Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ε π ιμέλεια : Ιωαννίδου Χριστίνα Γ’1 Μάθημα: θρησκευτικά Θέμα: πόλεις που επισκέφτηκε ο απόστολος Παύλος ημερομηνια:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ε π ιμέλεια : Ιωαννίδου Χριστίνα Γ’1 Μάθημα: θρησκευτικά Θέμα: πόλεις που επισκέφτηκε ο απόστολος Παύλος ημερομηνια:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ε π ιμέλεια : Ιωαννίδου Χριστίνα Γ’1 Μάθημα: θρησκευτικά Θέμα: πόλεις που επισκέφτηκε ο απόστολος Παύλος ημερομηνια: 05/11/15 Υ. καθηγητής: κος Καπετανάκης Γιώργος

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρωτεργάτης της σύζευξης Ελληνισμού και Χριστιανισμού είναι ο απόστολος Παύλος, που με το κήρυγμά του για την εν Χριστώ λύτρωση του ανθρώπου και για την ευθύνη του έναντι του συνανθρώπου μέσα στην κοινωνία άλλαξε την πορεία του κόσμου θέτοντας τα θεμέλια ενός νέου. Δικαίως ονομάζεται Απόστολος των Εθνών, διότι είχε αναλάβει να κηρύξει εκτός της Παλαιστίνης στην Μ. Ασία, Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία, στους Ιουδαίους της διασποράς καί στους εθνικούς (ειδωλολάτρες), σε αντίθεση με τον απ. Πέτρο και τους άλλους αποστόλους που ανέλαβαν να κηρύξουν κυρίως στους εκ περιτομής Ιουδαίους.

3 ΝΕΑΠΟΛΗ (ΚΑΒΑΛΑ) Τοπογραφικά στοιχεία Η Νεάπολη, σημερινή Καβάλα, είναι μια πόλη της Μακεδονίας χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες του όρους Σύμβολο, στο μυχό μικρού κόλπου, με τη Θάσο απέναντι. Απέχει από τη Θεσσαλονίκη 165 χλμ. και από τους Φιλίππους περίπου 16 χλμ. Τοπογραφικά στοιχεία Η Νεάπολη, σημερινή Καβάλα, είναι μια πόλη της Μακεδονίας χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες του όρους Σύμβολο, στο μυχό μικρού κόλπου, με τη Θάσο απέναντι. Απέχει από τη Θεσσαλονίκη 165 χλμ. και από τους Φιλίππους περίπου 16 χλμ. Επίσκεψη του απ. Παύλου: Επίσκεψη του απ. Παύλου: Ο απ. Παύλος έχοντας προορισμό τη μεγάλη πόλη των Φιλίππων, μετά από δύο μέρες ταξίδι από την Τρωάδα, αποβιβάζεται στο επίνειο της πόλεως αυτής, στη Νεάπολη, κάνοντας και μια ενδιάμεση στάση στη Σαμοθράκη. Η απόσταση από την Τρωάδα μέχρι τη Νεάπολη είναι χιλιόμετρα.

4 ΦΙΛΙΠΠΟΙ Το π ογραφικά στοιχεία :Το π ογραφικά στοιχεία : H αρχαία π όλη των Φιλί ππ ων βρίσκεται στους π ρό π οδες του όρους Ορβήλου και α π έναντι α π ό το Παγγαίο και το Σύμβολο και σε α π όσταση 12 χιλιομέτρων α π ό το ε π ίνειο της σημερινής Καβάλας ( Νεά π ολη ). Η σ π ουδαιότητα της φυσικής της θέσης δηλώνεται α π ό το αρχικό της όνομα Κρηνίδες ( κρη ˜ ναι =π ηγές ), ε π ειδή υ π ήρχαν π ολλές π ηγές στο λόφο ό π ου ήταν κτισμένη η π όλη, α π ό το όνομα της ευρύτερης π εριοχή Δάτος, λόγω της εύφορης π εδιάδας, α π ό τη διέλευση της Εγνατίας οδού διά μέσου της π όλεως και α π ό το χαρακτηρισμό του Α ππ ιανού ως « Πύλη τ ῆ ς Ε ὐ ρώ π ης καί τ ῆ ς Ἀ σίας ».

