Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΜΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ Α0.01 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΜΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ Α0.01 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΜΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ Α0.01 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΗΝΑ

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Είναι η καταγραφή τοπικών δεδομένων βροχόπτωσης για διαφορετικές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, η εξαγωγή των παραμέτρων R0.01 και A0.01, και η υλοποίηση προγράμματος αυτών σε γλώσσα προγραμματισμού MATLAB Είναι η καταγραφή τοπικών δεδομένων βροχόπτωσης για διαφορετικές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, η εξαγωγή των παραμέτρων R0.01 και A0.01, και η υλοποίηση προγράμματος αυτών σε γλώσσα προγραμματισμού MATLAB

3 Για το σκοπό της εργασίας μας στηριχτήκαμε:  Στη σύσταση της ITU-R P.530-10,που αφορά δεδομένα διάδοσης και μεθόδους πρόβλεψης που απαιτούνται για τον σχεδιασμό επίγειων ασύρματων δικτύων.  Στην ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία), που μας παραχώρησε τα δεδομένα βροχόπτωσης

4 Παράγοντες που επηρεάζουν στο σχεδιασμό των συστημάτων ασύρματων ραδιοζεύξεων  Φθίνουσα διάθλαση λόγω απόφραξης του μονοπατιού από γήινα εμπόδια υπό δυσμενείς συνθήκες διάδοσης  Εξασθένηση λόγω ατμοσφαιρικών αερίων  Εξασθένηση λόγω πολλαπλών ατμοσφαιρικών μονοπατιών ή διάδοσης ακτινών συσχετιζόμενη με ανώμαλα διαθλαστικά στρώματα  Εξασθένηση λόγω πολλαπλών μονοπατιών που προκύπτουν από την αντανάκλαση επιφάνειας

5  Εξασθένηση λόγω βροχής ή στερεών μορίων στην ατμόσφαιρα  Παραλλαγή της γωνίας άφιξης (angle-of-arrival) στο σταθμό λήψεως και της γωνίας εκπομπής (angle-of-launch) στο σταθμό εκπομπής λόγω διάθλασης  Μείωση στην διάκριση διασταυρωμένης πόλωσης (XPD) σε πολλαπλά μονοπάτια ή σε συνθήκες βροχής  Διεστράβλωση σημάτων λόγω επιλεκτικής εξασθένησης της συχνότητας και καθυστέρησης κατά την διάρκεια διάδοσης σε πολλαπλά μονοπάτια

6 Η μελέτη μας αναλύει την εξασθένηση λόγω βροχής Η εξασθένηση λόγω της βροχής εξαρτάται από τη συχνότητα και την ένταση βροχοπτώσεων, ή το ποσοστό βροχής. Το ποσοστό βροχής είναι ένας από τους παράγοντες που χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν το βαθμό εξασθένησης βροχής στη διάδοση των ασύρματων επικοινωνιών. Οι μετρήσεις και οι καταγραφές περιοχών για μακρά χρονικά διαστήματα είναι η καλύτερη (εμπειρική) μέθοδος για να γνωρίζουν το ποσοστό βροχής σε μια χώρα. Τέτοια στοιχεία μπορούν έπειτα να χρησιμοποιηθούν για τους διάφορους υπολογισμούς σχετικά με την εξασθένηση σημάτων που προκαλείται από τη βροχή. Το στοιχείο ποσοστού βροχής παρουσιάζεται στις μονάδες χιλιοστά ανά ώρα, αλλά στην πράξη μετριέται με έναν μετρητή βροχής στην άκρη ενός κάδου ανά διαστήματα των 5 λεπτών. Η εξασθένηση λόγω της βροχής εξαρτάται από τη συχνότητα και την ένταση βροχοπτώσεων, ή το ποσοστό βροχής. Το ποσοστό βροχής είναι ένας από τους παράγοντες που χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν το βαθμό εξασθένησης βροχής στη διάδοση των ασύρματων επικοινωνιών. Οι μετρήσεις και οι καταγραφές περιοχών για μακρά χρονικά διαστήματα είναι η καλύτερη (εμπειρική) μέθοδος για να γνωρίζουν το ποσοστό βροχής σε μια χώρα. Τέτοια στοιχεία μπορούν έπειτα να χρησιμοποιηθούν για τους διάφορους υπολογισμούς σχετικά με την εξασθένηση σημάτων που προκαλείται από τη βροχή. Το στοιχείο ποσοστού βροχής παρουσιάζεται στις μονάδες χιλιοστά ανά ώρα, αλλά στην πράξη μετριέται με έναν μετρητή βροχής στην άκρη ενός κάδου ανά διαστήματα των 5 λεπτών.

