Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παιδαγωγική Ψυχολογία Φ. Αντωνίου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παιδαγωγική Ψυχολογία Φ. Αντωνίου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Παιδαγωγική Ψυχολογία Φ. Αντωνίου fayeantoniou@ppp.uoa.gr http://eclass.uoa.gr/courses/PPP231/

3

4 Σχολική ψυχολογία «Ο σχολικός ψυχολόγος ασχολείται με εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τη σχολική επίδοση και προσαρμογή των μαθητών στο σχολείο και την οικογένεια, με την πρόληψη και προαγωγή της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας.» (Χατζηχρήστου, 2004, σελ. 31)

5 Παιδαγωγική Ψυχολογία Διερευνά και αναπτύσσει θεωρίες για τη 1. μάθηση και τη μαθησιακή διαδικασία 2. τις διδακτικές προσεγγίσεις 3. την επίδοση 4. τα κίνητρα μάθησης και επίδοσης 5. το μαθησιακό περιβάλλον (Χατζηχρήστου, 2004)

6 Ορισμός παιδαγωγικής ψυχολογίας Είναι η εφαρμογή της ψυχολογίας και των ψυχολογικών μεθόδων στη μελέτη της ανάπτυξης, της μάθησης και των κινήτρων, της διδασκαλίας, της αξιολόγησης και των σχετικών ζητημάτων που επηρεάζουν την αλληλεπίδραση διδασκαλίας και μάθησης. (Elliot et al., 2008)

7 Στόχοι του μαθήματος α. εξοικείωση με θεωρίες και ερευνητικά πορίσματα στην περιοχή της μάθησης β. κατανόηση του τρόπου εφαρμογής των θεωριών εκπαιδευτικής ψυχολογίας στην πράξη.

8 Τι είναι η παιδαγωγική ψυχολογία; o Είναι η μελέτη των νοητικών ελλειμμάτων. o Είναι η μελέτη της διδασκαλίας, της μάθησης και των μαθητών. o Είναι η μελέτη των εργαλείων αξιολόγησης της νοημοσύνης. o Είναι η μελέτη των γνωστικών διεργασιών. Χ

9 JeromeBruner Διαρκής αναθεώρηση των ιδεών για την ανάπτυξη, τη διδασκαλία και τη μάθηση καθώς και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις

10 Δηλαδή; Είναι η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Η Παιδ.Ψυχ. περιλαμβάνει: α. την εφαρμογή των ψυχολογικών γνώσεων στην πράξη β. την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών (Lefrancois, 2004; Wittrock, 1992)

11 α. Εφαρμογή των ψυχολογικών γνώσεων στην πράξη FINGERSKATE!!! Πιθανές αντιδράσεις: 1.Επίπληξη 2.Αδιαφορία 3.Διευθυντής 4.Τιμωρία όλης της τάξης 5.Εξήγηση

12 Ενέργειες και θεωρίες Επίπληξη Μορφή τιμωρίας: ο μαθητής προκειμένου να αποφύγει την τιμωρία θα σταματήσει Αδιαφορία Η προσοχή είναι αμοιβή: με την αδιαφορία στερείτε η αμοιβή Διευθυντής Μορφή τιμωρίας: στερείται επίσης και το ενδιαφέρον των άλλων μαθητών Τιμωρία όλης της τάξης Μορφή τιμωρίας: η τάξη θα τον αποτρέψει Εξήγηση Κανόνες διαχείρισης της τάξης: συνεισφορά όλων για την επιτυχία τους

13 β. κατανόηση του τρόπου εφαρμογής των θεωριών εκπαιδευτικής ψυχολογίας στην πράξη Γνώση του αντικειμένου και των μαθητών Αυτογνωσία & Αυτορύθμιση Λήψη αποφάσεων Εφαρμογή της εκπαιδευτικής έρευνας Αναστοχασμός Καλή διδασκαλία

14 Περίγραμμα του μαθήματος (Slavin, 2007)


Κατέβασμα ppt "Παιδαγωγική Ψυχολογία Φ. Αντωνίου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google