Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3. ΟΝΕ Ι. Θεσμικά όργανα Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 1. Συγκρότηση 1.1. ΕΣΚΤ= ΕΚΤ και εθνικές κεντρικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3. ΟΝΕ Ι. Θεσμικά όργανα Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 1. Συγκρότηση 1.1. ΕΣΚΤ= ΕΚΤ και εθνικές κεντρικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3. ΟΝΕ Ι

2 Θεσμικά όργανα Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 1. Συγκρότηση 1.1. ΕΣΚΤ= ΕΚΤ και εθνικές κεντρικές τράπεζες των 28, Ευρωσύστημα= ΕΚΤ και 19. 1.2. ΕΚΤ: Διοικητικό συμβούλιο= 19+ Εκτελεστική Επιτροπή (πρόεδρο, αντιπρόεδρο και 4 μέλη= 6). 1.3. Γενικό Συμβούλιο=Πρόεδρο, αντιπρόεδρο και 19)

3 2. Διαδικασία λήψης αποφάσεων Διοικητικό Συμβούλιο 2.1. Απλή πλειοψηφία (απαρτία εάν 2/3 των μελών με δικαίωμα ψήφου) 2.2. Ειδική πλειοψηφία (σταθμισμένη ψήφος, όχι τα μέλη της ΕΕ, 2/3 του κεφαλαίου, 11 δις, κλείδα κατανομής) Εκτελεστική Επιτροπή, απλή πλειοψηφία

4 3. Καθήκοντα 3.1.ΕΣΚΤ: Σταθερότητα του ευρώ, διαμόρφωση πολιτικής, προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων. 3.2. ΕΚΤ: συμμετοχή στη νομοθετική εξουσία, έκδοση νομισμάτων, κανονιστική εξουσία, δέχεται καταθέσεις, εμπορεύεται τίτλους, ελάχιστα αποθεματικά από τράπεζες, προληπτική εποπτεία τραπεζών. Κατανομή καθηκόντων μεταξύ ΔΣ/ΕΕ.

5 Δημοκρατική νομιμοποίηση 4. Δημοκρατική νομιμοποίηση (ανεξαρτησία, κοινοβουλευτικός έλεγχος, ετήσια έκθεση, γενική συζήτηση, εμφάνιση ενώπιον του ΕΚ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (συντονισμός για τη λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, κράτη μέλη που είναι εκτός ευρώ, νομισματική κατάσταση

6 Πτυχές νομισματικής πολιτικής Σταθερότητα του νομίσματος: 2% (ασφάλιστρα κινδύνου έναντι πληθωρισμού), οικονομική ανάλυση για την εξέλιξη των τιμών, νομισματική ανάλυση για τη σχέση τιμών-πληθωρισμού (χορήγηση πιστώσεων, ρευστότητα, ποσότητα χρήματος), μέσα νομισματικής πολιτικής (πράξεις ανοιχτής αγοράς (επηρεασμός επιτοκίων, ρευστότητα), πάγιες διευκολύνσεις, μη συμβατικά μέσα (στοιχεία για ασφάλεια, αγορές τίτλων, ρευστότητα).

7 Εξωτερικές νομισματικές σχέσεις Σταθερότητα των τιμών: 1) κοινές θέσεις από το Συμβούλιο για τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, 2) τυπικές συμφωνίες για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, Συμβούλιο με ομοφωνία. Ενιαία εκπροσώπηση: 1) στο επίπεδο της νομισματικής πολιτικής, Συμβούλιο, Επιτροπή, ΕΚΤ, 2) στο επίπεδο των διεθνών συμφωνιών, Συμβούλιο, Επιτροπή, ΕΚΤ.

8 Τα κράτη μέλη με παρέκκλιση Δεν εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για τα υπερβολικά ελλείμματα, πράξεις της ΕΚΤ, νομισματικές συμφωνίες κλπ). Κατάργηση παρέκκλισης (κριτήρια του ευρώ), περιθώρια διακύμανσης, ελεύθερη διακύμανση και Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (15%), χωρίς υποτίμηση του εθνικού νομίσματος έναντι του ευρώ, σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών.


Κατέβασμα ppt "3. ΟΝΕ Ι. Θεσμικά όργανα Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 1. Συγκρότηση 1.1. ΕΣΚΤ= ΕΚΤ και εθνικές κεντρικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google