Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι Μεταβιβάσεις ΜμΕ σε Ελλάδα και Ευρώπη Προβλήματα και Προκλήσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι Μεταβιβάσεις ΜμΕ σε Ελλάδα και Ευρώπη Προβλήματα και Προκλήσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι Μεταβιβάσεις ΜμΕ σε Ελλάδα και Ευρώπη Προβλήματα και Προκλήσεις

2 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 2 1. Ορισμοί 2. Ευρωπαϊκή Ένωση 3. Ελλάδα 4. Προβλήματα 5. Προκλήσεις

3 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 3 ΡΙΣΜ Ι

4 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 4 Ορισμός MME Αριθμός υπαλλήλων Κύκλος Εργασιών ή Σύνολο Ισολογισμού Πολύ μικρές<10< €2 εκ. Μικρές<50< €10 εκ. Μεσαίες<250< €50 εκ. ή < €43 εκ.

5 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 5 Ορισμός οικογενειακής επιχείρησης Οι επιχειρήσεις εκείνες που ανήκουν, διαχειρίζονται και επηρεάζονται από τα μέλη μιας οικογένειας

6 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 6 Ορισμός (1) Ως μεταβίβαση επιχείρησης νοείται η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης σε άλλο πρόσωπο ή επιχείρηση που εξασφαλίζει ότι η μεταβιβαζόμενη θα συνεχίσει να υφίσταται και να έχει εμπορική δραστηριότητα. Μπορεί να συμβεί:

7 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 7 Ορισμός (2) 1 Στο εσωτερικό της οικογένειας που ελέγχει την επιχείρηση

8 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 8 Ορισμός (2) 1 Στο εσωτερικό της οικογένειας που ελέγχει την επιχείρηση 2 2 Μέσω της αγοράς της επιχείρησης από στελέχη (πώληση σε διαχειριστές η και εργαζόμενους της επιχείρησης που δεν είναι μέλη της οικογένειας)

9 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 9 Ορισμός (2) 1 Στο εσωτερικό της οικογένειας που ελέγχει την επιχείρηση 2 2 Μέσω της αγοράς της επιχείρησης από στελέχη (πώληση σε διαχειριστές η και εργαζόμενους της επιχείρησης που δεν είναι μέλη της οικογένειας) 1 3 Μέσω πωλήσεων σε τρίτα πρόσωπα ή σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβα- νομένων των εξαγορών και συγχωνεύσεων

10 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 10 Ορισμός (3) Η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας των περισσότερων μικρών και πολλών μεσαίων επιχειρήσεων πραγματοποιείται παράλληλα με τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων διοίκησης Στην περίπτωση των ΕΠΕ, η μεταβίβαση του 51% των μετοχών μπορεί να θεωρηθεί μεταβίβαση επιχείρησης στις ΑΕ δεν πραγματοποιούνται μεταβιβάσεις η μειωμένη δυνατότητα εσόδων ή η πτώχευση

11 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 11 φελη & Λ όγοι μεταβίβασης

12 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 12 Οφέλη Διατήρηση απασχόλησης Συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας Διασφάλιση της συνέχειας (κεφάλαιο, τεχνογνωσία, πελατολόγιο, προμηθευτές, χώρος λειτουργίας)

13 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 13 Λόγοι μεταβίβασης

14 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 14 ' υρωπαϊκή νωση

15 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 15 Ευρωπαϊκή Ένωση

16 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 16 Ευρωπαϊκή Ένωση Κάθε έτος μεταβιβάζονται, 450.000 επιχειρήσεις στην ΕΕ, οι οποίες προσφέρουν 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης.

