη )

65 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ - ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ

66 1. Προσδιορισμός της MIC ( ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης ) και της MBC ( ελάχιστης μικροβιοκτόνου συγκέντρωσης ) του αντιβιοτικού 2. Μέθοδος δίσκων Kirby-Bauer 3. Μέθοδος διάλυσης σε άγαρ 4. Βακτηριοκτόνα επίπεδα του ορού 5. In vitro συνέργεια και ανταγωνισμός

67 Ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση ( Minimum inhibitory concentration, MIC)

68 Μέθοδος προσδιορισμού της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης του αντιβιοτικού (MIC, minimal Inhibitory Concentration) MIC: Η μικρότερη συγκέντρωση του αντιβιοτικού που αναστέλλει μακροσκοπικά την ανάπτυξη του μικροβίου. Αρχή : Σε σειρά διαδοχικών αραιώσεων του αντιβιοτικού προστίθεται εναιώρημα του υπό εξέταση μικροβίου γνωστής και σταθερής περιεκτικότητας σε cfu/ml ( συνήθως 1,0 της κλίμακας Mc Farland). Η τελευταία αραίωση που ακόμη αναστέλλει την ανάπτυξη του μικροβίου δείχνει την MIC.

69

70 Ε - test Μέθοδος διάχυσης διαδοχικών αυξανόμενων συγκεντρώσεων ενός αντιβιοτικού Προσδιορίζει :  Την ευαισθησία του μικροβίου  Την ελάχιστη ανασταλτική πυκνότητα

71 Minimum inhibitory concentration (MIC) E test OX

72 Μέθοδος δίσκων Kirby-Bauer ή αντιβιόγραμμα Μέθοδος εκλογής για μη απαιτητικά μικρόβια και αερόβια Διαχωρισμός των μικροβίων σε ευαίσθητα, μετρίως ευαίσθητα και ανθεκτικά Αρχή : διάχυση του αντιβιοτικού σε στερεό θρεπτικό υλικό από δισκία διηθητικού χαρτιού εμποτισμένα με αντιβιοτικά Είναι προτυποποιημένη δηλ. εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές οδηγίες, το μέγεθος της διαμέτρου αναστολής ανάπτυξης του μικροβίου που σχηματίζεται γύρω από το δισκίο είναι ανάλογο με την MIC του αντιβιοτικού

73 Μέθοδος δίσκων Kirby-Bauer ή αντιβιόγραμμα Εκτέλεση Παρασκευή ενοφθαλμίσματος : Από στερεό θρεπτικό υλικό επιλέγονται 4-5 αποικίες και εναιωρούνται σε 4-5 ml θρεπτικού ζωμού Παρασκευή ενοφθάλμισματος 0.5 Mc Farland Επίστρωση σε θρεπτικό υλικό Muller-Hinton και αναμονή για να στεγνώσει η επιφάνεια τους Τοποθέτηση δισκίων στο στερεό θρεπτικό άγαρ, πιέζοντας ελαφρά για τη σταθεροποίηση τους, αναστροφή των τρυβλίων και επώαση στους 35 ο C

74 Απαραίτητα Βαμβακοφόροι στυλεοί Κλίμακα McFarland 0.5 Τεχνικός εξοπλισμός Λαβίδα, διανεμητής Χάρακας, παχύμετρο, κάμερα Κινητός φωτισμός Vortex Τρυβλία –θρεπτικό υλικό Θρεπτικός ζωμός (TSB-MHB) 0.9% NaCL Δίσκοι αντιβιοτικών Υλικά Kirby-Bauer

75  Ομοιόμορφο πάχος θρεπτικού υλικού 4 mm  Διατηρούνται σε θερμοκρασία 2-8 Ο C  Χρησιμοποιούνται μέσα σε 7 ημ.-4 εβδομ.  Πριν χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι στεγνά (κλίβανος Ο 2 10-30 min)  Ελέγχονται για στειρότητa  Τρυβλία

76 4 mm <4 mm >4 mm Καθοριστικός παράγων το πάχος του υλικού Μεγάλες ζώνες Μικρές ζώνες Ζώνη αναστολής επιφάνεια βάση

