Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ, ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Ισλάμ είναι μονοθεϊστική θρησκεία, η οποία διαμορφώθηκε με το κήρυγμα και τη δράση του προφήτη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ, ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Ισλάμ είναι μονοθεϊστική θρησκεία, η οποία διαμορφώθηκε με το κήρυγμα και τη δράση του προφήτη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ, ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ

2 ΟΡΙΣΜΟΣ Το Ισλάμ είναι μονοθεϊστική θρησκεία, η οποία διαμορφώθηκε με το κήρυγμα και τη δράση του προφήτη Μωάμεθ στις αρχές του 7 ου αιώνα. Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει υποταγή και χρησιμοποιείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον θεό». Το Ισλάμ δεν έχει μόνο θρησκευτική αλλά και πολιτική υπόσταση, όπως και άλλες θρησκείες. Στην ελληνική γλώσσα έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες ονομασίες για να το προσδιορίσουν, όπως «Ισλαμικό» και «Μουσουλμανικό».

3 Το Κοράνι είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται το Ισλάμ και κατά τους Μωαμεθανούς, είναι το αντίγραφο ενός "ουράνιου" πρωτότυπου. Στους ανθρώπους κυκλοφορεί απλά ένα αντίγραφό του. Το πρωτότυπο αυτό βρίσκεται πάντοτε μπροστά στον Θεό. Τα Χαντίθ είναι η παράδοση γύρω από την συμπεριφορά και τη σοφία του Μωάμεθ.Χαντίθ Ενώ το Κοράνιο είναι ο λόγος του Θεού, τα Χαντίθ θεωρούνται «ο λόγος του Μωάμεθ».

4  Απόλυτη μοναδικότητα, υπερβατικότητα και απρόσωπο του Αλλάχ.  Η πίστη στη ύπαρξη των αγγέλων.  Η πίστη στα βιβλία που αποκάλυψε ο Θεός στην ανθρωπότητα, ορισμένα από τα οποία είναι ο Νόμος, ή αλλιώς Τορά, οι Ψαλμοί και τα Ευαγγέλια.  Η πίστη στους προφήτες.  Τα βιβλία των προφητών.  Η πίστη στην ανάσταση των νεκρών.  Η πίστη στο πεπρωμένο, το οποίο μόνο ο Θεός γνωρίζει.

5 Κάθε μουσουλμάνος έχει 5 υποχρεώσεις στην ζωή του, τους Πέντε Στύλους της Τήρησης. Αυτοί είναι οι εξής: 1. Η ομολογία της πίστης 2. Η προσευχή, σαλάτ (ή σαλάχ) 3. Η ελεημοσύνη, ζακάτ 4. Η νηστεία, σάουμ. 5. Η ιερή αποδημία ή προσκύνημα, Χατζ

6  Οι Σουνίτες: Δίνουν έμφαση στην σούνα του προφήτηΜωάμεθ. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Σουνιτών είναι η επιμονή στην πιστή τήρηση των γραφών του Κορανίου.σούνα προφήτηΜωάμεθ Κορανίου  Οι Σιίτες: Οι Σιίτες έχουν ως αγίους μεγαλομάρτυρες, τον Αλή και τον γιό του Χουσεΐν ιμπν Αλί, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τον Μωαβία.  Οι Σούφοι: Θεωρείται μυστική αίρεση που κυριάρχησε στις χώρες της Ανατολής  Οι Αχμαντίγια: Οι Αχμαντίγια δραστηριοποιούνται μέσω της προπαγάνδας και των μεταφράσεων του Κορανίου σε ευρωπαϊκές γλώσσες.

7 ΟΡΙΣΜΟΣ Ο Ινδουισμός, Ινδοϊσμός, Βραχμανισμός και βραχμανική θρησκεία είναι ονομασίες με τις οποίες περιγράφονται οι πάμπολλες τοπικές θρησκείες, θρησκευτικές πρακτικές και επιμέρους σχολές (αιρέσεις) της Ινδίας. Από τους ίδιους τους πιστούς της, η θρησκεία των Ινδών περιγράφεται συνήθως από τη σανσκριτική έκφραση «αιώνιος νόμος», «αιώνια τάξη» ή «πατρική πίστη». Γενικά ο Ινδουισμός είναι θρησκεία.