7 Το στοιχείο ποσοστού βροχής έχει συλλεχθεί από το γραφείο της μετεωρολογίας για διαφορετικές περιοχές γύρω από την Ελλάδα και για διαφορετικά έτη. Το ποσοστό βροχής είναι ιδιαίτερα μεταβλητό, και από την άποψη της θέσης αλλά και από την άποψη του χρόνου (περιλαμβάνει τις ημερήσιες, εποχιακές και ετήσιες μεταβολές). Η εξασθένηση βροχής, λόγω της στατιστικής μεταβολής στα ποσοστά βροχής, δίνεται ως πιθανολογική αξία. Αυτό εκφράζεται συχνά ως ποσοστό βροχής που ξεπερνιέται για ένα ορισμένο ποσοστό του χρόνου (συνήθως 1% του χειρότερου μήνα). Αυτά τα ποσοστά εξασθένησης λόγω βροχής μπορούν να παρουσιαστούν ως περιγράμματα σε έναν χάρτη της Ελλάδας. Εμείς θα ασχοληθούμε με το ποσοστό βροχής που ξεπερνιέται για 0.01% του χρόνου.

8 Εμείς ασχοληθήκαμε με το ποσοστό βροχόπτωσης που ξεπερνιέται για 0.01% του χρόνου. Για το σκοπό αυτό στηριχτήκαμε στις συστάσεις των ITU-R P.530-10 και ITU-R P.838-2 που μας υπέδειξαν την τεχνική την οποία ακολουθήσαμε και στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία η οποία μας παρείχε όλες τις μετρήσεις για τα διαστήματα των πεντάλεπτων. Στην συνέχεια τα βήματα που ακολουθήσαμε είναι τα εξής : Εμείς ασχοληθήκαμε με το ποσοστό βροχόπτωσης που ξεπερνιέται για 0.01% του χρόνου. Για το σκοπό αυτό στηριχτήκαμε στις συστάσεις των ITU-R P.530-10 και ITU-R P.838-2 που μας υπέδειξαν την τεχνική την οποία ακολουθήσαμε και στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία η οποία μας παρείχε όλες τις μετρήσεις για τα διαστήματα των πεντάλεπτων. Στην συνέχεια τα βήματα που ακολουθήσαμε είναι τα εξής :  Ψηφιοποιήσαμε αρχικά τα δεδομένα για κάθε σταθμό και κάθε έτος σε αρχεία excel  Δημιουργήσαμε μια ρουτίνα σε MATLAB (xlsToAscii) για την μετατροπή τους από excel σε ASCII  Με μια δεύτερη ρουτίνα σε MATLAB (calc) υπολογίσαμε το ποσοστό βροχόπτωσης που ξεπερνιέται για 0.01% του χρόνου (R0.01%) και στηριζόμενοι στην ITU-R P.530-10  Με μια τρίτη ρουτίνα σε MATLAB (grcontour) απεικονίσαμε τα ποσοστά βροχόπτωσης των σταθμών για κάθε έτος σε χάρτες της Ελλάδος (Παράρτημα 2)  Με μια τέταρτη ρουτίνα και στηριζόμενοι στη σύσταση της ITU-R P.838-2 υπολογίσαμε τους συντελεστές k και a που απαιτούνται για τον υπολογισμό της ειδικής απόσβεσης και στη συνέχεια υπολογίσαμε την ειδική απόσβεση γR0.01% για ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων.

9 Η ακόλουθη απλή τεχνική χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των μακροπρόθεσμων στατιστικών της εξασθένησης βροχής : Βήμα 1 Βήμα 1 Εξαγωγή του ρυθμού βροχόπτωσης R0.01 που υπερβαίνει για 0.01% του χρόνου (με μια ακεραιότητα χρόνου των 5 min ). Εξαγωγή του ρυθμού βροχόπτωσης R0.01 που υπερβαίνει για 0.01% του χρόνου (με μια ακεραιότητα χρόνου των 5 min ). Βήμα 2 Βήμα 2 Υπολογισμός της ακριβής εξασθένησης, γR (dB/Km) για την συχνότητα, την πόλωση και το ρυθμό βροχόπτωσης που μας ενδιαφέρει. Υπολογισμός της ακριβής εξασθένησης, γR (dB/Km) για την συχνότητα, την πόλωση και το ρυθμό βροχόπτωσης που μας ενδιαφέρει.

