Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων Χ. Μπούρας ΕΥΚΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων Χ. Μπούρας ΕΥΚΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων Χ. Μπούρας ΕΥΚΕ

2 Χρήση ενός συστήματος Εργαλείο για τους φορείς χορήγησης κρατικών ενισχύσεων Πληροφοριακό σύστημα για την συνολική παρακολούθησης των δράσεων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων

3 Υποχρεωτικότητα Υποχρεωτική χρήση του ΠΣΚΕ για όλες τις δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων με βάση τον Ν. 4314/2014 (Νόμος ΕΣΠΑ) Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Νόμος για ΕΤΑΚ 4310/2014

4 Τύποι Δράσεων που θα υποστηρίζει το ΠΣΚΕ Δράσεις Επιχειρηματικότητας Δράσεις ΕΤΑΚ Δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Δράσεις Αλιείας Δράσεις Κοινωνικού Ταμείου Δράσεις Χρηματοδοτικών Εργαλείων Δράσεις ΠΕΠ

5 Στόχευση μέσω ΠΣΚΕ Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Ολοκληρωμένο εργαλείο παρακολούθησης δράσεων από την Υποβολή μέχρι και την τήρηση μακροχρονίων υποχρεώσεων Μητρώο δικαιούχων (διασύνδεση με το TAXIS) Επέκταση της χρήσης του ΓΑΚ (651/2014) Παραμετροποιημένες διαδικασίες και έντυπα Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα (εφαρμογές ΓΓΕΤ, TAXIS, ΟΠΣ ΕΣΠΑ, Σώρευσης) 5

6 Προϋποθέσεις χρήσης του ΠΣΚΕ Προτυποιημένες προκηρύξεις Προτυποποιημένα έντυπα και φόρμες Προτυποιημένες ροές και διαδικασίες Σαφώς προσδιορισμένοι ρόλοι (Διαχειριστές, Ελεγκτές, Αξιολογητές κλπ) Ενεργοποιημένο helpdesk (τεχνικό και επιχειρησιακό)

7 ΠΣΚΕ – Παρούσα κατάσταση Χρήση: 2007 – 2015. Δράσεις Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ Ι Δράσεις των ΠΕΠ μέσω Τραπεζών και δράσεις ΕΠΑΝ Χρήστες: 146.699 ήτοι Δικαιούχοι, Αξιολογητές, Ελεγκτές, Διαχειριστές (ΕΦΔ και διαχειριστικές Αρχές) Δράσεις ενίσχυσης: 27 Υποβληθείσες επενδυτικές προτάσεις: ~190.000 Αξιολογημένα επενδυτικά σχέδια:~156.000 Αιτήματα χρηματοδότησης: 22,43 δις Εγκριθείσες ενισχύσεις: 8,31 δις Πληρωμές: 1,7 δις

8 Βασική Ροή Διαμόρφωση Προκήρυξης Διαδικασία Αυθεντικοποίησης Αίτηση χρηματοδότησης Παραλαβή αίτησης Αξιολόγηση αίτησης Πίνακας κατάταξης Έγκριση – Ένταξη Ενστάσεις Παρακολούθηση  Προκαταβολές  Τροποποιήσεις Επαληθεύσεις Πιστοποιήσεις Καταβολή Ενίσχυσης Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Ανακτήσεις

9 ΠΣΚΕ και Δράσεις ΕΤΑΚ Προτυποποιημένη προκήρυξη – ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ Ροές δράσεων ΕΤΑΚ και RIS Πρότυπα έντυπα δράσεων ΕΤΑΚ και RIS Υλοποίηση δράσεων στο ΠΣΚΕ Υλοποίηση διασυνδέσεων με υποσυστήματα της ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

10 Επιβοηθητικά Εργαλεία Συντονισμός Κρατικών Ενισχύσεων με χρήση της πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ (Ν.4314/2014) Χρήση του Π.Σ. Σώρευσης μέσω διασύνδεσης με το ΠΣΚΕ για τον έλεγχο της σώρευσης και διασύνδεση με το Transparency Module της EE (651/2014 Annex III) Σύστημα Επιτελικής Ενημέρωσης (SAP Business Objects) Διασύνδεση ΠΣΚΕ με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ για αυτόματη υποβολή ΤΔΠ, ΔΠΦΟΑ, ΔΚΔ κλπ Εκπαιδευτικό λογισμικό για Κρατικές Ενισχύσεις μέσα από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ ΑΕ

11 Ευχαριστούμε Επιχειρησιακός Υπεύθυνος ΠΣΚΕ: ΕΥΚΕ  Mail: stateaid_unit@mnec.gr Τεχνικός Υπεύθυνος ΠΣΚΕ: ΜΟΔ ΑΕ  Mail: support@mou.grsupport@mou.gr


Κατέβασμα ppt "Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων Χ. Μπούρας ΕΥΚΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google