17 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 17 Κάθε έτος απώλεια περίπου 150.000 επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν 600.000 θέσεις απασχόλησης αποκλειστικά εξαιτίας ανεπαρκούς αριθμού επιτυχημένων μεταβιβάσεων. Ευρωπαϊκή Ένωση

18 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 18 Πηγή : Eurobarometer Entrepreneurship in the EU and beyond 2012

19 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 19 Πηγή : Eurobarometer Entrepreneurship in the EU and beyond 2012

20 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 20 Κι όμως… Το ποσοστό επιτυχίας των μεταβιβασμένων επιχειρήσεων (96%) είναι υψηλότερο από το ποσοστό επιτυχίας των νέων επιχειρήσεων. Ευρωπαϊκή Ένωση

21 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 21 Τάσεις αυξανόμενος αριθμός μεταβιβάσεων την επόμενη 10ετία αυξανόμενος αριθμός μεταβιβάσεων εκτός της οικογένειας αυξανόμενος αριθμός των επιχειρηματιών που παραμένουν για όλο και μικρότερο χρονικό διάστημα στην ίδια επιχείρηση αυξανόμενος αριθμός μεταβιβάσεων λόγω προσωπικών αποφάσεων

22 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 22 Ενέργειες Recommendation on the transfer of small and medium-sized enterprises (1994)Recommendation on the transfer of small and medium-sized enterprises Commission Communication Transfer of Businesses - Continuity through a new beginning (2006)Commission Communication Transfer of Businesses - Continuity through a new beginning Small Business Act (2008)Small Business Act Entrepreneurship 2020 Action Plan (2013)Entrepreneurship 2020 Action Plan Ευρωπαϊκή Ένωση

23 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 23 λλάδα

24 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 24 Πηγή : ΓΕΜΗ

25 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 25 Πηγή: The development of SmEs in Greece (2014) Ελλάδα

26 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 26 Πηγή: The development of SΜEs in Greece (2014)  2010-2013 μείωση αριθμού ΜΜΕ κατά 210.000 μείωση αριθμού εργαζομένων κατά 720.000 Κλάδοι που επηρεάστηκαν περισσότερο: Κατασκευές-Βιομηχανία-Εμπόριο (απώλεια 130.000 θέσεων εργασίας) Ελλάδα

27 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 27 Ελλάδα και ΜΜΕ Πηγή: 2015 SBA Fact Sheet -Greece

28 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 28 Ελλάδα-Οικογενειακές επιχειρήσεις 80% επιχειρήσεων είναι οικογενειακές (Grant Thornton 2006)

29 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 29 Ελλάδα-Οικογενειακές επιχειρήσεις

30 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 30 Ελλάδα/Οικογενειακές επιχειρήσεις

31 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 31 Ελλάδα/Οικογενειακές επιχειρήσεις

32 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 32 Ελλάδα/Οικογενειακές επιχειρήσεις

33 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 33 Π ροβληματα

34 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 34 Οικονομική συγκυρία (Οικονομική κρίση στην Ελλάδα) Συναισθηματικοί και ψυχολογικοί παράγοντες Νομικά και φορολογικά θέματα (φόρος 15% επί της υπεραξίας) Προβλήματα (1)

35 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 35 Η χώρα μας, βρίσκεται μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών με την υψηλότερη φορολογία στις μεταβιβάσεις οικογε- νειακών επιχειρήσεων Μη διάδοχη κατάσταση Πτωτικός κλάδος Προβλήματα (2)

36 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 36 Ανασταλτικοί παράγοντες

37 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 37 Π ροκλησεις

38 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 38 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σωστή προετοιμασία /προγραμματισμός Διάδοχη κατάσταση Εύρεση αγοραστή Εύρεση πωλητή Σύμβουλος Αποτίμηση

39 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 39 Πλήρη εναρμόνιση με την Ε.Ε.  Ευαισθητοποίηση  Φιλικό κανονιστικό πλαίσιο  Χρηματοδότηση  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  Δημιουργία βάσης δεδομένων ΧΩΡΑΣ

40 SELLING A SMALL BUSINESS AND SUCESSION PLANNING 40 Ελένη Φώτη, MBA, MSc Υπεύθυνη Έργου “DANAE” Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ. 210-3631317, 210-3382253 Fax: 210-3631139 e-mail: helfoti@acci.grhelfoti@acci.gr http://www.acci.gr


Κατέβασμα ppt "Οι Μεταβιβάσεις ΜμΕ σε Ελλάδα και Ευρώπη Προβλήματα και Προκλήσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google