Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 4: Ευθύνη και Απόρρητο Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 4: Ευθύνη και Απόρρητο Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 4: Ευθύνη και Απόρρητο Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

2 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2 Άδειες Χρήσης

3 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 3 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3 Χρηματοδότηση

4 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 4 Στρατηγική Ευθύνη & Απόρρητο Οι Στρατηγικές ως απόρρητοι σχεδιασμοί

5 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 5 1. Η Ευθύνη 2. Οι Παράγοντες 3. Οι Μέτοχοι 4. Τράπεζες & Χρηματοδότες 5. Μικρο-μέτοχοι 6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 7. Η Φορολογική Αρχή 8. Τα Συνδικάτα Περιεχόμενα ενότητας

6 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 6 9. Οι Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 1. Λοιποί Σύμβουλοι 2. Τα Εμπορικά Επιμελητήρια 3. Τα Επιστημονικά Επιμελητήρια 4. Οι Επαγγελματικές Οργανώσεις 5. Οι Οργανώσεις των Πολιτών Περιεχόμενα ενότητας (2)

7 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 7 Να κατανοηθεί η διαφορετική βάση της εκπόνησης Στρατηγικών από τα Λειτουργικά Σχέδια. Να διακριθεί με συστηματικό τρόπο η Στρατηγική από τους στόχους μιας επιχείρησης Σκοποί ενότητας

8 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 8 Ευθύνη: Οι εμπλεκόμενοι Οι «παράγοντες» της οικονομίας Το Διοικητικό Συμβούλιο Οι Σύμβουλοι της Επιχείρησης Εξωτερικοί Μελετητές Εκπρόσωποι των εργαζομένων Στελέχη της επιχείρησης

9 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 9 Οι Παράγοντες (stake holders) Μέτοχοι (συνεταίροι) Τράπεζες και άλλοι χρηματοδότες Φορολογική Αρχή – Κυβέρνηση Τα σωματεία των εργαζομένων / τα εργατικά συνδικάτα Τα Εμπορικά Επιμελητήρια Τα Επιστημονικά Επιμελητήρια Οι Επαγγελματικές Ενώσεις Οι οργανώσεις των πολιτών

10 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 10 Μέτοχοι (συνεταίροι) Τι αναμένουν οι μέτοχοι (από την επένδυσή τους); Να εισπράττουν μερίδιο των κερδών (μέρισμα), το οποίο συνεχώς να αυξάνει. Να αυξάνεται σταθερά η αξία της επένδυσής τους, πράγμα που φαίνεται από: Την αύξηση της τιμής της μετοχής στην αγορά: Του Χρηματιστηρίου, όπου κάθε φορά η προσφορά και ζήτηση μετοχών προσδιορίζει την τιμή. Εκτός Χρηματιστηρίου, ως αντανάκλαση της αναμενόμενης εξέλιξης της επιχείρησης. Την αύξηση της πραγματικής αξίας της επιχείρησης (δηλαδή των περιουσιακών της στοιχείων).

11 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 11 Τράπεζες & Λοιποί Χρηματοδότες Συνήθως αποκαλούνται «θεσμικοί» επενδυτές. Διαχειρίζονται Ταμεία (αποθεματικά τραπεζών, συνταξιοδοτικά ταμεία, αμοιβαία κεφάλαια, κα) Επειδή είναι υπόλογοι στους ιδιοκτήτες των Ταμείων προσπαθούν να επιτύχουν ένα συνδυασμό μεταξύ: Μεγιστοποίησης των αποδόσεων (μερίσματα). Μεγιστοποίησης της αύξησης της αξίας των τοποθετήσεών τους. Ελαχιστοποίηση του κινδύνου, με: Συμμετοχή στην κατάστρωση και εφαρμογή Στρατηγικής (με κατοχή θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο ή και χωρίς άμεση συμμετοχή - συμβουλευτικά). Με μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση και συνεχή εξέταση της πώλησης της συμμετοχής.