8 1. Προβεδική περίοδο 2. Άρια ή βεδική περίοδος 3. Κλασική περίοδος 4. Ισλαμική κυριαρχία 5. Βρετανική κυριαρχία 6. Ινδική ανεξαρτησία

9  Ανυπαρξία ιδρυτή  Μη σταθερό δόγμα  Ινδιακό φαινόμενο

10  1.Μονιστικός: υπάρχει μόνο ένα πράγμα(σχολή Σανκάρα)  2.Πενθεϊστικός: υπάρχει μόνο ένα θεϊκό πράγμα για αυτό ο Θεός είναι ταυτόσημος με τον κόσμο(βραχμανισμός)  3.Πανενθεϊστικός: ο κόσμος είναι μέρος του θεού(σχολή Ραμανούτζα)  4.Θεϊστικός: μόνο ένας θεός ξεχωριστός από το δημιούργημα ( Μπχάκτι ινδουισμός)

11  Ο Φανατισμός που ως όρος προέρχεται εκ της λατινικής λέξης "fanum" (=ιερόν), σημαίνει την μετ' εγωισμού και εμπάθειας προσήλωση σε κάποιες αντιλήψεις, ανεξάρτητα απ' το αν αυτές είναι ορθές ή όχι. Γενικά φανατισμός ονομάζεται η με πάθος υποστήριξη μιας ιδεολογίας και ταυτόχρονα η προσπάθεια βίαιης επιβολής της.

12  Όπου κυριαρχεί το ακραίο Ισλάμ, κυριαρχεί κλίμα τρομοκρατίας και φόβου. Τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται συστηματικά, ενδεδυμένα νομικές αποφάσεις, και τα θύματα αδικούνται κατάφορα.

13  Ζευγαρά Μάγδα  Ζώτου Αλεξάνδρα  Κασσελούρη Ράνια  Κόντη Έλενα  Κωστούλα Κατερίνα

14

15   Θρησκεία ονομάζεται η σχέση του ανθρώ π ου με το Θείο. Είτε δεχθούμε τη λατινική ετυμολόγηση της λέξης, είτε την ελληνική, σε κάθε π ερί π τωση υ π οδηλώνεται ο σχεσιακός χαρακτήρας της θρησκείας : ανάμεσα σε θείο και ανθρώ π ινο, υ π ερφυσικό – φυσικό, π νευματικό – υλικό, ψυχικό – φυσικό, ατομικό – κοινωνικό. Η σχέση της θρησκείας και του ανθρώ π ου είναι αμφίδρομη και αμφί π λευρη. ΛΑΤΡΕΙΑ   Με τον όρο λατρεία π ροσδιορίζονται συνήθως συγκεκριμένες π ράξεις θρησκευτικού αίνου, α π όδοσης τιμής ή αφοσίωσης, οι ο π οίες α π οδίδονται γενικότερα σε ένα υ π εράνθρω π ο ον ό π ως ένας θεός. Α π οτελεί ανε π ίσημο όρο για αυτό π ου η θρησκειολογια α π οκαλει cultus, το σύνολο δηλαδή των π ρακτικών και π αραδόσεων π ου αντιστοιχούν σε ένα θεολογικό σύστημα

16 Χριστιανισμός ονομάζεται το θρησκευτικό σύστημα π ίστης το ο π οίο αναγνωρίζει ως ιδρυτή και κεντρικό π ρόσω π ο του συνόλου της διδασκαλίας του, τον Ιησού Χριστό, ό π ως π αρουσιάζεται στα βιβλία της Αγίας Γραφής. Αυτό σημαίνει, π ως π έρα α π ό κάθε άλλη έννοια π ου π εριλαμβάνει η θρησκεία αυτή, οι ακόλουθοι του Χριστιανισμού εστιάζουν την π ροσοχή τους και έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς το π ρόσω π ο του Ιησού Χριστού. Ιησού Χριστό Ιησού Χριστό