10 Βήμα 3 Βήμα 3 Υπολογισμός του αποτελεσματικού μήκους μονοπατιού, deff, του συνδέσμου πολλαπλασιάζοντας το πραγματικό μήκος μονοπατιού d με το παράγοντα απόστασης r (deff = d *r). Μια εκτίμηση αυτού του παράγοντα δίνεται από r = 1/ (1+d/d0), όπου για R0.01 ≤ 100 mm/h : d0 = 35*-0.015 R0.01. Για R0.01 > 100 mm/h, χρησιμοποιούμε την τιμή των 100 mm/h στη θέση του R0.01. Υπολογισμός του αποτελεσματικού μήκους μονοπατιού, deff, του συνδέσμου πολλαπλασιάζοντας το πραγματικό μήκος μονοπατιού d με το παράγοντα απόστασης r (deff = d *r). Μια εκτίμηση αυτού του παράγοντα δίνεται από r = 1/ (1+d/d0), όπου για R0.01 ≤ 100 mm/h : d0 = 35*-0.015 R0.01. Για R0.01 > 100 mm/h, χρησιμοποιούμε την τιμή των 100 mm/h στη θέση του R0.01. Βήμα 4 Βήμα 4 Μια εκτίμηση της απόσβεσης μονοπατιού που υπερβαίνει για 0.01% του χρόνου δίνεται από : A0.01 = γR * deff = γR * dr (dB) Μια εκτίμηση της απόσβεσης μονοπατιού που υπερβαίνει για 0.01% του χρόνου δίνεται από : A0.01 = γR * deff = γR * dr (dB)

11 R0.01% ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΞΑΕΤΙΑ Locations200020012002200320042005 Ελληνικό43.2014.4049.1127.55 24.00 41.86 Ηράκλειο29.9532.3540.6128.75 31.00 30.00 Ιωάννινα25.1614.3377.8547.76 47.95 21.60 Πύργος48.00 54.0048.00 60.00 Σέρρες36.0039.5648.0021.60 32.35 41.86 Χίος36.0023.9062.3029.95 30.00 43.20

12

13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: R0.01 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 LATTITUDELONGITUDE ΠΙΝΑΚΑΣ 1: R0.01 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 LATTITUDELONGITUDE Αγρίνιο41.9538.6021.35Λαμία14.4038.9022.26 Αλεξανδρούπολη27.5540.8525.92Λάρισα34.7539.6322.42 Άργος16.8037.3822.44Λήμνος19.1539.9225.23 Αργοστόλι60.0038.1220.50Μακεδονία26.3540.5222.97 Άρτα51.4539.1721.00Μήλος21.5536.7324.50 Ελληνικό24.0037.9023.73Mυτιλήνη41.9039.0726.60 Ηράκλειο31.0035.3325.18Πύργος60.0037.6821.45 Ιωάννινα47.9539.7020.82Σέρρες32.3541.0723.57 Kαλαμάτα43.1537.0722.02Σκύρος17.9038.9024.70 Καστοριά24.0040.3221.16Σούδα67.0535.4824.12 Κέρκυρα47.7639.6219.92Χίος30.0038.3725.80 Kύθυρα58.6536.2823.02Χρυσούπολη16.8040.9824.60

