Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IDentifEYE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-11.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IDentifEYE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-11."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IDentifEYE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-11

2 Στόχος εργαστηρίου Θα μάθετε σε αυτό το εργαστήριο των 5-βημάτων να δημιουργείτε να ενσωματώσετε 45λεπτα μαθησιακά πλάνα για τους μαθητές ηλικίας 8-11. Τα μαθήματα θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των μαθητών σας στις εμπειρίες στο Διαδίκτυο – και συνεπώς την ηλεκτρονική τους ασφάλεια. Σημαντικά εργαλεία για να εκπληρώσετε αυτό το στόχο αποτελούν το παιχνίδι Επαυξημένης Πραγματικότητας, η διαδραστική διδακτική και στοιχεία πρόληψης/προφύλαξης. Θα δημιουργήσετε το μαθησιακό πλάνο εν μέσω αυτού του εργαστηρίου. Θα εφαρμόσετε το πλάνο στο σχολείο σας. Μετά την εφαρμογή θα ξανασυναντηθούμε για να αξιολογήσουμε την διαδικασία και να δημιουργήσουμε μια κοινή λίστα βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων.

3 Ταμπέλες - Ταυτότητες Αν θεωρήσουμε τις ταυτότητες ως αυτο- αφηγήσεις μας, τότε οι ταυτότητες αποτελούνται από ετικέτες/ταμπέλες. Αυτές οι ετικέτες μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο συγκεκριμένες. Όσο λιγότερο ευρείς είναι ετικέτες της ταυτότητάς μας, τόσο λιγότερο είμαστε ανοιχτοί σε ανατροφοδότηση και, συνεπώς, στη μάθηση.

4 Βέλτιστες Πρακτικές Αφήστε τους μαθητές να επαναλάβουν και να κατανοήσουν τις ακόλουθες τρεις προτάσεις: Μερικές φορές κάνω λάθη Μερικές φορές το κίνητρό μου είναι εγωιστικό Είμαι μέρος του προβλήματος. Και να εξηγήστε την έννοια πίσω από τις παραπάνω δηλώσεις. Ρωτήστε τους μαθητές σαν αν συμφωνούν και πως νιώθουν όταν επαναλαμβάνουν τις παραπάνω φράσεις. Δώστε στους μαθητές ανατροφοδότηση και ενθαρρύνετε τους να διακρίνουν μεταξύ καθοδήγησης και αξιολόγησης Αξιολογήστε τους μαθητές και ενθαρρύνετε τους να διακρίνουν μεταξύ της αξιολόγησης, των συνεπειών και της κριτικής Ζητήστε από τους μαθητές να δημιουργήσουν μια δεύτερη κάρτα βαθμολόγησης για να καταγράψουν το πώς αντέδρασαν στην πρώτη κατάσταση.

5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

6 Μαθησιακά Στυλ Υπάρχουν μαθητές που βλέπουν τα επιτεύγματά τους σαν αποτελέσματα των ιδιαίτερων χαρισμάτων και χαρακτηριστικών και αυτοί που τα αντιλαμβάνονται εν μέρει ως μέρος των προσπαθειών τους. Οι τελευταίοι θα αποδώσουν καλύτερα. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να επωφελούνται των σχολίων και της ανατροφοδότησης που λαμβάνουν.

7 Βέλτιστες Πρακτικές Ενημερώστε τους μαθητές για το μαθησιακό στυλ το οποίο έχουν Αφήστε περιθώρια για αποτυχία Δημιουργήστε μια κατάσταση μεταβλητότητας: Αναθέστε τους μια εργασία με προκλήσεις στις οποίες μπορούν να ανταπεξέλθουν Δηλώστε ξεκάθαρους στόχους Το αποτέλεσμα: συγκέντρωση, απώλεια αρνητικής αντίληψης για τον εαυτό, απώλεια αίσθησης χρόνου.

8 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

9 ΘΕΩΡΙΑ Erving Goffman Paul Ricoeur Anthony Giddens

10 Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικές Ταυτότητες Δεν υπάρχει διαχωρισμός του κοινού Αλγόριθμοι και Big Data, αντί της μη λεκτικής επικοινωνίας Πρότυπα για τα προφίλ Ταυτόχρονες διαφορετικές αφηγήσεις Δεν υπάρχει συνοχή και καμία συνέχεια στην αυτο-αφηγήση.

11 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

12 Διαδραστική Διδασκαλία Οι μαθητές είναι συνυπεύθυνοι για τη μάθησή τους Πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές στην τάξη Διδασκαλία και μάθηση είναι δύο διαφορετικά πεδία. Μόνο η αλληλεπίδραση μπορεί να αποδείξει κατά πόσο αυτά που διδάχθηκαν έχουν εμπεδωθεί.