17

18   Η π ροσευχή   Οι θυσίες   Οι τελετουργίες   Κά π οιες μορφές διαλογισμού   Οι ετήσιοι εορτασμοί και οι ιερές μέρες   Τα π ροσκυνήματα   Οι ύμνοι, οι ψαλμοί, ή άλλη λατρευτική μουσική   Ο χορός   Η κατασκευή τό π ων λατρείας   Η δημιουργία ομοιωμάτων του λατρευτικού αντικειμένου   Η π ροσκόλληση στην εφαρμογή ενός θρησκευτικού συστήματος αξιών και π ρακτικών ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ   Τα Χριστούγεννα δηλώνουν την ετήσια χριστιανική εορτή της γέννησης του Χριστού και κατ ’ ε π έκταση το σύνολο των εορτών α π ό της Γεννήσεως μέχρι και των Θεοφανείων. Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται στις 25 Δεκεμβρίου.   Η Σαρακοστή στις π ερισσότερες π εριοχές της Ελλάδας, ήταν μια χάρτινη ζωγραφιά στην ο π οία α π εικονίζεται μία γυναίκα με σταυρωμένα χέρια, λόγω π ροσευχής, χωρίς στόμα, λόγω νηστείας και με ε π τά π όδια π ου ανα π αριστούσαν τις ε π τά βδομάδες της Σαρακοστής. Κάθε Σάββατο της έκοβαν και α π ό ένα π όδι, γνωρίζοντας έτσι π όσες εβδομάδες νηστείας α π έμεναν μέχρι το Πάσχα   Την π ρώτη μέρα του χρόνου, τη μέρα του Αγίου Βασιλείου φτιάχνουμε τη βασιλό π ιτα με το φλουρί μέσα.   Χριστόψωμο λέγεται γενικά το ψωμί ή κουλούρα π ου οι Ελληνίδες νοικοκυρές έχουν π αρασκευάσει 2-3 ημέρες π ρο των Χριστουγέννων ειδικά για τη μεγάλη αυτή εορτή.

19

20

21

22

23

24

25

26 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ Ο σατανισμός είναι λατρευτική πίστη η οποία έχει ως επίκεντρό της τον Σατανά, ή διάβολο, οντότητα που σύμφωνα με την παράδοση των ιουδαίων και των χριστιανών είναι ο έσχατος αντίπαλος του Θεού, ενσαρκώνοντας την Ελεύθερη Θέληση (ελεύθερη βούληση) σύμφωνα με τους Σατανιστές, ή την αρχή του απόλυτου κακού σύμφωνα με τους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς.

27 ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ; Είναι η δυστυχία, ή καταστροφή, ο θάνατος τού ανθρώπου, τον οποίο μισεί και φθονεί, επειδή είναι πλασμένος «κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν» τού Θεού. '0 διάβολος ποτέ δεν -μπορεί να αγαπήσει τον άνθρωπο, ποτέ δεν μπορεί να γίνει φίλος τού ανθρώπου, γι' αυτό και ονομάζεται «μισάνθρωπος» και «ανθρωποκτόνος». Αυτός έβγαλε τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο, αφού πρώτα τους χώρισε από το Θεό " σπρώχνοντάς τους στην αμαρτία. 'Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Στη συνέχεια τους έστρεψε εναντίον τού Θεού, με τη βλασφημία και την απιστία, και εναντίον των συνανθρώπων, οδηγώντας τους πολλές φορές στο έγκλημα.