15

16 2000200020002000 2001200120012001

17 2002200220022002 2003200320032003

18 2004200420042004 2005200520052005

19 Στον παρακάτω πίνακα εκθέτουμε τα αποτελέσματα των συντελεστών k και a για τις τρεις διαφορετικές πολώσεις (Η οριζόντια τ= 0 ο, C κυκλική τ = 45 ο, V κατακόρυφη τ = 90 ο ) και για ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων, που χρησιμοποιούνται στον τύπο της ειδικής απόσβεσης γR = k * R0.01% a. Το R0.01% που χρησιμοποιείται στον τύπο είναι αποτέλεσμα της μελέτης που αναλύσαμε. Οι συντελεστές k και a δίνονται από τους παρακάτω τύπους : Στον παρακάτω πίνακα εκθέτουμε τα αποτελέσματα των συντελεστών k και a για τις τρεις διαφορετικές πολώσεις (Η οριζόντια τ= 0 ο, C κυκλική τ = 45 ο, V κατακόρυφη τ = 90 ο ) και για ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων, που χρησιμοποιούνται στον τύπο της ειδικής απόσβεσης γR = k * R0.01% a. Το R0.01% που χρησιμοποιείται στον τύπο είναι αποτέλεσμα της μελέτης που αναλύσαμε. Οι συντελεστές k και a δίνονται από τους παρακάτω τύπους : k = [kH + kV + ( kH – kV ) * cos2θ * cos2τ ] / 2 (1) k = [kH + kV + ( kH – kV ) * cos2θ * cos2τ ] / 2 (1) a = [kH*aH + kV*aV + (kH*aH – kV*aV) * cos2θ * cos2τ ] / 2 * k (2) a = [kH*aH + kV*aV + (kH*aH – kV*aV) * cos2θ * cos2τ ] / 2 * k (2) όπου το θ=0ο είναι πάντα μηδέν γιατί δεν έχουμε γωνία σύγκλισης. Οι συντελεστές kH, kV, aH, aV υπάρχουν έτοιμοι στον παρακάτω πίνακα που υπάρχει στην σύσταση της ITU-R P.838-2. όπου το θ=0ο είναι πάντα μηδέν γιατί δεν έχουμε γωνία σύγκλισης. Οι συντελεστές kH, kV, aH, aV υπάρχουν έτοιμοι στον παρακάτω πίνακα που υπάρχει στην σύσταση της ITU-R P.838-2.

20 Frequency(GHz)kHkVaHaV 10.00003870.00003520.91220.8801 1.50.00008680.00007840.93410.8905 20.00015430.00013880.96290.923 2.50.00024160.00021690.98730.9594 30.00035040.00031451.01850.9927 40.00064790.00058071.12121.0749 50.0011030.00098291.23381.1805 60.0018130.0016031.30681.2662 70.0029150.002561.33341.3086 80.0045670.0039961.32751.3129 90.0069160.0060561.30441.2937 100.010060.0088531.27471.2636 120.018820.01681.21681.1994 150.036890.033621.15491.1275 200.075040.068981.09951.0663 250.12370.11251.06041.0308 300.18640.16731.02020.9974 350.26320.23410.97890.963 400.35040.31040.93940.9293 450.44260.39220.9040.8981 500.53460.47550.87350.8705 600.70390.63470.82660.8263 700.8440.77350.79430.7948 800.95520.88880.77190.7723 901.04320.98320.75570.7558 1001.11421.06030.7434 1201.22181.17660.72550.7257 1501.32931.28860.7080.7091 2001.41261.37640.6930.6948 3001.37371.36650.68620.6869 4001.31631.30590.6840.6849 Συντελεστές που χρησιμοποιούνται στους τύπους (1) και (2)

21 HCVHCV f k1k2k3a1a2a3 10.00003870.000036170.00003590.91220.889579120.88704685 1.50.00008680.000080720.000080090.93410.903438580.89998737 20.00015430.000143080.000141910.96290.93487460.93171001 2.50.00024160.000223720.000221860.98730.967714860.9654999 30.00035040.000324410.000321711.01851.000390320.99834185 40.00064790.000599240.000594191.12121.088714521.08503587 50.0011030.001016040.001007011.23381.196467681.19222105 60.0018130.001660950.001645161.30681.278429761.27518285 70.0029150.002657970.002631271.33341.316105711.31411598 80.0045670.004153570.004110641.32751.317330091.31615667 90.0069160.006293330.006228661.30441.296944961.2960853 100.010060.009186090.009095331.27471.266954611.26606491 120.018820.017357450.017205561.21681.204606361.20322119 150.036890.03452240.034276521.15491.135579961.13342054 200.075040.070652340.070196671.09951.076030961.07342546 250.12370.115590790.114748621.06041.039541571.03720638 300.18640.17257090.171134711.02021.004196171.00238588 350.26320.242130530.239942410.97890.967769630.96650167 400.35040.321438530.31843080.93940.932338360.93153136 450.44260.406108540.402318810.9040.899874490.89940314 500.53460.491809420.48736550.87350.871399920.87116068 600.70390.653796650.648593280.82660.826389130.82636537 700.8440.792955410.787654280.79430.794653140.79469243 800.95520.907123960.902131130.77190.772183760.77221497 901.04320.999757790.99524620.75570.75577120.75577896 1001.11421.075174421.07112150.7434 1201.22181.189073541.18567480.72550.725643290.72565862 1501.32931.29983171.296771340.7080.708789560.70887361 2001.41261.386389871.383667870.6930.694293880.69443106 3001.37371.368486931.367945540.68620.686706090.68675887 4001.31631.308770021.307988010.6840.68465020.68471816 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΚΥΚΛΙΚΗ & ΚΑΘΕΤΗ ΠΟΛΩΣΗ