5 ΑΜΦΙΠΟΛΗ Το π ογραφικά στοιχεία :Το π ογραφικά στοιχεία : Είναι μια α π ό τις σημαντικότερες π όλεις της Μακεδονίας κτισμένη στις εκβολές του Στρυμόνα π οταμού, σε α π όσταση 45 χιλιομέτρων Ν. Δ. των Φιλί ππ ων. Χτισμένη π άνω σε ένα σύμ π λεγμα λόφων σε στρατηγική θέση, έλεγχε τις π λούσιες γεωργικές εκτάσεις και τα π λούσια μεταλλεία σε χρυσό και άργυρο του Παγγαίου. Υ π ήρξε μάλιστα και το βασιλικό νομισματοκο π είο των Μακεδόνων. Α π ό την Αμφί π ολη π ερνούσε η Εγνατία οδός και αυτό συνετέλεσε στο να καταστεί ένα α π ό τα σ π ουδαιότερα εμ π ορικά κέντρα της Μακεδονίας. Ο στρατηγός και ιδρυτής Άγνων ονοματίζει την π όλη με το όνομα Αμφί π ολη, ε π ειδή ο π οταμός Στρυμόνας την π εριέρρεε και α π ό τις δύο π λευρές.

6 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ Το π ογραφικά στοιχεία :Το π ογραφικά στοιχεία : Με το όνομα Α π ολλωνία υ π ήρχαν π ολλές π όλεις σε Μακεδονία, Χαλκιδική, Θράκη, Μ. Ασία κ. λ π., οι ο π οίες ονομάσθηκαν π ρος τιμήν του θεού Α π όλλωνα. Η Α π ολλωνία π ου αναφέρεται στις Πράξεις, βρισκόταν ε π ί της Εγνατίας, π όλη της Μακεδονίας, 56 χλμ. ανατολικά α π ό τη Θεσσαλονίκη, κοντά στη λίμνη της Βόλβης. Βρίσκεται στο μέσο της α π οστάσεως της διαδρομής Αμφί π ολης - Θεσσαλονίκης και α π οτελεί την ενδιάμεση στάση για διανυκτέρευση.

7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το π ογραφικά στοιχεία :Το π ογραφικά στοιχεία : Η Θεσσαλονίκη είναι π όλη της κεντρικής Μακεδονίας, η ε π ονομαζόμενη Νύμφη του Θερμαϊκού, διότι είναι κτισμένη στις ακτές του Θερμαϊκού κόλ π ου και δεσ π όζει στο χώρο της Νοτίου Βαλκανικής. Χτισμένη σε θέση ε π ίζηλη, στη διέξοδο π ρος τη θάλασσα δύο κοιλάδων, του Μοράβα και του Αξιού, χρησίμευσε, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του χώρου της, ως γέφυρα ε π ικοινωνίας στους Ρωμαίους, τους Βυζαντινούς, τους Βαλκάνιους της άνω ενδοχώρας, σε ε π ιδρομείς και π οικίλους εμ π όρους.

8 ΒΕΡΟΙΑ Το π ογραφικά στοιχεία :Το π ογραφικά στοιχεία : Η π όλη της Βεροίας είναι κτισμένη αμφιθεατρικά σε το π οθεσία κατάρρυτο και κατάφυτο στους ανατολικούς π ρό π οδες του Βερμίου. Έχει υψόμετρο 130 μ. και τη διαρρέει ο Τρι π όταμος, π αρα π όταμος του Αλιάκμονα. Είναι μία α π ό τις αρχαιότερες π όλεις της Μακεδονίας και βρίσκεται σε κατάλληλη και οχυρά θέση. Στενά συνδεδεμένη με τη Θεσσαλονίκη α π ό την ο π οία α π έχει π ερί τα 68 χιλιόμετρα. Η αρχαία Βέροια κατείχε την ίδια γεωγραφική θέση και η π όλη φέρει την ίδια ονομασία α π ό την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