13 Βέλτιστες Πρακτικές Ρωτήστε διαγνωστικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος Αφήστε τους μαθητές να δηλώσουν εάν εξακολουθούν να σας παρακολουθούν. Αν όχι αφήστε τους να σας εξηγήσουν γιατί ξηγήσει? Όχι «σηκώστε τα χέρια" αλλά εσείς επιλέγετε τυχαία ποιος μαθητής θα απαντήσει στην ερώτηση.

14 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

15 Προληπτικά μέτρα Αξίζει να διατηρείτε μια ροή όταν συνεργάζεστε με τους νέους, αυτή η ροή να μην είναι διακοπτόμενη Η εμπειρία δείχνει ότι η πιο αποτελεσματική δουλειά γίνεται όταν εστιάζουμε στις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, αντί να εστιάζουμε στα ελλείμματά τους Ελαστικότητα (Μ Rutter και Ν Garmezy) Κατά την διδασκαλία θα πρέπει να ενισχύονται οι κοινωνικές δεξιότητες, να δίνονται ευκαιρίες ανάπτυξης και ανάληψης ευθύνης Εξαιρετικά σημαντικό - να θεωρείτε τον μαθητή, ως έναν ισότιμο ενεργό συμμετέχοντα που αλληλεπιδρά με το δάσκαλο.

16 Βέλτιστες Πρακτικές 1/2 Χρησιμοποιήστε διαδραστικές μεθόδους, στις οποίες ο δάσκαλος ξεκινά την αλληλεπίδραση και εμπλέκει τα παιδιά. Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και επηρεάζουν την πορεία της αλληλεπίδρασης. Παράδειγμα, η μέθοδος εκμάθησης μέσω εργασιών (Project-based Learning Method). Οι πιο αποτελεσματικές δραστηριότητες είναι αυτές οι οποίες ο εκπαιδευτικός ενεργεί ως σύμβουλος, φίλος ή μέντορας και μόνο συντονίζει και επιβλέπει τις ιδέες, τα σχέδια και τις δραστηριότητες των ίδιων των μαθητών. Με βάση τη διάγνωση των μαθητών του ο δάσκαλος σχεδιάζει ποιες δεξιότητες θα πρέπει να αποκτήσουν και να βιώσουν κατά τη διάρκεια του έργου. Ο δάσκαλος καταρτίζει έναν πολύ σαφές και συγκεκριμένο εκπαιδευτικό στόχο. Ενσωματώστε στοιχεία όπως: συζήτηση, ανταλλαγή ιδεών, κατανομή αρμοδιοτήτων, περίληψη κάθε σταδίου εφαρμογής, αξιολόγηση του συνόλου του έργου, συζήτηση σχετικά με τα αυτά που έχουν διδαχθεί. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί το κίνητρο και η πίστη των μαθητών, η πίστη του καθηγητή στις δυνατότητες των παιδιών του, τα βοηθά να αντέξουν την αποτυχία, να μάθουν από τα λάθη τους και έτσι να μάθουν την επιμονή.

17 Βέλτιστες Πρακτικές 2/2 "Δείτε τον εαυτό σας σαν εργαλείο" - αυτό ισχύει και για τη διαδικασία της αυτο-βελτίωσης των εκπαιδευτικών - ως εργαλείο που χρειάζεται να βελτιωθεί - ώστε να αναπτύξετε και να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας, να φροντίσετε τις επαγγελματικές σας ικανότητες και να αναπτύξετε δεξιότητες χρήσιμες για την εργασία με τους νέους. Αυτή η προσέγγιση μπορεί επίσης να έχει μια άλλη πλευρά - αν μπορέσετε να πείσετε τους νέους να την προσέγγιση αυτή σε νεαρή ηλικία, θα μάθουν την αξία και τη δύναμη της αυτο-ανάπτυξης. «Είμαι μέρος του προβλήματος» - αυτή η προσέγγιση για τον εαυτό θα διευκολύνει σημαντικά την εργασία σας και θα ενισχύσει την αξιοπιστία σας ως ενηλίκου σε σχέση με τα παιδιά. Είναι μια δύσκολη προσέγγιση στο έργο σας, γιατί παραδέχεστε ότι στις περισσότερες προβληματικές καταστάσεις των μαθητών σας ίσως έχετε μια σημαντική συμβολή - όχι κατ 'ανάγκην θετική. Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής δεν καταλαβαίνει το μάθημα / θέμα, αναλύστε τι κάνετε ή δεν κάνετε σωστά που συμβάλλει σε αυτή την έλλειψη προόδου του, πριν θα τον αξιολογήσετε. Αυτή η στάση του εκπαιδευτικού θα ενισχύσει το αίσθημα δικαιοσύνης του παιδιού, στην πίστη στους ενήλικες και αυξάνει την αυτοεκτίμησή του (γιατί το ένα νεαρό άτομο αντιμετωπίζεται ως υποκείμενο και όχι ως ένα αντικείμενο).

