Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2. Γενική εισαγωγή. ΕΟΚ/ΕΚΑΕ/ΕΕ. Η δημιουργία της ΕΟΚ Σχέδιο Paul-Henri Spaak (21.4.1956) Διαφορές από το σχέδιο Schuman(ΕΚΑΧ): πρόταξε αντί των οργάνων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2. Γενική εισαγωγή. ΕΟΚ/ΕΚΑΕ/ΕΕ. Η δημιουργία της ΕΟΚ Σχέδιο Paul-Henri Spaak (21.4.1956) Διαφορές από το σχέδιο Schuman(ΕΚΑΧ): πρόταξε αντί των οργάνων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2. Γενική εισαγωγή. ΕΟΚ/ΕΚΑΕ/ΕΕ

2 Η δημιουργία της ΕΟΚ Σχέδιο Paul-Henri Spaak (21.4.1956) Διαφορές από το σχέδιο Schuman(ΕΚΑΧ): πρόταξε αντί των οργάνων (εξουσίες) τα προς επίλυση προβλήματα. Κοινή αγορά: στόχος η δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης μιας κοινής οικονομικής πολιτικής, μέσω μιας ισχυρής μονάδας παραγωγής. Συγχώνευση των εθνικών αγορών μέσω μιας τελωνειακής ένωσης, ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών,( ελεύθερη διακίνηση στις παραγωγικές δυνάμεις, επιχειρήσεις, κεφάλαιο, εργασία), πλέον μιας ΚΑΠ

3 Μια πολιτική στήριξης και κατεύθυνσης της κοινής αγοράς, που θα λειτουργεί αυτόνομα και ανταγωνιστικά. Μέσω εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών, συντονισμού των εθνικών οικονομικών πολιτικών προς αποφυγή δυσκολιών στο ισοζύγιο πληρωμών. Τελικός στόχος: ένας καταμερισμός εργασίας, μη κατασπατάληση των οικονομικών πόρων, εγκατάλειψη αντιπαραγωγικών οικονομικών δρ/των.

4 Σταδιακή εφαρμογή: χρονοδιαγράμματα, γενικές ρήτρες, σκοποί, συνεχής αναθεώρηση των δεδομένων. ΟΡΓΑΝΑ: τέσσερις αρχές, 1) διάκριση κοινής αγοράς και γενικής πολιτικής (κοινωνική, νομισματική και δημοσιονομική 2) η διαχείριση σε ένα κοινό όργανο, όχι στην παραλυτική διακυβερνητική διαδικασία, 3) τα μέτρα γενικής πολιτικής των κρατών σε ένα κοινό όργανο, 4) ένα δικαστήριο και μια κοινοβουλευτική εποπτεία.

5 Ρώμης, 25.3.1957, δύο νέες συνθήκες ΕΟΚ και ΕΚΑΕ, (ισχύς από 1.1.1958) Κρίσεις λόγω αντίστασης της Γαλλίας για ειδικές πλειοψηφίες, κρίση «της άδειας καρέκλας» ή του «κενού εδράνου» (1965) Συμβιβασμός του Λουξεμβούργου (1966): δικαίωμα στη διαφωνία για σημαντικά εθνικά θέματα. Εγκαθίδρυση της τελωνειακής ένωσης. 1972: ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα. 1972: προσχώρηση Η.Β., Ιρλανδίας και Δανίας 1979, Ελλάδα, 1985: Ισπανία και Πορτογαλία (12)

6 1979, η πρώτη άμεση ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του ΕΚ Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986): ολοκλήρωση της κοινής (εσωτερική) αγορά (3Π1.12.1992), εναρμόνιση με ειδική πλειοψηφία, νομικές βάσεις για προστασία περιβάλλοντος, της τεχνολογίας και της συνοχής. Ίδρυση Πρωτοδικείου. Πολιτική συνεργασία που αποβλέπει σε μια ευρωπαϊκή Ένωση.

7 Συνθήκη του Μάαστριχτ: Ευρωπαϊκή Ένωση 9.11.1989, πτώση του τοίχους του Βερολίνου, επανένωση της Γερμανίας, ώθηση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.Τ Τρεις πυλώνες (ΕΚ-ΚΤΕΠΠΑ-αστυνομική και ποινική συνεργασία), Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ΕΚ, συναπόφαση, ΟΝΕ, χωριστά όργανα Δημοψηφίσματα, Γαλλία 51%, Δανία, όχι, ναι. Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. 1.11.1993.

8 Συνθήκη του Άμστερνταμ 2.10.1997 Στενότερη συνεργασία (Ευρώπη πολλών ταχυτήτων) Επέκταση αρμοδιοτήτων, ενίσχυση του ρόλου του ΕΚ. Άνοιγμα διαπραγματεύσεων με δέκα νέα Κράτη

9 Συνθήκη της Νίκαιας 26.2.2001 Νέα κατανομή ψήφων, Γερμανία 29, Ισπανία, Πολωνία, 27. Διπλή πλειοψηφία, ειδική πλειοψηφία+ 62% του πληθυσμού. Στενότερη συνεργασία και στην ΚΕΠΠΑ, εφαρμογή της με ειδική πλειοψηφία. Διαπραγμάτευση για ένα Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

10 Η συνθήκη για ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα 1.5.2004, δέκα νέα Κράτη μέλη (Κύπρος) Ευρωπαϊκή Συνέλευση, συμμετοχή πολλών, σχέδιο συνταγματικής συνθήκης. Υπογραφή 29.10.2004 στη Ρώμη. Κατάργηση των τριών πυλώνων, εθελούσια αποχώρηση, νομική προσωπικότητα, Υπουργός των Εξωτερικών, Πρόεδρος, σύμβολα, ενωμένοι στη πολυμορφία. Δύο αρνητικά δημοψηφίσματα, Γαλλία, όχι με 54, 69% (29.5.2005), Ολλανδία, όχι με 61,7% (1.6.2005).

11 Συνθήκη της Λισαβόνας 13.12.2007 Δημοψήφισμα στην Ιρλανδία, 12.6.2008, όχι, 18.6.2009, ναι. 30.6.2009, ΓΟΣΔ, ναι. 1.12.2009, σε ισχύ. ΔΙΔΑΓΜΑ: παγκοσμιοποίηση, απώλεια ισχύος ΚΜ, ισχύς στην ένωση, πολίτης, δημοκρατία, αγών.


Κατέβασμα ppt "2. Γενική εισαγωγή. ΕΟΚ/ΕΚΑΕ/ΕΕ. Η δημιουργία της ΕΟΚ Σχέδιο Paul-Henri Spaak (21.4.1956) Διαφορές από το σχέδιο Schuman(ΕΚΑΧ): πρόταξε αντί των οργάνων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google