22 ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ (γR): ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΟΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2005 fΕΛΛΗΝΙΚΟΗΡΑΚΛΕΙΟΙΩΑΝΝΙΝΑΠΥΡΓΟΣΣΕΡΡΕΣΧΙΟΣ 10.00120.00090.00060.00160.0012 1.50.00280.00210.00150.00400.00280.0029 20.00560.00410.00300.00800.00560.0058 2.50.00960.00690.00500.01380.00960.0099 30.01570.01120.00800.02270.01570.0162 40.04260.02940.02030.06390.04260.0442 50.11050.07330.04890.17240.11050.1149 60.23870.15440.10050.38200.23870.2487 70.42380.27180.17540.68490.42380.4420 80.64950.41740.26981.04740.64950.6772 90.90230.58430.38061.44300.90230.9401 101.17460.76820.50541.85871.17461.2228 121.77021.18030.79142.74331.77021.8394 152.75381.87431.28254.17352.75382.8558 204.55473.15782.20056.76664.55474.7153 256.48824.55733.21689.50436.48826.7087 308.41415.98974.284112.14838.41418.6889 3510.18287.34925.328214.485010.182810.5017 4011.69728.55416.282816.404411.697212.0486 4512.94559.57927.118017.925012.945513.3195 5013.953110.43027.828419.109313.953114.3425 6015.420211.70848.924220.764915.420215.8271 7016.388412.57829.689421.813616.388416.8038 8017.059313.191210.236722.524217.059317.4793 9017.537213.634210.636923.020617.537217.9598 10017.889913.965510.939523.379817.889918.3139 12018.349114.409611.353923.825918.349118.7734 15018.700714.771511.706224.129818.700719.1225 20018.790014.916411.879424.114518.790019.2048 30017.814414.174011.313422.806517.814418.2037 40016.930313.480510.767721.657616.930317.2992

23 ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ (γR) : ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2005 fΕΛΛΗΝΙΚΟΗΡΑΚΛΕΙΟΙΩΑΝΝΙΝΑΠΥΡΓΟΣΣΕΡΡΕΣΧΙΟΣ 10.00100.00070.00060.00140.0010 1.50.00240.00170.00130.00330.0024 20.00470.00340.00250.00660.00470.0048 2.50.00830.00600.00440.01180.00830.0086 30.01360.00970.00700.01950.01360.0140 40.03490.02430.01700.05170.03490.0362 50.08860.05950.04010.13630.08860.0920 60.19670.12850.08440.31160.19670.2047 70.36230.23370.15160.58180.36230.3776 80.56870.36670.23790.91380.56870.5928 90.79850.51840.33851.27360.79850.8318 101.04200.68320.45061.64421.04201.0845 121.56001.04430.70302.40691.56001.6203 152.39761.64241.13103.60862.39762.4850 203.92862.74511.92775.78733.92864.0640 255.60863.96692.81938.15435.60865.7953 307.33795.25153.775910.53377.33797.5738 358.98626.50974.736912.73188.98629.2645 4010.45117.66085.639814.619610.451110.7627 4511.69668.66696.448916.171711.696612.0330 5012.73609.52717.155517.429212.736013.0905 6014.311310.86728.283619.270314.311314.6889 7015.417611.83179.113320.524015.417615.8085 8016.217912.53949.729921.415416.217916.6173 9016.811413.069510.196222.068416.811417.2166 10017.263313.476310.556322.560917.263317.6725 12017.867214.030511.054723.201317.867218.2804 15018.340114.482911.474523.671318.340118.7543 20018.530614.704211.705523.792818.530618.9405 30017.780314.144511.288022.767117.780318.1693 40016.874413.433110.727521.591116.874417.2424