18 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

19 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Είδη δεξιοτήτωνΔεξιότητες 21ου αιώναΥποστηρίζοντας τα εργαλεία Ιστού 2.0 Μαθησιακές ΔεξιότητεςΚριτική σκέψη Δημιουργική σκέψη Συνεργασία Επικοινωνία  Ιστολόγια (Blogs)  Wikis  Εφαρμογές κοινωνικού χαρακτηρισμού (Tagging and social bookmarking applications)  Διαμοιρασμός πολυμέσων (Multimedia sharing)  Υπηρεσίες Συνεργασίας & Επικοινωνίας  Υπηρεσίες συναθροισμού (Aggregation services) Δεξιότητες Γραμματισμού Ψηφιακός Αλφαβητισμός Αλφαβητισμός Πολυμέσων Τεχνολογικός Αλφαβητισμός  Ιστολόγια  Wikis  Εφαρμογές κοινωνικού χαρακτηρισμού  Διαμοιρασμός πολυμέσων  Υπηρεσίες Συνεργασίας & Επικοινωνίας  Υπηρεσίες συναθροισμού  Εφαρμογές παρόμοιες με το Office Προσωπικές δεξιότητες Προσαρμοστικότητα Πρωτοβουλία Κοινωνικές Δεξιότητες Παραγωγικότητα Ηγεσία  Wikis  Εφαρμογές κοινωνικού χαρακτηρισμού  Διαμοιρασμός πολυμέσων  Ηχητικά Ιστολόγια  Μέσα κοινωνικής δικτύωσης  Υπηρεσίες Συνεργασίας & Επικοινωνίας  Υπηρεσίες συναθροισμού

20 ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΠ Η ΕΠ κεντρίζει το ενδιαφέρον στο περιβάλλον και τις ταυτότητες. Το παιχνίδι ΕΠ κεντρίζει το ενδιαφέρον στην ανάδυση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων σαν αποτέλεσμα του διαμοιρασμού των δεδομένων από το Διαδίκτυο.

21 ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΈΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΠ Καθιερώστε ένα θέμα Δημιουργήστε ερωτήσεις Δημιουργήστε επιλογές απαντήσεων Δημιουργήστε επαυξήσεις ανά επιλογή απάντησης Δημιουργήστε κείμενα και ήχους (προαιρετικά) Δημιουργήστε στατικά μπλοκς και σελίδες Προσθέστε μεταφράσεις (προαιρετικά); Δημιουργήστε το μαθησιακό πλάνο.

22 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

23 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Το μαθησιακό πλάνο θα αφορά σχολικό ή εξωσχολικό μάθημα; Ποια πρόκληση ή ευκαιρία θα αντιμετωπιστεί; Επιλέξτε από τα τέσσερα επίπεδα τουλάχιστον μια βέλτιστη πρακτική ανά επίπεδο: Επίπεδο ένα: Ετικέτες ταυτοτήτων & Μαθησιακοί τύποι Επίπεδο δύο: Διαδραστική διδακτική Επίπεδο τρία: Προληπτικά μέτρα/Πρόληψη/Προφύλαξη Επίπεδο τέσσερα: Παίζοντας το Παιχνίδι Επαυξημένης Πραγματικότητας.

24 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ Δημιουργήστε ένα 45λεπτο μαθησιακό πλάνο για τους μαθητές σας ηλικίας 8-11. Τα μαθήματα θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα τους στις εμπειρίες στο Διαδίκτυο, συνεπώς και στην Ηλεκτρονική τους Ασφάλεια.

25 ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ Δημιουργήστε ένα 45λεπτο μαθησιακό πλάνο για τους μαθητές σας ηλικίας 8-11. Τα μαθήματα θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα τους στις εμπειρίες στο Διαδίκτυο, συνεπώς και στην Ηλεκτρονική τους Ασφάλεια.

26 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Το μάθημα ήταν σχολικό ή εξωσχολικό; Ποια πρόκληση θελήσατε να αντιμετωπίσετε; Ποιες βέλτιστες πρακτικές ακολουθήσατε; Ποιος ήταν ο αντίκτυπος των επιλεγμένων βέλτιστων πρακτικών σας στην διδασκαλία σας; Ποιος ήταν ο αντίκτυπος των επιλεγμένων βέλτιστων πρακτικών σας στους μαθητές σας; Ποιος ήταν ο αντίκτυπος των επιλεγμένων βέλτιστων πρακτικών σας στην ηλεκτρονική ασφάλεια των μαθητών σας;

27 ΛΙΣΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ Υπήρξαν παρόμοιες βέλτιστες πρακτικές που είχαν θετικό αντίκτυπο στην διδασκαλία, στους μαθητές, και στην ηλεκτρονική τους ασφάλεια; Υπήρξαν παρόμοιες βέλτιστες πρακτικές που είχαν αρνητικό ή ουδέτερο αντίκτυπο στην διδασκαλία, στους μαθητές, και στην ηλεκτρονική τους ασφάλεια; Υπό ποιες συνθήκες οι βέλτιστες πρακτικές έχουν θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο στην διδασκαλία, στους μαθητές, και στην ηλεκτρονική τους ασφάλεια;


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IDentifEYE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-11."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google