Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διάλεξη 10 η ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MIS) TEI Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διάλεξη 10 η ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MIS) TEI Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διάλεξη 10 η ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MIS) TEI Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης Email: aapostolakis@staff.teicrete.graapostolakis@staff.teicrete.gr Tel.: 2810 379621 E-class: https://eclass.teicrete.gr/courses/DS176/index.php https://eclass.teicrete.gr/courses/DS176/index.php

2 Στόχος Κατανόηση της έννοιας και της χρησιμότητας του ΣΠΜ και των βασικών αρχών που διέπουν οργάνωση και λειτουργία του. Περιγραφή των υποσυστημάτων που το απαρτίζουν Εντοπισμός των τρόπων με τους οποίους μπορεί να γίνει η αξιολόγηση του Επεξήγηση της τεχνικής που ακολουθείται για τον σχεδιασμό του. Παρουσίαση των χαρακτηριστικών που έχει το κάθε υποσύστημα του ΣΠΜ Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα υποσυστήματα αυτά ολοκληρώνονται σε ένα ευρύτερο σύστημα πληροφόρησης της τουριστικής επιχείρησης.

3 Προσδοκώμενα αποτελέσματα Μετά την μελέτη, ικανοί να: Δώσετε τον ορισμό του ΣΠΜ Εξηγήσετε την φιλοσοφία και τους στόχους ενός ΣΠΜ Αναφέρετε τα 4 υποσυστήματα που απαρτίζουν το ΣΠΜ Περιγράψετε την διαδικασία για την οργάνωση και τον σχεδιασμό ενός ΣΠΜ μιας τουριστικής επιχείρησης Αναλύσετε τα κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας ΣΠΜ Περιγράψετε τους στόχους του εσωτερικού συστήματος αναφορών μιας τουριστικής επιχείρησης. Εξηγήσετε τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος νοημοσύνης και πληροφόρησης μάρκετινγκ μιας τουριστικής επιχείρησης. Περιγράψετε την έννοια του αναλυτικού συστήματος μάρκετινγκ.

4 Έννοιες-Κλειδιά ΣΠΜ και Ροή πληροφοριών Περιβάλλον μάρκετινγκ και Λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ Εσωτερικό σύστημα αναφορών Σύστημα νοημοσύνης και πληροφόρησης μάρκετινγκ Σύστημα έρευνας αγοράς Αναλυτικό σύστημα μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ μάνατζερ Σχεδιασμός και οργάνωση ΣΠΜ Αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα ΣΠΜ Σύστημα Πληροφόρησης Μάνατζμεντ Στοιχεία εντός της τουριστικής επιχείρησης Καθημερινή πληροφόρηση, Στατιστικά μοντέλα Σενάρια μάρκετινγκ

5 Εισαγωγή Επιχειρήσεις θέλουν να γνωρίζουν την θέση στην τουρ. αγορά. ΕΤΑ: ένα από τα μέσα που χρησιμοποιούνται για συγκέντρωση των πληροφοριών αυτών αλλά ο ρόλος της επικεντρώνεται στην συστηματική συλλογή ορισμένων μόνο κατηγοριών στοιχείων. Άρα, θεωρείται αναγκαία η δημιουργία και η διατήρηση σε λειτουργία ενός συστήματος που θα είναι υπεύθυνο όχι μόνο για την συλλογή ενός ευρέως φάσματος πληροφοριών αλλά και για την διαχείριση και διακίνηση τους. Το Σύστημα Πληροφόρησης Μάρκετινγκ (Marketing Information System ή MIS) στοχεύει στην δημιουργία και διατήρηση μιας τακτικής ροής πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με όλες τις παραμέτρους της αγοράς. Το MIS αντιπροσωπεύει μια έννοια πολύ ευρύτερη από την έρευνα μάρκετινγκ. Η ΕΤΑ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ΣΠΜ μιας τουρ. επιχείρησης. Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά του MIS ώστε να διαμορφωθεί μια σφαιρική άποψη σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΤΑ.

