Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σιμωνίδης ὁ Κεῖος 556/2-468/4. Ιουλίδα, Κέα Ο κούρος (περ. 530) και το λιοντάρι της Κέας (περ. 540)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σιμωνίδης ὁ Κεῖος 556/2-468/4. Ιουλίδα, Κέα Ο κούρος (περ. 530) και το λιοντάρι της Κέας (περ. 540)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σιμωνίδης ὁ Κεῖος 556/2-468/4

2 Ιουλίδα, Κέα

3 Ο κούρος (περ. 530) και το λιοντάρι της Κέας (περ. 540)

4 Καρθαία, Κέα. Ναός της Αθηνάς

5 Τόποι διαμονής και προστάτες Σάμος (Πολυκράτης, περ. 520) Αθήνα (Πεισιστρατίδες, περ. 527-514) Θεσσαλία (Σκοπάδες, 514) Αθήνα (Θεμιστοκλής, 490 - 479) Σπάρτη (Παυσανίας) Σικελία (Συρακούσες /Ιέρων και Ακράγας /Θήρων, 476-468/4)

6 Κίμβιξ… ἁ Μο ῖ σα γ ὰ ρ ο ὐ φιλοκερδής πω τότ ᾽ ἦ ν ο ὐ δ ᾽ ἐ ργάτις: ο ὐ δ ᾽ ἐ πέρναντο γλυκε ῖ αι μελιφθόγγου ποτ ὶ Τερψιχόρας ἀ ργυρωθε ῖ σαι πρόσωπα μαλθακόφωνοι ἀ οιδαί (Π., Ι 2) ἁΜο ῖ σαγ ὰ ρο ὐφιλοκερδήςπωτότ ᾽ ἦ νο ὐ δ ᾽ ἐ ργάτις ο ὐ δ ᾽ ἐ πέρναντογλυκε ῖ αιμελιφθόγγουποτ ὶΤερψιχόρας ἀ ργυρωθε ῖ σαιπρόσωπαμαλθακόφωνοι ἀ οιδαί ἐ κ το ῦ Σοφοκλέους γίγνεται Σιμωνίδης… /γέρων ὢ ν κα ὶ σαπρ ὸ ς /κέρδους ἕ κατι κ ἂ ν ἐ π ὶ ῥ ιπ ὸ ς πλέοι (Αρ. Ει. 695) κα ὶ ὁ Σιμωνίδης, ὅ τε μ ὲ ν ἐ δίδου κα ὶ ὁΣιμωνίδης ὅ τεμ ὲ ν ἐ δίδου μισθ ὸ νμισθ ὸ ν ὀ λίγον α ὐ τ ῷ ὁ νικήσας το ῖ ς ὀ ρε ῦ σιν, ο ὐ κ ἤ θελε ποιε ῖ ν, ὡ ς δυσχεραίνων ε ἰ ς ἡ μιόνους ποιε ῖ ν, ἐ πε ὶ δ ᾽ ὀ λίγονα ὐ τ ῷ ὁνικήσαςτο ῖ ς ὀ ρε ῦ σινο ὐ κ ἤ θελε ποιε ῖ ν ὡ ςδυσχεραίνωνε ἰ ς ἡ μιόνουςποιε ῖ ν ἐ πε ὶδ ᾽ ἱ καν ὸ ν ἔ δωκεν, ἐ ποίησε “χαίρετ ᾽ ἀ ελλοπόδων θύγατρες ἱ καν ὸ ν ἔ δωκεν ἐ ποίησεχαίρετ ᾽ ἀ ελλοπόδωνθύγατρες ἵ ππων. ( Simonidesfr. 7 = Ar. Rhet. 3.2 1405b23) ἵ ππων

7 …και σοφός Πλάτων, (Πολιτεία 1.331e) Θέματα στην ποίησή του (σημασία των λέξεων, ηθικές αρχές, δίκη, ἀρετή, εἶναι - φαίνεσθαι ) Πρωτο-σοφιστής Πρακτική σοφία: μναμονικόν (Cic. De Orat. 2.86, πώς σώθηκε ο Σιμωνίδης από την οικία των Σκοπάδων που κατέρρευσε και πώς αναγνώρισε τα πτώματα) Σύνδεση ηγεμόνων με σοφούς

8 ..συνέθεσε… Διθυράμβους Επιγράμματα Θρήνους Ελεγείες Επινίκια Εγκώμια Παιάνες Ύμνους Συμποτικά …για πλούσιους ανθρώπους και ισχυρές πόλεις….. …κυρίως σε ιωνική – επική διάλεκτο

9 Αναθηματικό επίγραμμα που αποδίδεται στον ίδιο, χρ. 476, με θέμα τις νίκες του σε αγώνες διθυράμβων ἕξ ἐπὶ πεντήκοντα, Σιμωνίδη, ἤραο ταύρους καὶ τρίποδας, πρὶν τόνδ’ ἀνθέμεναι πίνακα∙ τοσσάκι δ’ἱμερόεντα διδαξάμενος χορὸν ἀνδρῶν εὐδόξου Νίκης ἀγλαὸν ἄρμ’ἐπέβης

10 Δανάη

11 Ακρίσιος, Δανάη και Περσέας

12

13 Δανάη και Περσέας στη θάλασσα


Κατέβασμα ppt "Σιμωνίδης ὁ Κεῖος 556/2-468/4. Ιουλίδα, Κέα Ο κούρος (περ. 530) και το λιοντάρι της Κέας (περ. 540)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google