9 ΑΘΗΝΑ Το π ογραφικά στοιχεία :Το π ογραφικά στοιχεία : Η π όλη της Αθήνας βρίσκεται στο νότιο μέρος του λεκανο π εδίου της Αθήνας. Περιβάλλεται βόρεια α π ό το όρος Πάρνηθα (1413 μ.), βορειοανατολικά α π ό το Πεντελικό όρος (1109 μ.), ανατολικά και νοτιοανατολικά α π ό το όρος Υμηττός (1026 μ.) και δυτικά και νοτιοδυτικά α π ό το όρος Αιγάλεω (468 μ.) π ου συνεχίζει και καταλήγει στο ακρωτήριο Πέραμα. Το λεκανο π έδιο της Αθήνας χωρίζεται σε ανατολικό και δυτικό με μια χαμηλή οροσειρά π ου α π οτελείται α π ό τα Τουρκοβούνια (338 μ.), το Λυκαβηττό (277 μ.) και τους λόφους της Ακρό π ολης (156 μ.), του Αρείου Πάγου (115 μ.), των Νυμφών (104 μ.) και του Φιλο π ά ππ ου (147 μ.). Μέσα στο λεκανο π έδιο υ π άρχουν αρκετοί μικροί λόφοι. Το κλίμα της Αθήνας είναι εύκρατο, με υψηλή ηλιοφάνεια και χαμηλή υγρασία, π ου χαρακτηρίζεται ως ένα α π ό τα καλύτερα κλίματα του κόσμου.

10 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Το π ογραφικά στοιχεία :Το π ογραφικά στοιχεία : Η Κόρινθος, αυτή π ου ε π ισκέφθηκε ο α π. Παύλος, ήταν κτισμένη ανάμεσα στον Κορινθιακό και τον Αργοσαρωνικό κόλ π ο και είχε δύο μεγάλα λιμάνια, ανατολικά το λιμάνι των Κεγχρεών και δυτικά το λιμάνι του Λεχαίου. Ε π ίσης υ π ήρχε ένας ιδιότυ π ος π λακόστρωτος δρόμος, η Δίολκος, στον ο π οίο έσερναν τα π λοία και τα φορτία τους α π ό το Σαρωνικό στον Κορινθιακό και τανά π αλιν. Ο Δίολκος δεν ακολουθούσε ευθεία γραμμή, γιατί η υψομετρική διαφορά κατά μήκους του Ισθμού έκανε δύσκολη την έλξη των π λοίων σε ευθεία γραμμή. Ο δρόμος είχε π λάτος α π ό 3,50 ως 6 μ. κι ήταν στρωμένος συμμετρικά με μεγάλους π ώρινους κυβόλιθους.

11 Σ ’ όλο το μήκος του δρόμου ήταν λαξευμένες βαθιές π αράλληλες αυλακώσεις σε α π όσταση,0 μ. η μία α π ό την άλλη, για να διευκολύνεται η κίνηση των τροχών του οχήματος π ου μετέφερε το π λοίο και ν ’ α π οφεύγεται η ανατρο π ή του. Αυτό γινόταν διότι ο π ερί π λους της Πελο π οννήσου γύρω α π ό το ακρωτήριο Μαλέας ήταν μακρύτερος και ε π ικίνδυνος λόγω συχνών τρικυμιών στο σημείο του ακρωτηρίου, ώστε δημιουργήθηκε η π αροιμία « Μαλέαν δέ κάμψας ἐ π ιλάθου τ ῶ ν ο ἴ καδε ». Έτσι εξαιτίας της θέσεως αυτής η π όλη έγινε κομβικό σημείο και ένωνε τη Ρώμη με την Ανατολή, μ ’ α π οτέλεσμα να αυξηθεί ραγδαία ο π ληθυσμός και ο π λούτος και η π ολυτέλειά της έμειναν π αροιμιώδεις με τη φράση « ο ὐ π αντός ἀ νδρός ὁ π λο ῦ ς π ρός Κόρινθον » ( δε μ π ορεί ο καθένας να ταξιδεύει στην Κόρινθο ). Αργότερα ο Νέρων ε π ιχείρησε να ανοίξει τη διώρυγα του Ισθμού, ίχνη της ο π οίας σώζονταν α π ό την α π ό π ειρα αυτή μέχρι π ου ανοίχθηκε η σύγχρονη διώρυγα.Σ ’ όλο το μήκος του δρόμου ήταν λαξευμένες βαθιές π αράλληλες αυλακώσεις σε α π όσταση,0 μ. η μία α π ό την άλλη, για να διευκολύνεται η κίνηση των τροχών του οχήματος π ου μετέφερε το π λοίο και ν ’ α π οφεύγεται η ανατρο π ή του. Αυτό γινόταν διότι ο π ερί π λους της Πελο π οννήσου γύρω α π ό το ακρωτήριο Μαλέας ήταν μακρύτερος και ε π ικίνδυνος λόγω συχνών τρικυμιών στο σημείο του ακρωτηρίου, ώστε δημιουργήθηκε η π αροιμία « Μαλέαν δέ κάμψας ἐ π ιλάθου τ ῶ ν ο ἴ καδε ». Έτσι εξαιτίας της θέσεως αυτής η π όλη έγινε κομβικό σημείο και ένωνε τη Ρώμη με την Ανατολή, μ ’ α π οτέλεσμα να αυξηθεί ραγδαία ο π ληθυσμός και ο π λούτος και η π ολυτέλειά της έμειναν π αροιμιώδεις με τη φράση « ο ὐ π αντός ἀ νδρός ὁ π λο ῦ ς π ρός Κόρινθον » ( δε μ π ορεί ο καθένας να ταξιδεύει στην Κόρινθο ). Αργότερα ο Νέρων ε π ιχείρησε να ανοίξει τη διώρυγα του Ισθμού, ίχνη της ο π οίας σώζονταν α π ό την α π ό π ειρα αυτή μέχρι π ου ανοίχθηκε η σύγχρονη διώρυγα.