12 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 12 Οι Μικρο - Μέτοχοι Προσπαθούν να συνασπιστούν και έτσι να επηρεάσουν: Τις τιμές των μετοχών (με διαχείριση της προσφοράς και της ζήτησης στο Χρηματιστήριο [corner] με την ανάθεση σε έναν εκπρόσωπο που να διαχειρίζεται αυτόνομα έναν αριθμό μετοχών. Με την εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση, όπου είναι ανέφικτη η συμμετοχή όλων των μικρο-μετόχων, από ένα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, προκειμένου να επηρεάζουν τις Αποφάσεις. Με την εκλογή εκπροσώπου τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

13 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 13 Τι κάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Διαχειρίζονται τις “ίδιες μετοχές” με σκοπό τη διατήρηση μιας ανοδικής πορείας της τιμής τους, προς όφελος των μετόχων, αλλά και των ιδίων (αφού μπορούν να διεκδικούν και να λαμβάνουν πρόσθετες αμοιβές “επιβράβευσης” [πριμ]). Διαχειρίζονται τις δημόσιες σχέσεις (επικοινωνία με το κοινό με τη χρήση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης), προκειμένου να δημιουργούν προσδοκίες ή και απογοήτευση σε σχέση με το μέλλον της επιχείρησης και με στόχο τη χειραγώγηση της πορείας της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών, όπως αυτό φαίνεται να ωφελεί τους μετόχους. Για παράδειγμα, η δημιουργία απογοήτευσης για το μέλλον της επιχείρησης προκαλεί υποχώρηση στις τιμές των μετοχών, ώστε να εμφανίζουν μεγαλύτερη απόδοση και έτσι να μπορεί να συγκεντρωθεί μεγαλύτερο κεφάλαιο σε επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Προβαίνουν σε πράξεις αποπροσανατολισμού των παραγόντων, αλλά και των ανταγωνιστών, ώστε να αιφνιδιάζουν με την υλοποίηση Στρατηγικών.

14 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 14 Φορολογική Αρχή – Κυβέρνηση Προβαίνει σε φορολογικούς ελέγχους, των οποίων η “ελαστικότητα” εξαρτάται από την επέκταση της απασχόλησης, την εξωστρέφεια και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο. Ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει τις επενδύσεις, ανάλογα με τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όπως αυτός νομίζεται από τους πολίτες (ψηφοφόρους). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (για τις επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές είναι σε χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση) ελέγχει, επιπρόσθετα: Την εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Την Κεφαλαιακή επάρκεια. Την πραγματική και φορολογική κερδοφορία. Την “ποιότητα” των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τη συνολική σύνθεση (τη συμμετοχή “μη εκτελεστικών μελών” και τα χαρακτηριστικά του βιογραφικού τους).

15 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 15 Τα σωματεία των εργαζομένων - τα εργατικά συνδικάτα Επηρεάζουν τη λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων, παρά το γεγονός ότι δε γνωρίζουν το περιεχόμενό τους, με την εκδήλωση των προθέσεών τους σχετικά με κινητοποιήσεις αντίθεσης. Πάντως δε συμμετέχουν στο Στρατηγικό Σχεδιασμό. Συμμετέχουν στην υλοποίηση των Στρατηγικών Στόχων, γνωρίζοντας μόνο τους Τακτικούς Στόχους που τους ανακοινώνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Συναινούν ή απορρίπτουν προγράμματα επίτευξης τακτικών στόχων, με αποτέλεσμα τον επαναπροσδιορισμό των στοιχείων των προγραμμάτων. Οι εκπρόσωποί τους συμμετέχουν (σε μερικές επιχειρήσεις) στη λήψη λειτουργικών Αποφάσεων με ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σχεδόν ποτέ δε συμμετέχουν στην ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού, στην οποία συμμετέχουν μόνο μερικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

16 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 16 Οι Σύμβουλοι Στρατηγικού Σχεδιασμού Εκπονούν Μελέτες, για: Την πορεία του κλάδου ενδιαφέροντος (τρέχοντος κλάδου ή άλλου κλάδου που εξετάζεται η πιθανότητα επένδυσης). Τον υπολογισμό για τις οικονομικές και ποιοτικές επιπτώσεις διαφόρων εναλλακτικών Στρατηγικών. Την εκτίμηση και τις προβλέψεις, σχετικά με την οικονομία των εγγύς, περιφερειακών και μακρινών οικονομιών. Τις προβλέψεις για την τεχνολογική εξέλιξη (technology foresight). Τις προβλέψεις για την πορεία και τις εξελίξεις στο χρηματο- πιστωτικό τομέα (Τραπεζικό σύστημα, Χρηματιστήρια και χρηματιστηριακά προϊόντα, τιμές χρηματιστηριακών αγαθών (commodities), Άμεσες Ξένες Εδπενδύσεις, Νομικό και φορολογικό καθεστών και προβλέψεις εξέλιξης κλπ)