28 H βίβλος του διαβόλου Σύμφωνα με τον θρύλο, το απαίσιο «σχέδιο» μέσα στο καταραμένο μεσαιωνικό χειρόγραφο έγινε από τον ίδιο τον Λούσιφερ. Ο περίφημος Codex Gigas, που φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Σουηδίας, στη Στοκχόλμη, είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος μεσαιωνικό σωζόμενο χειρόγραφο σε όλο τον κόσμο. Και σύμφωνα με τη Daily Mail, το επίσημο όνομα του είναι Codex Gigas, αλλά το προσωνύμιο του είναι «Η Βίβλος του Διαβόλου».

29 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΙΣΜΟΣ Ο Ελευθεροτεκτονισμός (γνωστός και ως Μασονία ή Τεκτονισμός) είναι ένα παγκόσμιο σύστημα αδελφοτήτων, που ξεκίνησε κατά τα τέλη του 16ου / αρχές του 17ου αιώνα και αριθμεί γύρω στα 5 εκατομμύρια μέλη. Οι επιμέρους αδελφότητες, των οποίων η σχέση και μεταξύ τους σύνδεση κυμαίνεται, έχουν ως κοινά στοιχεία κάποιες εθιμοτυπικές διαδικασίες (όπως τη χρήση ιεραρχίας και συγκεκριμένα σύμβολα) και την αναγκαιότητα κάθε μέλος να πιστεύει σε κάποια ανώτερη δύναμη ή Θεό. Αποτελείται από 33 βαθμους από τους οποιους ο πιο ισχυρος είναι και ο τελευταιος ( 33).

30 ΟΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ Οι τελετές μύησης στη Στοά, παρά το γεγονός ότι περιγράφονται από τους Μασόνους ως απλές τελετές, περιλαμβάνουν πάντα μια θηλιά. Κανείς δεν ξέρει αν η θηλιά χρησιμοποιείται ως απλό σύμβολο (του ομφάλιου λώρου;) ή απειλητική προειδοποίηση για να κρατήσει το νέο μέλος το στόμα του κλειστό, η θηλιά φαίνεται πάντως να παίζει τον δικό της ρόλο στις τεκτονικές ιεροτελεστίες... Οι Μασόνοι πιστεύουν ότι η Ανατολή συμβολίζει την αναγέννηση. Υμνούν την κίνηση του ηλίου ατενίζοντας το μοναδικό του πέρασμα πάνω από τον γήινο ουρανό. Οι Στοές χτίζονται μάλιστα με ανατολικό προσανατολισμό, σε μια προσπάθεια να «δαμαστεί» η ηλιακή ακτινοβολία για τις τελετές τους... Οι «σκοτεινοί σκοποί» της Μασονίας είναι πολλάκις καταγεγραμμένοι και πιστοποιημένοι από ιστορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας: μισό εκατομμύριο Μασόνοι στην Αγγλία, για παράδειγμα, είναι δυσανάλογα πολλοί σε τομείς δράσης όπως το τραπεζικό σύστημα, το πολιτικό κατεστημένο και η διακυβέρνηση της χώρας. Ακόμα και νοσοκομεία ή πανεπιστήμια έχουν συχνά διοικηθεί από κάστες Μασόνων...

31 ΓΝΩΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ Κάποιοι από τους αστροναύτες στην περίφημη αποστολή προσσελήνωσης του Apollo ήταν Μασόνοι, περιλαμβανομένου του Μπαζ Όλντριν, ο οποίος το παραδέχτηκε αργότερα δημόσια. Ο ίδιος «διεκδίκησε» μάλιστα τη Σελήνη για λογαριασμό της Στοάς του Τέξας, και όχι για όλη την ανθρωπότητα, όπως πιστέψαμε αρχικά!