24 ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ (γR) : ΚΑΘΕΤΗ ΠΟΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2005 fΕΛΛΗΝΙΚΟΗΡΑΚΛΕΙΟΙΩΑΝΝΙΝΑΠΥΡΓΟΣΣΕΡΡΕΣΧΙΟΣ 10.00100.00070.00050.00140.0010 1.50.00230.00170.00130.00320.00230.0024 20.00460.00340.00250.00640.00460.0047 2.50.00820.00590.00430.01160.00820.0084 30.01340.00960.00690.01920.01340.0138 40.03420.02380.01670.05050.03420.0354 50.08640.05810.03930.13270.08640.0897 60.19240.12580.08280.30460.19240.2003 70.35600.22980.14920.57130.35600.3710 80.56030.36140.23460.90000.56030.5841 90.78770.51150.33421.25610.78770.8206 101.02830.67450.44501.62211.02831.0702 121.53831.03030.69392.37231.53831.5978 152.36141.61881.11563.55132.36142.4473 203.86542.70331.90005.68893.86543.9984 255.51943.90692.77888.01785.51945.7027 307.22785.17593.723710.36897.22787.4597 358.86306.42314.675812.55148.86309.1370 4010.32227.56835.573114.435110.322210.6297 4511.56708.57236.379415.989911.567011.8995 5012.60969.43337.085617.254812.609612.9606 6014.196210.77998.217119.115014.196214.5707 7015.316811.75429.053520.390115.316815.7052 8016.130512.47179.677321.300216.130516.5278 9016.736013.010910.150421.969516.736017.1394 10017.198313.425510.516522.475917.198317.6059 12017.817113.991111.023623.136417.817118.2292 15018.302714.452911.450423.623718.302718.7161 20018.503714.682211.687423.759418.503718.9131 30017.776814.141511.285422.763017.776818.1657 40016.868613.428110.723321.584216.868617.2365

25 Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000

26 Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

27 Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002

28 Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003

29 Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

30 Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

31 Συμπεράσματα Η βροχή προκαλεί εξασθένηση, η οποία αυξάνει αυξανομένης της συχνότητας του κύματος και της εντάσεως της βροχοπτώσεως και εξαρτάται από το μέγεθος των σταγόνων. Η ειδική απόσβεση που εξαρτάται από την συχνότητα, την πόλωση και το ποσοστό βροχής, ξεπερνάει το 1 dB/Km, όταν η συχνότητα ισούται με 8 GHz και άνω. Η βροχή προκαλεί εξασθένηση, η οποία αυξάνει αυξανομένης της συχνότητας του κύματος και της εντάσεως της βροχοπτώσεως και εξαρτάται από το μέγεθος των σταγόνων. Η ειδική απόσβεση που εξαρτάται από την συχνότητα, την πόλωση και το ποσοστό βροχής, ξεπερνάει το 1 dB/Km, όταν η συχνότητα ισούται με 8 GHz και άνω. Κλείνοντας την έρευνα αυτή συμπεραίνουμε τελικά ότι για διαφορετικές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας υπάρχει διαφορετικό ποσοστό βροχόπτωσης ( R0.01% ) όπως φαίνεται και από τον πίνακα των μέσων όρων : Κλείνοντας την έρευνα αυτή συμπεραίνουμε τελικά ότι για διαφορετικές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας υπάρχει διαφορετικό ποσοστό βροχόπτωσης ( R0.01% ) όπως φαίνεται και από τον πίνακα των μέσων όρων :

32 R0.01% LocationsΜέσος Όρος Ελληνικό34.14 Ηράκλειο32.78 Ιωάννινα47.95 Πύργος54.00 Σέρρες31.93 Χίος39.08 Με αυτό συνεπάγεται ότι σε κάθε περιοχή δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος μηχανισμός ασύρματων συστημάτων. Σε μια περιοχή με χαμηλό ρυθμό βροχόπτωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας χαμηλότερου κόστους μηχανισμός από μια άλλη περιοχή με αυξημένο ποσοστό βροχόπτωσης. Με αυτό συνεπάγεται ότι σε κάθε περιοχή δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος μηχανισμός ασύρματων συστημάτων. Σε μια περιοχή με χαμηλό ρυθμό βροχόπτωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας χαμηλότερου κόστους μηχανισμός από μια άλλη περιοχή με αυξημένο ποσοστό βροχόπτωσης.

33 Για παράδειγμα στις περιοχές που φαίνονται παραπάνω είναι λογικό στα Ιωάννινα να τοποθετηθεί ένας άριστος μηχανισμός δεδομένου του υψηλού ρυθμού βροχόπτωσης, ενώ στο Ηράκλειο μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα οικονομικότερο μηχανισμό δεδομένου των αραιών βροχοπτώσεων που επικρατούν στην περιοχή. Για παράδειγμα στις περιοχές που φαίνονται παραπάνω είναι λογικό στα Ιωάννινα να τοποθετηθεί ένας άριστος μηχανισμός δεδομένου του υψηλού ρυθμού βροχόπτωσης, ενώ στο Ηράκλειο μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα οικονομικότερο μηχανισμό δεδομένου των αραιών βροχοπτώσεων που επικρατούν στην περιοχή.


Κατέβασμα ppt "ΘΕΜΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ Α0.01 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google