6 Περιγραφή της έννοιας του MIS ΣΠΜ (MIS): Επικεντρώνεται στην δημιουργία και διατήρηση μιας τακτικής ροής πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με παραμέτρους της αγοράς. Ορισμός του MIS: σύστημα που αποτελείται από μια διαρκή αλληλεπίδραση μιας δομής ανθρώπων, εξοπλισμού και διαδικασιών με στόχο την συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και διανομή σχετικών, έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών για χρήση στον σχεδιασμό, εφαρμογή και έλεγχο μάρκετινγκ». MIS μιας επιχείρησης αποτελείται από 4 υποσυστήματα: Εσωτερικό σύστημα αναφορών (internal report system) Σύστημα νοημοσύνης και πληροφόρησης μάρκετινγκ (marketing intelligence system) Σύστημα έρευνας αγοράς (market research system) Αναλυτικό σύστημα μάρκετινγκ (analytical marketing system)

7 Οργάνωση και αξιολόγηση του MIS Παράγοντες που επηρεάζουν την δημιουργία ενός MIS: Χρειάζεται αρκετός χρόνος για την δοκιμή και πιστοποίηση των διαδικασιών που θα εξασφαλίζουν την ποσότητα, ακρίβεια και την εγκυρότητα της ροής των πληροφοριών. Λειτουργία του MIS προϋποθέτει την επένδυση κεφαλαίου. Αποτελεσματικότητα του μπορεί να κριθεί έμμεσα: Παρέχει το MIS την κατάλληλη στιγμή επαρκώς ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις της αγοράς; Η πληροφόρηση αυτή παρουσιάζεται με τον σωστότερο τρόπο; Γίνεται επαρκής έρευνα αγοράς και τα αποτελέσματα της αξιοποιούνται πλήρως με σωστό τρόπο; Υπάρχει περιθώριο για την βελτίωση των μεθόδων πρόβλεψης της αγοράς και των πωλήσεων; Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του MIS διανέμονται στους κατάλληλους αποδέκτες;

8 Το εσωτερικό σύστημα αναφορών Το σύστημα αυτό βασίζεται στην συλλογή δευτερογενών στοιχείων που βρίσκονται εντός της τουριστικής επιχείρησης: Παραγγελίες σε προμηθευτές Κόστος πρώτων υλών Χρόνος παραλαβής παραγγελιών Τρόπος παραλαβής παραγγελιών Επίπεδο αποθεμάτων Εποχικότητα αποθεμάτων Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή Πωλήσεις ανά διακριτές χρονικές περιόδους Συνολικό ύψος πωλήσεων Είδη πωλήσεων Τρόπος διανομής Πωλήσεις τοις μετρητοίς και με πίστωση.

9 Το σύστημα νοημοσύνης & πληροφόρησης μάρκετινγκ Βασίζεται σε ένα σύνολο διαδικασιών και πηγών που χρησιμοποιούνται από μάνατζερ μιας επιχείρησης για διαρκή καθημερινή ενημέρωσή. Πληροφόρηση γίνεται με 4 εναλλακτικούς τρόπους: Μη κατευθυνόμενη παρατήρηση (undirected viewing). Κατευθυνόμενη παρατήρηση (directed viewing) Ανεπίσημη έρευνα (informal search). Επίσημη έρευνα (formal search). Πηγές πληροφόρησης δια μέσω των καθημερινών δραστηριοτήτων: Επαφές με πελάτες στους χώρους της επιχείρησης κατά την παροχή. Επαφές με διανομείς και προμηθευτές Συνομιλίες μεταξύ του προσωπικού τμημάτων της ίδιας επιχείρησης Βιβλία, εφημερίδες και άλλα έντυπα Ηλεκτρονικά ΜΜΕ Επαφές του προσωπικού με άτομα του προσωπικού ανταγωνιστικών εταιριών

10 Το αναλυτικό σύστημα μάρκετινγκ Το σύστημα αυτό βασίζεται στην ανάλυση πληροφοριών με την χρήση στατιστικών μοντέλων Απαραίτητη είναι η χρησιμοποίηση ειδικά εξελιγμένων πακέτων πληροφορικής Υποβοηθά την λήψη αποφάσεων μέσω της ανάπτυξης σεναρίων τα οποία βασίζονται στην υπάρχουσα πληροφόρηση.

11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΠΜ (MIS): Επικεντρώνεται στην δημιουργία και διατήρηση μιας τακτικής ροής πληροφοριών σχετικά με παραμέτρους της αγοράς.  Ορισμός: ΣΠΜ αποτελείται από μια διαρκή αλληλεπίδραση μιας δομής ανθρώπων, εξοπλισμού και διαδικασιών με στόχο την συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και διανομή σχετικών, έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών για χρήση κατά τον σχεδιασμό, εφαρμογή και έλεγχο μάρκετινγκ».  MIS αποτελείται από 4 υποσυστήματα  Παράγοντες που επηρεάζουν την δημιουργία ενός MIS  Αποτελεσματικότητα του μπορεί να κριθεί έμμεσα  Εσωτερικό σύστημα αναφορών  Σύστημα νοημοσύνης και πληροφόρησης  Αναλυτικό σύστημα μάρκετινγκ


Κατέβασμα ppt "Διάλεξη 10 η ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MIS) TEI Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google