32 ΓΝΩΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ Τελικά τίποτα δεν είναι αθώο… Ο αριθμός 33 είναι ο αγαπημένος αριθμός των μασόνων… 33 ήταν και τα άτομα που ίδρυσαν το national geographic. Φανατικός αναγνώστης του ο Walt Disney, κατά πολλούς μασόνος 33ου βαθμού…

33 ΓΝΩΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ Εδώ είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Ουάσινγκτον, αναγνωρισμένος Μασόνος και τον βλέπουμε να παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο όπως το σατανικό είδωλο του Μπάφομετ

34 Σύμβολα μασόνων στο χαρτονόμισμα της Αμερικής

35 ΣΥΜΒΟΛΑ

36 TΕΛΟΣ Κουτσουπιάς Πάυλος Καρποζήλου Μάγδα Κουλάκος Αλέξανδρος Καλαχάνης Άγγελος Δρακόπουλος Στάθης Δριτσέλη Κρυσταλλία

37 ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ

38 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Σαηεντολογία είναι μια θρησκεία του εικοστού αιώνα. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων οι οποίες απορρέουν από ορισμένες θεμελιώδεις αλήθειες, η σημαντικότερη των οποίων είναι: ο Άνθρωπος είναι ένα πνευματικό ον προικισμένο με ικανότητες πέρα από εκείνες που μπορεί να φανταστεί. Δεν είναι μόνο ικανός να επιλύσει τα προβλήματά του, να επιτύχει τους στόχους του και να κερδίσει την αιώνια ευτυχία, αλλά επίσης να βρεθεί σε καινούριες καταστάσεις επίγνωσης, που δεν φανταζόταν ποτέ ότι είναι δυνατές.

39 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ Η λέξη «Σαηεντολογία» προέρχεται από τη Λατινική λέξη «scio» που σημαίνει «γνωρίζω, με την πιο πλήρη έννοια της λέξης» και από τη λέξη «λόγος» που σημαίνει, «μελέτη». Κυριολεκτικά, σημαίνει «γνωρίζω πώς να γνωρίζω». Τον Ιούλιο του 1952, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έγινε ο πρώτος που απομόνωσε, καταμέτρησε και περιέγραψε επιστημονικά το ανθρώπινο πνεύμα, ενώ κατάφερε να δείξει με αντικειμενικό τρόπο, πνευματικές δυνατότητες που ξεπερνούν κατά πολύ την επιστημονική σκέψη.

40 Ο σταυρός της σαηεντολογίας είναι ένας οκτάκτινος σταυρός που αντιπροσωπεύει τα οκτώ τμήματα της ζωής μέσω των οποίων κάθε άτομο αγωνίζεται να επιβιώσει Ώντιτινγκ: Ο σκοπός του ώντιτινγκ είναι να αποκαταστήσει την οντότητα και την ικανότητα. Αυτό επιτυγχάνεται βοηθώντας το άτομο να απαλλαγεί από οποιεσδήποτε πνευματικές αδυναμίες και αυξάνοντας τις πνευματικές ικανότητες του ατόμου.

41 Η βάση του Φλαγκ είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι το σημαντικότερο ησυχαστήριο της θρησκείας της Σαηεντολογίας συνεχίζει να ανταποκρίνεται στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών. Αυτό που το 1975 ξεκίνησε ως ένα κτήριο, τώρα επεκτείνεται σε ένα συγκρότημα 50 κτηρίων που καταλαμβάνουν έκταση μεγαλύτερη από 185.000 τ.μ. σε μια ακτίνα 14,5 χιλιομέτρων. Στην Σαηεντολογια υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο γνώσης για μάθηση. Δεν υπάρχει τίποτα δογματικό στη Σαηεντολογία. Η αξία της έγκειται καθαρά στο πεδίο της γνώσης.

42 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Διάσημοι Σαηεντολόγοι

43

44

45 ΤΕΛΟΣ Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Συμμετείχαν οι: Γιώργος Κελεπούρης Γιώργος Θανόπουλος Γιώργος Καλός Στέφανος Κρίσιλιας Χάρης Κοτρόζος Αλέξανδρος Θαμπάτ


Κατέβασμα ppt "ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ, ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Ισλάμ είναι μονοθεϊστική θρησκεία, η οποία διαμορφώθηκε με το κήρυγμα και τη δράση του προφήτη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google