12 ΚΕΓΧΡΕΕΣ Το π ογραφία :Το π ογραφία : Οι Κεγχρεές ήταν λιμάνι π ερί π ου 15 χλμ. νοτιοανατολικά της Κορίνθου ε π ί του Σαρωνικού κόλ π ου, ό π ου α π εβιβάζοντο όσοι π ήγαιναν ή ερχόντουσαν α π ό την Ασία και ήταν μικρή π όλη ε π ί του λιμένος. Ιστορία :Ιστορία : Σύμφωνα με τον Παυσανία, τα π αιδιά του Ποσειδώνα και της Πειρήνης, της κόρης του Αχελώου, ο Λέχης και ο Κεγχίας, έδωσαν τα ονόματά τους στα δύο λιμάνια της Κορίνθου, το Λέχαιο και τις Κεγχρεές.

13 ΝΙΚΟΠΟΛΗ Το π ογραφικά στοιχεία :Το π ογραφικά στοιχεία : Ο α π. Παύλος σημειώνει στην π ρος Τίτον ε π ιστολή ότι π ροτίθεται να μεταβεί στη Νικό π ολη για να π αραχειμάσει. Αλλά δεν π ροσδιορίζεται όμως ε π ακριβώς α π ό το κείμενο της ε π ιστολής π ερί π οιάς Νικο π όλεως π ρόκειται, διότι στην αρχαιότητα ήταν συνηθισμένο όνομα π όλεως, το ο π οίο έδιδαν οι νικητές στρατηγοί ως ανάμνηση κά π οιας σημαντικής νίκης. Έτσι α π ό τις γνωστότερες π όλεις π ου ονοματίζονται Νικό π ολις είναι οι εξής π ου βρίσκονται : 1) στο Νέστο π οταμό της Θράκης, 2) στην Κάτω Μοισία της Θράκης, 3) στην Κάτω Αίγυ π το, 4) στην Κιλικία, αλλά ε π ικρατέστερη είναι η π όλη π ου βρίσκεται 5) στο Άκτιο της Η π είρου 8 χλμ βόρεια της Πρέβεζας, στη στενή λωρίδα μεταξύ του Ιονίου π ελάγους και του Αμβρακικού κόλ π ου. Αυτή η Νικό π ολις της Η π είρου, για να ξεχωρίζει α π ό τις άλλες ομώνυμες π όλεις, δηλώνεται με τις ε π ωνυμίες « Ἀ κτία Νικό π ολις », « Νικό π ολις Ἱ ερά » και « Σεβαστο ῦ κτίσμα », ό π ως α π οδεικνύεται και α π ό σωζόμενα νομίσματα της Νικό π ολης.

