Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μακροοικονομία Διάλεξη 4. Χρήμα 1) Μέσο Ανταλλαγής -να είναι αποδεκτό από όλα τα μέλη της κοινωνίας -να μην υπόκειται σε φθορά και αλλοίωση με την πάροδο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μακροοικονομία Διάλεξη 4. Χρήμα 1) Μέσο Ανταλλαγής -να είναι αποδεκτό από όλα τα μέλη της κοινωνίας -να μην υπόκειται σε φθορά και αλλοίωση με την πάροδο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μακροοικονομία Διάλεξη 4

2 Χρήμα 1) Μέσο Ανταλλαγής -να είναι αποδεκτό από όλα τα μέλη της κοινωνίας -να μην υπόκειται σε φθορά και αλλοίωση με την πάροδο του χρόνου -να είναι εύκολο στη μεταφορά 2) Μονάδα Μέτρησης Αξίας 3) Μορφή Συσσώρευσης Οικονομικού Πλούτου Τα περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ανάλογα με την ευκολία ρευστοποίησής τους. Η ρευστότητα των περιουσιακών στοιχείων καθορίζει τη προσφορά χρήματος. -Τα ρευστά διαθέσιμα και οι καταθέσεις όψεως έχουν υψηλή ρευστότητα. -Οι καταθέσεις προθεσμίας και τα αξιόγραφα που μεταβιβάζονται ελεύθερα στην κεφαλαιαγορά έχουν μικρή ρευστότητα.

3 Προσφορά Χρήματος = Κυκλοφορόντα Τραπεζογραμμάτια και Κέρματα (μετρητό χρήμα / Μ1) + Καταθέσεις όψεως (επιταγές - λογιστικό Χρήμα / Μ2) Ζήτηση Χρήματος - προσδιοριστικοί παράγοντες (Keynes) Τα άτομα και οι επιχειρήσεις παρακρατούν χρήμα για : -Συναλλακτικούς σκοπούς (εξαρτάται από το Εθνικό Εισόδημα) -Πρόνοια για το μέλλον (εξαρτάται από το Εθνικό Εισόδημα) -Κερδοσκοπία (εξαρτάται από το επιτόκιο)

4 Συνολική Ζήτηση Χρήματος Τ = ζήτηση χρήματος για συναλλακτικούς και προνοιακούς σκοπούς (ανεξάρτητη από επιτόκιο r) / (Q1) S = ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία ( εξαρτάται από επιτόκιο r) / (Q2) L = Συνολική Ζήτηση Χρήματος / (Q)

5 Ζήτηση και Προσφορά Χρήματος L = Συνολική Ζήτηση Χρήματος S 1 = Αρχική Προσφορά Χρήματος r 1 = αρχικό επιτόκιο ισορροπίας S 2 = Τελική Προσφορά Χρήματος r 2 = τελικό επιτόκιο ισορροπίας Προσφορά Χρήματος μέσο πολιτικής Κεντρικής Τράπεζας για μεταβολή επιτοκίου

6

7

8 Η Κεντρική Τράπεζα και η Νομισματική Πολιτική Η Κεντρική Τράπεζα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη ποσότητα του χρήματος που προσφέρεται σε μια οικονομία -Μεταβολή του προεξοφλητικού επιτοκίου -Η πολιτική της ανοικτής αγοράς -Η μεταβολή του λόγου των ρευστών διαθεσίμων των τραπεζών -Μεταβολή των υποχρεωτικών καταθέσεων -Η μεταβολή του δημοσίου χρέους -Ο καθορισμός ανώτατου ορίου χρηματοδοτήσεων Η Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια του νομίσματος μιας οικονομίας Ο ρόλος των Εμπορικών Τραπεζών Οι Εμπορικές Τράπεζες αποτελούν το δίαυλο μέσω του οποίου η Κεντρική Τράπεζα πραγματοποιεί τη Νομισματική Πολιτική. Οι Εμπορικές Τράπεζες είναι ένα βασικό μέσο που συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας

9 Η Πολιτική της Ανοικτής Αγοράς: η προσφορά χρήματος μεταβάλλεται μέσω των πράξεων αγοραπωλησίας ομολογιών μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και των Εμπορικών Τραπεζών. η Κεντρική Τράπεζα έχει στόχο την αύξηση της Προσφοράς Χρήματος: αγοράζει ομολογίες από τα χαρτοφυλάκια των Εμπορικών Τραπεζών. Τα χρήματα που καταλήγουν στις Εμπορικές Τράπεζες διατίθεται για παροχή δανείων. Με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της οικονομίας Το Προεξοφλητικό Επιτόκιο Η Κεντρική Τράπεζα έχει στόχο την αύξηση της Προσφοράς Χρήματος: μειώνει το προεξοφλητικό επιτόκιο με το οποίο οι Εμπορικές Τράπεζες αναπληρώνουν μειώσεις του επιπέδου καταθέσεων Τα Υποχρεωτικά Διαθέσιμα Η Κεντρική Τράπεζα έχει στόχο την αύξηση της Προσφοράς Χρήματος: μειώνει το ποσοστό των υποχρεωτικών διαθεσίμων. Οι Εμπορικές Τράπεζες διαθέτουν τη διαφορά ρευστότητας προς δανειοδότηση

10 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Το φαινόμενο της συνεχούς ανόδου του γενικού επιπέδου των τιμών ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΥΦΕΣΗΣ Ή ΣΤΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Καλείται το φαινόμενο της ύψωσης των τιμών, που συνοδεύεται από αύξηση τη ςανεργίας ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση εκείνη κατά την οποία καθορίζονται ανώτερα όρια τιμών (τεχνητή συγκράτηση τιμών)


Κατέβασμα ppt "Μακροοικονομία Διάλεξη 4. Χρήμα 1) Μέσο Ανταλλαγής -να είναι αποδεκτό από όλα τα μέλη της κοινωνίας -να μην υπόκειται σε φθορά και αλλοίωση με την πάροδο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google