77  διατηρούνται σε θερμοκρασία -14 έως 8 Ο C  τα β-λακταμικά καταψύχονται  1-2 ώρες πριν χρησιμοποιηθούν φέρονται απαραίτητα σε θερμοκρασία δωματίου Προσοχή πάντα στην ημερομηνία λήξεως. Δίσκοι αντιβιοτικών

78

79 ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ Άμεσο εναιώρημα 4-5 μεμονωμένων και ομοιομόρφων αποικιών από μη εκλεκτικό υλικό σε 2 ml στείρο φυσιολογικό ορό ή θρεπτικό Ζωμό Εναιώρημα λογαριθμικής φάσης ανάπτυξης ( για μη απαιτητικά βακτήρια με εξαίρεση το σταφυλόκοκκο ) από καλλιέργημα 1-2 ημερών από εκλεκτικό ή μη υλικό, σε 4-5 ml θρεπτικό ζωμό

80 Πρότυπη Θολοσι µ ετρική Κλίμακα Mc Farland: Πρότυπη κλίμακα διαδοχικής θολερότητας που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της θολερότητας σε μικροβιακά εναιωρήματα

81

82 Μέθοδος δίσκων Kirby-Bauer ή αντιβιόγραμμα

83 Ενοφθαλμισμός υλικού Επίστρωση σε 3 διευθύνσεις με περιστροφή του τρυβλίου κάθε φορά κατά 60 ο

84 Τοποθέτηση αντιβιοτικών Λαβίδα ή διανεμητής Απόσταση=24 mm ( ή κατά περίπτωση) 16 δίσκοι/τρυβλία 120Χ120 mm 12 δίσκοι/τρυβλία 150 mm 5 δίσκοι/τρυβλία 100 mm Δεν μετακινούμε δισκίο που έχει τοποθετηθεί

85 Επιλογή αντιβιοτικών  Προτεινόμενα από την επιτροπή CLSI  Ανάλογα με το είδος του μικροβίου  Ανάλογα με τη θέση της λοίμωξης

86 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΑΓΑΡ 1.Müller-Hinton agar: 4 mm, pH 7.2 ∼ 7.4 2.Εναιώρημα: 0.5 McFarland (1.5 X10 8 CFU/mL)

87 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ Εισαγωγή στον κλίβανο : εντός 15 min, ανεστραμμένο τρυβλίο Μη απαιτητικά βακτήρια : συνθήκες ατμοσφαιρικού αέρα στους 35 ο C Απαιτητικά βακτήρια : συνθήκες 5-10% CO2 στους 35 ο C Επώαση 24 h

88 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Όριο ζώνης αναστολής : το σημείο όπου δεν παρατηρείται μικροβιακή ανάπτυξη με γυμνό μάτι Μέτρηση των ζωνών αναστολής ( χάρακας, ειδικά όργανα ):  προσπίπτοντα φωτισμό  διελαύνοντα φωτισμό Μεμονωμένες αποικίες μέσα στη ζώνη αναστολής → μικτό καλλιέργημα ή ανθεκτικοί μεταλλάκτες ( ετερογένεια )

89

90 Ανάγνωση αποτελεσμάτων Μέτρηση διαμέτρων Χάρακας ή παχύμετρο ή κάμερα

91 Ανάγνωση αποτελεσμάτων Προσπίπτων φωτισμός Πίσω πλευρά τρυβλίου Επιφάνεια αιματούχου υλικού

92

93

94 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ KIRBY-BAUER Απλή τεχνικά - γρήγορα αποτελέσματα Μεγάλη επαναληψιμότητα Σχετικά φθηνή Δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό Δυνατότητα επιλογής αντιβιοτικών Ανάδειξη μηχανισμών αντοχής (ESBL, KPC) D-zone → επαγώγιμη αντοχή στην κλινδαμυκίνη, Double

95 AMC CAZ ATM ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ Β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ ESBLS

96

97

98 Αντιβιόγραμμα (Enterobacter sakazakii)

99

100


Κατέβασμα ppt "Βασιλική Πιτυρίγκα Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Μικροβιολογίας Ε. Κ. Π. Α ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google