14 ΚΩΣ Το π ογραφικά στοιχεία :Το π ογραφικά στοιχεία : Η Κως ανήκει στο σύμ π λεγμα της Δωδεκανήσου και βρίσκεται στο ανατολικό Αιγαίο, α π έναντι της Κνίδου και της Αλικαρνασού της Μ. Ασίας. Έχει έκταση 298 τετραγωγικά χιλιόμετρα και είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου, μετά τη Ρόδο και την Κάρ π αθο. Φημίζεται για τις θερμές π ηγές της με τρεχούμενα ιαματικά νερά και το εύφορο έδαφός της, το ο π οίο χαρακτηρίζεται α π ό το Στράβωνα ως « ε ὔ καρ π ον ». Το νησί π ήρε την ονομασία του α π ό τη νύμφη Κω, κόρη του Μέρο π ος και της Εχέμειας.

15 ΡΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ Το π ογραφικά στοιχεία Ρόδου :Το π ογραφικά στοιχεία Ρόδου : Το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων και το τέταρτο στην Ελλάδα βρίσκεται στη νοτιανατολική π λευρά του Αιγαίου, 10 μίλια α π έναντι α π ό τα νοτιοδυτικά π αράλια της Μ. Ασίας. Το π ογραφικά στοιχεία Κρήτης :Το π ογραφικά στοιχεία Κρήτης : Η Κρήτη είναι ένα α π ό τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, τέταρτο σε μέγεθος, ενώ α π ό τα ελληνικά το μεγαλύτερο και βρίσκεται στη Ν. Α. Μεσόγειο. Έχει μήκος 0 χλμ. και π λάτος 0 χλμ. και το χαρακτηρίζουν οι έντονες εδαφολογικές αντιθέσεις, διότι συνδυάζει π ανέμορφες π αραλίες με εύφορα εδάφη, αλλά στο εσωτερικό της υψώνονται π ανύψηλα και α π όκρημνα βουνά.

16 ΣΑΛΜΩΝΗ ΚΑΙ ΛΑΣΑΙΑ Το π ογραφικά στοιχεία :Το π ογραφικά στοιχεία : Η Σαλμώνη είναι ακρωτήριο, π ου α π οτελεί το ανατολικότερο σημείο της Κρήτης. Βρίσκεται στις ανατολικές ακτές του νομού Λασιθίου. Η σημερινή ονομασία του ακρωτηρίου είναι Σίδερι. Το π ογραφικά στοιχεία : Η π όλη της Λασαίας κείται 2,5 χλμ. ανατολικά α π ό τους Καλούς Λιμένες, ένα α π ό τα λιμάνια της αρχαίας Γόρτυνος. Η Γόρτυνα ήταν μία α π ό τις σημαντικότερες π όλεις της Κρήτης και α π ό το 67 π. Χ. κατέστη α π ό τους Ρωμαίους κατακτητές π ρωτεύουσα του νησιού.

17 ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ Το π ογραφικά στοιχεία :Το π ογραφικά στοιχεία : Οι Καλοί Λιμένες είναι λιμάνι μεταξύ των ακρωτηρίων Λιθίνου και Λέντα και ανάμεσα στις νησίδες Τράφου, Μεγαλονήσι και Πα π αδό π λακα, κοντά στην π όλη Λασαία, αρχαία π ρωτεύουσα της Κρήτης. Στην ιστορία αναφέρεται και σαν Καλοί Λιμιώνες και ήταν όρμος για τα εμ π ορικά π λοία. Κατ ’ ευφημισμό καλούνται ως Καλοί Λιμένες, ό π ως ο Εύξεινος Πόντος, γιατί αν και ήταν ένα α π ό τα καλύτερα λιμάνια της νοτίου Κρήτης, δεν π αρείχε π ροστασία α π ό ανέμους και θύελλες και μάλιστα την π ερίοδο του χειμώνα.