17 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 17 Επιπλέον οι Σύμβουλοι: Υπολογίζουν την οικονομική εφικτότητα κάθε Σταρτηγικής Εκδοχής που τους ανατίθεται να μελετήσουν. Προβαίνουν σε υπολογισμούς των Αριθμοδεικτών κάθε υποθετικής στρατηγικής επιλογής σε βάθος χρόνου. Αποτυπώνουν την αναγκαία οργανωτική αναδιάρθρωση, για κάθε Στρατηγιό ενδεχόμενο που τους ανατίθεται. Αποτυπώνουν και παρουσιάζουν τον ανταγωνισμό: Στον κλάδο δραστηριότητας που ενδιαφέρει τη λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων που αφορά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Στη διαθεσιμότητα συνεργατών, ιδίως στελεχών υψηλής κατάρτισης.

18 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 18 Τα Εμπορικά Επιμελητήρια Προωθούν (ή και ανακόπτουν) την πορεία Κρατικής Αρωγής (Αναπτυξιακός Νόμος) ανάλογα με την εκτίμηση των συνολικών επιπτώσεων στην πορεία των τοπικών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, υποστηρίζουν μια επένδυση που χρησιμοποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες άλλων τοπικών επιχειρήσεων, ενώ αντιτίθενται σε επενδύσεις που θα υποκαταστήσουν τις τοπικές. Αναπτύσσουν ένα τοπικό όνομα ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Διευκολύνουν τις τοπικές και διεθνείς συνεργασίες.

19 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 19 Τα Επιστημονικά Επιμελητήρια Υποστηρίζουν τη Νόμιμη λειτουργία (Τεχνικό Επιμελητήριο και Τεχνικοί Κανονισμοί, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και χρήση της γης, Οικονομικό Επιμελητήριο και Εξωτερική Ελεγκτική, Φοροτεχνική συμμόρφωση, Δημόσιες προμήθειες κα) Διαθέτουν ένα κατάλογο “διαπιστευμένων” επιστημονικών συνεργατών ή ενδεχόμενων στελεχών. Επηρεάζουν την εξέλιξη της Νομοθεσίας και των Κανονισμών, επειδή τα Επιμελητήρια είναι “Σύμβουλοι του Κράτους” και για το λόγο αυτό είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Προβαίνουν στη διάδοση των εξελίξεων στην επιστημονική γνώση.

20 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 20 Οι Επαγγελματικές Οργανώσεις Διαπραγματεύονται τις κατώτερες αμοιβές υπαλλήλων ή και εξωτερικών συνεργατών. Υποστηρίζουν την επιμόρφωση των μελών τους. Συνεργούν στη διαμόρφωση των εργασιακών συνθηκών των μελών τους. Διεκδικούν απασχόληση των μελών τους σε αντικείμενα πουθ θεωρούν ως αποκλειστικά για την ειδικότητα που εκπροσωπούν. Πιέζουν για πρόσθετες αμοιβές των μελών τους, είτε ως υπαλλήλων, είτε ως εξωτερικών συνεργατών. Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχείρσεων σε κλάδους στους οποίους “φαίνεται” να αναμένονονται καλύτερες αμοιβές και εργασιακή ανάπτυξη (καριέρα) των μελών τους.

21 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 21 Οι Οργανώσεις των Πολιτών 21 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής Είναι αυτές που δηλώνονται ως: Περιβαλλοντικές οργανώσεις Ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Προστασίας των καταναλωτών. Κομματικής υποστήριξης. Τις διασημότητες. Και έτσι επηρεάζουν: Τις επενδύσεις. Τις συνθήκες εργασίας. Τη χρηματοδοτική συνδρομή. Την επενδυτική διάθεση των πολιτών και των θεσμικών φορέων.

22 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 22 Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Θεσσαλονίκη,


Κατέβασμα ppt "ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 4: Ευθύνη και Απόρρητο Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google