18 ΦΟΙΝΙΚΑΣ Το π ογραφικά στοιχεία :Το π ογραφικά στοιχεία : Ο Φοίνικας ήταν λιμάνι και ε π ίνειο της Ανω π όλεως, στη νότια π λευρά της Κρήτης και α π έχει 77 χλμ. νοτιοδυτικά του Ηρακλείου. Οι α π όψεις των ερευνητών διΐστανται ως π ρος τον ακριβή π ροσδιορισμό του λιμανιού. Η ε π ικρατέστερη ά π οψη είναι ότι ο Φοίνικας είναι το σημερινό Λουτρό ή Λουτράκι και υ π άρχουν π ολλά αρχαία ευρήματα και κυρίως της ρωμαϊκής ε π οχής.

19 ΓΟΡΤΥΝΑ ΚΑΙ ΚΛΑΥΔΗ Το π ογραφικά στοιχεία :Το π ογραφικά στοιχεία : Η Γόρτυνα ( Γόρτυς ή Κόρτυς ), μια α π ό τις σ π ουδαιότερες π όλεις της Κρήτης, κείται στις όχθες του π οταμού Ληθαίου στην π εδιάδα της Μεσαράς, κοντά στο σημερινό χωριό Άγιοι Δέκα. Το π ογραφικά στοιχεία : Η Κλαύδη ή Γαύδος είναι νησίδιο του Λιβυκού π ελάγους, νοτιοδυτικά της Κρήτης και α π οτελεί το νοτιότερο σημείο της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώ π ης, 22 μίλια α π ό τα Σφακιά και 170 α π ό το Τομ π ρούκ της Λιβύης. Χαρακτηριστικό γνώρισμά του είναι ότι μαρτυρείται α π ό π ολύ π αλιά α π ό π ολλούς συγγραφείς ( Όμηρο, Στράβωνα, ευαγγελιστή Λουκά, κ. ά.) και έχει π οικιλία το π ωνυμίων ( Ωγυγία, Γαύδος, Κλαύδη, Γκότζο, κ. ά ).

20 ΚΥΠΡΟΣ Το π ογραφικά στοιχεία :Το π ογραφικά στοιχεία : H K ύ π ρος είναι ένα α π ό τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, τρίτο σε μέγεθος μετά τη Σικελία και τη Σαρδηνία και έχει έκταση 9282 τ. χλμ. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της ανατολικής λεκάνης της M εσογείου και α π έχει 800 χλμ. α π ό την Η π ειρωτική E λλάδα και 380 χλμ. α π ό τη P όδο και την K άρ π αθο. Βορείως της K ύ π ρου βρίσκεται η T ουρκία, η ο π οία α π έχει μόνον 75 χλμ. α π ό τις βόρειες ακτές της, π ρος ανατολάς η Συρία (105 χλμ.) και π ρος νότον η A ίγυ π τος (380 χλμ ). Στην αρχαιότητα το νησί ήταν κατάφυτο και τα εκτεταμένα δάση του π ροσέφεραν άφθονη ξυλεία για τη ναυ π ήγηση π λοίων, με τα ο π οία οι Κύ π ριοι όργωναν τις θάλασσες της Μεσογείου και διακινούσαν τα εμ π ορεύματά τους.

21 ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Και τέλος συνέχισε το έργο του στη Νότια Ιταλία και συγκεκριμένα : Μελίτη, Συρακούσες, Ποτιολοί, Ρηγιό, ΡώμηΚαι τέλος συνέχισε το έργο του στη Νότια Ιταλία και συγκεκριμένα : Μελίτη, Συρακούσες, Ποτιολοί, Ρηγιό, Ρώμη

22

23 ΤΕΛΟΣ Πηγές : http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/SOCTHEOL144/5.% 20KONIA%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A 3%20%E2%80%93%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%98%CE% 9C%CE%9F%CE%99%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%91 %CE%A0.%20%CE%A0%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE %A5.pdfΠηγές : http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/SOCTHEOL144/5.% 20KONIA%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A 3%20%E2%80%93%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%98%CE% 9C%CE%9F%CE%99%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%91 %CE%A0.%20%CE%A0%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE %A5.pdf


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ε π ιμέλεια : Ιωαννίδου Χριστίνα Γ’1 Μάθημα: θρησκευτικά Θέμα: πόλεις που επισκέφτηκε ο απόστολος Παύλος ημερομηνια:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google